Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—убТЇкт корупц≥йних злочин≥в. ѕон€тт€ службовоњ особи.
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

‘акультет права є 6

 афедра крим≥нально-правових дисципл≥н

 

“≈ —“ Ћ≈ ÷≤ѓ

« дисципл≥ни  вал≥ф≥кац≥€ корупц≥йних злочин≥в

«а темою: 1. Ђѕон€тт€ корупц≥њ та корупц≥йного злочину. ¬иди корупц≥йних злочин≥вї. Ћекц≥€ 2

√алузь знань 0304 ѕраво (08 ѕраво)

—пец≥альн≥сть 7.03040101 ѕравознавство (081 ѕраво)

—тупень вищоњ осв≥ти —ѕ≈÷≤јЋ≤—“, ћј√≤—“–

 

 

ћ. ’арк≥в

–≥к


—’¬јЋ≈Ќќ Ќауково-методичною радою ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ _______________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к) «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ ¬ченою радою навчально-наукового факультету права та масових комун≥кац≥й ’Ќ”¬— _______________ ѕротокол є ___   ______________ _______________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)  
ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ —екц≥Їю Ќауково-методичноњ ради ’Ќ”¬— з ___________ дисципл≥ни _______________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)     ________________________ __________________________   «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ Ќа зас≥данн≥ кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ‘ѕћ  ’Ќ”¬— ________________ ѕротокол є ___     _________________________ _________________________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)  
   
–ецензенти: ’рамцов ќ.ќ.доцент кафедри кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬.Ќ  араз≥на, к.ю.н., доцент. Ћитвинов ќ.ћ. начальник кафедри крим≥нального права та крим≥нолог≥њ факультету з п≥дготовки сл≥дчих ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, д.ю.н., професор.
 
–озробники: к.ю.н., доцент  ундеус ¬.√. Ц ’арк≥в: ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016.

 

© ’арченко ¬.Ѕ.,  ундеус ¬.√., 2016

© ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016


1.

ѕлан лекц≥њ:

 

1. —убТЇкт корупц≥йних злочин≥в. ѕон€тт€ службовоњ особи.

2. ¬иди службових ос≥б €к субТЇкт≥в корупц≥йних злочин≥в.

 

Ћ≥тература:

ќсновна:

1.  рим≥нальний кодекс ”крањни: «акон ”крањни «акон є 2341-III в≥д 05 кв≥тн€ 2001 року // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни (¬¬–). Ц 2001. Ц є 25-26. Ц —т. 131.

2.  рим≥нальна конвенц≥€ про боротьбу з корупц≥Їю є ETS173 в≥д 27 с≥чн€ 1999 року// ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2007. Ц є 47-48.

3. ѕро запоб≥ганн€ корупц≥њ: «акон ”крањни в≥д 14.10.2014 є 1700-VII

4. ѕро засади антикорупц≥йноњ пол≥тики в ”крањн≥ (јнтикорупц≥йна стратег≥€) на 2014-2017 роки в≥д 14 жовтн€ 2014 р. є 1699-VIII

5. ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни у сфер≥ державноњ антикорупц≥йноњ пол≥тики у звТ€зку з виконанн€м ѕлану д≥й щодо л≥берал≥зац≥њ ™вропейським —оюзом в≥зового режиму дл€ ”крањни в≥д 13 травн€ 2014 р. є 1261-VII

6. ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо визначенн€ к≥нцевих вигодоодержувач≥в юридичних ос≥б та публ≥чних д≥€ч≥в в≥д 14 жовтн€ 2014 р. є 1701-VIII

7. ѕро державну службу: «акон ”крањни в≥д 16 грудн€ 1993 р. є 3723-’≤≤

8. ѕро службу в органах м≥сцевого самовр€дуванн€: «акон ”крањни в≥д 7 червн€ 2001 р. є 2493-≤≤≤

9. ѕро очищенн€ влади: «акон ”крањни в≥д 27 с≥чн€ 2015 р. є 132-VII≤

10. ѕро утворенн€ Ќац≥онального антикорупц≥йного бюро ”крањни: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 16 кв≥тн€ 2015 р. є 217

11. ѕро Ќац≥ональну раду з питань антикорупц≥йноњ пол≥тики: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. є 808

