Лекции.Орг


Поиск:
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
В гінекологічне відділення доставлена жінка 45 років зі скаргами на значні кров’янисті

виділення зі статевих шляхів. До якої маніпуляції медична сестра повинна підготувати

інструменти:

A * Вишкрібання стінок порожнини матки

B Пункції черевної порожнини через заднє склепіння

C Кульдоскопії

D Біопсії шийки матки

E Цитологічного дослідження шийки матки

Пацієнтка 18 років, поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену

позаматкову вагітність. Який метод обстеження для підтвердження діагнозу

необхідно застосувати?

A *Пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви.

B Біопсія.

C Взяття мазка на кольпоцитологію.

D Гістеросальпінгографія.

E Кольпоскопія.

У пацієнтки 60 років виникла маткова кровотеча. Яку долікарську допомогу повинна

надати медична сестра?

A *Холод на низ живота і госпіталізація.

B Введення вікасолу та госпіталізація.

C Введення окситоцину та госпіталізація.

D Введення естрогенів та госпіталізація.

E Провести вишкрібання порожнини матки.

У роділлі І період пологів. Передбачувана маса плода 4500,0. Перейми різко болючі,

матка у вигляді "піщаного годинника". Роділля занепокоєна. Яку патологію можна

запідозрити?

A * Загроза розриву матки

B Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

C Передлежання плаценти

D Розрив шийки матки

E Розрив матки, що відбувся

У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є

першочерговим при наданні долікарської допомоги?

A *Звільнити дихальні шляхи, зафіксувати язик

B Ввести гіпотензивні препарати

C Ввести знеболюючі засоби

D Ввести утеротоніки

E Ввести еуфілін

Пацієнтка 25 років поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену

позаматкову вагітність. Об‘єктивно: помітне здуття живота, притуплення

перкуторного звуку в бокових відділах, різка болючість при пальпації живота, наявний

симптом Щоткіна - Блюмберга. Яке дослідження найбільш інформативне для

уточнення діагнозу?

A *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння

B Бімануальне дослідження

C Зовнішнє акушерське обстеження

D Огляд в дзеркалах

E Ренгенопельвіографія

Беременная находится в палате интенсивной терапии с диагнозом: "преэклампсия ІІІ

степени". Укажите приоритетную проблему позднего гестоза.

A *Судороги

B Повышение температуры тела

C Учащение мочевыделения

D Кашель

E Кровянистые выделения из половых путей

К медсестре обратилась соседка с жалобами на обильные кровянистые выделения

из половых путей. Женщина находится на “Д” учете в женской консультации по

поводу миомы матки. Действие медсестры в данном случае?

A *Пузырь со льдом на низ живота, вызвать скорую помощь

B Рекомендовать постельный режим

C Наблюдать за состоянием женщины

D Применить кровеостанавливающие средства

E Применить сокращающие матку средства

У женщины, которая находится на учёте в женской консультации по поводу кисты

яичника, после резкого движения появилась кинжальная боль внизу живота, тошнота.

При осмотре: кожные покровы бледные, живот вздут, симптом Щеткина-Блюмберга

положительный. Возникновение этого состояния связано с:

A *Перекрутом ножки кисты

B Увеличением кисты

C Малегнизацией кисты

D Рассасыванием кисты

E Уменьшением кисты

До жіночої консультації звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний

біль у здухвинній ділянці, затримку менструацій. Про проведенні бімануального

дослідження з’явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості,

блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає

зазначена картина?

A * Порушена позаматкова вагітність

B Апоплексія яєчника

C Прогресуюча позаматкова вагітність

D Перекрут ніжки кісти

E Розрив піосальпінкса

У роділлі розвинувся напад судом. В анамнезі - гестоз ІІ половини вагітності Яку

невідкладну допомогу потрібно їй надати?

A Ввести роторозширювач, язикотримачем зафіксувати язик, викликати лікаря.

B Заспокоїти роділлю, викликати лікаря

C Ввести анальгетики

D Дати кисень

E Ввести гіпотензивні препарати

Ви медична сестра гінекологічного відділення. У жінки після штучного аборту виникла

маткова кровотеча. Ваші дії.

