Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћедсестринство в акушерств≥
 рок ћ. —естринська справа 2000-2010 роки

ѕри зовн≥шньому акушерському обстеженн≥ ваг≥тноњ в терм≥н≥ 36 тижн≥в встановлено:

над входом в малий таз визначаЇтьс€ округла, пом≥рноњ щ≥льност≥ балотуюча частина

плода. —пинка плода зл≥ва. якому визначенню за акушерською терм≥нолог≥Їю

в≥дпов≥дають отриман≥ дан≥ акушерського досл≥дженн€?

A * ≤ позиц≥€, головне передлежанн€

B II позиц≥€, головне передлежанн€

C ≤ позиц≥€, с≥дничне передлежанн€

D II позиц≥€, с≥дничне передлежанн€

E ѕоперечне положенн€

ѕ≥сл€ завершенн€ ф≥з≥олог≥чних полог≥в пород≥лл€ знаходитьс€ в пологов≥й зал≥ п≥д

нагл€дом медичноњ сестри. яка тривал≥сть раннього п≥сл€пологового пер≥оду?

A * 2 години

B 3 години

C 6 годин

D 24 години

E 48 годин

–од≥лл€ знаходитьс€ в пологов≥й зал≥. «авершивс€ ≤ пер≥од полог≥в. як≥ ознаки

вказують на його завершенн€?

A * ѕовне в≥дкритт€ шийки матки

B Ќародженн€ посл≥ду

C ¬≥дкритт€ шийки матки на 3 см

D ѕост≥йний ниючий б≥ль

E Ќародженн€ плода

ѕород≥лл€ виписана з пологового будинку. ѕрот€гом €кого терм≥ну медсестра

повинна зробити патронаж?

A * ѕрот€гом 3 дн≥в п≥сл€ виписки пород≥лл≥ ≥з пологового будинку

B ѕрот€гом 3-х тижн≥в п≥сл€ виписки пород≥лл≥ ≥з пологового будинку

C ѕрот€гом м≥с€ц€ п≥сл€ виписки пород≥лл≥ ≥з пологового будинку

D ѕрот€гом 3 м≥с€ц≥в п≥сл€ виписки пород≥лл≥ ≥з пологового будинку

E ѕрот€гом 14 дн≥в п≥сл€ виписки пород≥лл≥ ≥з пологового будинку

ћедична сестра визначаЇ достов≥рн≥ ознаки ваг≥тност≥. який метод обстеженн€ вона

повинна застосувати?

A * ѕрийоми Ћеопольда-Ћевицького

B ѕризначенн€ сеч≥ на на€вн≥сть ’√

C ¬им≥рюванн€ обводу живота

D Ѕ≥мануальне обстеженн€

E ќгл€д шийки матки у дзеркалах

–од≥лл€ Ќ., 26 рок≥в, поступила у акушерський стац≥онар ≥з нормальною пологовою

д≥€льн≥стю ≥ через три години народила живу доношену д≥вчинку масою 3200 г.

«атискач, накладений на материнський в≥др≥зок пуповини б≥л€ статевоњ щ≥лини,

опустивс€ на 10-12 см. яка ознака в≥дшаруванн€ плаценти Ї позитивною в цьому

випадку?

A јльфельда

B  юстнера-„укалова

C Ўредера

D ƒовженка

E  лейна

¬аг≥тна Ћ., 29 рок≥в, у терм≥н≥ ваг≥тност≥ 32 тижн≥, звернулась до л≥кар€ ж/к з≥ скаргами

на швидку втомлюван≥сть, спрагу. ¬ага ж≥нки за тиждень зб≥льшилась на 650 грам≥в.

¬каж≥ть допустиму прибавку ваги за тиждень.

A 350 грам≥в

B 250 грам≥в

C 450 грам≥в

D 550 грам≥в

E 650 грам≥в

¬аг≥тна 25 рок≥в звернулас€ в ж≥ночу консультац≥ю дл€ вз€тт€ на обл≥к. ѕри

вим≥рюванн≥ завн≥шних розм≥р≥в тазу отримали дан≥: 26 Ц 28 Ц 31 Ц 20. який таз у

ж≥нки?

A * Ќормальний

B „олов≥чий

C ѕлоскорах≥тичний

D ѕростий плоский

E «агальнор≥вном≥рнозвужений

Ќа 3-й день после родов у родильницы подн€лась температура Ц 38∞—, боль в

молочной железе. ћедсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе

пальпируетс€ уплотнение 7х6, болезненное, над ним гипереми€, отек.  аковы

действи€ медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

A *ѕузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача

B ¬вести анальгетики

C √релка на область молочной железы

D ¬вести жаропонижающие средства

E  омпресс на молочную железу

” пологовий будинок госп≥тал≥зовано род≥ллю, €ка народжуЇ вперше у терм≥н≥

ваг≥тност≥ 38-39 тижн≥в з кровотечею з≥ статевих орган≥в. ѕри п≥хвовому досл≥дженн≥:

шийка матки згладжена, в≥дкрита на один поперечний палець, внутр≥шнЇ в≥чко

повн≥стю закрите губчастою тканиною. яка патолог≥€ спостер≥гаЇтьс€ у род≥лл≥?

A *÷ентральне передлежанн€ плаценти

B Ѕокове передлежанн€ плаценти

C  райове передлежанн€ плаценти

D Ќизьке прикр≥пленн€ плаценти

E Ўийна ваг≥тн≥сть

ѕершород≥лл€ 20 рок≥в на трет≥й день п≥сл€ терм≥нових полог≥в скаржитьс€ на

п≥двищенн€ температури до 39∞—, озноб, б≥ль внизу живота, гн≥йно-кров'€нист≥

вид≥ленн€ з≥ статевих орган≥в. яке ускладненн€ виникло у пород≥лл≥?

A *ѕ≥сл€пологовий ендометрит

B Ћох≥ометра

C јднексит

D ѕеритон≥т

E ѕ≥сл€пологова виразка

ѕ≥д час огл€ду ваг≥тноњ медична сестра вим≥р€ла зовн≥шн≥ розм≥ри тазу, вони

дор≥внюють 25-29-30-20. який висновок в≥дносно тазу зробила медична сестра?

A *Ќормальний таз

B ѕростий плоский таз

C ѕлоскорах≥тичний таз

D «агальнозвужений таз

E ѕоперечнозвужений таз

ƒо пологового будинку госп≥тал≥зовано ж≥нку в строку ваг≥тност≥ 37-38 тижн≥в. ¬—ƒћ-40

см. Ќад входом в малий таз визначаЇтьс€ велика частина, що балотуЇ, та багато

др≥бних частин. ¬ислуховуЇтьс€ ч≥тке серцебитт€ плода зл≥ва нижче пупка 136 за 1

хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв.

ѕро що йде мова?

A *Ѕагатопл≥дна ваг≥тн≥сть

B √≥дроцефал≥€ плода

C √≥гантський пл≥д

D –озгинальне передлежанн€

E “азове передлежанн€

” пологовий будинок поступила род≥лл€. ѕологи ≤≤, терм≥нов≥. –озм≥ри тазу

23-26-28-17 см. ѕологова д≥€льн≥сть почалась 8 годин тому. –од≥лл€ неспок≥йна.

ѕерейми част≥, болюч≥. ћатка у вигл€д≥ "п≥щаного годинника". ќзнака ¬астена

позитивна. яке ускладненн€ виникло у род≥лл≥?

A *«агроза розриву матки

B –озрив матки, що розпочавс€

C –озрив матки, що в≥дбуваЇтьс€

D “етанус матки

E «вуженн€ тазу ≤≤≤ ступеню

” род≥лл≥ в≥д≥йшли навколопл≥дн≥ води при розкритт≥ шийки матки на 4 см. як

називають таке в≥дходженн€ навколопл≥дних вод?

