Лекции.Орг


Поиск:
Unit 4. Administrative Proceedings
to assess a penalty- визначати суму штрафу authority – влада, повноваження closely related – тісно пов’язаний commodities, goods – товари commodities circulation – товарообіг common market – спільний ринок contribution - внесок to confer - надавати contested case – спірна справа customs matters – митні справи customs clearance – розмитнювання customs house – митниця in accordance with – відповідно до labour relations – трудові відносини measure - захід shipment of goods – відвантаження товарів significantly – значною мірою state sovereignty – державний суверенітет subject matter – предмет customs tariff, customs duty - мито disability – неспроможність, непрацездатність; неправоздатність to distinguish – розрізняти to embrace - охоплювати to empower – уповноважувати to exemplify - бути прикладом forfeiture of licenses – позбавлення ліцензії government action – дія уряду to incur - зазнавати, підпадати to interfere - втручатися to issue - видавати treaty - міжнародна угода to be vested on – мати право unified form – єдина форма violation - порушення within area of jurisdiction – в межах юрисдикції

Unit 5. Local Authorities

ability – здатність, спроможність allotment – земельний наділ to apportion - пропорційно ділити, розподіляти public catering – громадське харчування citizen – громадянин communal services – комунальні послуги considerable – значний consumer – споживач crucial decision – вирішальне рішення defensive - захисний, оборонний democratic values – демократичні цінності district – район, округ district council – районна рада essentiality – сутність fire safety – пожежна безпека for one’s benefit – на чиюсь користь housing – житловий; забезпечення житлом inhabitant - житель to make manifest - робити очевидним; ясно показувати mayor – мер ordinance - указ, постанова муніципалітету property - майно public will – воля народу representative democracy – представницька демократія rate – відсоток sewage – каналізація sewer service – каналізаційні послуги tax rate - ставка оподаткування urgent problem – актуальна проблема vulnerable people – уразливі групи населення

 

MODULE III. Judicial Systems and Law Enforcement Bodies

Unit 1. Judiciary in Ukraine

to adjudicate (upon) - судити; ухвалювати рішення administrative justice - адміністративна юстиція appeal - апеляція appellate court – апеляційний суд arbitration - третейський суд, арбітраж to apply a law – застосовувати закон to be subject to – підлягати чому-небудь cell - камера contempt - презирство, зневага (до - for) court of first instance (trial court) – суд першої інстанції deceased - покійний disobedience - неслухняність, непокора dispute - спір economic court – господарський суд to favour - підтримувати hearing - слухання справи immunity – недоторканність impartial – неупереджений inquest - розслідування interference – втручання; перешкода judge – суддя judg(e)ment - вирок, рішення суду judicial power – судова влада juror – присяжний, член журі jury – суд присяжних law-abiding - законослухняний legal proceedings – процесуальні дії, судочинство local court – місцевий суд operational search activity – оперативно-розшукова діяльність people’s assessor – народний засідатель preliminary hearing – попереднє судове слухання справи prohibition - заборона reasoning – обґрунтування resolving disputes - вирішення спорів to solve problems – вирішувати проблеми to supervise – здійснювати нагляд trial - судовий розгляд; судовий процес, суд trial judge - суддя першої інстанції
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 354 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

1252 - | 1090 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.