12. ѕро Ќац≥ональну антикорупц≥йну стратег≥ю на 2011-2015 роки: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 21 жовтн€ 2011 р. є 1001

13. ѕро —тратег≥ю сталого розвитку Ђ”крањни 2020ї: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 12 с≥чн€ 2015 р. є 5/2015

 

ƒодаткова:

1. ƒемТ€нчук ё.¬. ѕор≥вн€льний анал≥з протид≥њ корупц≥њ в крањнах ™вропейського —оюзу / ё.¬. ƒемТ€нчук // ”ченые записки “аврического национального университета им. ¬.». ¬ернадского. Ц 2014. Ц є 3. Ц “. 27(66). Ц —. 113Ц118. Ц (—ери€ Ђёридические наукиї).

2. ћельник ћ.≤. јнтикорупц≥йне законодавство ”крањни: досв≥д застосуванн€ та проблеми вдосконаленн€ / ћ.≤. ћельник // ёридична ”крањна. Ц 2003. Ц є 6. Ц —. 64Ц69.

3.  амлик ћ.≤.  орупц≥€ в ”крањн≥ / ћ.≤.  амлик, ™.¬. Ќевмержицький. Ц  .: «нанн€;  ќќ, 1998. Ц 187 с.

4. „убенко ≤.¬. √енезис пон€тт€ корупц≥њ / ≤.¬. „убенко // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. Ц 2009. Ц є 1(87). Ц —. 113Ц117.

5. ћезенцева ≤. ¬изначенн€ предмета корупц≥йних злочин≥в / ≤. ћезенцева // ¬≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ прокуратури ”крањни. Ц 2014. Ц є 5(38). Ц —. 76Ц81.

6.  имлик –.¬. —клад злочин≥в, повТ€заних з корупц≥Їю / –.¬.  имлик // ѕор≥вн€льноанал≥тичне право. Ц 2014. Ц є 1. Ц —. 263Ц265.

”крањни Уѕро очищенн€ владиФ в≥д 16 жовтн€ 2014 р. є 1025

 

 

“екст лекц≥њ

—убТЇкт корупц≥йних злочин≥в. ѕон€тт€ службовоњ особи.

—убТЇктом корупц≥йних злочин≥в може бути €к загальний, так ≥ спец≥альний субТЇкт злочину.

«агальний субТЇкт злочину (ф≥зична, осудна особа €ка вчинила злочин у в≥ц≥ 16 рок≥в), входить до складу таких злочин≥в:

1) п≥дкуп прац≥вника п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ (ч. 1 ч.2 ст. 354   )

2) п≥дкупу службовоњ особи юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми (ч. 1, ч. 2 ст. 368-3   );

3) п≥дкупу особи, €ка надаЇ публ≥чн≥ послуги (ч. 1 ст. 368-4   );

4) пропозиц≥€ або наданн€ неправом≥рноњ вигоди службов≥й особ≥ (ст. 369   );

5) зловживанн€ впливом (ч. 1 ст. 369-2   ).

—пец≥альним субТЇктом злочинуЇ:

1) прац≥вник п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, €кий не Ї службовою особою, та особа, €ка працюЇ на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ.

2) службова особа (ст.ст. 191, 210, 262, 308, 312, 313, 357, 364, 368, 368², 410   ”крањни);

3) службова особа юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми (ст.ст. 364-1, ч.ч. 3 ≥ 4 ст. 368-3    ”крањни);

4) особа, уповноважена на виконанн€ функц≥й держави (ч.ч. 2 ≥ 3 ст. 369-2    ”крањни);

5) особа, €ка надаЇ публ≥чн≥ послуги (ч.ч. 3 ≥ 4 ст. 368-4    ”крањни);

6) особа, уповноважена на виконанн€ функц≥й держави або м≥сцевого самовр€дуванн€ (ст. 368-2    ”крањни);

 

—лужбова особа, €к субТЇкт корупц≥йних злочин≥в.

1) службова особа корупц≥йних злочин≥в, передбачених ст.ст. 191, 210, 262, 308, 312, 313, 357, 364, 410   );

2) службова особа корупц≥йних злочин≥в, передбачених ст.ст. 368, 368-2, 369   ;

3) службова особа юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми (ст.ст. 364-1, ч.ч. 3 ≥ 4 ст. 368-3    ”крањни).