A *–аннЇ

B ¬часне

C ѕередчасне

D «ап≥зн≥ле

E ¬исокий надрив плодового м≥хура

–од≥лл€  ., 26 р. ѕологи ≤≤. ≤≤≤ пер≥од. ќзнак в≥докремленн€ посл≥ду немаЇ. яка

тривал≥сть посл≥дового пер≥оду?

A 30 хвилин

B 15 хвилин

C 60 хвилин

D 45 хвилин

E 40 хвилин

ѕатронажна медична сестра при обстеженн≥ ваг≥тноњ встановила, що спинка плода

розташована з л≥вого боку матки, над входом в малий таз пальпуЇтьс€ щ≥льна,

УбалотуючаФ, крупна частина плода. ¬изначте положенн€, позиц≥ю та передлежанн€

плода.

A *ѕовздовжнЇ положенн€, перша позиц≥€, головне передлежанн€.

B ѕовздовжнЇ положенн€, друга позиц≥€, головне передлежанн€.

C ѕовздовжнЇ положенн€, перша позиц≥€, тазове передлежанн€.

D ѕоперечне положенн€, друга позиц≥€.

E ѕовздовжнЇ положенн€, друга позиц≥€, тазове передлежанн€.

ѕершоваг≥тна прийшла на черговий прийом у ж≥ночу консультац≥ю. ≤з анамнезу Ц

перш≥ рухи плода в≥дчула 4 тижн≥ тому. ƒно матки на р≥вн≥ пупка. ¬изначте терм≥н

ваг≥тност≥:

A *24 тижн≥

B 20 тижн≥в

C 16 тижн≥в

D 28 тижн≥в

E 32 тижн≥

–од≥лл€ ћ.,26 рок≥в, ≤ пер≥од полог≥в. як часто медична сестра визначаЇ параметри

пульсу ≥ артер≥ального тиску у род≥лл≥?

A * ожн≥ 2 години

B  ожн≥ 4 години

C  ожн≥ 6 години

D  ожну годину

E  ожн≥ 30 хвилин

” пац≥Їнтки д≥агностували набр€ки ваг≥тноњ. —кладаючи план сестринського догл€ду

¬и оберете:

A *ўотижневе зважуванн€ ваг≥тноњ

B ѕ≥драхунок частоти диханн€

C ѕ≥драхунок частоти серцевих скорочень

D ¬им≥рюванн€ температури т≥ла

E ¬изначенн€ внутр≥шньоутробноњ маси плода

Ќа стац≥онарному л≥куванн≥ знаходитьс€ пац≥Їнтка √. 35 рок≥в, з приводу загрози

перериванн€ ваг≥тност≥ у терм≥н≥ 10 тижн≥в. ¬ ход≥ плануванн€ медсестринського

догл€ду, медична сестра повинна звернути увагу на:

A *Ќа€вн≥сть кровТ€нистих вид≥лень ≥з п≥хви

B ѕоказники температури т≥ла

C ѕоказники артер≥ального тиску

D „астоту серцевих скорочень

E Ќа€вн≥сть апетиту

ѕород≥лл≥ проведений курс л≥куванн€ з приводу п≥сл€пологового маститу. ѕри оц≥нц≥

результат≥в медсестринських втручань ¬и в першу чергу звернули увагу на:

A *«никненн€ ущ≥льненн€ та г≥перем≥њ молочних залоз

B Ќормал≥зац≥ю лактац≥њ

C Ќормал≥зац≥ю сну

D ѕокращенн€ апетиту

E ѕокращенн€ самопочутт€

ѕри вз€тт≥ мазка на визначенн€ ступеню чистоти п≥хвового вм≥сту ви€влено: паличок

ƒодерлейна мало, багато лейкоцит≥в, переважно кокова флора, реакц≥€ вм≥сту п≥хви

слаболужна. ÷е характерно дл€:

A *≤≤≤ ступеню чистоти п≥хвового вм≥сту

B ≤ ступеню чистоти п≥хвового вм≥сту

C ≤≤ ступеню чистоти п≥хвового вм≥сту

D ≤V ступеню чистоти п≥хвового вм≥сту

E V ступеню чистоти п≥хвового вм≥сту

ѕри обстеженн≥ ваг≥тноњ прийомами зовн≥шнього акушерського досл≥дженн€

визначено, що дно матки розташоване на р≥вн≥ пупка. ѕри однопл≥дн≥й ваг≥тност≥ це

в≥дпов≥даЇ:

A *24 тижн€м ваг≥тност≥

B 36 тижн€м ваг≥тност≥

C 28 тижн€м ваг≥тност≥

D 32 тижн€м ваг≥тност≥

E 40 тижн€м ваг≥тност≥

ѕершород≥лл€ 23-х рок≥в народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. „ерез

30 хвилин п≥сл€ народженн€ дитини ознаки в≥докремленн€ плаценти позитивн≥,

крововтрата 110 мл. як≥ наступн≥ д≥њ при веденн≥ полог≥в у даноњ ж≥нки?

A *«апропонувати род≥лл≥ потужитись

B ¬вести в/в 1 мл окситоцину

C «астосувати зовн≥шн≥й прийом по  реде-Ћазарев≥чу

D «астосувати зовн≥шн≥й прийом по √ентеру

E ѕровести ручне вид≥ленн€ посл≥ду

¬ рег≥стратуру ж≥ночоњ консультац≥њ звернулас€ ваг≥тна ж≥нка з приводу вз€тт€ њњ на

обл≥к з приводу ваг≥тност≥. який медичний документ, що забезпечуЇ зв'€зок ж≥ночоњ

консультац≥њ, пологового будинку ≥ ваг≥тноњ повинна заповнити медсестра?

A * ≥ндив≥дуальну карту ваг≥тноњ ≥ род≥лл≥

B контрольну карту диспансерного обл≥ку

C журнал обл≥ку ваг≥тност≥

D медичну картку амбулаторного хворого

E ≥стор≥ю полог≥в

¬изначити, €ке положенн€ плоду, €кщо голiвка б≥л€ дна матки:

A *ѕовздовжнЇ

B —iднiчне

C ѕотиличне

D “азове

E ѕоперечне

Ќа скiльки см вважаЇтьс€ розкритт€ шийки матки повним:

A *10-12 см.

B 8-9см

C 9-10 см.

D 13-14 см

E 15 см

яким прийомом Ћеопольда визначають позицiю плода:

A * II прийомом

B I прийомом

C III прийомом

D IV прийомом

E V прийомом

«ган€льнi сили в I перiодi пологiв:

A * ѕерейми

B «литт€ вод

C ѕотуги

D ¬iдкритт€ шийки матки

E ¬се перераховане

—кiльки перiодiв пологiв:

A *3 перiоди

B 2 перiоди

C 1 перiод

D 4 перiоди

E 5 перiодiв

ѕiсл€пологовий перiод триваЇ:

A *6-8 тижнiв

B 2 тижнi

C 4 години

D 6-8 годин

E 1 добу

якi видiленн€ iз статевих органiв у першi 3 доби пiсл€ пологiв:

A *  ров"€нистi

B —ерознi

C ∆овтi

D ѕрозорi

E Ќемањ видiлень

” род≥лл≥ 30 рок≥в трет≥ терм≥нов≥ пологи. ѕологова д≥€льн≥сть почалась 4 години тому

п≥сл€ вилитт€ навколоплодових вод. ѕерейми р≥зко болюч≥, Ї набр€к зовн≥шн≥х

статевих орган≥в, кров'€нист≥ вид≥ленн€ з≥ статевоњ щ≥лини. ћатка маЇ форму

"п≥сочного годинника", гол≥вка плода притиснута до входу в малий таз.—ерцебитт€

плода 140 удар≥в у хвилину, ритм≥чне. яку патолог≥ю можна зап≥дозрити у род≥лл≥?

