Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


на участь у конкурс≥ дл€ отриманн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки на поворотн≥й основ≥
 

ѕрошу допустити фермерське господарство __________________________ до участ≥ у конкурс≥ дл€ отриманн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки на поворотн≥й основ≥ дл€ ________________

(ц≥л≥ та напр€ми використанн€ кошт≥в)

ѕотреба у сум≥ ф≥нансовоњ п≥дтримки ____________________________________________грн.

“ерм≥н використанн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки __________________________________________

 

¬≥домост≥ про фермерське господарство:

Ќазва фермерського господарства __________________________________________________

≤дентиф≥кац≥йний код за ™ƒ–ѕќ”__________________________________________________

ƒата та м≥сце реЇстрац≥њ фермерського господарства ___________________________________

_______________

ћ≥сцезнаходженн€________________

ѕлоща с.-г. уг≥дь, в т.ч. орендованих ________________________________________________

¬иди д≥€льност≥ фермерського господарства _________________________________________

¬≥домост≥ про кер≥вника фермерського господарства:

ѕ.≤.Ѕ.: ___________

ѕаспорт: сер≥€ __________ є ___________________, виданий __________________________

________________

ћ≥сце реЇстрац≥њ _________________________________________________________________

‘актичне м≥сце проживанн€ _______________________________________________________

 онтактний телефон ______________________________________________________________

 

« положенн€ми ѕор€дку використанн€ кошт≥в, передбачених у державному бюджет≥ дл€ наданн€ п≥дтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 25 серпн€ 2004року є 1102 (у редакц≥њ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 березн€ 2007 року є 349), щодо наданн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки на поворотн≥й основ≥ та умовами проведенн€ конкурсу, ознайомлений.

¬≥дпов≥даю за достов≥рн≥сть поданих в≥домостей ≥ матер≥ал≥в.

 ер≥вник фермерського господарства ______________ __________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

Ђ____ї__________ 20 ___р.

«разок —татуту фермерського господарства

 

«ареЇстровано: ________________ с≥льською –адою народних депутат≥в _________________ району –еЇстрац≥йний є _____ в≥д __________ «м≥ни ≥ доповненн€ погодженн€: ___________________ районна державна адм≥н≥страц≥€ ___________ област≥ р≥шенн€ є __________ в≥д _____________200 __р. √олова держадм≥н≥страц≥њ _______________________ (пр≥звище, ≥н≥ц≥али) «атверджено: ”становчими зборами в≥д _________________. ѕротокол є _____ «м≥ни ≥ доповненн€ внесено: «агальними зборами в≥д _______________ 2007 р.  

“ема 18. ¬≥дпов≥дальн≥сть у публ≥чному адм≥н≥струванн≥

ѕрактичне завданн€ є15

ƒосл≥дити склад пакету документ≥в ≥ скласти окрем≥ з них дл€ отриманн€ кредиту за програмою Ђ¬ласний д≥мї

ћетодичн≥ вказ≥вки


Ќа ќдещин≥ д≥Ї державна п≥льгова програма п≥дтримки ≥ндив≥дуального житлового буд≥вництва на сел≥ У¬ласний д≥мФ затверджена р≥шенн€м ќдеськоњ обласноњ ради на пер≥од 2012-2016 роки.

ѕрограма Ї надзвичайно актуальною та важливою, адже вона забезпечуЇ населенн€ не лише доступним житлом, а й п≥двищуЇ комфортн≥ умови проживанн€, побутову культуру, закр≥плюЇ кадри на сел≥ та Ї до реч≥, Їдиною реально працюючою програмою в ќдеськ≥й област≥, €ке вир≥шуЇ житлове питанн€ вчител≥в, л≥кар≥в, фах≥вц≥в агропромислового комплексу у селах та районах област≥ через механ≥зм п≥льгових кредит≥в.