A *Негайно викликати лікаря

B Спостерігати за хворою

C Ввести кровозупинні

D Покласти холод

E Заспокоїти пацієнтку

Ви медична сестра. До вас звернулась жінка з переймоподібним болем внизу живота,

незначними кров'янистими виділеннями зі статевих шляхів. В анаменезі – затримка

менструації 3 тижні. Ваші дії.

A *Негайно госпіталізувати пацієнтку

B Ввести знеболювальні засоби

C Спостерігати за пацієнткою

D Використати грілку, компреси

E Заспокоїти пацієнтку

У вагітної жінки в терміні 32 тижні вагітності з’явився біль в животі та кров’янисті

виділення з піхви. Вкажіть першочергові дії медичної сестри.

A *Викликати акушерську бригаду

B Ввести заспокійливі засоби

C Ввести знеболюючі засоби

D Ввести кровозупинні засоби

E Визначити групу крові

При активному патронажі вагітної 34 тижнів вагітності медсестра визначила:

артеріальний тиск 175/115 мм рт ст., набряки на гомілках і стегнах, протеїнурія. Ваші

дії.

A *Негайно госпіталізувати

B Рекомендувати звернутися в жіночу консультацію

C Заспокоїти жінку

D Рекомендувати постільний режим

E Звернутися до терапевта

До гінекологічного відділення машиною швидкої допомоги доставлена хвора з

підозрою на внутрішньочеревну кровотечу. Вкажіть першочергові дії медсестри.

A *Негайно викликати лікаря

B Розпочати ШВЛ

C Ввести кровозупинні засоби

D Розпочати інфузійну терапію

E Визначити групу крові та резус –фактор

У вагітної діагностовано передлежання плаценти. Яка проблема буде пріоритетною у

даному випадку?

A *Кров янисті виділення з статевих шляхів

B Передчасне вилиття навколоплідних вод

C Гострий біль в животі

D Передлегла частина плода не визначається

E Невідповідність розмірів матки передбачуваному терміну вагітності

На диспансерному обліку знаходиться жінка 53 років з діагнозом раку шийки матки ІV

ступеню. Патронажна сестра під час відвідування хворої на дому виявила кровотечу із

статевих шляхів. Назвіть першу допомогу, яку повинна надати медсестра?

A * Провести тугу тампонаду піхви

B ввести скорочувальні засоби

C покласти міхур з льодом

D ввести кровозамінники

E розпочати інфузійну терапію

У роділлі К., через 20 хвилин після народження дитини з’явилися інтенсивні

кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Ознак відокремлення плаценти немає. Що

слід зробити в першу чергу в даному випадку?

A * Ручне відділення та видалення плаценти

B Підготувати жінку до негайної лапаротомії

C Підготувати до екстирпації матки без додатків

D Підготувати до екстирпації матки з додатками

E Підготувати до ампутації матки

У пацієнтки з пухлиною придатків матки виник гострий біль у нижніх відділах живота.

Яка тактика медичної сестри в цьому випадку?

A Повідомити лікаря

B Холод на низ живота

C Тепло на низ живота

D Ввести знеболюючий засіб

E Заспокоїти

У вагітної на профкойці з діагнозом - передлежання плаценти раптово почалася

кровотеча. Що із перерахованого є першочерговим в діях медичної сестри відносно

цієї вагітної?

A Негайно викликати лікаря

B Ввести кровоспинні препарати

C Холод на низ живота

D Ввести скоротливі засоби

E Визначити групу крові

Пацієнтка 19 років госпіталізована в гінекологічне відділення з матковою кровотечею.

Трьохмісячна затримка менструації. Ознаки вагітності відсутні. З

діагностично-лікувальною метою проведено вишкрібання слизової оболонки матки.

Який наступний етап дій медичної сестри у наданні невідкладної допомоги?

A * холод на низ живота

B введення скорочуючих засобів

C введення кровоспинних засобів

D визначення групи крові і резус-фактору

E введення кровозамінників

Пацієнтка 25-ти років надійшла до приймального відділення з діагнозом лікаря жіночої

консультації “Підозра на прогресуючу трубну вагітність”. Під час перебування у

приймальному відділенні раптово втратила свідомість. Яке найбільш вірогідне

ускладнення стану пацієнтки?

