Лекции.Орг


Поиск:
Охороною земель О.М.Нечипоренко
 

 


Додаток 2.

 

Державний комітет України із земельних ресурсів

Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель

 

_____________________________________________________________

(найменування територіального органу Держземінспекції та його місцезнаходження)

 

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

(Складається у двох примірниках, другий з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності)

 

«____»____________20___ року

00000 *

 

Місце складання протоколу___________________________________

Мною, _______________________________________________________

(повна, без скорочень, назва посади державного інспектора, прізвища, ім’я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)

_____________________________________________________________

при перевірці ________________________________________________

(питання, з якого проводиться перевірка, найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, які перевіряються)

_____________________________________________________________

встановлено, що «___»______ 20 __ року _________________________

(суть адміністративного

_____________________________________________________________

правопорушення, місцезнаходження земельної ділянки, наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельної ділянкою,

_____________________________________________________________

площа земельної ділянки (га), на якій вчинено порушення земельного законодавства, давність користування земельною ділянкою,

_____________________________________________________________

категорія земель, шкода (у разі її наявності), яка заподіяна земельним ресурсам, стан виконання попередніх приписів)

____________________________________________________

що є порушенням статті ____ Земельного кодексу України та статей _______________________________________________________

(назви законів, нормативно-правових актів та їх статті (пункти), вимоги яких порушені)

_____________________________________________________________

Правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду (збитки), що підтверджується ______ _______________________________________

(назва та реквізити документа, який це підтверджує)

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачена частиною_____ статті ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом _______ частини першої статті 211 Земельного кодексу України

Відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення:

 

1.Прізвище __________ 2.Ім’я_________3.По батькові_________

 

4.Дата народження___.___._____5.Місце народження_________

 

6.Сімейний стан____________7.Кількість утриманців_________

8.Місце проживання/реєстрації__________________________

(повна адреса із зазначенням поштового

_____________________________________________________________

індексу, контактного телефону)

 

9.Місце роботи (навчання)________________________________

(повне найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________

місцезнаходження)

 

10.Посада______________________________________________

11.Документ, що посвідчує особу______________,

(назва документа)

серія_______№________

виданий________________________________________________

(найменування органу, який видав документ, дата його видачі)

 

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснено, що згідно зі статтею 268 КУпАП вона має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користування юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ___год.___хв. «___»____________20____року у приміщенні_ _________________________________________________

(повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)

за адресою __________________________________________________

(повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

 

Відповідно до вимог статті 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

 

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

_______________________________________________________

 

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: _____________________________ (______________________________)

(у разі відмови цієї особи від підписання протоколу про це робиться запис)

 

Підпис державного інспектора, який склав протокол: _____________________________ (______________________________)

 

Свідками правопорушення є:

 

1 .__________________________________ підпис ___________________

 

який проживає за адресою:______________________________

 

2 .__________________________________ підпис ___________________

 

який проживає за адресою:____________________________________

 

 

Другий примірник протоколу отримав: ________________________

(________________________________)

(підпис, прізвище та ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

 

Я, _______________________________________________, на розгляді

(прізвище, ініціали особи, на яку складено протокол)

справи про адміністративне правопорушення був присутній особисто «___» ________________ 20 ____ року

 

Додаток 3.

_____________________________________________________________

(найменування інспекції та її адреса)

 

ПРИПИС

«___»__________20___р. №________________

 

Видано ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи

_____________________________________________________________

чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

При перевірці додержання вимог земельного законодавства __________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________

(найменування власника чи користувача, місцезнаходження земельної ділянки, адреса, категорія земель)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 


ВСТАНОВЛЕНО:

 

_____________________________________________________________

(вказати виявлені порушення, недоліки або інші обставини, які потребують ужиття необхідних заходів)

_____________________________________

(зворотний бік припису)

Виходячи з вищевикладеного та керуючись статями 6 і 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», приписую:

_____________________________________________________________

(вказати заходи, які необхідно здійснити, та термін їх виконання)

 

__________________________________________________________

 

Даний припис належить до обов’язкового виконання. У разі невиконання припису Ви будете притягнуті до відповідальності за ст.1885 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Про виконання припису вимагаю повідомити до «___»___________20___ р. за адресою:

_____________________________________________________________

(адреса та повна назва інспекційного органу Держкомзему)

_____________________________________________________________

 

Припис видав: __ _____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка видала припис)

 

«___»__________ 20___р. _________________

(підпис)

 


Припис одержав (відправлений поштою) _______________________

_____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка отримала (відправила) припис)

 

«___»__________ 20___р. _________________

(підпис)

 

Начальник Державної інспекції

з контролю за використанням і

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

1214 - | 1079 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.