ќсновною метою програми Ї зб≥льшенн€ обс€г≥в житла в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ та забезпеченн€ њњ доступност≥ дл€ громад€н, €к≥ потребують пол≥пшенн€ умов проживанн€. ¬≥дпов≥дно до ≥снуючого законодавства дл€ дос€гненн€ вказаноњ мети передбачаЇтьс€ п≥льгове кредитуванн€ с≥льського населенн€ п≥д 3% р≥чних на так≥ ц≥л≥ та в таких межах:

- нове буд≥вництво житлових будинк≥в з господарськими прим≥щенн€ми до 200 тис. грн.;

- завершенн€ ран≥ше розпочатого буд≥вництва до 100 тис. грн.;

- придбанн€ житлових будинк≥в у с≥льськ≥й м≥сцевост≥ до 100 тис. грн.;

- газиф≥кац≥€ житлового будинку до 25 тис. грн..

—уми кредитуванн€ визначаютьс€ кошторисним розрахунком або експертною оц≥нкою вартост≥ житла.

ѕравила наданн€ довгострокових кредит≥в ≥ндив≥дуальним забудовникам житла на сел≥, затверджен≥ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 5 жовтн€ 1998 р. є 1597 з≥ зм≥нами та доповненн€ми.

Ќа сьогодн≥ програма У¬ласний д≥мФ завд€ки своњй доступност≥ дл€ населенн€ отримала визнанн€ ≥ п≥дтримку серед с≥льських забудовник≥в у вс≥х районах област≥ ≥ Ї дл€ багатьох реальною можлив≥стю пол≥пшенн€ умов проживанн€.

 ер≥вництвом та фах≥вц€ми ‘онду у поточному роц≥ будуть проведен≥ вињзн≥ приймальн≥ в с≥льських та селищних радах дл€ наданн€ консультац≥й бажаючим отримати довгостроков≥ п≥льгов≥ кредити по програм≥ Ђ¬ласний д≥мї.

Ѕажаюч≥ отримати детальн≥шу ≥нформац≥ю можуть звернутис€ безпосередньо до фах≥вц≥в  ѕ Ђќдеський обласний фонд п≥дтримки ≥ндив≥дуального житлового буд≥вництва на сел≥ї (јдреса: м. ќдеса, вул.  анатна, 83, к. 1028, тел. (048) 725-21-22, 725-21-09, e-mail: [email protected].

ѕрограма "¬ласний д≥м" - це кредити п≥д 3% р≥чних в гривн≥ дл€ буд≥вництва житлових будинк≥в у с≥льськ≥й м≥сцевост≥

