Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функційЗагрузка...

Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються у конкретний лише через управління певними об’єктами, процесами, елементами виробничо – господарської діяльності. тобто вони набувають відповідного змісту будучи задіяними в організації конкретних функцій менеджменту. Функції планування, організаційна діяльність, мотивування, контролювання і регулювання вважають загальними на тій підставі, що будь – яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування, а саме:

– планування процесу, діяльності об’єкта, елементів виробничо – господарської діяльності;

– організування процесу, діяльності об’єкта, елементів виробничо – господарської діяльності;

– мотивування працівників, які здійснюють певні процеси забезпечення діяльності об’єкта, функціонування елементів виробничо – господарської діяльності;

– контролювання процесу, діяльності об’єкта, виробничо – господарської діяльності;

– регулювання процесу, діяльності об’єкта, елементів виробничо–господарської діяльності.

Послідовну реалізацію конкретних функцій менеджменту шляхом використання загальних називають технологією менеджменту.

На підставі досліджень взаємозв’язку функцій відбувається вдосконалення управління, формування ефективної системи менеджменту, усунення зайвих ланок, бюрократичних перепон, подолання опору змінам. Взаємозв’язок конкретних і загальних функцій менеджменту можна простежити на рис. 2.

Рис. 2. Взаємозв’язок конкретних і загальних функцій

Технологія менеджменту включає: послідовність і процедури реалізації функції управління, систему і порядок документообігу в організації, порядок використання визначеної сукупності технічних засобів для роботи з інформацією. Основні вимоги, що висуваються до технології менеджменту можна звести до таких:

- формування проблем, розробка і вибір рішення мають бути сконцентровані на тому рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна інформація;

- інформація має надходити від усіх підрозділів фірми, що перебувають на різних рівнях управління і виконують різні функції;

- вибір і прийняття рішень мають виражати інтереси і можливості тих рівнів управління, на які буде покладено виконання рішення або які зацікавлені в його реалізації;

- суворе дотримання підпорядкованості у відносинах ієрархії управління, жорстка дисципліна, висока вимогливість.

Для підвищення ефективності технології управління велике значення мають аналіз, дослідження організаційних операцій, подання їх у графічній і текстовій формах, типізація і стандартизація, а звідси й проектування, поєднання однорідних операцій, переведення їх на машинне виконання з метою зниження трудомісткості процесу управління.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 867 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. L - клас усіх лінійних перемикальних функцій
 2. Блоки функцій Мінфіну України
 3. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
 4. Взаємозв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.
 5. Взаємозв’язок МВЕ з іншими дисциплінами.
 6. Взаємозв’язок норми права і правового відношення.
 7. Взаємозв’язок та відмінність фінансово-правової відповідальності та інших видів юридичної відповідальності.
 8. Визначення і властивості виробничих функцій
 9. Відповідно до методичних рекомендацій у 2016-2017 н.р. Англійська мова: 4 клас, І сем, 2 год.тиж , 16 роб.тиж № / дата Тема уроку Мовленнєві функції Експоненти функцій
 10. Дайте визначення правової системи та її функцій, запропонуйте класифікацію правових систем світу.
 11. Динамічний фактор і динамічний паспорт автомобіля


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.