A *Розрив маткової труби

B Судинна дистонія

C Епілепсія

D Гіпоглікемічна кома

E Гіперглікемічна кома

В гінекологічне відділення поступила пацієнтка 27 років із скаргами на ниючий біль

внизу живота, що іррадіює в пряму кишку. При опитуванні з’ясувалось, що у неї

відсутні менструації протягом останніх восьми тижнів, тиждень тому з’явились темні

кров’янисті “мажучі” виділення. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, живіт здутий,

позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що потрібно зробити в першу чергу?

A *Негайно повідомити чергового лікаря

B Ввести кровоспинні засоби

C Застосувати холод на низ живота

D Розпочати гемотрансфузію

E Спостерігати

У паціентки 25 років маткова кровотеча нез’ясованого походження. АТ 90/50 мм рт ст.

Який захід невідкладної долікарської допомоги треба провести для транспортування

хворої в стаціонар?

A *Покласти холод на низ живота

B Ввести хлористий калій

C Катетерізація сечового міхура

D Ввести кровоспинні засоби

E Ввести скорочуючі матку засоби

У другому періоді пологів при аускультації визначено серцебиття плода 180 пошт. за

хв. Дії медсестри:

A *Повідомити лікаря

B Спостерігати за станом роділлі

C Накласти акушерські щипці

D Зробити кесарів розтин

E Ввести в/в атропін, адреналін

На прийомі у лікаря жіночої консультації вагітна 34 тижні, поскаржилась на періодичні,

раптово виникаючі кров’янисті виділення зі статевих шляхів,що не супроводжуються

болем. Необхідна допомога у цьому випадку:

A *Термінова госпіталізація до пологового будинку

B Госпіталізувати у гінекологічне відділення

C Доглядати за вагітною

D Призначити наступну дату відвідування лікаря

E Викликати на консультацію хірурга

У женщины 64 лет появились кровянистые выделения из половых путей. При осмотре

с помощью зеркал – шейка чистая, из наружного зева – скудные темно-кровянистые

выделения. Какую тактику должна выбрать медсестра?

A * Госпитализация в гинекологическое отделение

B Холод на низ живота и сокращающие средства

C Тугая тампонада влагалища

D Гемостатическая терапия

E Полное амбулаторное клиническое исследование

Женщине 55 лет произведена экстирпация матки по поводу рака. Пациентка

находится в палате интенсивной терапии под наблюдением медсестры, которая

обнаружила кровянистые выделения из половых путей. Определите тактику

медсестры.

A * Вызвать дежурного врача

B Подмыть больную

C Ввести кровоостанавливающие средства

D Измерить температуру тела

E Продолжить наблюдение

У породіллі Н., 29 р., ранній післяпологовий період. Медсестра стежить за об'ємом

крововтрати. Який об*єм крововтрати під час пологів є фізіологічним?

A * 250 мл

B 400 мл

C 450 мл

D 500 мл

E 550 мл

У хворої Н., 55 р., виявлений рак шийки матки з розпадом пухлини. Вкажіть об*єм

долікарської допомоги при кровотечі із шийки матки, зумовленою злоякісною

пухлиною?

A *Виконати тугу тампонаду піхви

B Ввести кровозупинні засоби

C Провести піхвову ванночку

D Обробити йодом шийку матки

E Холод на низ живота

У вагітної Д., 32 р., при проведенні патронажу при терміні 34 тижні вагітності медична

сестра виявила скарги на головний біль, підвищення артеріального тиску до 160/100

мм рт. ст., набряки на нижніх кінцівках. Якою повинна бути тактика медичної сестри?

A *Викликати акушерську бригаду

B Рекомендувати відвідати лікаря жіночої консультації найближчим часом

C Призначити гіпотензивні препарати

D Рекомендувати дотримуватись дієти

E Поставити до відома лікаря жіночої консультації

У породіллі К., 22 р., в ранньому післяпологовому періоді почалась кровотеча з

пологових шляхів. Тонус матки знижений. Яку долікарську допомогу повинна надати

медична сестра?

