Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒотриманн€ вимог природоохоронного законодавства 1 страница
¬ступ.

—еред превентивних заход≥в, €к≥ повинн≥ гарантувати еколог≥чну безпеку, велика роль належить природоохоронному ≥нспектуванню. ќсновним зм≥стом ≥нспектуванн€ Ї попередженн€ ≥ ви€вленн€ порушень законодавства про охорону навколишнього середовища незалежно в≥д субТЇкта права. «д≥йснюючи контроль за господарською д≥€льн≥стю юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б державн≥ органи ≥нспектуванн€ над≥лен≥ широким колом повноважень ≥ прав. ћають вони й в≥дпов≥дн≥ обовТ€зки.

ћайбутн≥й фах≥вець Ц еколог повинен добре знати структуру державних орган≥в контролю ≥ нормативн≥ документи, що регламентують умови ≥нспекторськоњ перев≥рки додержанн€ п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥€ми еколог≥чного законодавства.

ѕос≥бник маЇ 12 розд≥л≥в, серед €ких в перших трьох даЇтьс€ загальна характеристика ƒержавних еколог≥чних ≥нспекц≥й: головноњ, в област€х, м≥стах  иЇв≥ ≥ —евастопол≥, а також рег≥ональних „орноморсько Ц јзовських. ¬ четвертому ≥ пТ€тому розд≥лах викладен≥ правила плануванн€, орган≥зац≥њ, призначенн€ ≥ п≥дготовки до ≥нспекц≥йноњ перев≥рки, пор€дку њњ проведенн€ ≥ оформленн€ документац≥њ по результатах перев≥рки. ¬ наступних главах пос≥бника (6 Ц 10) читач знайомитьс€ з вимогами до перев≥рки пов≥тр€охоронноњ, водоохоронноњ ≥ землеохоронноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств. ќстанн≥ два розд≥ли присв€чен≥ юридично Ц економ≥чним аспектам встановленн€, обчисленн€ та сплати збор≥в за забрудненн€ довк≥лл€ ≥ визначенн€ розм≥р≥в в≥дшкодуванн€ збитк≥в, запод≥€них держав≥ внасл≥док порушенн€ водного (€к приклад) законодавства.

1. ƒержавн≥ органи еколог≥чного контролю ≥ ≥нспектуванн€.

Ќавчальн≥ питанн€:

1.1. —истема орган≥в еколог≥чного контролю.

1.1.1. ƒержавн≥ органи контролю.

1.1.2. ќргани природоохоронного ≥нспектуванн€ в систем≥ державного еколог≥чного контролю.

1.1.3. √ромадськ≥ органи еколог≥чного контролю.

1.2. ѕовноваженн€ орган≥в еколог≥чного контролю.

1.2.1. ѕовноваженн€ державних орган≥в контролю.

1.2.2. ѕовноваженн€ ≥ права громадських еколог≥чних орган≥зац≥й.

1.2.3. ѕовноваженн€ ≥ права громадських еколог≥чних ≥нспектор≥в.

1.3. ‘орми еколог≥чного контролю.

1.1. —истема орган≥в еколог≥чного контролю.

—истема еколог≥чного контролю в ”крањн≥ складаЇтьс€ з державних орган≥в контролю ≥ орган≥в контролю громадських еколог≥чних орган≥зац≥й.

1.1.1. ƒержавн≥ органи контролю.

ƒержавну систему контролю за еколог≥чною безпекою в ”крањн≥ можна представити такою блок-схемою:

јдм≥н≥страц≥€ ѕрезидента ”крањни   ¬ерховна –ада ”крањни    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни

ћ≥н≥стерства ”крањни
ћ≥н≥стерство охорони навколишнього середовища (ћ≥нприроди) ћ≥н≥стерство палива та енергетики (ћ≥нпалива)
ћ≥н≥стерство охорони здоровТ€ (ћќ«) ћ≥н≥стерство аграрноњ пол≥тики (ћјѕ)
ћ≥н≥стерство з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн€ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи (ћЌ—) ≤нш≥ м≥н≥стерства з обмеженими повноваженн€ми (ћ≥нпрац≥, ћ¬— та ≥н.)