ѕон€тт€ службовоњ особи.

¬≥дпов≥дно до ч. 3 та ч. 4 ст. 18    Ђ—убТЇкт злочинуї службовими особами Ї:

1) особи, €к≥ пост≥йно, тимчасово чи за спец≥альним повноваженн€м зд≥йснюють функц≥њ представник≥в влади чи м≥сцевого самовр€дуванн€.

2) особи, €к≥ пост≥йно чи тимчасово об≥ймають в органах державноњ влади, органах м≥сцевого самовр€дуванн€, на п≥дприЇмствах, в установах чи орган≥зац≥€х посади, пов'€зан≥ з виконанн€м орган≥зац≥йно-розпор€дчих чи адм≥н≥стративно-господарських функц≥й.

3) особи, €к≥ виконують так≥ функц≥њ за спец≥альним повноваженн€м, €ким особа над≥л€Їтьс€ повноважним органом державноњ влади, органом м≥сцевого самовр€дуванн€, центральним органом державного управл≥нн€ ≥з спец≥альним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, судом або законом.

4) посадов≥ особи ≥ноземних держав (особи, €к≥ об≥ймають посади в законодавчому, виконавчому, адм≥н≥стративному або судовому орган≥ ≥ноземноњ держави, а також ≥нш≥ особи, €к≥ зд≥йснюють функц≥њ держави дл€ ≥ноземноњ держави, зокрема дл€ державного органу або державного п≥дприЇмства);

5) ≥ноземн≥ третейськ≥ судд≥, особи, уповноважен≥ вир≥шувати цив≥льн≥, комерц≥йн≥ або трудов≥ спори в ≥ноземних державах у пор€дку, альтернативному судовому;

6) посадов≥ особи м≥жнародних орган≥зац≥й (прац≥вники м≥жнародноњ орган≥зац≥њ чи будь-€к≥ ≥нш≥ особи, уповноважен≥ такою орган≥зац≥Їю д≥€ти в≥д њњ ≥мен≥);

7) члени м≥жнародних парламентських асамблей, учасником €ких Ї ”крањна;

8) судд≥ ≥ посадов≥ особи м≥жнародних суд≥в.

 

«агальною ознакою дл€ службовоњ особи, зг≥дно   , Ї те що вона може зд≥йснювати функц≥Їю представника влади, або займати в≥дпов≥дн≥ посади, €к пост≥йно, так ≥ тимчасово або виконувати так≥ обовТ€зки за спец≥альним повноваженн€м за умови, що зазначен≥ функц≥њ чи обов'€зки покладен≥ на нењ правомочним органом або правомочною службовою особою.

«айн€тт€ певноњ посади або дорученн€ тимчасово виконувати в≥дпов≥дн≥ обов'€зки повинно бути оформлено в≥дпов≥дним р≥шенн€м (наказом, розпор€дженн€м, постановою тощо).

ƒо представник≥в влади чи м≥сцевого самовр€дуванн€ належать, ф≥зичн≥ особи (прац≥вники державних орган≥в та њх апарату, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€), €к≥ над≥лен≥ «аконами ”крањни повноваженн€ми висувати загальнообовТ€зков≥ вимоги (незалежно в≥д в≥домчоњ чи ≥ншоњ належност≥ чи п≥дпор€дкуванн€ адресата) та забезпечувати њх реал≥зац≥ю примусовими заходами.

÷е, зокрема Ц народн≥ депутати ”крањни, депутати ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, депутати м≥сцевих рад, судд≥, прокурори, сл≥дч≥, оперативний склад —Ѕ”, прац≥вники ѕќЋ≤÷≤ѓ ≥ податковоњ служби, ≥нспектори державних ≥нспекц≥й, л≥снич≥, в≥йськов≥ коменданти, члени громадських формувань з охорони громадського пор€дку п≥д час њњ зд≥йсненн€ та ≥нш≥.

«акон повТ€зуЇ визнанн€ особи представником влади не за посадою, €ку вона об≥ймаЇ, а за на€вн≥стю у нењ владних повноважень. “ому представником влади може бути ≥ р€довий прац≥вник державного апарату (наприклад, м≥л≥ц≥онер) або р€довий представник громадськоњ орган≥зац≥њ (наприклад, член громадського формуванн€ з охорони громадського пор€дку п≥д час виконанн€ ним обовТ€зк≥в з охорони цього пор€дку).