A *Терміново повідомити лікаря, міхур з льодом

B Масаж матки на кулаці, міхур з льодом

C Введення уретонічних засобів в/в, масаж матки на кулаці

D Накладання клемів за методом Бакшеєва, зовнішній масаж матки

E Ручне обстеження порожнини матки, масаж матки на кулаці

Паціентці Р., 30 р., з неповним самовільним викиднем медична сестра надає

невідкладну допомогу. Вкажіть незалежне втручання?

A *Холод на низ живота

B Вишкрібання порожнини матки

C Введення метилергометрину внутрішньовенно

D Введення вікасолу внутрішньом*язево

E Введення знеболюючих препаратів

В гінекологічне відділення поступила жінка 29 років зі скаргами на раптовий біль внизу

живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Біль супроводжується втратою свідомості.

Затримка менструації 5 тижнів. Пульс 90 уд. за хв. АТ 90/60 мм.рт.ст. Живіт різко

болючій у нижніх відділах, позитивні симптоми подразнення очеревини. Якій набір

інструментів для уточнення діагнозу потрібно приготувати?

A * для пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви

B для зондування порожнини матки

C для діагностичного вишкрибання порожнини матки

D для біопсії шийки матки

E для метросальпінгографії

Роділля у другому періоді пологів з вузьким тазом. Положення плода повздовжене,

голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду приглушене 160 уд. за хв.

Перейми стали болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Контракційне кільце на

рівні пупка. Нижній симент матки болючій при пальпації. Яке ускладнення виникло у

пологах?

A * загроза розриву матки

B повний розрив матки

C передчасне відшарування нормально розташованої плацени

D центральне передлежання плаценти

E розрив промежини

У роділлі 24 років 30 хв. тому народився плід масою 4,200. Ознаки відділення посліду

відсутні. Кровотеча досягла 450 мл. Яка першочергова подальша тактика?

A * провести ручне відшарування та видалення посліду

B видалити послід по Абуладзе

C видалити послід по Креде-Лазаревичу

D ввести скорочуючі засоби

E ввести кровоспинні засоби

У роділлі в І періоді пологів різкий головний біль, порушення зору, АТ -170/100

мм.рт.ст. У сечі -білок. Під час піхвового огляду виник напад судом. Яке ускладнення

виникло?

A * еклампсія

B прееклампсія легкого ступеню

C прееклампсія середнього ступеню

D прееклампсія тяжкого ступеню

E гіпертонічна хвороба

Жінка в терміні вагітності 36 тижнів. Раптово виник приступ еклампсії. Що з

переліченого у першу чергу повинна зробити медична сестра:

A * ввести роторозширювач та зафіксувати язик

B дати інгаляційний наркоз

C ввести седативні засоби

D ввести гіпотензивні засоби

E ввести протисудомні засоби

Вагітна госпіталізована у відділення патології вагітних з передлежанням плаценти.

Термін вагітності 36 тижнів. Раптово почалася кровотеча. В такому випадку

медсестра повинна:

A * Негайно викликати лікаря

B Ввести кровоспинні засоби

C Ввести скоротливі засоби

D Вислухати серцебиття плоду

E Покласти холод на низ живота

Породілля в ранньому післяпологовому періоді, кровотечі немає. При огляді

плаценти виявлений дефект двох часточок і оболонок. Яка подальша тактика в

даному випадку?

A * Ручне обстеження порожнини матки

B Ввести кровоспинні засоби

C Покласти холод на низ живота

D Зробити зовнішній масаж матки

E Інструментальна ревізія порожнини матки

Роділля народила хлопчика,масою 4000 гр. Випущено сечу катетером. Протягом 30

хв. ознак відокремлення плаценти немає, з"явились незначні кров"янисті виділення.

Яка тактика?

A * Ручне відокремлення плаценти і видалення посліду

B Ввести утеротонічні засоби

C Зробити зовнішній масаж матки

D Вичікувальна тактика

E Застосувати зовнішні прийоми видалення посліду

Роділля знаходиться в передпологовій палаті. Пологова діяльність дуже сильна,

перейми різко болючі, не продуктивні, матка перерозтягнута, болюча при пальпації.