 

ƒепартаменти,  ом≥тети, ≤нспекц≥њ, ”правл≥нн€, —лужби, ≥нше  
 ом≥тети ƒепартаменти
ƒержавний ком≥тет природних ресурс≥в ƒержавний департамент промисловоњ безпеки, охорони прац≥ та г≥рничого нагл€ду
ƒержавний ком≥тет з енергозбереженн€ ƒержавний департамент рибного господарства та рибноњ промисловост≥
ƒержавний ком≥тет на земельних ресурсах ƒержавний департамент нагл€ду за додержанн€м законодавства про працю
ƒержавний ком≥тет л≥сового господарства ƒержавний департамент г≥дрометеоролог≥чноњ служби ≥ мон≥торингу
ƒержавний ком≥тет по водному господарству ƒержавний департамент геолог≥њ та використанн€ надр
ƒержавний ком≥тет €дерного регулюванн€ ƒержавний департамент охорони, використанн€ та в≥дновленн€ ресурс≥в
ƒержавний ком≥тет стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ ƒержавний департамент еколог≥чноњ безпеки
Ќј  ЂЌафтогаз ”крањниї Ќј  ЂЌадра ”крањниї ≤нспекц≥њ
ƒержавний ком≥тет з буд≥вництва та арх≥тектури ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥€
ƒержавний ком≥тет статистики ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥€ в област€х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥
ƒержавний ком≥тет по г≥дрометеоролог≥њ ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥€ з охорони довк≥лл€ ѕ≥вн≥чно-«ах≥дного рег≥ону „орного мор€
ƒержавний ком≥тет по геолог≥њ та використанню надр ƒержавна еколог≥чна јзовського мор€
ƒержавний ком≥тет ≥нформац≥йноњ пол≥тики, телебаченн€ та рад≥омовленн€ ƒержавна јзово-„орноморська еколог≥чна ≥нспекц≥€
–еспубл≥канський ком≥тет ј–  по еколог≥њ та природних ресурс≥в ƒержавна ≥нспекц≥€ з контролю за охороною, захистом, використанн€м ≥ в≥дтворенн€м л≥с≥в
—лужби ƒержавна ≥нспекц≥€ з контролю за використанн€м ≥ охороною земель
ƒержавна служба запов≥дноњ справи ƒержавна автомоб≥льна ≥нспекц≥€
ƒержавна сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чна служба ”правл≥нн€
ƒержавна г≥дрометеоролог≥чна служба ƒержавне управл≥нн€ мон≥торингу довк≥лл€
ƒержавна митна служба   ќбласн≥ державн≥ управл≥нн€ еколог≥њ та природних ресурс≥в
ƒержавна прикордонна служба ƒержавн≥ управл≥нн€ еколог≥њ та природних ресурс≥в у м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥
—лужба безпеки ”крањни ≤нше
  ”р€дова ≥нформац≥йно-анал≥тична система з надзвичайних ситуац≥й
  ÷ентри мон≥торингу довк≥лл€ ≥нших держав
     

 

як можна бачити з≥ схеми, де€к≥ ƒержавн≥ ком≥тети с служби в≥днос€тьс€ до рангу м≥н≥стерств, ≥нш≥ Ї складовою частиною багатьох м≥н≥стерств, але вс≥ ц≥ органи в той чи ≥нш≥й м≥р≥ спец≥ально уповноважен≥ виконувати функц≥њ державного еколог≥чного контролю.

 

1.1.2. ќргани природоохоронного ≥нспектуванн€ в систем≥ державного еколог≥чного контролю

ќргани природоохоронного ≥нспектуванн€ (ƒержавн≥ ≥нспекц≥њ займають особливе м≥сце в систем≥ державного еколог≥чного контролю. ќсновна њх частина Ї структурними п≥дрозд≥лами ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища (ћ≥нприроди). ƒержавн≥ еколог≥чн≥ ≥нспекц≥њ в област€х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ вход€ть до складу ƒержавних управл≥нь еколог≥њ та природних ресурс≥в в област€х ≥ м.  иЇв≥ та м. —евастопол≥, а ƒержавна автомоб≥льна ≥нспекц≥€ ƒј≤ Ї складовою ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ (ћ¬—). —еред еколог≥чних ≥нспекц≥й Ї рег≥ональн≥, наприклад, три „ерноморсько-јзовськ≥ ≥нспекц≥њ. Ќа в≥дм≥ну в≥д ≥нших ≥нспекц≥й, в робот≥ ƒј≤ еколог≥чний контроль займаЇ невелику частину; це орган обмежених повноважень.