A * «агроза розриву матки

B —лаб≥сть пологовоњ д≥€лност≥

C ѕередв≥стники полог≥в

D «агроза г≥покс≥њ плода

E –озрив матки

∆≥нка 24р., звернулас€ в ж≥ночу консультац≥ю ≥з скаргами на в≥дсутн≥сть менструац≥њ

(останн€ була 5 м≥с€ц≥в тому). як≥ ознаки Ї достов≥рними дл€ встановленн€

ваг≥тност≥?

A * ¬изначенн€ частин плоду

B «м≥на смаку

C ѕ≥гментац≥€ шк≥ри обличч€

D ѕрипиненн€ менструац≥њ

E «б≥льшенн€ матки

¬заЇмов≥дношенн€ окремих частин плода це-

A *„ленорозташуванн€

B ѕоложенн€

C ѕозиц≥€

D ¬ид позиц≥њ

E ѕередлеженн€

ѕередлеженн€ плода- це в≥дношенн€

A *¬еликоњ частини плода до входу в малий таз

B —пинки плода до боковоњ ст≥нки матки

C —пинки плода до передньоњ ст≥нки матки

D  ≥нц≥вок та гол≥вки до тулуба

E ¬≥с≥ плода до в≥с≥ матки

” першоваг≥тноњ в терм≥н≥ ваг≥тност≥ 38 тижн≥в 3 години тому почалис€ перейми, через

10 хвилин по 30- 35 секунд. ѕоложенн€ плода поздовжне, гол≥вка плода притиснута

до входу у малий таз. Ќавколоплодов≥ води не виливались. ” €кому пер≥од≥ полог≥в

перебуваЇ род≥лл€?

A * ѕерший пер≥од

B ƒругий пер≥од

C “рет≥й пер≥од

D ѕередв≥стники полог≥в

E «агроза передчасних полог≥в

ƒо медичноњ сестри звернулась за порадою юна першоваг≥тна 16 рок≥в у терм≥н≥

ваг≥тност≥ 35-36 тижн≥в. ўо маЇ в≥дпов≥сти медична сестра на запитанн€ ваг≥тноњ: ўо Ї

ознакою початку полог≥в?

A *–егул€рн≥ перейми

B Ќиюч≥ бол≥ у попереку

C ѕо€ва слизових вид≥лень з п≥хви

D ќпущенн€ матки

E ¬≥дчутт€ натисканн€ на пр€му кишку

¬аг≥тна у терм≥н≥ ваг≥тност≥ 37 тижн≥в скаржитьс€ на в≥дсутн≥сть рух≥в плоду з вечера

попереднього дн€.ўо дозвол€Ї визначити стан внутр≥шньоутробного плода?

A * јускультац≥€ серцебитт€ плода

B ќпитуванн€ пац≥Їнтки

C ¬изначенн€ положенн€ плода

D ¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску

E ѕроведенн€ внутр≥шнього досл≥дженн€

–од≥лл€ народила дитину 20 хвилин тому. «'€вились кров'€нист≥ вид≥ленн€ з≥ статевоњ

щ≥лини, род≥лл€ поскаржилась на б≥ль у крижов≥й д≥л€нц≥. «ажим, накладений на

пуповину, опустивс€ на 12 см. ўо св≥дчить про в≥дд≥ленн€ плаценти?

A * ѕодовженн€ зовн≥шнього в≥др≥зка пуповини на 10-12см

B ѕо€ва кров'€нистих вид≥лень з родових шл€х≥в

C Ќабр€к зовн≥шн≥х статевих орган≥в

D Ќезм≥нена форма матки

E Ѕ≥ль у крижов≥й д≥л€нц≥

ѕершоваг≥тна у терм≥н≥ ваг≥тност≥ 9 тижн≥в скаржитс€ на блюванн€ до 20 раз≥в на добу,

огиду до њж≥, мл€в≥сть, сонлив≥сть. яку патолог≥ю можна зап≥дозрити у ваг≥тноњ?

A * Ќестримне блюванн€ ваг≥тних

B ѕом≥рне блюванн€ ваг≥тних

C ѕрееклампс≥€ ваг≥тних

D √астродуоден≥т

E √епатит

ѕершоваг≥тна з доношеною ваг≥тн≥стю при розмов≥ з медичною сестрою поц≥кавилась,

€ка оч≥кувана маса може бути у њњ дитини при народженн≥. ћедична сестра вим≥р€ла

обв≥д живота ваг≥тноњ - 90 см та висоту сто€нн€ дна матки - 30 см. яка оч≥кувана маса

дитини?

A * 2700 г

B 2500 г

C 3000 г

D 3200 г

E 2900 г

¬аг≥тна 26 рок≥в знаходитьс€ у в≥дд≥ленн≥ патолог≥њ ваг≥тних з приводу ваг≥тност≥ 35

тижн≥в, передлежанн€ плаценти. ѕ≥сл€ дефекац≥њ з п≥хви з'€вились €скрав≥ кров'€нист≥

вид≥ленн€ в к≥лькост≥ 50 мл. яку допомогу маЇ надати медична сестра?

A * Ќегайно викликати л≥кар€

B —постер≥гати за ваг≥тною

C ¬вести спазмол≥тичн≥ засоби

D ¬ислухати серцебитт€ плода

E ¬вести кровоспинн≥ препарати

¬аг≥тна у терм≥н≥ гестац≥њ 33 тижн≥ прийшла на черговий огл€д. ѕрибавка у ваз≥ за

тиждень 500 г. јртер≥альний тиск в межах норми. як≥ поради мають бути дан≥

ваг≥тн≥й?

A *ќбмеженн€ р≥дини, розвантажувальн≥ дн≥

B  онтроль артер≥ального тиску трич≥ на добу

C √осп≥тал≥зац≥€ у в≥дд≥ленн€ патолог≥њ ваг≥тних

D ўоденне в≥дв≥дуванн€ ж≥ночоњ консультац≥њ

E ўоденний загальний анал≥з сеч≥

ћедична сестра огл€даЇ ваг≥тну ж≥нку. ƒно матки знаходитс€ на р≥вн≥ пупка. який

терм≥н ваг≥тност≥?

A *24 тижн≥

B 16 тижн≥в

C 20 тижн≥в

D 28 тижн≥в

E 32 тижн≥

ѕовторноваг≥тна народила на дому живу доношену дитину. ѕ≥сл€ народженн€ дитини

пройшло 40 хвилин. ќзнаки в≥дд≥ленн€ плаценти в≥дсутн≥.  ровотеч≥ з родових шл€х≥в

не маЇ. яку допомогу треба надати род≥лл≥?

A *“ранспортувати у пологовий стац≥онар.

B «робити ручне в≥дд≥ленн€ та видаленн€ плаценти.

C ¬вести утеротон≥чн≥ засоби.

D ѕокласти холод на низ живота.

E «робити ручну рев≥з≥ю порожнини матки.

ѕород≥лл€ через 30 хвилин п≥сл€ народженн€ живого доношеного хлопчика масою

4000,0 знаходитс€ у пологовому зал≥. ѕлацента в≥дд≥лилас€ самост≥йно, з ус≥ма

дольками ≥ оболонками.  рововотрата у пологах 200 мл. –озрив≥в м'€ких тканин

родових шл€х≥в не маЇ. ћатка пер≥одично розслабл€Їтьс€, з≥ статевоњ щ≥лини

вид≥л€Їтьс€ кров з≥ згустками. яка патолог≥€ раннього п≥сл€пологового пер≥оду

розвинулась у пород≥лл≥?

A *√≥потон≥чна маткова кровотеча.

B јтон≥чна маткова кровотеча.

C –озрив матки

D –озрив шийки матки

E  ровотеча у зв'€зку з порушенн€м зс≥данн€ кров≥

ћалий косий розмiр голiвки дорiвнюЇ:

A *9,5 см.

B 10 см

C 13 см.