Контракційне кільце розташоване високо і косо. Голівка знаходиться над входом в

малий таз, жінка збуджена. Тактика при загрозі розриву матки:

A * Припинити пологову діяльність

B Вичікувальна тактика

C Стимулювати пологову діяльність

D Заспокоїти роділлю

E Ввести знеболюючі засоби

На черговий прийом звернулась вагітна, термін вагітності 35 тижнів, зі скаргами на

набряки, головний біль, погіршення зору, що з'явились напередодні. АТ 160/90 –

170/100 мм.рт.ст. Білок в сечі – 2 г/л. Виражені набряки на ногах, животі, обличчі. Під

час вимірювання АТ на другій руці з'явились судоми. Про яке ускладнення Ви

подумаєте?

A * Еклампсія

B Епілепсія

C Пухлина мозку

D Гіпоглікемічна кома

E Гостра ниркова недостатність

Яка найбільш доцільна долікарська допомога з приводу кровотечі на фоні раку шийки

матки?

A *Туга тампонада піхви

B Введення кровоспиних препаратів

C Введення скоротливих препаратів

D Введення гінекологічного тампона

E Введення тампона з ефіром в заднє склепіння

Підготовка набору інструментів для пункції заднього склепіння піхви є пріоритетною

дією медичної сестри при наданні невідкладної допомоги при:

A *Порушенні позаматкової вагітності

B Профузійній матковій кровотечі

C Субмукозній фіброміомі матки

D Самовільному викидні

E Хронічному аднекситі

У пацієнтки 50 років виникла дисфункційна маткова кровотеча. Пріоритетною дією

медсестри при наданні невідкладної допомоги в стаціонарі буде підготовка набору

інструментів для:

A *Діагностичного роздільного вишкрібання слизової оболонки матки.

B Зондування порожнини матки.

C Біопсії шийки матки

D Пункції заднього склепіння піхви.

E Визначення прохідності маткових труб.

У дівчинки 13 років виникла ациклічна маткова кровотеча. Пріоритетною дією при

наданні невідкладної допомоги буде введення:

A *Гормональних засобів

B Знеболюючих засобів

C Спазмолітиків

D Вітамінних препаратів

E Антианемічних засобів

У пацієнтки 25 років діагностована кіста яєчника. Після бурхливої перистальтики

кишечника з'явилися симптоми “гострого живота”. Пріоритетною дією при наданні

невідкладної допомоги буде:

A *Негайна госпіталізація

B Введення знеболюючих препаратів

C Грілка на живіт

D Введення спазмолітичних препаратів

E Зробити очисну клізму

У гінекологічне відділення доставлена паціентка з підозрою на порушену позаматкову

вагітність. Якій додатковий метод обстеження необхідно зробити для підтвердження

діагнозу?

A * пункцію через задне склепіння

B діагностичне вишкрібання матки

C кольпоскопію

D зондування матки

E УЗД

У пологове відділення поступила вагітна 39 тижнів. При визначенні справжня

кон’югата дорівнює 6 см. Яке важке ускладнення може виникнути під час пологів?

A * розрив матки

B стримкі пологи

C передчасне відшарування плаценти

D кровотеча в третьому періоді

E розходження кісток симфізу

У гінекологічне відділення поступила пацієнтка 21-го року з порушеною позаматковою

вагітністю. Дії чергової медсестри:

A * повідомити лікаря

B введення знеболюючих

C холод на живіт

D ультразвукове дослідження

E підготовка інструментів до вишкрібання

У кабінеті УЗД вагітна 32 тижнів. При положенні на спині артеріальний тиск знизився

до 70/50 мм рт.ст. Що необхідно зробити в першу чергу?

A *негайно покласти жінку на бік

B ввести дихальні аналептики

C налагодити подачу кисню

D ввести гіпертензивні засоби

E зробити ЕКГ

В приймальне відділення гінекологічного стаціонару доставлена паціентка 20 років з

матковою кровотечею протягом 15 днів. Затримки менструації не

було.Об"ективно-матка і додатки в межах норми. Про яку патологію може бути мова?