ѕ≥дкреслимо, що основним завданн€м ƒержавних еколог≥чних ≥нспекц≥й (ƒержеко≥нспекц≥й) Ї зд≥йсненн€ державного контролю вимог законодавства про охорону довк≥лл€, рац≥ональне використанн€, в≥дтворенн€ та охорону природних ресурс≥в, еколог≥чну та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йну безпеку, поводженн€ з виходами (кр≥м рад≥ац≥йних в≥дход≥в) та небезпечними х≥м≥чними речовинами.

≤нш≥ органи державного еколог≥чного контролю мають суттЇво б≥льш≥ повноваженн€ ≥ завданн€ або певну специф≥ку.

1.1.3. √ромадськ≥ органи еколог≥чного контролю

«агрозлива еколог≥чна ситуац≥€ та зростанн€ св≥домост≥ й активност≥ населенн€ обумовили те, що в ”крањн≥ ≥снуЇ понад 20 еколог≥чних орган≥зац≥й, асоц≥ац≥й ≥ груп нац≥онального р≥вн€ та понад 300−м≥сцевого. —еред них Ї ”крањнське товариство охорони природи, асоц≥ац≥€ Ђ«елений св≥тї, Ќац≥ональний еколог≥чний центр, ”крањнське товариство мисливц≥в ≥ рибалок, ¬сеукрањнська еколог≥чна л≥га, ”крањнська еколог≥чна академ≥€ наук, ”крањнськ≥ ботан≥чн≥, орн≥толог≥чн≥, географ≥чн≥, г≥дроеколог≥чн≥ товариства та ≥н.

ƒл€ взаЇмод≥њ з ними при ћ≥нприрод≥ створено √ромадську еколог≥чну раду.

ѕрактично в кожн≥й з цих орган≥зац≥й Ї п≥дрозд≥лами громадського еколог≥чного контролю. «д≥йснюють еколог≥чний контроль громадськ≥ еколог≥чн≥ ≥нспектори.

1.2. ѕовноваженн€ державних орган≥в контролю.

«г≥дно ≥з законодавством державн≥ органи еколог≥чного контролю ≥ ≥нспектуванн€, громадськ≥ еколог≥чн≥ орган≥зац≥њ та њх ≥нспектори над≥лен≥ в≥дпов≥дними правами ≥ повноваженн€ми.

1.2.1. ѕовноваженн€ державних орган≥в контролю.

ќрганам, що зд≥йснюють державний еколог≥чний контроль за додержанн€м законодавства, в≥дпов≥дно до своњх повноважень надано право:

а) обстежувати в установленому пор€дку п≥дприЇмства, установи њњ орган≥зац≥њ з метою перев≥рки додержанн€ ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в, еколог≥чну та рад≥ац≥йну безпеку;

б) обмежувати чи тимчасово припин€ти в установленому пор€дку д≥€льн≥сть п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й та експлуатац≥й обТЇкт≥в (у тому числ≥ буд≥вництво, реконструкц≥ю та розширенн€ обТЇкт≥в) ≥ подавати ћ≥нприроди пропозиц≥њ щодо припиненн€ д≥€льност≥ цих п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й у раз≥ порушенн€ вимог законодавства про охорону довк≥лл€;

в) опломбувати прим≥щенн€, устаткуванн€ та апаратуру, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, стосовно €ких було прийн€те в установленому пор€дку р≥шенн€ про обмеженн€ чи тимчасове припиненн€ њх д≥€льност≥;

г) перев≥р€ти документи на право спец≥ального використанн€ природних ресурс≥в;

д) складати акти перев≥рки та протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ й розгл€дати справи про ц≥ правопорушенн€ у межах повноважень, визначених законом;

е) давати обовТ€зков≥ дл€ виконанн€ приписи з питань, що належать до њх повноважень;

Ї) доставл€ти ос≥б, €к≥ вчинили порушенн€ вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, до орган≥в внутр≥шн≥х справ або виконавчих орган≥в с≥льських, селищних рад;

ж) вживати в установленому пор€дку заход≥в досудового врегулюванн€ спор≥в ≥ звертатис€ до суду з питань в≥дшкодуванн€ збитк≥в, запод≥€них внасл≥док порушенн€ вимог законодавства про охорону довк≥лл€;

