Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Organizacyjna struktura marketingowych sŁuŻb
Stworzenie marketingowych służb w systemie zarządu marketingiem firmy warunkuje się koniecznością oceny jej kierownictwem szeregu obiektywnych czynników, takich, jak objętość działalności, rozmiar organizacji, poziom dyferencjacji, fachowe i intelektualne przygotowanie personelu, jakość związków wzajemnych pododdziałów, efektywność realizacji marketingowej działalności firmy. Oprócz tego, rozpatrują się alternatywne stworzenie marketingowych służb możliwości, na przykład, użycia ekspertowych usług specjalistycznych marketingowych firm, niezależnych ekspertów.Zależnie od współzależności korzyści i kosztów istniejących wariantów i podejmuje się odpowiednią decyzję.

Rozpatrując pytanie miejsca i roli marketingowych służb w systemie kierowania przedsiębiorstwem, trzeba wyraźnie rozumieć, że każda kompania ma swoje tradycyjnie są sformowane produkcyjne, finansowe, kadrowe, zbyty, informacyjno-analityczne pododdziały, w tym i służby marketingu, funkcje których znajdują się w ciasnej jedności i współdziałaniu.

Bardzo często można obserwować, że wykonanie marketingowych funkcji nie wydzielono do samodzielnego pododdziału i każda ze służb przedsiębiorstwa w tej lub innej mierze ich wykonuje. I tylko w tym wypadku, kiedy koncepcja zachowania kompanii na rynku zmieni orientację na ocenę zamiarów nabywcy, śledzenia działalności konkurentów, ich silnych i słabych stron, wyrabiania konkretnych strategii rynkowego zachowania, trzeba przekazać realne funkcje z kierowania marketingiem samodzielnym strukturalnym utworzeniem. Więc, istnieją dwa główne decydujące momenty, co uściśla miejsce i rolę marketingowych służb.

- Sami konsumenci i konieczność ich studiowania za artykuł, wiekiem i dochodem, wyznaczenie motywów nabywczych przewag itd.

- Konkurenci, obecność których wymaga szacunki i studiowania ich konkurencyjnego zachowania, przewag, konkurencyjnego pozycjonowania, a także wyznaczenia linii ich zachowania, ich cenowej polityki ta ≥н.

Więc, jeśli kompania jest zorientowana na produkcyjny marketing, jej zadaniem jest tylko zwiększanie objętości wypuszczania towaru i jeśli dziś ona jest zadowolona tempem swojego rozwoju, to, z reguły, funkcje marketingu organizacyjnie nie przejawiają się, a obecne w strukturach, które odpowiadają za produkcję i zbyt produkcji i jego finansowe towarzyszenie. W tym wypadku miejsce i rola marketingu nie czołowe, a podporządkowane produkcyjny - zbytu koncepcji działalnościkompanii.

W ramach marketingowej służby, z reguły, łączą się fachowcy wysokiej klasy do rozstrzygnięcia konkretnego zadania, na przykład zbioru i obróbki informacji, opracowania programów przesuwania produktu, reklamy. Więc, każda grupa pracuje w dosyć wąskim kierunku i poza łącznik jeden z jednym. Jeśli jakikolwiek element marketingu nieobecna, praca innych pododdziałów organizacji albo niezależnych ekspertów nie kompensuje jego funkcji. Taka działalność zabezpiecza tylko podjęcie decyzji managerami średnich i wyższych ogniw, co nie zrealizuje jednolite marketingowe kierowanie.

Funkcjonalna organizacja najlepiej działa na przedsiębiorstwach, gdzie jest niewielka ilość towarów i rynków zbytu własnej produkcji. Ta struktura kierowania bazuje się na podziale pracy za ustalonymi funkcjami, na specjalizacji pracowników. Funkcjonalną strukturę marketingu charakteryzuje słaba elastyczność strategii, ona nie sprzyja dynamizmowi i pionierstwu, w pewnej mierze jest konserwatywna. Na ogół, ta struktura jest efektywną formą organizacji tylko przy stabilnej produkcji ograniczonego asortymentu wyrobów.Organizacyjne struktury kierowania marketingiem przedstawiają uporządkowaną formę elementów ogólnego systemu kierowania i związków między nimi, co zabezpiecza wykonania funkcji i zadań, związanych z właściwie kierowaniem marketingiem. Organizacyjna struktura kierowania marketingiem jak jednolity system jest przedstawiona tylko w dużych kompaniach i korporacjach.U przedstawicieli średniego biznesu te struktury mogą mieć swoje oddzielne pododdziały, a w małym biznesie marketingowe funkcje polegają, z reguły, na top managera albo gospodarza przedsiębiorstwa.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

529 - | 533 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.