”мови наданн€ кредиту ≥ндив≥дуальним забудовникам:
1. ƒержавний п≥льговий кредит надаЇтьс€ п≥д 3 % р≥чних у гривн€х без жодних ком≥с≥й та прихованих платеж≥в, а у випадку на€вност≥ трьох неповнол≥тн≥х д≥тей забудовник отримуЇ безв≥дсотковий кредит.
2. ѕозичальниками кредит≥в за рахунок кредитних ресурс≥в фонду можуть бути громад€ни ”крањни, €к≥ пост≥йно проживають, будують ≥ндив≥дуальне житло в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ ≥ працюють в органах м≥сцевого самовр€дуванн€, на п≥дприЇмствах, в установах та орган≥зац≥€х с≥льського господарства, ≥нших господарських формуванн€х, що функц≥онують у с≥льськ≥й м≥сцевост≥, соц≥альн≥й сфер≥ села, а також на п≥дприЇмствах, в установах та орган≥зац≥€х переробних ≥ обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоровТ€, розташованих у межах району. ѕенс≥онери мають право отримати кредит на газиф≥кац≥ю житлового будинку.
3. —ума та строк наданн€ кредиту визначаЇтьс€ фондом з урахуванн€м платоспроможност≥ позичальника.
ѕор€док оформленн€ ≥ видач≥ кредиту:
1. Ќаданн€ кредиту зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ кредитноњ угоди, що укладаЇтьс€ п≥сл€ п≥дтвердженн€ права позичальника на його одержанн€ та визначенн€ суми кредиту.
2. ƒл€ п≥дтвердженн€ права на одержанн€ кредиту та визначенн€ його суми забудовник подаЇ до ‘онду так≥ документи:
Ц за€ву на ≥мТ€ голови фонду про наданн€ кредиту (бланк ‘онду);
Ц клопотанн€ районноњ ради, райдержадм≥н≥страц≥њ, с≥льськоњ ради (бланки ‘онду);
Ц ксерокоп≥ю паспорту громад€нина ”крањни, ≥дентиф≥кац≥йного коду;
Ц дов≥дку про склад с≥мТњ;
Ц документи, необх≥дн≥ дл€ визначенн€ платоспроможност≥ позичальника (дов≥дку з м≥сц€ роботи позичальника ≥ член≥в його с≥мТњ ≥з зазначенн€м доходу, одержаного за попередн≥ 12 м≥с€ц≥в, тощо);
Ц дов≥дку, видану бюро техн≥чноњ ≥нвентаризац≥њ про на€вн≥сть (або в≥дсутн≥сть) приватного житла;
Ц вит€г з р≥шенн€ органу м≥сцевого самовр€дуванн€ про в≥дведенн€ земельноњ д≥л€нки та наданн€ дозволу на забудову;
Ц проектно-кошторисну документац≥ю на спорудженн€ або добудову житлового будинку з надв≥рними п≥дсобними прим≥щенн€ми, погоджену з районним арх≥тектором;
Ц дов≥дку органу м≥сцевого самовр€дуванн€ про на€вн≥сть (в≥дсутн≥сть) земельноњ д≥л€нки (паю), њњ розм≥р;
Ц догов≥р застави нерухомого майна (в день укладенн€ договору);
Ц догов≥р страхуванн€ заставленого майна (в день укладенн€ договору).
¬ залежност≥ в≥д виду кредиту перел≥к документ≥в може бути доповнений.
ќсновна умова дл€ отриманн€ п≥льгового кредиту Ц жити в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ ≥ працювати в межах району.


—ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћ

ќсновна л≥тература

1. јдм≥н≥стративне право ”крањни: ѕ≥дручник / «а заг. ред. —.¬.  ≥валова. Ц ќдеса: ёридична л≥тература, 2013. Ц 896 с.

2. јтаманчук √.¬. “еори€ государственного управленн€: курс лекций / √.¬. јтаманчук. - 2-е изд. дополи. - ћ.: ќмега-Ћ, 2004. - 584 с.

3. ¬асиленко »ј. √осударственное управление в странах «апада: —≤Ћј, ¬еликобритани€, ‘ранц≥€, √ермани€: учеб пособ. / ».ј. ¬асиленко. -2-е изд., перераб. и доп. - ћ.: Ћогос, 2000. - 200 с.

4. ћельник ј.‘. ƒержавне управл≥нн€: п≥дручник / ј.‘. ћельник, ќ.ё. ќболенський, ј.ё. ¬ас≥на; за ред. ј.‘. ћельник. -  .: «нанн€, 2009.-582 с.

5. ƒержавне управл≥нн€: навч. пос≥б. / ¬.я. ћалиновський. - Ћуцьк, 2000.-558 с.

6. ƒержавне управл≥нн€ та державна служба: словник-дов≥дник / ќ.ё. ќболенський. -  .:  Ќ≈”, 2005. - 208 с.

7. ƒержавне управл≥нн€ в ”крањн≥: централ≥зац≥€ ≥ децентрал≥зац≥€: монограф≥€ / кол. авт; в≥дп. ред. проф. Ќ.–. Ќижник. -  .: ”јƒ” при ѕрезидентов≥ ”крањни, 1997. - 448 с.