з) передавати до прокуратури, орган≥в досудового сл≥дства й орган≥в д≥знанн€ матер≥али про д≥€нн€, у €ких передбачаютьс€ ознаки злочину;

и) вилучати в установленому пор€дку в ос≥б, €к≥ порушили вимоги законодавства про охорону довк≥лл€, знар€дд€ добуванн€ обТЇкт≥в рослинного та тваринного св≥ту, транспортн≥ плавуч≥ засоби, обладнанн€ та предмети, що Ї знар€дд€м незаконного добуванн€ обТЇкт≥в тваринного та рослинного св≥ту, незаконно добут≥ природн≥ ресурси ≥ продукц≥ю, що з них вироблена, а також в≥дпов≥дн≥ документи(дозволи, л≥ценз≥њ та ≥н.);

≥) зд≥йснювати в≥дпов≥дно до закону фотографуванн€, звукозапис, к≥но- ≥ в≥деозйомку €к допом≥жний зас≥б дл€ запоб≥ганн€ та розкритт€ порушень законодавства про охорону довк≥лл€;

к) зд≥йснювати й ≥нш≥ заходи, дозволен≥ законом.

1.2.2. ѕовноваженн€ ≥ права громадських еколог≥чних орган≥зац≥й.

ƒл€ дос€гненн€ своњх статутних ц≥лей ≥ завдань, залученн€ широких верств населенн€ до охорони довк≥лл€ та формуванн€ належноњ еколог≥чноњ св≥домост≥ громадськ≥ орган≥зац≥њ мають право:

а) в≥льного доступу до ≥нформац≥њ про стан довк≥лл€, джерела його забрудненн€, захворюван≥сть населенн€.

÷≥ в≥домост≥ н≥ким не можуть бути засекречен≥ (ст.50  онституц≥њ ”крањни);

а) розробл€ти ≥ пропагувати своњ природоохоронн≥ програми;

б) приймати участь у розгл€д≥ радами, ≥ншими органами м≥сцевого самовр€дуванн€ питань охорони довк≥лл€, використанн€ природних обТЇкт≥в ≥ забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки або виступати з ≥н≥ц≥ативою винесенн€ цих питань на м≥сцев≥ та всеукрањнськ≥ референдуми;

в) брати участь у розгл€д≥ радами, ≥ншими органами м≥сцевого самовр€дуванн€ питань охорони довк≥лл€, використанн€ природних обТЇкт≥в ≥ забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки або виступати з ≥н≥ц≥ативою винесенн€ цих питань на м≥сцев≥ та всеукрањнськ≥ референдуми;

г) проводити громадську еколог≥чну експертизу в будь-€к≥й сфер≥ д≥€льност≥, що потребуЇ еколог≥чного обірунтуванн€ ≥ публ≥чного слуханн€ або в≥дкрит≥ зас≥данн€ щодо оц≥нки еколог≥чноњ безпеки обТЇкт≥в експертизи;

д) вносити до в≥дпов≥дних орган≥в пропозиц≥њ про орган≥зац≥ю територ≥њ та обТЇкт≥в природно-запов≥дного фонду;

е) подавати до суду позови про в≥дшкодуванн€ шкоди, запод≥€ноњ внасл≥док порушенн€ законодавства про охорону довк≥лл€, в т.ч. здоровТю громад€н ≥ майну громадських обТЇднань;

Ї) брати участь у проведенн≥ у проведенн≥ державними органами спец≥альноњ компетенц≥њ перев≥рок дотриманн€ п≥дприЇмствами установами, орган≥зац≥€ми та громад€нами еколог≥чного законодавства й попередженн€ в≥дпов≥дних правопорушень;

ж) зд≥йснювати й ≥нш≥ заходи, дозволен≥ законом.

1.2.3. ѕовноваженн€ ≥ права громадських еколог≥чних ≥нспектор≥в.