D 12 см.

E 9 см.

¬аг≥тна 25 рок≥в звернулась у ж≥ночу консультац≥ю дл€ вз€тт€ на обл≥к з приводу

ваг≥тност≥ в терм≥н≥ 10 тижн≥в. ¬аг≥тн≥сть друга. ѕерша ваг≥тн≥сть зак≥нчилась

терм≥новими пологами три роки тому. Ќародивс€ живий доношений хлопчик масою

4500,0. ћати ваг≥тноњ хвор≥Ї на цукровий д≥абет. ¬аг≥тна скаржитс€ на спрагу,

пер≥одичну мл€в≥сть, зниженн€ апетиту. яку екстраген≥тальну патолог≥ю можна

зап≥дозрити у ваг≥тноњ?

A *÷укровий д≥абет.

B ’рон≥чний п≥елонефрит.

C √естоз ваг≥тних.

D ’рон≥чний холецист≥т.

E јнем≥€ ваг≥тних.

¬аг≥тна знаходитьс€ в палат≥ патолог≥њ ваг≥тних. ¬аг≥тн≥сть перша, 38 тижн≥в,

положенн€ плода повздовжнЇ, передлежить гол≥вка, притиснута до входу в малий таз,

≤≤ позиц≥€. ¬вечор≥ поскаржилась, що погано чуЇ рухи дитини. ƒе найкраще вислухати

серцебитт€ плода?

A *—права нижче пупка.

B «л≥ва нижче пупка.

C «л≥ва вище пупка.

D —права вище пупка.

E ¬ д≥л€нц≥ пупка.

ѕершоваг≥тна 20 рок≥в звернулась до медичноњ сестри д≥льничного терапевта, у €кого

спостер≥галась з приводу ревматичноњ вади серц€. ƒва дн≥ тому вперше в≥дчула рухи

плоду. Ќа обл≥ку в ж≥ноч≥й консультац≥њ не сто€ла. ƒати останньоњ менструац≥њ не

пам'€таЇ. ѕри огл€д≥ ви€влено, що дно матки знаходитьс€ на два поперечн≥ пальц≥

нижче пупка. який терм≥н ваг≥тност≥?

A *20 тижн≥в.

B 18 тижн≥в.

C 24 тижн≥.

D 16 тижн≥в.

E 30 тижн≥в.

” приймальне в≥дд≥ленн€ пологового будинку поступила першород≥лл€ 20 рок≥в.

ћедична сестра збираЇ анамнез, проводить обстеженн€, сан≥тарну обробку род≥лл≥.

який прийом невербального та вербального сп≥лкуванн€ дл€ встановленн€

психолог≥чних контакт≥в з пац≥Їнткою маЇ використовувати медична сестра?

A *”см≥хатис€ пац≥Їнтц≥.

B ¬живати в розмов≥ медичн≥ терм≥ни.

C Ўвидко розмовл€ти.

D ¬ести себе в≥дсторонено.

E Ќе в≥дпов≥дати на запитанн€.

” ваг≥тноњ 20 рок≥в у 34 тижн≥ гестац≥њ при,ј“ 110/60 мм рт ст скарги на пост≥йне

в≥дчутт€ спраги. ѕри огл€д≥ пом≥тн≥ набр€ки стоп ≥ гом≥лок, передньоњ черевноњ ст≥нки.

ѕрибавка у ваз≥ за тиждень 600 г. ÷укор кров≥ нормальний. ÷укор у сеч≥ не ви€влено.

яке ускладненн€ ваг≥тност≥ ймов≥рне у данному випадку?

A * Ќабр€ки ваг≥тних

B ѕорушенн€ д≥Їти ваг≥тних

C √естац≥йний п≥елонефрит

D ѕрееклампс≥€ легкого ступен€

E √≥пертенз≥€ ваг≥тних

—кiльки см дорiвнюЇ акушерська кон'югата:

A 11 см

B 12 см

C 13 см

D 21 см

E 25 см

ѕiдрахуйте масу тiла плода: обвiд живота вагiтноњ 50 см, висота сто€нн€ дна матки

40 см:

A 2000 г

B 1500 г

C 5000 г

D 4000 г

E 2500 г

ѕри €кому дослiдженнi визначають дiагональну кон'югату:

A ѕ≥хвовому

B ÷итолог≥чному

C «овнiшньому

D  ольпоскопiчному

E ”сiма перерахованими

¬изначте позицiю плода, €кщо голiвка з лiвого боку матки.

A ѕерша позицi€

B ƒруга позицi€

C ѕоперечна позицi€

D ѕовздовжн€ позицi€

E ѕередн€ позицi€

“ретiм прийомом Ћеопольда можна визначити:

A ѕередлежанн€

B ¬ид позицiњ

C ѕозиц≥ю

D ¬се перераховане

E --

—тан внутр≥шньоутробного плода можна визначити при:

A јускультац≥њ серцебитт€ плода

B ќпитуванн≥ пац≥Їнтки

C ѕромацуванн≥ частини плода

D “азовим≥рюванн≥

E ¬им≥рюванн≥ обводу живота

ўо в≥дбуваЇтьс€ у другому пер≥од≥ полог≥в?

A «ган€нн€ плода

B –озкритт€ шийки матки

C ќпущенн€ дна матки

D ѕерерозт€гненн€ нижнього сегмента матки

E ¬≥дшаруванн€ плаценти

ѕологи завершуютьс€:

A ¬ид≥ленн€м посл≥ду

B «литт€м навколоплодових вод

C Ќародженн€м плоду

D ѕовним розкритт€м шийки матки

E ¬≥дшаруванн€м плаценти

ƒоношеною вважаЇтьс€ ваг≥тн≥сть строком:

A 40 тижн≥в

B 44 тижн≥

C 46 тижн≥в

D 36 тижн≥в

E 32 тижн≥

¬ п≥сл€пологовому в≥дд≥ленн≥ огл€нуто пород≥ллю  . ѕри обТЇктивному обстеженн≥

встановлено, що дно матки розм≥щено на р≥вн≥ пупка. Ћох≥њ кровТ€нист≥. ¬каж≥ть, дл€

€коњ доби п≥сл€пологового пер≥оду характерн≥ так≥ дан≥.

A * ѕершоњ.

B ƒругоњ

C “ретьоњ

D „етвертоњ

E ѕТ€тоњ

¬аг≥тна 19 рок≥в звернулас€ у ж≥ночу консультац≥ю дл€ вз€тт€ на обл≥к. ѕри

вим≥рюванн≥ зовн≥шн≥х розм≥р≥в тазу отриман≥ дан≥: 26-29-30-20. який таз у ж≥нки?

A * Ќормальний

B «агальнор≥вном≥рнозвужений

C ѕростий плоский

D ѕлоскорах≥тичний

E „олов≥чий

ѕри обстеженн≥ ваг≥тноњ 38 тижн≥в в≥дм≥чаЇтьс€ нев≥дпов≥дн≥сть висоти сто€нн€ дна

матки строку ваг≥тност≥, 2 пункти €сного вислуховуванн€ серцебитт€ плоду. ƒл€ €коњ

ваг≥тност≥ це характерно?

A * Ѕагатопл≥дна

B ѕереношена

C ќднопл≥дна

D Ќедоношена

E «авмерша

” пологовий будинок поступила ваг≥тна 40 тижн≥в. ѕри зовн≥шньому акушерському

обстеженн≥ над входом в малий таз ви€влена мТ€ка, не УбалотуючаФ частина. ƒл€

€кого передлежанн€ це характерно.

A * “азове передлежанн€

B √оловне передлежанн€

C Ќ≥жне передлежанн€

D  осе положенн€

E ѕоперечне положенн€

” пород≥лл≥ на другу добу п≥сл€полового пер≥оду з молочних залоз вид≥л€Їтьс€ густа

жовтувата р≥дина. Ќазв≥ть њњ.

