Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль с≥мТњ у ф≥зичному вихованн≥ д≥тей
јнал≥зуючи ступен≥ осв≥тньо-виховноњ системи, першим завданн€м вихованн€ √. ¬ащенко визначаЇ ф≥зичний розвиток дитини. ѕриродною вихователькою малоњ дитини Ї мати. Ќайкращ≥ насл≥дки у вихованн≥ д≥тей р≥зного в≥ку може дати сп≥впрац€ родини ≥ навчально-виховного закладу. ÷е дозвол€Ї дотриматись Їдност≥ у напр€мах ≥ методах вихованн€. “акий звТ€зок мусить ≥снувати ≥ м≥ж школою та родинами. Ўкола мусить виховувати в д≥т€х пошану до батьк≥в, батьки Ц створювати умови дл€ виконанн€ шк≥льних завдань та п≥дтримувати школу матер≥ально. ÷е було особливо потр≥бним, на думку √. ¬ащенка, в перших роках ≥снуванн€ самост≥йноњ украњнськоњ держави.

Ќа жаль, за даними найоптим≥стичн≥ших наукових досл≥джень, сьогодн≥ ф≥зичним вихованн€м д≥тей ц≥кавитьс€ не б≥льше 20% батьк≥в. ”чител≥ по≠винн≥ прагнути зробити батьк≥в кожного школ€ра прихильниками ф≥зичноњ культури, а отже, своњми сп≥льниками. ƒл€ усп≥шного залученн€ вс≥х учн≥в до зан€ть ф≥зичними вправами необх≥дно, передус≥м, переконати батьк≥в в оздоровч≥й рол≥ ф≥зичноњ культури, показати њм, що в коло завдань ф≥зичного вихованн€ входить ≥ формуванн€ звички до прац≥, зокрема навчальноњ.

ƒл€ забезпеченн€ ефективност≥ ф≥зичного вихованн€ батьки повинн≥ знати, €кий виховний вплив на д≥тей зд≥йснюЇтьс€ на уроках ≥ в позаурочний час. “ак≥ знанн€ необх≥дн≥ дл€ дотриманн€ наступност≥ ≥ забезпеченн€ Їдиноњ педагог≥чноњ л≥н≥њ в предТ€вленн≥ вимог до дитини. јдже в комплекс≥ виховних заход≥в кожен елемент повинен ч≥тко виконувати своњ функц≥њ. ¬ ≥ншому випадку система не спрацюЇ.

ћ≥ж с≥мТЇю ≥ школою повинна бути створена атмосфера д≥лових, товариських стосунк≥в, у €ких менторському тону нема м≥сц€, бо йдетьс€ про обТЇднанн€ зусиль дл€ дос€гненн€ сп≥льноњ мети. ¬одночас варто враховувати умови ≥ можливост≥ с≥мТњ та школи [1].

–ухових д≥й переважно навчаЇ школа. ƒл€ оздоровчо-загартовуючого впливу на орган≥зм, формуванн€ постави, вихованн€ г≥г≥Їн≥чних навичок кращ≥ умови маЇ с≥мТ€. ћати не вчить свою дитину техн≥ки стрибка, але њњ виховний вплив не припин€Їтьс€ ≥ тод≥, коли дитина сидить за об≥дом, граЇтьс€ або в≥дпочиваЇ. –обота над поставою, культурою поз ≥ манер (хода, жестикул€ц≥€, м≥м≥ка) в≥дбуваЇтьс€ паралельно з навчанн€м д≥тей сп≥лкуватис€ з людьми, з повагою ставитис€ до них. ќсоблива роль ж≥нц≥-матер≥ у ф≥зичному вихованн≥ д≥тей в≥дводитьс€ ќксаною —уховерською: "„ерез ж≥нку можна оздоровити ц≥лий народ. ∆≥нка й мати може привести на св≥т здорове покол≥нн€, €к вихователька Ц може покермувати дальшим здоровТ€м д≥тей та впоњти в них переконанн€, що здоровТ€ Ц це скарб, що Ї власн≥стю не лише даноњ одиниц≥, але ц≥лого народу". ќтже, зам≥нити с≥мейне вихованн€ неспроможна жодна ≥нституц≥€. —≥мТ€ завжди була й залишаЇтьс€ природним середовищем первинноњ соц≥ал≥зац≥њ дитини.

