Типові саморобні ВР системи “паливо плюс окисник” їх властивості
Лекции.Орг

Поиск:


Типові саморобні ВР системи “паливо плюс окисник” їх властивості
 

ВР - системи “паливо плюс окисник” Початковий імпульс Умови розміщення Форма вибухового перетворення Характер пристрою, його мета
Аміачна селітра+ порошкопо-дібний алюміній або магній   Промінь вог-ню   Металевий або інший міцний герметичний корпус   Горіння з розривом корпусу з ефектом вибуху   Вибуховий пристрій (ВП), вибух  
Те саме Детонатор   Те саме   Детонація   Те саме
Аміачна селітра+дере-вне вугілля   Промінь вог-ню   -»- Горіння з ефектом вибухового руйнування корпусу -»-
Те саме   Те саме М’яка пластикова оболонка у вигляді шнура Горіння з певною швидкістю     Саморобні вогнепровідні шнури, передавання променя вогню
Аміачна селітра+дизе-льне паливо(динамон)   Промінь вогню     Металевий або інший міцний герметичний корпус   Горіння з розривом корпусу з ефектом вибуху   ВП, вибух  
Те саме (розглядається як бризантна ВР)   Детонатор Те саме   Детонація   Те саме  
Натрієва або калієва селітра+по-рошкоподіб-ний алюміній або магній Промінь вогню -»- Горіння з ефектом вибухового руйнування корпусу     -»-

 

 

Продовження табл. 54

Натрієва або калієва селітра+дере-винне вугілля Те саме -»- Те саме -»-
Натрієва або калієва селітра+дере-винне вугілля+сірка (розглядається як саморобний чорний порох) -»- Металевий або інший міцний герметичний корпус -»- -»-  
Те саме -»-   М’яка пластична оболонка у вигляді шнура Горіння з певною швидкістю Саморобні вогнепровідні шнури, передавання променю вогню
Хлорат калію* +червоний фосфор   Тертя, удар У будь-якому вигляді Детонація   ВП, вибух
Хлорат калію +сірка Тертя Те саме Те саме   Те саме
Хлорат калію +червоний фосфор   Промінь вогню Міцний герметичний корпус -»- -»-
Хлорат калію+порош-коподібний алюміній або магній   Те саме Те саме Горіння з ефектом вибухового руйнування корпусу   -»-
Хлорат калію +дизельне паливо -»- -»- Те саме -»-
Те саме   Детонатор -»- Детонація -»-
Хлорат калію +деревинне вугілля   Промінь вогню -»- Горіння з ефектом вибухового руйнування корпусу -»-
Перхлорат калію**+по-рошкоподіб-ний алюміній або магній   Те саме -»- Те саме -»-  

 

 

Продовження табл. 54

 
  Перекис натрію+дизельне паливо   -»- -»- -»- -»-
  Перманганат калію+порош-коподібні метали   Перманганат калію+гліце-рин   Перманганат калію+гумо-вий клей   Свинцевий сурик+порош-коподібні алюміній або магній Промінь вогню     Змішування   Промінь вогню   Те саме Міцний герметичний корпус     Будь-які умови при нормальній (20 0С) температурі     М’яка, пластична оболонка у вигляді шнура, виріб із суміші у вигляді шнура   Міцний герметичний корпус Горіння з ефектом вибухового руйнування корпусу     Запалювання і горіння     Горіння з певною швидкістю     Горіння з ефектом вибухового руйнування корпусу ВП, вибух     Те саме   Саморобні вогнепровідні шнури, передавання променя вогню   ВП, вибух    
_____________________ * Сполуки, які вміщують хлорат калію, можна віднести до хлоратних ВР. ** Сполуки, у яких в якості окисника застосований перхлорат калію, за дією аналогічні до хлоратних ВР, за винятком їхньої суміші з червоним фосфором та сіркою. Такі сполуки належать до перхлоратних ВР.  
           