A * ћолозиво

B ѕерех≥дне молоко

C «р≥ле молоко

D Ќе зр≥ле молоко

E Ќе справжнЇ молоко

« моменту запл≥дненн€ в орган≥зм≥ ваг≥тноњ в≥дбуваютьс€ ф≥з≥олог≥чн≥ зм≥ни, €к≥

забезпечують оптимальн≥ умови дл€ ≥мплантац≥њ €йц€ ≥ розвитку ембр≥ону. яка залоза

на прот€з≥ 4-ох м≥с€ц≥в забезпечуЇ цей процес.

A *∆овте т≥ло ваг≥тност≥

B ѕлацента.

C √≥поф≥з

D ўитопод≥бна залоза

E Ќаднирков≥ залози

ѕ≥д час пальпац≥њ живота ваг≥тноњ зТ€совано, що над входом в таз знаходитьс€ тверда,

ч≥ткоњ округлоњ форми, балотуюча частина плоду. ѕро €ку частину плоду ≥де мова?

A * √ол≥вка

B “азовий к≥нець

C Ќ≥жки

D —≥дниц≥

E —пинка

ѕ≥сл€пологова в≥дпустка у ж≥нки при багатопл≥дн≥й ваг≥тност≥ становить:

A *70 д≥б

B 56 д≥б

C 126 д≥б

D 140 д≥б

E 72 доби

¬ какой срок беременности выдают дородовый декретный отпуск при беременности

на современном этапе?

A * 30 недель

B 20 недель

C 28 недель

D 32 недели

E 40 недель

” беременной 32 лет с гестозом второй половины по€вились резкие боли в животе и

темные кров€нистые выделени€ из половых путей. ћатка ассиметрична€, в

повышенном тонусе, болезненна, сердцебиение плода глухое. ќ каком осложнении

второй половины беременности можно думать?

A * ѕреждевременна€ отслойка плаценты

B ”гроза прерывани€ беременности

C ѕредлежание плаценты

D ќстрый панкреатит беременной

E ”гроза разрыва матки

ѕри наружном акушерском исследовании медсестра обнаружила, что дно матки

находитс€ на середине между лоном и пупком.  акому сроку беременности это

соответствует?

A * 16 недель

B 20 недель

C 28 недель

D 32 недели

E 24 недели

ѕовторноваг≥тна в≥дчуваЇ перш≥ рухи плода у:

A *18 тижн≥в

B 16 тижн≥в

C 20 тижн≥в

D 22 тижн€

E 14 тижн≥в

яка нормальна тривал≥сть полог≥в у першонароджуючих?

A *12 - 18 годин

B ƒо 5 годин

C Ѕ≥льше 24 годин

D 6 -8 годин

E 30 - 32 години

—правжн€ конТюгата дор≥внюЇ:

A *11 см

B 9 см

C 10 см

D 12 см

E 13 см

ѕозиц≥€ плода буваЇ:

A *ѕерша

B √оловна

C ѕоперечна

D  оса

E Ѕокова

«овн≥шн≥ розм≥ри таза ваг≥тноњ ж≥нки: 23-26-28-18 см. яка форма звуженн€ таза?

A *загально-р≥вном≥рно звужений

B ѕлоский таз

C  осозвужений

D ѕоперечно-звужений

E Ћ≥йкопод≥бний таз

ќхарактеризуйте розрив шийки матки ≤ ступен€:

A *–озрив до 2 см

B –озрив до 5 см

C –озрив 10 см

D –озрив склеп≥нн€ п≥хви

E –озрив до склеп≥нн€ п≥хви

÷≥л≥сть плодового м≥хура визначають:

A * ѕри п≥хвовому досл≥дженн≥

B « анамнезу

C ѕри пальпац≥њ передньоњ черевноњ ст≥нки

D ƒругим прийомом Ћеопольда

E „етвертим прийом Ћеопольда

яка частота серцебитт€ плода при задов≥льному його стан≥?

A * 120-140 уд.за хв.

B 100 -110 уд.за хв.

C 160 - 170 уд. за хв.

D 180 -190 уд. за хв.

E 90 - 100 уд. за хв.

¬изначте положенн€ плода, €кщо серцебитт€ плода вислуховуЇтьс€ на р≥вн≥ пупка

ваг≥тноњ:

A * ѕоперечне

B ѕовздовжне

C  осе

D ѕр€ме

E ѕерше

ƒругим прийомом Ћеопольда визначають

A * ѕозиц≥ю плода

B ѕередлежанн€ плода

C ¬исоту сто€нн€ дна матки

D ѕередлеглу частину плода

E ¬≥дношенн€ гол≥вки до входу в малий таз

” першоваг≥тноњ в 39-40 тижн≥в ваг≥тност≥ з'€вивс€ переймопод≥бний б≥ль внизу живота

≥ попереку, що триваЇ по 15-20 секунд ≥ повторюЇтьс€ через 15-20 хвилин. як

оц≥нювати цю проблему?

A * ≤ пер≥од полог≥в

B «агроза розриву матки

C ≤≤ пер≥од полог≥в

D ≤≤≤ пер≥од полог≥в

E ѕ≥зн≥й викидень

яка максимальна тривал≥сть 3 пер≥оду полог≥в:

A 30 хв.

B 50 хв.

C 4 год.

D 2 год.

E 1 год.

 оли в норм≥ в≥дход€ть навколопл≥дн≥ води:

A *” першому пер≥од≥ полог≥в

B ƒо полог≥в

C ” другому пер≥од≥ полог≥в

D ” третьому пер≥од≥ полог≥в

E ” п≥сл€пологовому пер≥од≥

«а €кими показанн€ми ваг≥тну госп≥тал≥зують в обсервац≥йне в≥дд≥ленн€:

A *ћертвий пл≥д

B ÷укровий д≥абет

C √≥пертон≥чна хвороба

D ћ≥оп≥€

E јнем≥€ ваг≥тноњ

який час п≥сл€ полог≥в пород≥лл€ перебуваЇ у пологовому зал≥:

A 2 години

B ƒобу

C 12 годин

D 6 годин

E 4 години

як≥ органи не зазнають зворотного розвитку в п≥сл€пологовому пер≥од≥:

A *ћолочн≥ залози

B ћатка

C ѕ≥хва

D ѕередн€ черевна ст≥нка

E ћТ€зи тазового дна

ƒл€ чого вим≥р€ють висоту сто€нн€ дна матки?

A *ƒл€ визначенн€ строку ваг≥тност≥

B ƒл€ визначенн€ передлежанн€

C ƒл€ визначенн€ маси ваг≥тноњ

D ƒл€ визначенн€ довжини плода

E ƒл€ визначенн€ стану плода

„им зак≥нчуЇтьс€ другий пер≥од полог≥в?

A *Ќародженн€м дитини

B ¬≥дходженн€м навколопл≥дних вод

C «гладженн€м шийки матки

D ¬р≥зуванн€м та прор≥зуванн€м передлеглоњ частини

E «ган€нн€м посл≥ду

” ваг≥тноњ ј., 24 р., при зовн≥шньому акушерському досл≥дженн≥ медсестра визначила,

що зл≥ва промацуЇтьс€ спинка плода, справа Ц др≥бн≥ частини, передлегла частина

плода щ≥льна округла з виразними контурами. ¬каж≥ть передлежанн€ та позиц≥ю

плода,

A *ѕовздовжнЇ положенн€ плода, 1 позиц≥€, головне передлежанн€.

B  осе положенн€ плода, 1 позиц≥€,

C ѕовздовжнЇ положенн€, 2 позиц≥€, головне передлежанн€.

D ѕовздовжнЇ положенн€, 1 позиц≥€, тазове передлежанн€.

E ѕовздовжне положенн€, 2 позиц≥€, тазове передлежанн€.