Ѕ≥льш≥сть батьк≥в, на жаль, ставл€ть п≥д сумн≥в ц≥нн≥сть зан€ть ф≥зичними вправами, а отже, ≥ доц≥льн≥сть витрачанн€ часу на цей вид д≥€льност≥.

«окрема, про те, €к будувати мости, вести математичн≥ розрахунки, говорити важко: розмова згасаЇ через недостатн≥сть знань. —порт, на думку цих батьк≥в, справа ≥нша. ” ньому "розум≥ютьс€" вс≥. ≤ починаютьс€ балачки про сутн≥сть спорту, хоча без глибокого знанн€ проблеми. Ћюди точно не знають, але щось чули, щось читали, щось бачили. ÷их "щось" н≥бито достатньо, щоби мати власний погл€д ≥ навТ€зувати ѓѓ ≥ншим. “ому педагог≥чний колектив повинен пост≥йно п≥клуватис€ про орган≥зац≥ю систематичноњ та планом≥рноњ просв≥тницькоњ роботи з батьками. ” школах використовуютьс€ р≥зноман≥тн≥ форми роботи вчител≥в ф≥зичноњ культури з батьками [1].

1. ¬иступи вчител€ на загальношк≥льних батьк≥вських зборах (не б≥льше двох-трьох раз≥в на р≥к). “ут присутн≥ батьки учн≥в р≥зних в≥кових груп, а отже, запити в них р≥зн≥. “ому матер≥али виступ≥в повинн≥ бути однаково ц≥кавими дл€ вс≥х. ÷≥ виступи можуть торкатись рол≥ с≥мТњ у ф≥зичному вихо≠ванн≥ д≥тей, засоб≥в ф≥зичного вихованн€ в родин≥, завдань, що сто€ли перед учн€ми у звТ€зку ≥з сезоном, етапом роботи школи, зм≥ною навчальних програм тощо. ≤з цих питань бажан≥ не т≥льки виступи вчител€, а й л≥кар≥в ф≥зкультурного диспансеру, дит€чоњ пол≥кл≥н≥ки. ”с≥ лекц≥њ, допов≥д≥, бес≥ди повинн≥ зак≥нчуватис€ практичними порадами.

2. Ѕатьк≥вськ≥ конференц≥њ рекомендуЇтьс€ проводити один раз на р≥к. ¬они нац≥лен≥ на розвТ€занн€ не окремих питань, €к це маЇ м≥сце на зборах, а покликан≥ показати ≥снуючу практику ф≥зичного вихованн€, досв≥д конкретних с≥мей. ѕри цьому важливе значенн€ мають профес≥йний анал≥з ≥ оц≥нка дос€гнутих усп≥х≥в.  онцентруючи увагу батьк≥в на актуальних питанн€х ф≥зичноњ культури ≥ шл€хах њх практичноњ реал≥зац≥њ в с≥мТњ, конференц≥€ спри€Ї громадському визнанню ≤ поширенню передового досв≥ду кращих с≥мей, спонукаЇ батьк≥в до активн≥шоњ виховноњ д≥€льност≥. Ќа конференц≥€х демонструють слайд-ф≥льми, фотомонтаж≥, а часом ≥ короткометражн≥ ф≥льми з коментар€ми спец≥ал≥ст≥в, л≥кар≥в, батьк≥в. ƒоц≥льно використовувати також показов≥ виступи д≥тей.