A *Порушення оваріально-менструального циклу.

B Порушена позаматкова вагітність.

C Аборт в розпалі.

D Фіброміома матки.

E Кістома яєчника.

В приймальне відділення гінекологічного стаціонару доставлена жінка 28 років зі

скаргами на різкий біль унизу живота, короткочасною втратою свідомості вдома,

незначними кров’янистими виділення із статевих шляхів. Затримка менструації – 7

днів. До якого додаткового методу діагностики медсестра повинна підготувати жінку

для уточнення діагнозу?

A *Пункція через заднє склепіння піхви.

B Діагностичне вишкрібання.

C Мазок на ступінь чистоти.

D Мазок на цитологію.

E Кольпоскопія.

В гінекологічний стаціонар поступила жінка 50 років з матковою кровотечею.

Менопауза 1,5 роки. Який метод діагностики буде використаний для уточнення

діагнозу?

A *Вишкрібання слизової матки.

B Біопсія шийки матки.

C Пункція заднього склепіння.

D Гістеросальпінгографія.

E Гістероскопія.

У вагітної, в терміні 36-37 тижнів вагітності, виникла значна безболісна кровотеча із

статевих органів. Які дії медсестри?

A * Викликати лікарську бригаду

B Ввести внутрішньом'язево окситоцин

C Застосувати холод на низ живота

D Провести піхвове дослідження

E Притиснути черевну аорту

У хворої Г., 55р., із раком шийки матки виникла профузна кровотеча із статевих

шляхів. З метою зупинки кровотечі медсестра повинна виконати:

A * Тугу тампонаду піхви

B Ввести тампон з ефіром

C Накласти шов на шийку матки

D Притиснути черевну аорту

E Ввести но-шпу внутрішньом’язево

Вагітна М., 31-32 тижні вагітності, поступила зі скаргами на появу безболісної

кровотечі з статевих шляхів. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок,

матка в нормотонусі. АТ – 100/60 мм рт. ст., Ps – 86 на хвилину. Кровотеча із

статевих шляхів. При УЗД – край плаценти перекриває внутрішнє вічко. Клінічна

картина характерна для:

A * Передлежання плаценти

B Самовільного викидня

C Загрози передчасних пологів

D Відшарування плаценти

E Раку шийки матки

У жінки 25р., скарги на різкий гострий біль внизу живота, запаморочення. Остання

менструація 2 тижні тому, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність

негативний. Клінічна картина характерна для:

A * Апоплексії яєчника

B Позаматкової вагітності

C Хронічного аднекситу

D Апендициту

E Раку яєчника

Який метод дослідження є вирішальним в діагностиці порушеної позаматкової

вагітності

A *Пункція заднього склепіння

B Бімануальне піхвовочеревностіночне дослідження

C Тест на вагітність

D Огляд шийки матки у дзеркалах

E Збір анамнезу у хворої

З чого починати невідкладну медичну допомогу при еклампсії

A *Забезпечити прохідність дихальних шляхів та викликати лікаря

B Надати кисень, ввести гіпотензивні препарати

C Підключити чергову крапельницю

D Ввести спазмолітики, гіпотензивні препарати

E Контроль артеріального тиску

Яка ознака свідчить про передлежання плаценти?

A *Кров’янисті виділення з піхви серед повного спокою

B Підвищення тонусу матки

C Прискорення серцебиття у плода

D Підвищення артеріального тиску у вагітної

E Переймоподібні болі внизу живота

Тактика медичної сестри при загрозі розриву матки.

A Зняти пологову діяльність

B Ввести спазмолітики

C Ввести гіпотензивні препарати

D Ввести анальгетики

E Виміряти артеріальний тиск

До гінекологічного відділення доставлено пацієнтку з підозрою на порушену

позаматкову вагітність. До якого дослідження треба підготувати інструменти для

уточнення діагнозу?