ѕ≥д час обстеженн€ ваг≥тноњ ¬., 20 р., медсестра ви€вила у нењ ознаки ваг≥тност≥. яка з

перел≥чених ознак ваг≥тност≥ Ї безперечною?

A *ѕромацуванн€ частин плода

B ÷≥аноз слизовоњ оболонки п≥хви ≥ шийки матки

C Ќудота, блюванн€ вранц≥

D ѕрипиненн€ менструац≥њ

E «м≥на величини, форми ≥ консистенц≥њ матки

” пород≥лл≥ Ќ., 23 р., в≥дбулись ф≥з≥олог≥чн≥ пологи. яка тривал≥сть декретноњ в≥дпустки

в цьому випадку?

A *126 д≥б

B 118 д≥б

C 120 д≥б

D 130 д≥б

E 136 д≥б

” ваг≥тноњ Ѕ., 18 р., ранн≥й гестоз ваг≥тност≥. яка ознака цього ускладненн€ Ї

характерною?

A *Ѕлюванн€

B √≥пертенз≥€

C Ќабр€ки

D √оловний б≥ль

E «б≥льшенн€ маси т≥ла

¬аг≥тна ƒ., 28 р., звернулась в приймальне в≥дд≥ленн€ пологового будинку. —трок

ваг≥тност≥ 38-39 тиж. яка з перел≥чених ознак св≥дчить про початок полог≥в?

A *–егул€рн≥ скороченн€ м*€з≥в матки

B “упий б≥ль у д≥л€нц≥ криж≥в

C Ќерегул€рний переймопод≥бний б≥ль у нижн≥й частин≥ живота

D ¬ид≥ленн€ з п≥хви т€гучого слизистого секрету

E ѕритисненн€ передлеглоњ частини плода до входу в таз

¬аг≥тна 28 рок≥в прийшла на черговий огл€д у ж/к. ћедична сестра провела зовн≥шнЇ

акушерське досл≥дженн€ застосовуючи прийоми Ћеопольда. ўо вона визначила за

допомогою другого прийому?

A * положенн€ плода, позиц≥ю та вид позиц≥њ

B р≥вень сто€нн€ дна матки

C передлежанн€ плода

D частини плода, що знаходитьс€ у дн≥ матки

E в≥дношенн€ передлеглоњ частини до входу в малий таз

” першород€чоњ “. 20 рок≥в народивс€ живий доношений хлопчик масою 3200,0

довжиною 50 см. „ерез 10 хв. при натисканн≥ ребром долон≥ над лоном пуповина

вт€гуЇтьс€ в п≥хву. яка ознака в≥докремленн€ плаценти була використана?

A * „укалова -  юстнера

B јльфельда

C ƒовженко

D Ўредера

E  лейна

ƒ≥льнична медсестра ж≥ночоњ консультац≥њ проводить бес≥ду з ваг≥тною з приводу

особливостей њњ харчуванн€. „ому повинен дор≥внювати прир≥ст маси т≥ла ваг≥тноњ за

тиждень у друг≥й половин≥ ваг≥тност≥?

A *300-350 г.

B 600-700 г.

C 400-450 г.

D 500-600 г.

E 700-800 г.

–од≥лл€ з≥ скаргами на регул€рн≥ перейми поступаЇ на санпропускник пологового

будинку. ѕри обстеженн≥ ви€влено г≥пертерм≥ю 38,2 —. ¬ €ке в≥дд≥ленн€ пологового

будинку необх≥дно госп≥тал≥зувати род≥ллю?

A *ќбсервац≥йне

B ‘≥з≥олог≥чне

C ѕатолог≥њ ваг≥тност≥

D √≥неколог≥чне

E ѕ≥сл€пологове

” ваг≥тноњ в терм≥н≥ ваг≥тност≥ 32-33 тижн≥ ви€влено набр€ки на нижн≥х к≥нц≥вках.

¬каж≥ть препарат за допомогою €кого визначають б≥лок в сеч≥?

A *—ульфосал≥цилову кислоту

B јзотну кислоту

C јскорб≥нову кислоту

D —≥рчану кислоту

E ‘ормал≥н

¬ пологову залу поступила род≥лл€ 16 рок≥в у терм≥н≥ ваг≥тност≥ 38 тижн≥в з

регул€рними переймами, €к≥ почалис€ 6 годин тому. –од≥лл€ перел€кана, плаче, не

хоче народжувати, збуджена. «ан€тт€ з психопроф≥лактичноњ п≥дготовки до полог≥в не

проходила. ¬изначить д≥йсн≥ проблеми пац≥Їнтки:

A *—трах перед пологами

B ¬≥дсутн≥сть матер≥

C Ќезнайоме оточенн€

D «находженн€ у л≥карн≥

E ¬≥дсутн≥сть п≥дготовки до полог≥в

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ нормальних полог≥в пород≥ллю залишають в пологов≥й зал≥ на 2

години п≥д активним нагл€дом медичного персоналу. « метою проф≥лактики €кого

ускладненн€ провод€ть контроль за станом пород≥лл≥?

A * ровотеч≥ в п≥сл€пологовому пер≥од≥

B ѕ≥двищенн€ ј“

C √≥пертерм≥њ

D Ќападу судом

E ѕсихоемоц≥йного збудженн€

ƒо д≥льничноњ медсестри звернулас€ ваг≥тна в терм≥н≥ 6 тижн≥в ваг≥тност≥ з≥ скаргами

на блюванн€ 5-6 рази на день, нудоту, в≥дразу до де€ких продукт≥в, порушенн€ сну,

п≥двищену стомлюван≥сть. який сестринський д≥агноз маЇ поставити медсестра?

A *Ѕлюванн€ ваг≥тноњ

B ќтруЇнн€

C ѕорушенн€ засвоЇнн€ њж≥

D ѕорушенн€ режиму сна

E ¬≥драза до продукт≥в харчуванн€

ѕри патронаж≥ на дому ваг≥тноњ в терм≥н≥ ваг≥тност≥ 36 тижн≥в медична сестра,

виконуючи ≤≤ етап сестринського процесу, визначила, що у ваг≥тноњ Ї набр€ки нижн≥х

к≥нц≥вок, ј“ Ц 140/90 та 150/90 мм. рт. ст. ¬изначте наступн≥ д≥њ медсестри

A *“ерм≥ново госп≥тал≥зувати ваг≥тну

B Ќаправити ваг≥тну до г≥неколога

C Ќаправити ваг≥тну до терапевта

D ¬икликати терапевта до ваг≥тноњ

E Ќаправити ваг≥тну до уролога

ѕац≥Їнтка в терм≥н≥ ваг≥тност≥ 20 тижн≥в скаржитьс€ на по€ву болю внизу живота,

€скрав≥ кровТ€нист≥ вид≥ленн€ ≥з статевих орган≥в, запамороченн€. ѕри обстеженн≥

встановлено ј“ Ц 90/50 мм. рт. ст., рs - 94 уд. на хвилину. ¬изначить приоритетн≥

проблеми пац≥Їнтки.

A * ровотеча

B Ѕ≥ль

C «апамороченн€.

D ѕерериванн€ ваг≥тност≥

E Ќизький артер≥альний тиск

” ваг≥тноњ з д≥агнозом передлежанн€ плаценти раптово почалас€ кровотеча. ўо

потр≥бно зробити у першу чергу медсестр≥?

A *Ќегайно викликати л≥кар€

B ’олод на низ живота

C ¬вести скоротлив≥ засоби

D ¬вести кровоспинн≥ засоби

E ¬изначити групу кров≥.

