Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥зичн≥ вправи дл€ покращенн€ ф≥зичного стану д≥тей.
ќрган≥зм дошк≥льника потребуЇ активноњ руховоњ д≥€льност≥. ÷ю його здатн≥сть характеризують €к Уприродну стих≥юФ дитини (ё. јрк≥н). ‘≥зичне вихованн€ зд≥йснюють, використовуючи спец≥ально п≥д≥бран≥, методично правильно орган≥зован≥, керован≥ педагогом рухи ≥ складн≥ види руховоњ д≥€льност≥ Ц ф≥зичн≥ вправи. ¬они в≥дчутно впливають на дитину, розвиваючи њњ рухов≥ у€вленн€, увагу, мисленн€, волю, емоц≥њ, спричин€ючи позитивн≥ зм≥ни у робот≥ серцево-судинноњ, дихальноњ та ≥нших систем орган≥зму, викликаючи почутт€ бадьорост≥, радост≥. ‘≥зичн≥ вправи €к специф≥чний зас≥б ф≥зичного вихованн€ справл€ють ефект лише за комплексного використанн€ з оздоровчими силами природи та г≥г≥Їн≥чними факторами [7].

ƒо ф≥зичних вправ, €к≥ використовують у вихованн≥ д≥тей дошк≥льного в≥ку, належать г≥мнастика, ≥гри рухлив≥ та з≥ спортивними елементами, спортивн≥ вправи, елементарний туризм. ” дит€чому садку основними ф≥зичними вправами Ї г≥мнастика.

√≥мнастика Ц система ф≥зичних вправ, €ка спри€Ї загальному розвитку орган≥зму та зм≥цненню здоров'€. « њњ допомогою формуютьс€ життЇво необх≥дн≥ навички руховоњ д≥€льност≥, ф≥зичн≥ €кост≥. њњ компонентами Ї основн≥ рухи, загальнорозвиваюч≥ вправи, шикуванн€ ≥ перешикуванн€, танцювальн≥ вправи.

ƒо основних рух≥в належать ходьба, б≥г, стрибки, повзанн€ ≥ лаз≥нн€, метанн€ ≥ ловленн€, вправи на збереженн€ р≥вноваги, €к≥ збагачують руховий досв≥д д≥тей, дають њм змогу в≥льно д≥€ти у навколишньому середовищ≥, виховують впевнен≥сть у своњх силах, спритн≥сть, швидк≥сть, см≥лив≥сть. «агальнорозвивальн≥ вправи використовують дл€ р≥вном≥рного розвитку м'€зовоњ системи ≥ всеб≥чного впливу на орган≥зм дитини.  ожна вправа, €к правило, д≥Ї на розвиток ≥ зм≥цненн€ конкретних груп м'€з≥в (рук ≥ плечового по€су, н≥г, тулуба тощо), тому њх п≥дб≥р маЇ забезпечувати розвиток ус≥х груп м'€з≥в дит€чого орган≥зму. Ўикуванн€, повороти ≥ перешикуванн€ використовують дл€ рац≥онального й орган≥зованого розм≥щенн€ д≥тей п≥д час зан€ть. ¬они спри€ють вихованню дисципл≥нованост≥, формуванню правильноњ постави, легкоњ ходи. “анцювальн≥ вправи розвивають легк≥сть, ритм≥чн≥сть рух≥в, правильну поставу.

ќстанн≥м часом у багатьох дошк≥льних та шк≥льних закладах використовують г≥мнастику у-шу, €ка поЇднуЇ базов≥ рухи т≥ла, тренуванн€ диханн€, самомасаж. њх включають до п≥дготовчоњ частини ф≥зкультурних зан€ть, а окрем≥ елементи Ч до заключноњ (вправи на розслабленн€).

¬ажлива роль у ф≥зичному вихованн≥ належить рухливим ≥грам, завд€ки €ким д≥ти вчатьс€ використовувати своњ знанн€ ≥ вм≥нн€ у незвичних ≥грових умовах. ” дит€чих дошк≥льних закладах найчаст≥ше орган≥зовують сюжетн≥ та безсюжетн≥ рухлив≥ ≥гри, ≥гри спортивного характеру (баскетбол, тен≥с, бадм≥нтон та ≥н.), ≥гри з≥ сп≥вом, хороводн≥ ≥гри [15].