 

Розповсюдженість саморобних ВР – систем “паливо плюс окисник” – можна пояснити перш за все простотою виготовлення та відносною доступністю вихідних компонентів. Окисники та паливо можна придбати у господарчих магазинах (аміачно-селітрені добрива, натрієву селітру, колоїдну сірку, фарбу "сріблянку" – металевий порошкоподібний алюміній, свинцевий сурик), аптеках (перманганат калію, гліцерин, активоване деревинне вугілля). Багато з реактивів, серед яких хлорат калію та червоний фосфор, є у шкільних хімічних лабораторіях. Перекис натрію, як компонент складу регенеративних патронів ізолюючих протигазів, доступний особам, що працюють у пожежній охороні або займаються підводним спортом. Аміачно-селітренні добрива іноді безконтрольно лежать на полях.

Сила вибуху ВП, споряджених саморобними системами “паливо плюс окисник”, у тому числі і піротехнічні склади, залежить від конструктивних особливостей ВП, використаних компонентів, їхнього кількісного співвідношення та дисперсності.

Характерним саморобним ВР являється запалювальна маса сірникових головок – піротехнічна суміш промислового виготовлення. Саморобний спосіб виготовлення ВР полягає у зішкрябуванні маси з сірників та її подрібненні. Вибухові властивості такої маси у складі ВП близькі димному пороху.

Слід особливо виділити йодистий азот – саморобну ВР, що зустрічається на практиці. Йому не властиві: бризантність, фугасність (у дійсному розумінні цих термінів), але він дуже чутливий до різного роду механічних впливів і навіть зданий до самочинного вибуху. Ця чутливість обмежує застосування йодистого азоту у ВП у якості заряду, але його часто використовують при виготовленні саморобних хлопавок, через вибух яких може бути нанесено пошкодження очам людини. Виготовляють йодистий азот змішуванням концентрованих розчинів аміаку та йоду. При цьому випадає чорний осадок, який у вологому стані переносять на папір, де він висихає і набуває вибухових якостей.

Характерними представниками ВР саморобного виготовлення є запалювальна маса сірникових головок, триперекис ацетону, подвійні суміші горючої речовини та окисника.

Із окисників до складу саморобних сумішних ВР входять хлорат калію (бертолетова сіль), аміачна селітра, калійна та натрієва селітри, марганцевокислий калій ("марганцовка"), свинцевий сурик.

Як горючі компоненти використовуються алюмінієва пудра, магнієві ошурки та тирса, червоний фосфор, деревине вугілля, сірка, нафтопродукти, цукор. Найбільш поширеними є суміші бертолетової солі з червоним фосфором, алюмінієвою пудрою або цукром; марганцевокислого калію з магнієвими ошурками, свинцевого сурику з алюмінієвою пудрою.

Вугілля та сірка частіше використовуються для виготовлення саморобного пороху в суміші з калійною селітрою або в суміші з натрієвою та аміачною селітрами.

 

Л І Т Е Р А Т У Р А

 

1. Справочник взрывника /Б.Н.Кутузов, В.М.Скоробогатов, И.Е.Ерофеев и др.; Под общей ред. Б.Н.Кутузова - М.:Недра, 1988. 511 с.: ил.

2. Авиационные боеприпасы /А.Н.Дорофеев, А.П.Морозов, Р.С.Саркисян; Под редакцией Р.С.Саркисяна – М.: ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1978. 444 с.: ил.

3. Руководство по подрывным работам. М.:Воениздат, 1969.

4. Вещества взрывчатые промышленные. Технические условия. ГОСТ 21982-76; ГОСТ 21989-76.

5. Основы криминалистического исследования самодельных взрывных устройств: Учебное пособие. /Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов, А.Ю. Семенов, А.А. Шмырев: - М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. - 94 с., 55 ил. 7 табл., библиогр., ДСП.

6.Физика взрыва /Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович и др.-Изд. 2-е перераб. - М.:Наука, 1975. –704 с.

7.Теория взрывчатых веществ /К.К. Андреев, А.Ф. Беляев. –М.: Оборонгиз, 1960.-596 с.

8. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст: Учебник для студентов ВУЗов. – Изд. 3-е, перераб. – М.:Машиностроение, 1972. –207 с.

 

 

Додаток 1

 

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.