„лени громадських формувань з охорони громадського пор€дку п≥д час њњ зд≥йсненн€ мають спец≥альн≥ владн≥ повноваженн€, а отже, виконують функц≥њ представник≥в влади.

ќрган≥зац≥йно-розпор€дч≥ обов'€зки Ц це обов'€зки по зд≥йсненню кер≥вництва галуззю промисловост≥, трудовим колективом, д≥л€нкою роботи, виробничою д≥€льн≥стю окремих прац≥вник≥в на п≥дприЇмствах, в установах чи орган≥зац≥€х незалежно в≥д форми власност≥. “ак≥ функц≥њ виконують, зокрема, кер≥вники м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади, державних, колективних чи приватних п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, њх заступники, кер≥вники структурних п≥дрозд≥л≥в (начальники цех≥в, зав≥дуюч≥ в≥дд≥лами, лаборатор≥€ми, кафедрами), њх заступники, особи, €к≥ керують д≥л€нками роб≥т (майстри, виконроби, бригадири тощо).

јдм≥н≥стративно-господарськ≥ обов'€зки Ц це обов'€зки по управл≥нню або розпор€дженню державним, колективним чи приватним майном (установленн€ пор€дку його збер≥ганн€, переробки, реал≥зац≥њ, забезпеченн€ контролю за цими операц≥€ми тощо). “ак≥ повноваженн€ в тому чи ≥ншому обс€з≥ Ї у начальник≥в планово-господарських, постачальних, ф≥нансових в≥дд≥л≥в ≥ служб, зав≥дуючих складами, магазинами, майстерн€ми, ательЇ, њх заступник≥в, кер≥вник≥в в≥дд≥л≥в п≥дприЇмств, в≥домчих рев≥зор≥в та контролер≥в тощо.

Ќеобх≥дно зауважити, що службовою особою може бути ≥ директор приватного п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, €кий Ї водночас його власником, а також директор товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, €кий зг≥дно з≥ ст. 140 ÷  ”крањни виступаЇ його одноособовим засновником. ” ст. 3 «акону ”крањни Ђѕро господарськ≥ товаристваї в≥д 19 вересн€ 1991 р. визначено, що господарське товариство, кр≥м повного ≥ командитного товариства, може бути створене одн≥Їю особою, €ка стаЇ його Їдиним учасником. ћайно приватного п≥дприЇмства Ї власн≥стю такого п≥дприЇмства, а не власн≥стю його власника. ¬ласник приватного п≥дприЇмства, €к ≥ одноособовий власник господарського товариства, €к≥ Ї одночасно ≥ њх кер≥вниками (виконавчим органом), не Ї власником належного такому п≥дприЇмству чи товариству майна, а отже, зд≥йснюючи д≥њ по управл≥нню чи розпор€дженню майном такого п≥дприЇмства чи товариства, в≥н виконуЇ адм≥н≥стративно - господарськ≥ обов'€зки.

–азом з тим, €кщо приватне п≥дприЇмство чи господарське товариство, у €кого один засновник, не маЇ найманих прац≥вник≥в ≥ господарська д≥€льн≥сть ним зд≥йснюЇтьс€ безпосередньо його власником, €кий одночасно Ї його кер≥вником (виконавчим органом), то в ц≥й частин≥ њњ д≥€льност≥ така особа не виконуЇ орган≥зац≥йно-розпор€дчих обов'€зк≥в, а отже, не повинна визнаватись службовою особою.

ѕрац≥вники п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, €к≥ виконують профес≥йн≥ (адвокат, л≥кар, вчитель тощо), виробнич≥ (наприклад, вод≥й) або техн≥чн≥ (друкарка, охоронник, тощо) функц≥њ, можуть визнаватис€ службовими особами лише за умови, що пор€д ≥з цими функц≥€ми вони виконують орган≥зац≥йно-розпор€дч≥ або адм≥н≥стративно-господарськ≥ обов'€зки.

