CO DĚLÁM MIMO ŠKOLU
Лекции.Орг

Поиск:


CO DĚLÁM MIMO ŠKOLU
Nabízíme seznam činností, kterým se děti a mladí lidé mohou věnovat v době, kdy nejsou ve škole. Zvažte, kterým činnostem se věnujete mnoho - řekněme více než jedenkrát týdně, kterým se věnujete trochu - asi tak jedenkrát týdně, na které zůstává času méně - zhruba tak jedenkrát do měsíce, a konečně i ty, které nevykonáváte vůbec. Vyznačte je křížkem (X).

 

činnosti mnoho trochu méně vůbec ne

1. aktivně sportuji ......................................................................................

2. navštěvuji sportovní útkání......................................................................

3. sleduji televizi, poslouchám rozhlas.........................................................

4. chodím do přírody, na procházky............................................................

5. starám se o zvířata, pěstuji rostliny.........................................................

6. učím se cizí jazyk...................................................................................

7. chodím do kina, do divadla, na výstavy....................................................

8. povídame si s kamarády, bavíme se......................................................

9. pomáhám doma, dělám domácí práce......................................................

10. hraji si s počitačem, progamuji................................................................

11. šiji, pletu, háčkuji, vyšívám.....................................................................

12. posloucham hudbu, nejraději...................................................................

13. čtu, nejraději............................................................................................

14. hraji na hudební nástroj, zpívám, tancuji..................................................

15. kreslím, maluji, fotografuji ......................................................................

16. studuji odborné knihy nebo časopisy........................................................

17. sbírám pohledy nebo................................................................................

18. nudím se..................................................................................................

19. jen tak odpočívám...................................................................................

20. dělám něco jiného...................................................................................

Cvičení: Упражнения:

 

1.Utvořte adjektiva a spojte s substantivy: Образуйте прилагательные и соедините их с существительными. Např.: den - denní světlo

 

ráno, poledne, večer, týden, pondělí, sobota, neděle, rok, středa, čtvrtek,

2.Utvořte adverbia: Oбразуйте наречия: např.: každý den - denně

 

každý týden, každý měsíc, každý rok

3.Doplňte předložky, kde to je nutné: Добавьте предлоги там, где это нужно:

- ráno, - poledne, - půlnoci, - noci, - neděli, - svátek, - prazdninách, - roku 1954, - sedmé, - půl jedné, - deset minut osm, jednou - týden

 

4.Uveďte antonyma: образуйте антонимы: např.: stmívá se - svítá

 

všední den, pracovní sobota, poledne, brzy, dlouho, v noci, hodinky se zpožďují

 

5.Řekněte o deset minut více: Cкажите на десять минут больше:

 

Je teprve za deset minut osm. Je teprve čtvrt na pět. Je teprve za pět minut sedm. Je teprve šest hodin a pět minut. Je teprve za pět minut půl deváté. Jsou teprve tři čtvrtě na dvanáct a dvě minuty. Je teprve za minutu deset.

6.Uveďte předložky a upravte věty: Вставьте предлоги и оформите предложения:

Vlak přijíždí .…… půl (devátá). Tu práci musime udělat hned ......... (svátek). Sejdeme se u metra ...... (čtvrt ...... sedm). Byl zde ….......(pět minut). Opozdili jsme ....... (pět minut). Budu u vás .....…… (dvě hodiny). Byla jsem .......... (divadlo)...………(tři týdny). Nehoda se stala večer .........(dvanáct hodin). Vrátím se ......……( pátá a sedmá). Jde ........ (osmá).

7. Odpovězte: Ответьте:

 

Kdy začíná film “ Santa Barbara?“………………………………………

Kdy končí hodina češtiny? …………………………………………………

Kolik je teď hodin?………………………………………………………….

Který den bude pozítří? ……………………………………………………..

Kdy bude přestavka? ……………………………………………………….

8.Přečtete dnešní televizní program. Přeložte do češtiny. Прочитайте сегодняшнюю программу телепередач. Переведите на чешский язык.

9. Přeložte do češtiny: Переведите на чешский язык:

Месяц назад я был в Праге. Нам нужно идти, уже без двадцати два. Послезавтра вечером я иду в театр. Во время перерыва он всегда курит. Я во время выходных ничего не делаю, только отдыхаю. Я встаю каждый день в пол-восьмого. Мама убирает квартиру ежене-дельно. Во второй половине дня я буду учить чешский язык. Через два часа начинается фильм. У меня нет свободного времени. В будний день я много работаю. Что ты делаешь на следующей неделе? Утром я встаю очень рано, а ложусь спать очень поздно. Иногда я езжу к бабушке в деревню. Два раза в год беру отпуск. В течение рабочей недели я буду много работать. Со вторника по пятницу у нас

в гостях будет Ян. Он уезжает через месяц. Работаешь через день?

Дата добавления: 2016-12-03; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.