3. ѕрот€гом року в кожному клас≥ проводитьс€ три-чотири зан€тт€ дл€ батьк≥в, враховуючи в≥ков≥ та ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ д≥тей, а також р≥≠вень п≥дготовленост≥ слухач≥в. ÷е складова частина плану роботи класного кер≥вника ≥ вчител€-класовода з батьками. ”читель ф≥зичноњ культури бере активну участь у складанн≥ план≥в та њх реал≥зац≥њ. ¬≥н присутн≥й на зан€тт€х, консультуЇ класних кер≥вник≥в. ќбговорюютьс€ питанн€ рац≥онального режиму дн€ ≥ здорового побуту д≥тей, ранковоњ г≥мнастики ≥ загартуванн€ орган≥зму, а також шл€хи вихованн€ любов≥ до прац≥. ¬ажливе значенн€ маЇ особистий приклад батьк≥в, зокрема сп≥льн≥ зан€тт€ ф≥зичними вправами у вих≥дн≥ дн≥. Ќа класних зан€тт€х радимо пропагувати досв≥д кращих с≥мей класу, орган≥зовувати обм≥н досв≥дом ≥з питань ф≥зичного вихованн€ д≥тей.

Ќаприк≥нц≥ кожного навчального року ≥нформуйте батьк≥в про зм≥ст завдань, отриманих д≥тьми на пер≥од л≥тн≥х кан≥кул, ≥ методи њх реал≥зац≥њ.

4. ≈фективною формою роботи Ї орган≥зац≥€ участ≥ батьк≥в у змаганн€х с≥мейних команд. “ут створюютьс€ спри€тлив≥ умови не т≥льки дл€ всеб≥чного ф≥зичного розвитку ≥ зм≥цненн€ здоровТ€ ус≥х учасник≥в, а й дл€ вихованн€ правильних в≥дносин у с≥мТњ (м≥ж молодшими ≥ старшими д≥тьми, хлопц€ми ≥ д≥вчатами, батьками ≥ д≥тьми). “ак, сп≥льна участь батьк≥в ≥ д≥тей у спортивн≥й боротьб≥ створюЇ атмосферу свободи, взаЇмноњ поваги, стимулюЇ систематичн≥ зан€тт€ ф≥зкультурою. ќснову с≥мейних змагань становл€ть естафети ≥ командн≥ ≥гри з почерговими д≥€ми учасник≥в, де результати кожного члена с≥мТњ сумуютьс€ ≥ таким чином впливають на розпод≥л м≥сць. ÷е п≥двищуЇ в≥дпов≥дальн≥сть ≥ спонукаЇ готуватис€ до наступних старт≥в.

“ак≥ змаганн€ можуть бути частиною спортивно-художнього св€та, дн≥в здоровТ€ або самост≥йних зан€ть п≥д час в≥дпочинку.

5. ¬елику користь можуть принести в≥дкрит≥ уроки дл€ батьк≥в, а також в≥дв≥дуванн€ урок≥в батьками невстигаючих ≥ слабо встигаючих учн≥в. ÷≥ уроки наочно показують, €к≥ вправи варто виконувати в домашн≥х умовах, €к≥ методичн≥ прийоми можна при цьому використовувати.*  ожен батько ≥ мати мають змогу самост≥йно оц≥нити р≥вень ф≥зичноњ п≥дготовленост≥ своЇњ дитини та њњ ровесник≥в, зробити в≥дпов≥дн≥ висновки.

6. ќзброњти батьк≥в знанн€ми ≥ практичними ум≥нн€ми допоможуть виступи л≥кар≥в ≥ вчител≥в на п≥дприЇмствах ≥ за м≥сцем проживанн€. “ут можна також орган≥зувати пост≥йно д≥юч≥ консультпункти, влаштовувати вечори запитань ≥ в≥дпов≥дей, зустр≥ч≥ з ц≥кавими людьми, що пропагують ф≥зичну культуру ≥ спорт €к зас≥б оздоровленн€ ≥ проф≥лактики захворювань. ƒ≥Ївою формою поширенн€ в≥дпов≥дних знань серед батьк≥в Ї тематичн≥ виставки. ¬они наочно показують користь зан€ть ф≥зичними вправами, попул€ризують методику самост≥йних зан€ть. “ематика виставок може бути найр≥зноман≥тн≥шою.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 284 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

737 - | 677 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.