√ромадський еколог≥чний контроль зд≥йснюЇтьс€ громадськими ≥нспекторами з охорони довк≥лл€ на п≥дстав≥ ст. 36 «акону ”крањни Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї та в≥дпов≥дного ѕоложенн€, затвердженого ћ≥нприроди 5 липн€ 1990р. «г≥дно з цими нормативними документами громадськ≥ еколог≥чн≥ ≥нспектори:

а) беруть участь у проведенн≥ сп≥льно з прац≥вниками орган≥в державного еколог≥чного контролю рейд≥в ≥ перев≥рок додержанн€ п≥дприЇмствами, орган≥зац≥€ми та громад€нами законодавства про охорону довк≥лл€, додержанн€ норм еколог≥чноњ безпеки та використанн€ природних ресурс≥в;

б) надають допомогу органам державного контролю в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в д≥€льност≥ по запоб≥ганню еколог≥чним правопорушенн€м;

в) провод€ть перев≥рки та складають протоколи про порушенн€ еколог≥чного законодавства й подають њх органам державного контролю в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, та правоохоронним органам дл€ прит€гненн€ винних до в≥дпов≥дальност≥;

г) предТ€вл€ють до суду позови про в≥дшкодуванн€ шкоди, запод≥€ноњ внасл≥док порушенн€ еколог≥чного законодавства, в т.ч. здоровТю громад€н ≥ майну громадських обТЇднань;

д) зд≥йснюють й ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

1.3. ‘орми еколог≥чного контролю.

≈колог≥чний контроль стану навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс€ багатьма формами. ќсновними серед них Ї:

Ч еколог≥чне плануванн€, анал≥з ≥ прогнозуванн€;

Ч спостереженн€ ≥ мон≥торинг довк≥лл€;

Ч державний обл≥к в галуз≥ охорони довк≥лл€;

Ч еколог≥чна паспортизац≥€ п≥дприЇмств;

Ч еколог≥чне л≥цензуванн€;

Ч еколог≥чне л≥м≥туванн€;

Ч контроль речовин, матер≥ал≥в ≥ параметр≥в довк≥лл€ акредитованими еколог≥чними лаборатор≥€ми;

Ч прикордонний еколог≥чний контроль;

Ч еколог≥чна експертиза;

Ч еколог≥чне ≥нспектуванн€;

Ч еколог≥чний аудит;

Ч еколог≥чна стандартизац≥€;

Ч еколог≥чне нормуванн€.

2. «агальна характеристика ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ та ƒержавних еколог≥чних ≥нспекц≥й в област€х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥.

Ќавчальн≥ питанн€.

2.1. «агальн≥ в≥домост≥ про ≥нспекц≥њ.

2.2. ѕовноваженн€ ≥ права ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ (ƒержеко≥нспекц≥њ).

2.2.1. ѕовноваженн€ ƒержеко≥нспекц≥њ.

2.2.2. ѕрава ƒержеко≥нспекц≥њ.

2.3. ѕовноваженн€ ≥ права ƒержавних еколог≥чних ≥нспекц≥й в област€х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ (дал≥ Ц ≤нспекц≥њ).

2.3.1. ѕовноваженн€ ≤нспекц≥й.

2.3.2. ѕрава ≤нспекц≥й.

2.4.  ер≥вництво ≥нспекц≥й.

2.1. «агальн≥ в≥домост≥ про ≥нспекц≥њ.

 ожна з ≥нспекц≥й в межах своњх повноважень забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн€, в≥дтворенн€ та охорони природних ресурс≥в, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами), еколог≥чноњ та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки на в≥дпов≥дн≥ територ≥њ.

ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥€ (ƒержеко≥нспекц≥€) Ї ур€довим органом державного управл≥нн€, €кий д≥Ї у склад≥ ћ≥нприроди ≥ йому п≥дпор€дковуЇтьс€.

ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥€ в област€х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ (≤нспекц≥€) Ї спец≥альним п≥дрозд≥лом ћ≥нприроди в рег≥онах, €кий п≥дзв≥тний та п≥дконтрольний в частин≥ зд≥йсненн€ державного контролю ƒержеко≥нспекц≥њ ≥ входить в структуру ƒержавних управл≥нь еколог≥њ та природних ресурс≥в в област€х ≥ м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥.

 ожна з ≥нспекц≥й у своњй д≥€льност≥ керуЇтьс€  онституц≥Їю, законами ”крањни, постановами ¬–”, актами ѕрезидента ≥  ћ”, в≥дпов≥дними Ђѕоложенн€миї про ≥нспекц≥њ, наказами ћ≥нприроди, а ≤нспекц≥€ Ц ще й наказами ƒержеко≥нспекц≥њ.

як зрозум≥ло ≥з державного статусу ƒержеко≥нспекц≥њ, њњ повноваженн€ поширюютьс€ на всю територ≥ю крањни.