Ќа 5 добу п≥сл€ полог≥в у пород≥лл≥ п≥двищиласьтемпература т≥ла до 38 —, зТ€вивс€

б≥ль внизу живота, лох≥њ мутн≥ з неприЇмним запахом. ÷≥ симптоми Ї характерними

дл€:

A *ѕ≥сл€пологового ендометриту

B ѕ≥сл€пологовоњ виразки

C ѕ≥сл€пологового параметриту

D ѕ≥сл€пологового пельв≥оперитон≥ту

E ѕ≥сл€пологового перитон≥ту

“ривал≥сть раннього п≥сл€пологового пер≥оду становить:

A ѕерш≥ 2 години п≥сл€ полог≥в

B ѕерш≥ 30 хвилин п≥сл€ полог≥в

C ѕерша година п≥сл€ полог≥в

D ѕерш≥ 12 годин п≥сл€ полог≥в

E ѕерш≥ 24 години п≥сл€ полог≥в.

У‘≥з≥олог≥чною крововтратоюФ п≥д час полог≥в вважають ту, що не перевищуЇ:

A 0,5\% маси т≥ла

B 0,1\% маси т≥ла

C 0,25\% маси т≥ла

D 1\% маси т≥ла

E 2,5\% маси т≥ла.

“ерм≥н ваг≥тност≥, до €кого ваг≥тна ж≥нка маЇ бути вз€та на обл≥к у ж≥ноч≥й консультац≥њ

становить:

A 12 тижн≥в

B 7 тижн≥в

C 9 тижн≥в

D 16 тижн≥в

E 18 тижн≥в.

ѕри ф≥з≥олог≥чному переб≥гу ваг≥тност≥ к≥льк≥сть в≥дв≥дувань ж≥ночоњ консультац≥њ у

третьому триместр≥ ваг≥тною ж≥нкою складаЇ:

A 4 рази на м≥с€ць

B 1 раз на м≥с€ць

C 3 рази на м≥с€ць

D 6 раз≥в на м≥с€ць

E 2 рази на м≥с€ць

¬каж≥ть особливост≥ вим≥рюванн€ артер≥ального тиску у ваг≥тних:

A *Ќа обох руках

B Ќа л≥в≥й руц≥

C ѕрав≥й руц≥

D ЌемаЇ значенн€ на €к≥й руц≥

E Ќа парав≥й, через годину на л≥в≥й

¬каж≥ть пер≥оди полог≥в:

A *–озкритт€, зган€нн€, посл≥довий

B «ган€нн€, посл≥довий, п≥сл€пологовий

C ѕров≥сники, розкритт€, зган€нн€

D ѕров≥сники, зган€нн€, посл≥довий

E –озкритт€, посл≥довий, п≥сл€пологовий

—воЇчасне в≥дходженн€ навколопл≥дних вод Ц це в≥дходженн€ њх:

A *ѕри розкритт≥ шийки матки на 10 см

B ѕри розкритт≥ шийки матки на 5 см

C ѕри розкритт≥ шийки матки на 2 см

D ƒо початку пологовоњ д≥€льност≥

E ѕ≥сл€ народженн€ дитини

” ваг≥тноњ пальпуютьс€ 3 велик≥ частини плода, серцебитт€ вислуховуЇтьс€ у 2 р≥зних

м≥сц€х, великий обв≥д живота. ѕро що йде мова?

A *Ѕагатопл≥дд€

B Ѕагатоводд€

C ¬еликий пл≥д

D ¬ади розвитку плода

E Ќеправильне розташуванн€ плода

ўо Ї показанн€м до переводу пород≥лл≥ у обсервац≥йне в≥дд≥ленн€:

A *≈ндометрит

B ¬≥дсутн≥сть молока на прот€з≥ 5 д≥б

C Ќа€вн≥сть шв≥в на промежин≥

D “р≥щини соск≥в

E ќдноразове п≥двищенн€ температури т≥ла до 37,2 —

як часто треба вислуховувати серцебитт€ плода у ≤≤ пер≥од≥ полог≥в:

A *ѕ≥сл€ кожноњ потуги

B ѕ≥сл€ двох потуг

C ѕ≥сл€ трьох потуг

D  ожн≥ 5 хв.

E  ожн≥ 30 хв.

¬аг≥тна скаржитьс€ на €духу, р≥зке зб≥льшенн€ живота. —трок ваг≥тност≥ 29-30 тижн≥в.

ќбв≥д живота Ц 120 см. ¬исота сто€нн€ дна матки Ц 38 см. ћатка напружена. „астини

плода визначити неможливо. —ерцебитт€ плода глухе 140 уд/хв. ѕро €ке

ускладненн€ йде мова?

A *Ѕагатоводд€

B Ѕагатопл≥дд€

C ѕухирний занесок

D јномал≥њ розвитку плода

E √естоз ваг≥тних

¬аг≥тна ћ., 23 рок≥в, стоњть на обл≥ку в ж≥ноч≥й консультац≥њ. “ерм≥н ваг≥тност≥ 35

тижн≥в. ” призначений день ваг≥тна не зТ€вилась на прийом до л≥кар€. як≥ заходи

необх≥дно застосувати?

A *¬≥дв≥дати вдома прот€гом 3-х дн≥в

B ¬≥дв≥дати вдома в найближч≥ тижн≥

C „екати на €вку ваг≥тноњ

D «апросити на прийом по пошт≥

E ¬≥дв≥дати ваг≥тну прот€гом м≥с€ц€

ѕри €кому строку ваг≥тност≥ дно матки у мечопод≥бного в≥дростка?

A *36 тижн≥в ваг≥тност≥.

B 40 тижн≥в ваг≥тност≥.

C 32 тижн≥ ваг≥тност≥.

D 30 тижн≥в ваг≥тност≥.

E 28 тижн≥в ваг≥тност≥.

який таз називають кл≥н≥чно вузьким?

A *якщо розм≥ри плода не в≥дпов≥дають розм≥рам тазу.

B загальнор≥вном≥рнозвужений таз

C простий плоский таз

D плоскорах≥тичний таз

E загальнозвужений таз

” род≥лл≥ при п≥хвовому обстеженн≥ шийка матки згладжена, розкритт€ 4 см, плодовий

м≥хур в≥дсутн≥й, передлегла частина - с≥дниц≥. ¬каж≥ть пер≥од полог≥в:

A *ѕер≥од розкритт€ шийки матки.

B ѕров≥сники полог≥в.

C ѕер≥од зган€нн€ плода.

D ѕосл≥довий пер≥од полог≥в.

E –анн≥й п≥сл€пологовий пер≥од.

∆≥нка з ваг≥тн≥стю 8 тижн≥в поступила в г≥неколог≥чне в≥дд≥ленн€ з≥ скаргами на

переймопод≥бний б≥ль у живот≥, значн≥ кровТ€нист≥ вид≥ленн€ з≥ згустками. ўо в першу

чергу повинна зробити медична сестра?

A *¬икликати л≥кар€, п≥дготувати ≥нструментар≥й дл€ вишкр≥банн€ порожнини матки.

 

B —тежити за к≥льк≥стю кровТ€нистих вид≥лень, вим≥рювати ј“

C «абезпечити ж≥нц≥ л≥жковий режим та холод на низ живота

D ¬вести спазмол≥тики, кровоспинн≥ препарати

E —тежити за загальним станом хвороњ, вивести сечу катетером

¬каж≥ть к≥льк≥сть навколопл≥дних вод в норм≥:

A *0,5-1,5 л.

B ƒо 0,5 л.

C 1,5 - 2 л.

D 2 Ц 3 л.

E Ѕ≥льше 3 л.