A *Пункції черевної порожнини через заднє склепіння

B Діагностичного вискоблювання порожнини матки

C Біопсії

D Зондування матки

E Пункції черевної порожнини через передню частину черевної стінки

У пацієнтки, що знаходиться у гінекологічному відділенні з’явилися ознаки “гострого

живота”. Назвіть першочергові дії медичної сестри

A Негайно викликати лікаря

B Ввести знеболюючі засоби

C Застосувати грілку

D Дати заспокійливе

E Промити шлунок

У жінки з діагнозом фіброміома матки виникла інтенсивна кровотеча. Назвіть дії

медсестри на доклінічному етапі

A Госпіталізувати негайно в гінекологію

B Дати кровоспинні препарати, забезпечити спостереження вдома

C Призначити консультацію гінеколога

D Призначити постільний режим

E Призначити седативні засоби

У відділенні патології знаходиться вагітна з пізнім гестозом. Раптово в неї розвинувся

напад судом. Що з перерахованого є першочерговим при наданні долікарської

допомоги?

A Забезпечення прохідності дихальних шляхів

B Інгаляційний наркоз

C Подача кисню

D Вимірювання АТ

E Введення гіпотонічних засобів

Вагітна, 36 тижнів, скаржиться на кров’янисті виділення із статевих органів.

Об’єктивно: передлежить голівка, розміщена високо над входом у малий таз.

Серцебиття плода ясне, ритмічне, 146 уд./хв. За даними УЗД, плацента розміщена

попереду передлеглої голівки плода. Який із заходів доклінічної допомоги необхідно

провести в першу чергу?

A *Негайно викликати лікарську акушерську бригаду

B Провести інгаляцію кисню

C Ввести утеротонічні засоби

D Визначити групу крові

E Транспортувати в пологовий будинок

Укажіть тактику при загрозі розриву матки

A *Припинити пологову діяльність

B Підтримувати пологову діяльність

C Виміряти тиск

D Ввести знеболюючий засіб

E Холод на низ живота

Послідовий період триває 30 хвилин. Кровотечі та зовнішніх ознак відокремлення

плаценти немає. Що повинна зробити медична сестра з метою надання невідкладної

допомоги?

A Провести ручне відокремлення і видалення плаценти

B Ввести спазмолітики

C Виміряти АТ

D Кесарський розтин

E Гістероскопія

У жінки 45 років після затримки менструації на три тижні почалася маткова кровотеча.

Вкажіть об’єм долікарської медичної допомоги

A Холод на низ живота

B Ввести антибіотики

C Виміряти температуру тіла

D Провести піхвове дослідження

E Ввести серцеві препарати

В приймальне відділення звернулась жінка 32 р. із скаргами на сильні кров’янисті

виділення із піхви протягом 3 днів. Кровотеча почалась після затримки mensis на 7

днів. Перші дії медсестри до приходу лікаря.

A *Горизонтальне положення, міхур з льодом на живіт

B Колінно – ліктьове положення

C Тепло на живіт

D Ввести скорочуючі препарати

E Ввести знеболюючі

До гінекологічного відділення поступила жінка зі скаргами на гострий біль в правій

здухвинній ділянці, яка іррадіює в пряму кишку, крижи. Остання менструація 2 тижні

тому. Лікарський діагноз - апоплексія яєчника. Медична сестра відзначила погіршення

стану хворої. Що необхідно зробити в першу чергу?

A *Повідомити лікаря

B Ввести спазмолітики

C Ввести гемостатики

D Покласти холод на низ живота

E Ввести скорочувальні засоби

Пацієнтка 45-ти років скаржиться на значну кровотечу зі статевих шляхів. При огляді в

дзеркалах: на задній губі шийки матки кратероподібна виразка, що є джерелом

кровотечі. Яким розчином ви змочите тампон для проведення тугої тампонади піхви?

A *5\% амінокапронової кислоти

B 2\% борної кислоти

C 5\% аскорбінової кислоти

D 5\% оцтової кислоти

E 2\% сульфосаліцилової кислоти

До медичної сестри звернулася студентка 24років зі скаргами на різкий біль зліва

внизу живота, різку слабкість, запаморочення, останні місячні 2 тижні тому.

Першочергові дії медичної сестри?

A *Негайна госпіталізація до стаціонару

B Введення знеболюючих

C Продовжувати спостереження

D Введення спазмолітиків

E Введення серцевих засобів

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 632 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

735 - | 807 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.