ѕовноваженн€ ≤нспекц≥й поширюютьс€ на територ≥ю в≥дпов≥дноњ област≥ (м≥ста), за вин€тком встановленоњ законодавством водоохоронноњ зони вздовж јзовського та „орного мор≥в, навколо заток та лиман≥в, а у раз≥ њњ в≥дсутност≥ Ц на в≥дпов≥дну адм≥н≥стративну територ≥ю та територ≥ю шириною не менше двох к≥лометр≥в в≥д ур≥зу води вздовж јзовського та „орного мор≥в, навколо заток та лиман≥в, що розташована в межах ќдеськоњ, ћиколањвськоњ, ’ерсонськоњ, «апор≥зькоњ, ƒонецькоњ областей та м. —евастопол€.

ќсновними завданн€ми ≥нспекц≥й Ї:

Ч участь у межах своЇњ компетенц≥њ у реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ еколог≥њ;

Ч зд≥йсненн€ державного контролю за додержанн€м вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн€, в≥дтворенн€ та охорони природних ресурс≥в, еколог≥чну та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йну безпеку, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м рад≥оактивних в≥дход≥в), небезпечними х≥м≥чними речовинами, пестицидами та агрох≥м≥катами.

 ожна з ≥нспекц≥й видаЇ накази орган≥зац≥йно-розпор€дчого характеру, а њњ ≥нспектори п≥д час виконанн€ своњх службових обовТ€зк≥в мають право на нос≥нн€ форменого од€гу встановленого зразка, а також на нос≥нн€ та використанн€ вогнепальноњ зброњ ≥ спец≥альних засоб≥в в≥дпов≥дно до законодавства.

2.2. ѕовноваженн€ ≥ права ƒержавноњ (головноњ) еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ (ƒержеко≥нспекц≥њ):

ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥€, €к ур€довий орган державного управл≥нн€, маЇ широке коло повноважень ≥ прав.

2.2.1. ѕовноваженн€ ƒержеко≥нспекц≥њ.

ƒержеко≥нспекц≥€ в≥дпов≥дно до покладених на нењ завдань:

1) орган≥зовуЇ та зд≥йснюЇ державний контроль за:

а) додержанн€м вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн€, в≥дтворенн€ та охорони природних ресурс≥в, еколог≥чну та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йну безпеку, у сфер≥ поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами) та небезпечними х≥м≥чними речовинами центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади, органами м≥сцевого самовр€дуванн€ в частин≥ зд≥йсненн€ делегованих њм повноважень орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥€ми, громад€нами;

б) додержанн€м правил, норматив≥в, стандарт≥в у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища, еколог≥чноњ безпеки, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами) та небезпечними х≥м≥чними речовинами; виконанн€м вимог висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи у сфер≥ використанн€, в≥дтворенн€ ≥ охорони природних ресурс≥в; додержанн€м умов виданих дозвол≥в, л≥м≥т≥в та квот на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище та допустим≥ р≥вн≥ шк≥дливого впливу ф≥зичних ≥ б≥олог≥чних фактор≥в на його стан, транскордонне перем≥щенн€ об'Їкт≥в рослинного та тваринного св≥ту.

в) додержанн€м вимог еколог≥чноњ та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки, у тому числ≥:

Ч в процес≥ проведенн€ наукових, науково-досл≥дних ≥ досл≥дно-конструкторських роб≥т, впровадженн€ у виробництво в≥дкритт≥в, винаход≥в, використанн€ новоњ техн≥ки, а також устаткованн€, технолог≥й ≥ систем, що ≥мпортуютьс€;

Ч на в≥йськових ≥ оборонних об'Їктах, об'Їктах орган≥в внутр≥шн≥х справ, ƒержавного департаменту з питань виконанн€ покарань, —Ѕ” та ƒержавноњ прикордонноњ служби у м≥сц€х њх пост≥йноњ дислокац≥њ, а також п≥д час передислокац≥њ в≥йськ ≥ в≥йськовоњ техн≥ки з використанн€м автомоб≥льних, пов≥тр€них, зал≥зничних та плавучих транспортних засоб≥в,Ђпроведенн€ в≥йськових навчань, маневр≥в;

Ч у пунктах пропуску через державний кордон ≥ в зон≥ д≥€льност≥ митниць призначенн€ та в≥дправленн€;