8. ƒзюндзюк ¬.Ѕ. ≈фективн≥сть д≥€льност≥ публ≥чних орган≥зац≥й: монограф≥€ / ¬.Ѕ. ƒзюндзюк. - X.: ’ар–≤ ”јƒ” Ђ—пец≥ал≥стї, 2003. -236 с.

9. ƒзюндзюк ¬.Ѕ. ѕубл≥чне адм≥н≥струванн€ в ”крањн≥: Ќавч. пос. / [за заг. ред. проф. ¬.¬.  орженка, доц. Ќ.ћ. ћельтюховоњ − ’.: ’ар–≤ Ќјƒ” Ђћаг≥стрї, 2011. − 306 с.

10.„ернов —. ≤.“екст лекц≥й з дисципл≥ни Ђѕубл≥чне адм≥н≥струванн€ї (дл€ студент≥в вс≥х форм навчанн€ за спец≥альн≥стю
Дћенеджмент орган≥зац≥й ≥ адм≥н≥струванн€ (за видами економ≥чноњ д≥€льност≥)Ф)/ —. ≤. „ернов; —. ќ. √айдученко. Ц ’.: ’Ќ”ћ√, 2014. Ц 98 с.

ƒодаткова л≥тература

11.«акон ”крањни Ђѕро державн≥ соц≥альн≥ стандарти та державн≥ соц≥альн≥ гарант≥њї // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 2000. -є 48. - —. 409.

12.«акон ”крањни Ђѕро джерела ф≥нансуванн€ орган≥в державноњ владиї в≥д 20.06.1999 р. є783-’1” // ”р€д, кур'Їр. - 1999. -є 165.

13.«акон ”крањни Ђѕро зверненн€ громад€нї в≥д 02.10.96 р. є393/96-¬– // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1996. - є 47. - —. 256.

14.«акон ”крањни Ђѕро ≥нформац≥юї в≥д 2 жовт. 1992 р. є 2657-’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. - 1992. - є 48. - —. 650.

15..«акон ”крањни Ђѕро м≥сцеве самовр€дуванн€ в ”крањн≥ї в≥д 21.05.1997 р. є 280/97-¬– // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. -1997.-є24.-—. 170.

16. «акон ”крањни Ђѕро м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њї в≥д 9 кв≥т.1999 р. є 586-’≤” // ќф≥ц. в≥сник ”крањни. - 1999. -є 18. - —. 190.

15.  онцептуальн≥ засади взаЇмод≥њ пол≥тики й управл≥нн€:навч. пос≥б. / авт. кол.: ≈. ј. јфон≥н, я. ¬. Ѕережний,ќ. Ћ. ¬алевський та ≥н.; за заг. ред. ¬. ј. –ебкала, ¬. ј. Ўахова, ¬. ¬. √олубь, ¬. ћ.  озакова. -  .: Ќјƒ”, 2010.- 300 с. http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10aeakzv.pdf

16. „иркин ¬.≈. ѕубличное управление: учебник / ¬.≈. „иркин. - ћ.:

ёристь, 2004.-475 с.

≤нформац≥йн≥ ресурси

1. ‘≥нансовий менеджмент [≈лектронний ресурс] / Ѕ≥бл≥отека украњнських п≥дручник≥в. Ц –ежим доступу: http://libfree.com/

2. ‘≥нансовий менеджмент [≈лектронний ресурс] / Ѕ≥бл≥отека п≥дручник≥в. Ц –ежим доступу: http://pidruchniki.com/

3. ‘≥нансовий менеджмент [≈лектронний ресурс] / ≈лектронна б≥бл≥отека п≥дручник≥в. Ц –ежим доступу: http://studentam.kiev.ua/

4. ‘≥нансовий менеджмент [≈лектронний ресурс] / ≈лектронна база п≥дручник≥в. Ц –ежим доступу: http://www.twirpx.com/

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1029 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

681 - | 599 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.