Ќаприклад, л≥кар, €кий зловживаЇ своњми обовТ€зками при видач≥ лист≥в непрацездатност≥ або викладач, €кий ставить позитивн≥ оц≥нки на екзамен≥ за незаконну винагороду. ¬ цьому випадку вони вчин€ють юридично значущ≥ д≥њ, здатн≥ породжувати, зм≥нювати чи припин€ти правов≥дносини, що дозвол€Ї визнати ц≥ д≥њ орган≥зац≥йно-розпор€дчими чи адм≥н≥стративно-господарськими, а ос≥б, €к≥ њх вчин€ють службовими.

‘≥зична особа п≥дприЇмець може бути визнана службовою особою лише т≥льки у випадку виконанн€ нею орган≥зац≥йно-розпор€дчих обов'€зк≥в. ÷е можливо у випадку, наприклад, коли така особа наймаЇ прац≥вник≥в на умовах трудового договору. «а таких обставин вона може набувати повноваженн€ кер≥вництва трудовим колективом (найманими прац≥вниками): право ставити перед ними певн≥ завданн€, визначати розм≥р зароб≥тноњ плати, розпор€док робочого дн€, застосовувати дисципл≥нарн≥ ст€гненн€ тощо).

 

як вже зазначалос€ особа, €ка Ї службовою особою, може займати посаду чи зд≥йснювати функц≥њ пост≥йно, тимчасово чи за спец≥альним повноваженн€м.

¬≥дносно сп≥вв≥дношенн€ пон€ть Ђтимчасової та Ђза спец≥альним повноваженн€мї, то очевидно, що при покладенн≥ на особу певних обов'€зк≥в нав≥ть Ђспец≥альним повноваженн€мї так≥ обов'€зки виконуютьс€ нею певний час, тобто тимчасово. –≥зниц€ пол€гаЇ у способ≥, форм≥ та пор€дку покладенн€ на особу обов'€зку (завданн€) виконувати певн≥ обов'€зки певний час.

ќб≥йманн€ особою певноњ посади чи дорученн€ тимчасово виконувати службов≥ обов'€зки маЇ бути оформлено в≥дпов≥дним (усним або письмовим) р≥шенн€м Ц наказом, розпор€дженн€м, постановою, протоколом, дов≥рен≥стю тощо. ƒл€ визнанн€ особи службовою не маЇ значенн€, чи об≥ймаЇ вона в≥дпов≥дну посаду за призначенн€м або внасл≥док вибор≥в, отримуЇ за виконанн€ службових обов'€зк≥в винагороду чи виконуЇ њх на громадських засадах.

ѕ≥д пон€тт€м Ђспец≥альне повноваженн€ї необх≥дно вважати:

1) тимчасове зд≥йсненн€ функц≥й без об≥йманн€ певноњ посади, €к≥ нею (посадою) обумовлюютьс€, або

2) виконанн€ певних обов'€зк≥в особою, €ка виконуЇ њх на п≥дстав≥ законодавчих та ≥нших нормативних чи розпор€дчих акт≥в (наприклад, наказу, розпор€дженн€ тощо), що Ї правовою п≥дставою дл€ виконанн€ таких функц≥й та обов'€зк≥в.

“ак, народн≥ зас≥дател≥ (прис€жн≥) не об≥ймають посад представник≥в влади, однак п≥д час виконанн€ своњх обов'€зк≥в у суд≥ тимчасово зд≥йснюють функц≥њ представник≥в влади в силу спец≥ального повноваженн€, передбаченого крим≥нально-процесуальним законодавством.

„лени громадських формувань з охорони громадського пор€дку п≥д час њњ зд≥йсненн€ мають спец≥альн≥ владн≥ повноваженн€, а отже, виконують функц≥њ представник≥в влади. ” зв'€зку з цим за на€вност≥ в њхн≥х д≥€х ознак перевищенн€ влади або службових повноважень вони прит€гуютьс€ до в≥дпов≥дальност≥ за в≥дпов≥дною частиною ст. 365 (п. 18 ѕѕ¬—” Ђѕро судову практику у справах про перевищенн€ влади або службових повноваженьї є 15в≥д 26 грудн€ 2003 р.). “ак≥ особи, зг≥дно з наведеним роз'€сненн€м ѕѕ¬—”, виконують функц≥њ представника влади тимчасово.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

765 - | 591 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.