Ч у процес≥ транспортуванн€, збер≥ганн€, застосуванн€, утил≥зац≥њ, знищенн€ та знешкодженн€ пестицид≥в ≥ агрох≥м≥кат≥в, небезпечних х≥м≥чних речовин, виробничих, побутових та ≥нших вид≥в в≥дход≥в;

Ч у зонах спостереженн€ атомних електростанц≥й, на об'Їктах, що використовують джерела ≥он≥зуючого випром≥нюванн€;

2) подаЇ ћ≥нприроди пропозиц≥њ щодо:

а) розробленн€ та виконанн€ загальнодержавних та ≥нших програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпеченн€ еколог≥чноњ та у межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки, з в≥дтворенн€ та охорони природних ресурс≥в;

б) удосконаленн€ системи обл≥ку, зв≥тност≥ та державноњ статистики з питань, що належать до њњ повноважень;

в) затвердженн€ та погодженн€ в установленому пор€дку правил, норматив≥в, стандарт≥в у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища, використанн€ природних ресурс≥в, еколог≥чноњ та у межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами) та небезпечними х≥м≥чними речовинами;

г) стандартизац≥њ, сертиф≥кац≥њ, акредитац≥њ, метролог≥чного забезпеченн€ у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища, використанн€ природних ресурс≥в, еколог≥чноњ та у межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами) та небезпечними х≥м≥чними речовинами;

д) розробленн€ норматив≥в збор≥в за використанн€ природних ресурс≥в≥ забрудненн€ навколишнього природного середовища, а також пор€дку њх ст€гненн€;

е) видач≥, зупиненн€ д≥њ чи анулюванн€ в установленому законодавством пор€дку дозвол≥в, л≥м≥т≥в та квот на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в, викиди ≥ скиди забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище, розм≥щенн€ в≥дход≥в, поводженн€ з небезпечними х≥м≥чними речовинами, транскордонне перем≥щенн€ об'Їкт≥в рослинного ≥ тваринного св≥ту, а також встановленн€ норматив≥в допустимих р≥вн≥в шк≥дливого впливу на стан навколишнього природного середовища;

Ї) плануванн€ та зд≥йсненн€ заход≥в щодо попередженн€ та реагуванн€ на надзвичайн≥ ситуац≥њ техногенного та природного характеру в частин≥ забезпеченн€ еколог≥чноњ та у межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки;

и) удосконаленн€ та п≥двищенн€ ефективност≥ зд≥йсненн€ громадського контролю у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища;

3) координуЇ в≥дпов≥дно до законодавства роботу структурних п≥дрозд≥л≥в центральних орган≥в виконавчоњ влади, €к≥ зд≥йснюють державний контроль у сфер≥ мисливського господарства, охорони земель, використанн€ та охорони вод ≥ в≥дтворенн€ водних ресурс≥в, регулюванн€ рибальства;

4) за дорученн€м ћ≥нприроди береучасть у зд≥йсненн≥ в≥дпов≥дно до законодавства м≥жнародного сп≥вроб≥тництва з питань, в≥днесених до њњ в≥данн€, орган≥зовуЇ в межах своњх повноважень роботу ≥з залученн€м м≥жнародноњ техн≥чноњ допомоги;

5) взаЇмод≥Ї, ≥з засобами масовоњ ≥нформац≥њ з питань висв≥тленн€ актуальних проблем зд≥йсненн€ державного контролю у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн€, в≥дтворенн€ та охорони природних ресурс≥в, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами) та небезпечними х≥м≥чними речовинами, еколог≥чноњ та у межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йноњ безпеки;

6) ≥нформуЇ у межах своЇњ компетенц≥њ органи державноњ влади, органи м≥сцевого самовр€дуванн€ ≥ населенн€ про еколог≥чний стан територ≥й та об'Їкт≥в, випадки ≥ причини екстремального забрудненн€ довк≥лл€, бере участь у п≥дготовц≥ Ќац≥ональноњ допов≥д≥ про стан навколишнього природного середовища;

7) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ.

2.2.2. ѕрава ƒержеко≥нспекц≥њ.