¬каж≥ть препарат, €кий використовують дл€ родостимул€ц≥њ:

A *ќкситоцин

B атроп≥на сульфат

C ћагн≥€ сульфат

D Ќо-шпа

E ƒ≥базол

” пород≥лл≥ Ц ф≥з≥олог≥чний переб≥г п≥сл€пологового пер≥оду, друга доба. ¬ибер≥ть

характеристику лох≥й, що спостер≥гатимутьс€ в дан≥й ситуац≥њ:

A *  ровТ€нист≥ в пом≥рн≥й к≥лькост≥

B  ровТ€нисто-серозн≥ незначн≥

C —ерозно-кровТ€нист≥ незначн≥

D —ерозн≥ св≥тл≥ пом≥рн≥

E —ерозн≥ каламутн≥ незначн≥

Ќазв≥ть ймов≥рну ознаку ваг≥тност≥

A *÷≥аноз слизовоњ оболонки п≥хви ≥ шийки матки

B ƒиспептичн≥ розлади

C ѕ≥гментац≥€ шк≥ри обличч€, б≥лоњ л≥н≥њ живота, соск≥в,

D ≈моц≥йна лаб≥льн≥сть

E ¬ислуховуванн€ серцевих тон≥в плода

” ваг≥тноњ при зовн≥шньому обстеженн≥ прийомами Ћеопольда встановлено: праворуч

- пальпуЇтьс€ щ≥льна, гладенька широка поверхн€, зл≥ва - м≥лк≥ виступи, над входом в

таз - щ≥льна балотуюча велика частина плода. ¬каж≥ть положенн€, позиц≥ю та

передлежанн€ плода.

A *ѕовздовжнЇ, друга, головне

B ѕовздовжнЇ, друга, с≥дничне

C ѕовздовжнЇ, перша, с≥дничне

D ѕовздовжнЇ, перша, головне

E  осе, друга позиц≥€

” ж≥ноч≥й консультац≥њ на черговому прийом≥ ваг≥тна з ознаками ≥нфантил≥зму. ¬каж≥ть

можлив≥ насл≥дки статевого житт€ в перш≥ 3 м≥с€ц≥ ваг≥тност≥.

A * небезпека перериванн€ ваг≥тност≥

B ризик переношуванн€ ваг≥тност≥

C небезпеки немаЇ

D негативний вплив на пл≥д

E ризик травматизму в пологах

∆≥нка у терм≥н≥ ваг≥тност≥ 7 тижн≥в з приводу гн≥йного фаринг≥ту приймала

тетрацикл≥н. ƒо чого це може привести:

A * јномал≥й розвитку

B ‘етопат≥й

C «агибел≥ зародка

D Ѕагатоводд€

E ћаловодд€

ѕри черговому в≥дв≥дуванн≥ ж≥ночоњ консультац≥њ у ваг≥тноњ д≥агностовано поперечне

положенн€ плоду, перша позиц≥€. ¬изначте точку найкращого вислуховуванн€

серцебитт€ плоду:

A * л≥воруч на р≥вн≥ пупка

B праворуч на р≥вн≥ пупка

C л≥воруч вище пупка

D л≥воруч нижче пупка

E праворуч нижче пупка

” пологовий будинок поступила ваг≥тна 40 тижн≥в. ѕ≥д час зовн≥шнього акушерського

обстеженн€ ви€влено над входом у малий таз мТ€ку небалотуючу частину.

—ерцебитт€ плоду вислуховуЇтьс€ праворуч вище в≥д пупка. ¬изначте позиц≥ю та

передлежанн€ плода:

A * тазове передлежанн€ друга позиц≥€

B тазове передлежанн€ перша позиц≥€

C головне передлежанн€ перша позиц≥€

D головне передлежанн€ друга позиц≥€

E поперечне положенн€ друга позиц≥€

ѕри патронаж≥ пород≥лл≥ ж≥нка звернулась з≥ скаргами на зменшенн€ обТЇму молока.

як≥ незалежн≥ медсестринськ≥ втручанн€ у даному випадку?

A * навчанн€ пац≥Їнтки

B прикласти тепло

C ультраф≥олетове опром≥ненн€

D введенн€ пролактиву

E введенн€ окситоцину

” пологове в≥дд≥ленн€ госп≥тал≥зована ваг≥тна 38 тижн≥в з д≥агнозом повне

передлежанн€ плаценти. яка проблема первинного пр≥оритету може виникнути у

пац≥Їнтки?

A * маткова кровотеча

B гн≥йн≥ вид≥ленн€ з п≥хви

C п≥зн≥й гестоз ваг≥тних

D б≥ль у молочн≥й залоз≥

E випаданн€ статевих орган≥в

ћедична сестра п≥сл€пологового в≥дд≥ленн€ ви€вила у пород≥лл≥ на 3 добу

почервон≥нн€ в д≥л€нц≥ шв≥в на промежин≥ та гн≥йн≥ вид≥ленн€. яка найб≥льш доц≥льна

тактика в даному випадку?

A *¬икликати л≥кар€

B ѕровести обробку шв≥в

C ѕровести туалет пород≥лл≥

D ¬вести антиб≥отики

E ѕокласти холод на д≥л€нку шв≥в

ћедична сестра проводить обстеженн€ ваг≥тноњ в терм≥н≥ ваг≥тност≥ 36 тижн≥в. ¬каж≥ть

д≥њ медичноњ сестри дл€ д≥агностики прихованих набр€к≥в:

A *«важити ваг≥тну

B ¬им≥р€ти артер≥альний тиск на обох руках

C ¬иписати направленн€ на загальний анал≥з сеч≥

D ¬им≥р€ти обв≥д живота

E ¬изначити зр≥ст ваг≥тноњ

ћ/с при проведенн≥ прийом≥в Ћеопольда визначила, що спинка плода обернена до

л≥вого боку матки, в≥сь плоду ≥ матки сп≥впадають, передлежить балотуючи частина.

ѕро €ке положенн€ йде мова?

A *ѕоздовжнЇ.

B ѕоперечне.

C  осе.

D ѕерше.

E ƒруге.

ћедична сестра при обстеженн≥ ваг≥тноњ в терм≥н≥ 32 тижн≥ визначила ј“- 170/100 мм

рт.ст. та 170/110 мм рт.ст., набр€ки гом≥лок та передньоњ черевноњ ст≥нки. ¬каж≥ть,

про €ке ускладненн€ ваг≥тност≥ йде мова:

A *ѕрееклампс≥€

B ≈клампс≥€

C Ќабр€ки п≥д час ваг≥тност≥

D √≥пертон≥чна хвороба

E ѕ≥Їлонефрит ваг≥тних

ѕ≥д час проведенн€ зовн≥шнього акушерського обстеженн€ ваг≥тноњ зТ€совано, що над

входом в таз пальпуЇтьс€ велика, м"€ка, не балотуюча частина. ѕро €ке

передлежанн€ йде мова?

A * “азове

B √оловне

C ѕр€ме

D  осе

E ѕоперечне

ѕоложенн€ плоду Ц це:

A * ¬≥дношенн€ повздовжньоњ ос≥ плоду до ос≥ матки

B ¬≥дношенн€ гол≥вки плоду до дна матки

C ¬≥дношенн€ спинки плоду до правоњ або л≥воњ ст≥нки матки

D ¬≥дношенн€ тазового к≥нц€ до входу в малий таз

E ¬≥дношенн€ др≥бних частин плоду до тулуба

ћедична сестра проводить бес≥ду з пород≥ллею.який метод проф≥лактики

п≥сл€пологового маститу вона може порадити?

A √≥г≥Їна молочних залоз перед годуванн€м

B “уалет статевих орган≥в

C –ац≥ональне харчуванн€

D ¬живати антиб≥отики

E √одуванн€ дитини кожн≥ 3 години

” род≥лл≥ в ≤ пер≥од полог≥в зТ€вивс€ р≥зкий головний б≥ль, порушенн€ зору. ј“- 170/100

мм рт.ст., в сеч≥ - б≥лок. ѕ≥д час ваг≥нального досл≥дженн€ виник напад судом. яка

найб≥льш ймов≥рна причина судом?

A *еклампс≥€

B прееклампс≥€

C м≥грень

D вегето-судинна недостатн≥сть

E г≥пертон≥чна хвороба

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 351 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

792 - | 648 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.817 с.