Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“руднощ≥ та бар'Їри в профес≥йно-педагог≥чному сп≥лкуванн≥ викладач≥в ≥ студент≥в
 

ѕоважаЇмо наших суперник≥в за ту

саму чесн≥сть мотив≥в, на €ку претендуЇмо сам≥.

ћ. √анд≥, д≥€ч визвольного руху ≤нд≥њ

ќсновн≥ труднощ≥, €к≥ трапл€ютьс€ у викладач≥в-початк≥вц≥в у профес≥йно-педагог≥чному сп≥лкуванн≥ з≥ студентами, так≥:

1) невм≥нн€ налагодити контакт з аудитор≥Їю;

2) нерозум≥нн€ внутр≥шньоњ психолог≥чноњ позиц≥њ студента;

3) складнощ≥ керуванн€ сп≥лкуванн€м п≥д час лекц≥йних, сем≥нарських та ≥нших зан€ть;

4) невм≥нн€ перебудовувати стосунки з≥ студентами в≥дпов≥дно до педагог≥чних завдань, €к≥ зм≥нюютьс€;

5) труднощ≥ мовного сп≥лкуванн€ ≥ передач≥ власного емоц≥йного ставленн€ до навчального матер≥алу;

6) невм≥нн€ керувати власним псих≥чним станом у стресових ситуац≥€х сп≥лкуванн€.

ƒл€ забезпеченн€ повноц≥нноњ д≥алог≥чноњ взаЇмод≥њ м≥ж суб'Їктами педагог≥чного процесу важливо долати бар'Їри профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€. Ќазвемо найб≥льш типов≥ Ђбар'Їриї, €к≥ трапл€ютьс€ переважно у викладача-початк≥вц€:

Х Ђбар'Їрї нев≥дпов≥дност≥ настанов ≥ мотив≥в: викладач приходить ≥з творчими задумами ц≥кавого зан€тт€, захоплений ним, а група байдужа, студенти неуважн≥, що дратуЇ, нервуЇ викладача;

Х Ђбар'Їрї побоюванн€ групи: викладач-початк≥вець непогано волод≥Ї матер≥алом, добре п≥дготувавс€ до зан€тт€, однак сама думка про безпосередн≥й контакт з≥ студентами Ђв≥дл€куЇї його, пригн≥чуЇ творчу ≥н≥ц≥ативу тощо;

Х Ђбар'Їрї в≥дсутност≥ контакту, викладач заходить до аудитор≥њ ≥ зам≥сть того, щоб швидко й оперативно орган≥зувати взаЇмод≥ю з≥ студентами, починаЇ д≥€ти автономно (наприклад, пише тему лекц≥њ на дошц≥);

Х Ђбар'Їрї звуженн€ функц≥й сп≥лкуванн€: педагог враховуЇ лише ≥нформац≥йн≥ функц≥њ сп≥лкуванн€, нехтуючи соц≥ально-перцептивними, афективно-комун≥кативними, орган≥зац≥йними та ≥н.;

Х Ђбар'Їрї негативноњ настанови на академ≥чну групу, €ка ≥нколи може формуватис€ апр≥орно на основ≥ думки ≥нших викладач≥в, що працюють ≥з цими студентами або Ї насл≥дком минулого негативного досв≥ду педагог≥чного сп≥лкуванн€ з даною групою або студентом;

Х Ђбар'Їрї побоюванн€ педагог≥чних помилок (не знаЇ в≥дпов≥дь на Ђкаверзнеї запитанн€ студент≥в або на зауваженн€, що неправильно виставлена оц≥нка тощо);

Х Ђбар'Їрї насл≥дуванн€: молодий педагог намагаЇтьс€ насл≥дувати манери сп≥лкуванн€, стиль д≥€льн≥сть авторитетного педагога, не враховуючи своњ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥.

“акож можуть виникати бар'Їри сп≥лкуванн€, €к≥ притаманн≥ будь-€к≥й комун≥кативн≥й взаЇмод≥њ. Ќайб≥льш типовими серед них Ї так≥:

Х —мисловий Ђбар'Їрї - одне й те саме €вище (слово, фраза, под≥€) мають р≥зний смисл дл€ р≥зних людей.

Х ћоральний Ђбар'Їрї - в≥дм≥нност≥ м≥ж людьми в засвоЇних ними соц≥альних нормах ≥ обмеженн€х; споконв≥чний Ђконфл≥кт батьк≥в ≥ д≥тейї у неприйн€тт≥ ними манер повед≥нки ≥ сп≥лкуванн€, спр€мованост≥ ≥нтерес≥в, моди тощо (викладач у сп≥лкуванн≥ з≥ студентами: Ђ” студентськ≥ роки ми були ≥ншимиї, тобто кращими, що не завжди в≥дпов≥даЇ д≥йсност≥).