ƒержеко≥нспекц≥€ маЇ право:

1) обстежувати в установленому пор€дку п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ, в≥йськов≥ та оборонн≥ об'Їкти, об'Їкти орган≥в внутр≥шн≥х справ, ƒержавного департаменту з питань виконанн€ покарань ≥ —Ѕ” та ƒержавноњ прикордонноњ служби у м≥сц€х њх пост≥йноњ дислокац≥њ, проведенн€ в≥йськових навчань, маневр≥в, а також п≥д час передислокац≥њ в≥йськ ≥ в≥йськовоњ техн≥ки з використанн€м автомоб≥льних, пов≥тр€них, зал≥зничних та плавучих транспортних засоб≥в з метою перев≥рки додержанн€ ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн€, в≥дтворенн€ та охорони природних ресурс≥в, поводженн€ з в≥дходами (кр≥м поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходами) та небезпечними х≥м≥чними речовинами, еколог≥чну та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йну безпеку;

2) обмежувати чи зупин€ти (тимчасово) в установленому пор€дку д≥€льн≥сть п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й та експлуатац≥ю об'Їкт≥в (в тому числ≥ буд≥вництво, реконструкц≥ю та розширенн€ об'Їкт≥в) ≥ подавати ћ≥нприроди пропозиц≥њ щодо припиненн€ њх д≥€льност≥ у раз≥ порушенн€ ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, еколог≥чну та в межах своЇњ компетенц≥њ рад≥ац≥йну безпеку, за вин€тком суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ (≥нвестор≥в), що провад€ть свою д≥€льн≥сть в≥дпов≥дно до законодавства про угоди щодо розпод≥лу продукц≥њ;

3) опломбовувати прим≥щенн€, устаткованн€ та апаратуру п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та об'Їкт≥в, стосовно €ких було прийн€те в установленому пор€дку р≥шенн€ про обмеженн€ чи зупиненн€ (тимчасово) њх д≥€льност≥;

4) перев≥р€ти документи на право спец≥ального використанн€ природних ресурс≥в (л≥ценз≥њ, дозволи тощо);

5) складати акти перев≥рки ≥ протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ та розгл€дати справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ у межах повноважень, визначених законом;

6) давати обов'€зков≥ дл€ виконанн€ приписи з питань, що належать до њњ повноважень;

7) доставл€ти ос≥б, €к≥ вчинили порушенн€ вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, до орган≥в внутр≥шн≥х справ або виконавчих орган≥в с≥льських, селищних рад, €кщо особу порушника не може бути встановлено на м≥сц≥ вчиненн€ порушенн€;

8) вживати в установленому пор€дку заход≥в досудового врегулюванн€ спор≥в та подавати позови про в≥дшкодуванн€ втрат ≥ збитк≥в, завданих унасл≥док порушенн€ вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

9) контролювати на€вн≥сть та правильн≥сть укладенн€ договор≥в обов'€зкового страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в перевезенн€ небезпечних вантаж≥в, експортер≥в та ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дають за утил≥зац≥ю (видаленн€) небезпечних в≥дход≥в, цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в господарюванн€ за шкоду, €ка може бути запод≥€на внасл≥док пожеж та авар≥й на об'Їктах п≥двищеноњ небезпеки;

10) передавати до прокуратури, орган≥в досудового сл≥дства та орган≥в д≥знанн€ матер≥али про д≥€нн€, в €ких вбачаютьс€ ознаки злочину;

11) одержувати в установленому пор€дку в≥д центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й документи, матер≥али та ≥ншу ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ виконанн€ покладених на нењ завдань;

12) залучати спец≥ал≥ст≥в орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й (за погодженн€м з њх кер≥вниками) до розгл€ду питань, що належать до њњ повноважень;

13) зупин€ти транспортн≥ (в тому числ≥ плавуч≥) засоби та проводити њх огл€д, огл€д знар€дь добуванн€ об'Їкт≥в рослинного та тваринного св≥ту на м≥сц€х њх добуванн€, збер≥ганн€, переробленн€ та реал≥зац≥њ;

14) вилучати в установленому пор€дку в ос≥б, €к≥ порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища, знар€дд€ добуванн€ об'Їкт≥в рослинного та тваринного св≥ту, транспортн≥ (в тому числ≥ плавуч≥) засоби, обладнанн€ та предмети, що Ї знар€дд€м незаконного добуванн€ об'Їкт≥в рослинного та тваринного св≥ту, незаконно добут≥ природн≥ ресурси ≥ продукц≥ю, що з них вироблена, а також в≥дпов≥дн≥ документи (л≥ценз≥њ, дозволи тощо);

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 365 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

547 - | 489 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.063 с.