ƒл€ п≥дготовки д≥тей до зан€ть спортом, розвитку р≥зноман≥тноњ самост≥йноњ руховоњ д≥€льност≥ й активност≥, загартовуванн€ використовують спортивн≥ вправи (плаванн€, катанн€ на лижах, ковзанах, велосипед≥ тощо).

≈лементи туризму (п≥шох≥дн≥ та лижн≥ прогул€нки за меж≥ територ≥њ дит€чого садка) мають на мет≥ удосконаленн€ рухових навичок, опануванн€ навичок ор≥Їнтац≥њ на м≥сцевост≥, п≥двищенн€ руховоњ активност≥ д≥тей.

√оловною передумовою формуванн€ всеб≥чно розвиненоњ, здоровоњ дитини Ї достатн≥й р≥вень руховоњ активност≥ п≥д час ус≥х форм орган≥зац≥њ ф≥зичного вихованн€ (ранковоњ г≥мнастики, ф≥зкультурних зан€ть, дн≥в здоров'€, рухливих ≥гор, ф≥зкультурних пауз ≥ ф≥зкультурних хвилин, спортивних св€т ≥ розваг). ÷е актуал≥зуЇ необх≥дн≥сть комплексного використанн€ ф≥зичних вправ з метою створенн€ умов дл€ найб≥льшоњ руховоњ активност≥ дитини, доц≥льноњ зм≥ни момент≥в напруженн€ ≥ розслабленн€, ф≥зичного навантаженн€ ≥ в≥дпочинку.

 омплекс засоб≥в ф≥зичноњ культури утворюЇ руховий режим дит€чого садка, €кий передбачаЇ посл≥довне зб≥льшенн€ ф≥зичних навантажень прот€гом дн€. «а даними наукових досл≥джень, недостатнЇ моторне навантаженн€ (до 50 %), тобто так званий пасивний руховий режим (“. ƒмитренко), спричинюЇ в≥дставанн€ у ф≥зичному розвитку д≥тей. ƒл€ посиленн€ руховоњ активност≥ використовують навчально-виховну роботу (зан€тт€, ≥ндив≥дуальну роботу, рухлив≥ ≥гри, ранкову г≥мнастику та ≥н.) ≥ самост≥йну рухову д≥€льн≥сть (розваги, спортивн≥ св€та, самост≥йн≥ рухлив≥ ≥гри, спортивн≥ вправи), прогул€нки та ≥н.

¬≥дпов≥дно до функц≥ональних потреб дит€чого орган≥зму оптимальн≥ норми рухового режиму в р≥зних орган≥зац≥йних формах (ранкова г≥мнастика, зан€тт€ з ф≥зичноњ культури, ф≥зкультурн≥ хвилинки, не менше трьох рухливих ≥гор на день, спортивн≥ вправи тощо) в ус≥х в≥кових групах прот€гом дн€ становл€ть: вл≥тку Ц 18Ц20 тис. крок≥в, восени Ц 15Ц16,5 тис, взимку Ц 16,5Ц18 тис, весною Ц 16Ц17,5 тис крок≥в.

ѕрот€гом дн€ у рухлив≥ ≥гри сл≥д вносити певн≥ зм≥ни й ускладненн€. якщо прот€гом 2-х Ц 3-х дн≥в п≥др€д н≥чого не зм≥нювати у проведенн≥ ≥гор, рухова активн≥сть д≥тей буде знижена на 18Ц32 %. ќтже, рац≥ональний руховий режим д≥тей забезпечуЇтьс€ комплексом ус≥х орган≥зац≥йних форм ф≥зичного вихованн€ [8].

ѕ≥д час ф≥зкультурних зан€ть, ранковоњ г≥мнастики, рухливих ≥гор корисн≥ дихальн≥ вправи, використанн€ елемент≥в точкового масажу, вдиханн€ ф≥тоаромат≥в, вправи дл€ розслабленн€ м'€з≥в т≥ла п≥д спок≥йну мелод≥ю, вправи дл€ розвитку др≥бних м'€з≥в рук, н≥г.

–≥зноман≥тн≥сть засоб≥в ф≥зичного вихованн€ передбачаЇ необх≥дн≥сть знанн€ особливостей кожноњ дитини, пост≥йний анал≥з зм≥н у дит€чому орган≥зм≥, внесенн€ в≥дпов≥дних коректив, що можливе за безумовноњ Їдност≥ ≥нтерес≥в ≥ зусиль виховател≥в, батьк≥в, медичних прац≥вник≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 570 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

520 - | 497 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.