Х ≤нтелектуальний Ђбар'Їрї - в≥дм≥нност≥ в р≥вн≥ ≥нтелекту, глибин≥ передбаченн€ ≥ розум≥нн€ ситуац≥њ ≥ проблем. ¬≥н часто виникаЇ в сп≥лкуванн≥ з викладачем, €кий характеризуЇтьс€ ч≥тко вираженою спр€мован≥стю на наукову д≥€льн≥сть, €кщо йому не вдаЇтьс€ адаптувати мову науки до ≥нтелектуально-п≥знавальних можливостей студент≥в.

Х –иг≥дний Ђбар'Їрї - в≥дсутн≥сть гнучкост≥ м≥жособист≥сних настанов, утрудненн€ перебудови сприйн€тт€, системи мотив≥в, емоц≥йних в≥дгук≥в у ситуац≥њ, що зм≥нюЇтьс€. ≤нерц≥€, в≥дстал≥сть в≥д реал≥й житт€, звичн≥ схеми сп≥лкуванн€ характерна дл€ тих досв≥дчених викладач≥в, хто не працюЇ над самоосв≥тою, профес≥йним самовдосконаленн€м, критичним переосмисленн€м своњх наукових ≥ педагог≥чних здобутк≥в.

Х ≈моц≥йний Ђбар'Їрї - в≥дм≥нност≥ в емоц≥йних станах викладач≥в ≥ студент≥в, особливо п≥д час зал≥к≥в ≥ екзамен≥в, в≥дсутн≥сть емпат≥њ, а також недоступн≥сть розуму довод≥в лог≥ки в ситуац≥њ емоц≥йного збудженн€ та афективних реакц≥й.

Х ≈стетичний Ђбар'Їрї, €кий пов'€заний з дотриманн€м вимог до форми (приваблив≥сть зовн≥шност≥, охайн≥сть од€гу, вишукан≥сть рух≥в тощо), а також до педагог≥чного такту й етикету взаЇмин.

ѕсихолог≥чн≥ Ђбар'Їриї сп≥лкуванн€ виникають непом≥тно ≥ спочатку можуть не усв≥домлюватис€ викладачем, проте студенти сприймають њх одразу. јле €кщо Ђбар'Їрї закр≥пивс€, то й сам педагог починаЇ в≥дчувати дискомфорт, тривогу, нервов≥сть. ÷ей стан стаЇ ст≥йким, заважаЇ пл≥дному контактов≥ з≥ студентами та, зрештою, впливаЇ на характер педагога - формуЇ так званий Ђнеправильнийї педагог≥чний характер.

ƒосл≥дженн€ проблеми профес≥йного сп≥лкуванн€ засв≥дчують, що оволод≥ти основами профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€ можна через профес≥йне самовихованн€. ƒл€ цього Ї два шл€хи:

1. •рунтовне вивченн€ та усв≥домленн€ природи, структури й законом≥рностей профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€.

ќпануванн€ технолог≥Їю педагог≥чноњ комун≥кац≥њ, в≥дпрацьовуючи вм≥нн€ ≥ навички профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€ та розвиваючи комун≥кативн≥ зд≥бност≥ п≥д час навчанн€ у вищ≥й школ≥.

¬ажливим чинником, що спри€Ї розвитков≥ комун≥кативноњ культури майбутнього педагога, Ї елементи педагог≥чноњ д≥€льност≥ п≥д час проходженн€ р≥зних вид≥в педагог≥чноњ практики, а також громадська робота студента, €ка збагачуЇ його досв≥д орган≥заторськоњ та комун≥кативноњ д≥€льност≥.

ћожна дати майбутн≥м викладачам так≥ поради щодо самовихованн€ комун≥кативноњ культури:

Х уникайте при сп≥лкуванн≥ докор≥в (пр€мих ≥ непр€мих);

Х не демонструйте свою перевагу;

Х уникайте звинувачувального тону, вибачайте др≥бн≥ слабкост≥, п≥дкреслюйте переваги сп≥вбес≥дника;

Х розпитуйте зац≥кавлено, але не зухвало;

Х говор≥ть не б≥льше й не менше того, що потр≥бно в цей момент сп≥лкуванн€; а краще б≥льше слухати, н≥ж говорити;

Х будьте уважн≥ до партнера по сп≥лкуванню;

Х намагайтес€ передбачити реакц≥ю сп≥врозмовника;

Х у процес≥ сп≥лкуванн€ думайте про тих, ≥з ким сп≥лкуЇтесь.


ќтже, продуктивне профес≥йно-педагог≥чне сп≥лкуванн€ в≥дбуваЇтьс€ за умови орган≥зац≥њ педагог≥чного процесу на демократичних засадах, позитивного ставленн€ викладача до студент≥в, захопленост≥ сп≥льною творчою д≥€льн≥стю вс≥х суб'Їкт≥в педагог≥чноњ взаЇмод≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

1516 - | 1324 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.