Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћог≥ко-математична компетенц≥€
¬чити шл€хом перетворень вир≥шувати завданн€ на побудову та перебудову геометричних ф≥гур. –озвивати навички користуванн€ геометричними формами €к еталонами у пор≥вн€нн≥ з формами реальних предмет≥в.

ƒати у€вленн€ про шл€хи побудови та перебудови у множинах обТЇкт≥в, €к≥ р≥зн€тьс€ 2-3 властивост€ми, виконанн€ д≥й ≥ рух≥в зг≥дно з наочно означеним, л≥н≥йним алгоритмом.

—формувати вм≥нн€ класиф≥кувати, упор€дковувати та узагальнювати предмети €к на основ≥ безпосереднього сприйн€тт€ 2 властивостей, так ≥ на основ≥ у€влень про властивост≥ обТЇкт≥в.

¬чити м≥ркувати та робити умовиводи зг≥дно з правилами лог≥ки, розум≥ти символ≥чне зображенн€ в≥дношень Уб≥льшеФ, УменшеФ, Упор≥внуФ (>, <, =), арифметичних д≥й (+, Ц).

¬чити розвТ€зувати задач≥ на розгалуженн€ множини за 2 несп≥вв≥дносними €кост€ми, надавати повн≥ характеристики утвореним класам, користуючись лог≥чними характеристиками (УнеФ, У≥Ф,).

–озвиток передумов творчих зд≥бностей

¬чити самост≥йно складати прост≥ задач≥, загадки, в≥дтворювати предмети, перетворювати завданн€; придумувати р≥зн≥ сюжети, використовуючи наочну модель, €ка б задавала посл≥довн≥сть д≥й та €вищ.

¬ар≥ативна частина

¬чити розвТ€зувати задач≥ на додаванн€, в≥дн≥манн€ (за практичними д≥€ми, за малюнком), користуватис€ знаками +, Ц, = та цифрами дл€ УзаписуФ р≥шенн€.

¬чити розр≥зн€ти геометричн≥ ф≥гури: трикутник (гострокутний, тупокутний, пр€мокутний), точка, пром≥нь, кут, л≥н≥€ (пр€ма, крива, замкнута), в≥др≥зок; називати структурн≥ елементи: сторона, кут, грань, ребро, вершина. ¬чити обстежувати геометричн≥ ф≥гури через визначенн€ елементарних геометричних ф≥гур, що вход€ть до складу обстежуваноњ ф≥гури.

ѕознайомити з календарем одного м≥с€ц€ €к еталоном модел≥ часу.

ѕоказники компетенц≥њ дитини:

 • ум≥Ї рахувати до 10 (та б≥льше), позначаЇ числа цифрами;
 • оперуЇ знаками У+Ф, УЦФ, У=Ф п≥д час обчисленн€;
 • вибираЇ арифметичну д≥ю у процес≥ вир≥шенн€ простоњ арифметичноњ задач≥;
 • в≥льно ор≥ЇнтуЇтьс€ в натуральному р€д≥ чисел, розум≥Ї пон€тт€ УдоФ, УпередФ, Ум≥жФ, Уна 1 (2) одиниц≥ б≥льше (менше)Ф;
 • доводить та аргументуЇ результати пор≥вн€нн€, вим≥р≥в, з≥ставлень. ¬икористовуЇ знаков≥ позначенн€ <, >, =;
 • маЇ узагальнене у€вленн€ про ознаки предмет≥в, вид≥л€Ї самост≥йно основи класиф≥кац≥њ, пом≥чаЇ та висловлюЇ у мовленн≥ зм≥ни;
 • волод≥Ї засобами в≥дтворенн€ геометричних ф≥гур, силует≥в;
 • виконуЇ д≥њ за знаковими позначенн€ми, визначаЇ посл≥довн≥сть д≥й у компТютерних ≥грах;

ѕоказники лог≥ко-математичноњ компетенц≥њ дитини:

 • вир≥шуЇ задач≥ на побудову та перебудову геометричних ф≥гур;
 • пор≥внюЇ форми реальних предмет≥в, користуючись геометричними ф≥гурами €к еталонами;
 • в≥льно класиф≥куЇ, упор€дковуЇ та узагальнюЇ предмети за 2 властивост€ми, користуючись лог≥чними характеристиками УнеФ, У≥Ф;
 • розгалужуЇ множини за 2 не сп≥вв≥дносними властивост€ми та €кост€ми, даЇ характеристику новоутвореним класам;
 • д≥Ї самост≥йно зг≥дно ≥з заданим наочним алгоритмом;
 • користуЇтьс€ моделлю запису арифметичноњ д≥њ у процес≥ вир≥шенн€ арифметичних задач.

≈стетичний розвиток

—в≥т мистецтва

—творенн€ фонду У’очуФ

—тимулювати потребу в осмисленн≥ краси обТЇкт≥в ≥ €вищ природи, твор≥в мистецтва, людських стосунк≥в, власноњ особистост≥ та продукт≥в власноњ зображуваль≠ноњ та образотворчоњ д≥€льност≥.

ѕ≥дтримувати ≥ндив≥дуальний стиль гармон≥зац≥њ простору навколо себе та себе в ньому.

¬иховувати сенсорну культуру: ”чити розр≥зн€ти в≥дт≥нки кольору, звуку, фактури матер≥алу, руху, жесту, м≥м≥ки, аромату.

”чити: адекватно оц≥нювати естетичну ц≥нн≥сть продукту власноњ зображувальноњ д≥€льност≥; дос€гати образно-естетичноњ виразност≥ у малюванн≥, л≥пленн≥, декоративно-ужитков≥й д≥€ль≠ност≥, конструюванн≥ з буд≥вельного матер≥алу, використовуючи зображувально-виражальн≥ можливост≥ та властивост≥ матер≥алу р≥зних техн≥к; осмислювати красу обТЇкт≥в ≥ €вищ природи, тво≠р≥в мистецтва, людських стосунк≥в, власноњ особистост≥ та продукт≥в власноњ зображувальноњ д≥€льност≥.

«багачувати знанн€ про види та жанри образотвор≠чого мистецтва (живопис: пейзаж, портрет, натюрморт, побутовий жанр; граф≥ка: книжкова ≥люстрац≥€, плакат рекламний, лист≥вка або поштова картка, марка; скульптура: монументальна, декоративно-паркова, станкова, кругла та рельЇф; декоративно-ужиткове мистецтво, арх≥тектура).

«найомити з р≥зними зображувальними техн≥ками та њхн≥ми виражальними можливост€ми: живопис, граф≥чна техн≥ка (формоутворююча л≥н≥€, штрих, в≥дбиток, гратаж); пластичний спос≥б л≥пленн€, витинанн€; техн≥ки декоративно-ужитковоњ д≥€льност≥ (флористика, ≥нтарс≥€, орнамент, розпис, плет≥нн€ тощо); конструюванн€ з буд≥вельного матер≥алу тощо.

¬иховувати ставленн€ до зображувальноњ д≥€льност≥ €к засобу самовираженн€, самоусв≥домленн€, самоствердженн€, саморуху.

—при€ти розум≥нню дитиною того, що предметом зображенн€ можуть бути не т≥льки реальн≥ обТЇкти, але й власн≥ фантаз≥њ.

—творенн€ фонду УћожуФ

ћоже: самост≥йно створювати умови дл€ осмисленн€ виражальних можливостей зображувальних матер≥ал≥в, р≥зних техн≥к; усв≥домлювати себе €к творц€ краси; милуватис€ продуктом власноњ зображувальноњ д≥€льност≥.

ѕоказники компетенц≥њ дитини:

 • охоче сп≥лкуЇтьс€ з приводу краси у вс≥х формах њњ ≥снуванн€;
 • адекватно оц≥нюЇ естетичну ц≥нн≥сть продукту власноњ образотворчоњ д≥€льност≥;
 • ставитьс€ до зображувальноњ д≥€льност≥ €к до творчого процесу самовираженн€;
 • ум≥Ї зд≥йснити задум та реал≥зувати його, дос€гаючи образно-естетичноњ виразност≥;
 • д≥Ї см≥ливо, р≥шуче, з задоволенн€м, в≥льно ор≥ЇнтуЇтьс€ у зображувальних матер≥алах та техн≥ках; адекватно використовуЇ виражальн≥ засоби (кол≥р, композиц≥€, форма, декор).
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 563 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

508 - | 470 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.