Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«г≥дно закону спадноњ граничноњ корисност≥ загальна корисн≥сть зростаЇ, коли гранична
Ѕ

Ѕ≥льш≥сть ринк≥в в ”крањн≥ €вл€ють собою: сукупн≥сть конкурентних ≥ монопол≥стичних елемент≥в; Ѕюджетна л≥н≥€ показуЇ... вар≥анти покупки родиною певноњ к≥лькост≥ одного й ≥ншого продукту;

¬

¬ довгостроковому пер≥од≥: вс≥ витрати Ї зм≥нними;

¬ економ≥ц≥, €ка функц≥онуЇ в умовах повного використанн€ виробничих ресурс≥в на пост≥йн≥й

технолог≥чн≥й основ≥: дл€ зб≥льшенн€ виробництва засоб≥в виробництва необх≥дно зменшити

виробництво пердмет≥в споживанн€.

¬ кожн≥й економ≥чн≥й систем≥ фундаментальн≥ питанн€ "що, €к ≤ дл€ кого виробл€ти"

–озв'€зуЇтьс€ на м≥кро-та макрор≥вн≥. яке з наступних питань може розв'€зуватис€ на

м≥кроеконом≥чному р≥вн≥: що ≥ ск≥льки виробл€ти,

¬ короткостроковому пер≥од≥: витрати под≥л€ютьс€ на пост≥йн≥ ≥ зм≥нн≥.

¬ модел≥ "сукупний попит - сукупна пропозиц≥€" економ≥чне зростанн€ може бути представлене

€к: зсув вправо кривоњ сукупноњ пропозиц≥њ;

¬ умовах ол≥гопол≥њ: ф≥рми не прагнуть зм≥нити ц≥ну при невеликих чи середн≥х зм≥нах у витратах.

¬алов≥ приватн≥ внутр≥шн≥ ≥нвестиц≥њ враховуютьс€ п≥д час розрахунку: ¬Ќѕ за методом поток≥в витрат;

¬ибер≥ть в≥рне твердженн€: вс≥ попередн≥ в≥дпов≥д≥ неправильн≥

¬инагорода п≥дприЇмцю за зд≥йснюван≥ ним функц≥њ виступаЇ €к прибуток

¬итрати в економ≥чному сенс≥: включають в себе €вн≥ ≥ не€вн≥ витрати, в тому числ≥ ≥ нормальний

прибуток.

¬≥дпов≥дно до теор≥њ рац≥ональноњ повед≥нки споживач, робл€чи виб≥р ≥з р€ду товар≥в,купуЇ той ≥з

них, що маЇ: найб≥льше в≥дношенн€ граничноњ корисност≥ до ц≥ни;

¬≥дпов≥днодо теор≥њ рац≥ональноњ повед≥нки споживач, робл€чи виб≥р ≥з р€ду товар≥в, купуЇтой ≥з

них, що мас: найб≥льше в≥дношенн€ граничноњ корисност≥ до ц≥ни;

¬≥драхуванн€ на спожитий кап≥тал- не: амортизац≥€;

¬≥льний вх≥д ≥ вих≥д з ринку характерний дл€: досконалоњ конкуренц≥њ;

¬провадженн€ новоњ технологи викликаЇ: зрушенн€ в крив≥й пропозиц≥њ

√ранична продуктивн≥сть прац≥ вим≥рюЇтьс€, €к: додаткова к≥льк≥сть продукц≥њ, отримана в≥д додатково залученоњ одиниц≥ прац≥;

√раничн≥ витрати на оплату прац≥ €вл€ють собою: зб≥льшенн€ сукупних витрат на працю при найм≥ додаткового прац≥вника;

ƒ

ƒеградац≥€ економ≥чноњ системи може бути про≥люстрована: зсувом кривоњ виробничих

можливостей вл≥во;

ƒержавна пол≥тика у галуз≥ видатк≥в ≥ оподаткуванн€ називаЇтьс€: ф≥скальною пол≥тикою

ƒержавний борг - це сума попередн≥х: ф≥скальних деф≥цит≥в;

ƒержавний бюджет деф≥цитний, €кщо: доходи менш≥ видатк≥в;

ƒержавного регулюванн€ ц≥н вимагаЇ: природна монопол≥€;

ƒж.  ейнс стверджуЇ, що обс€г споживчих витрат в крањн≥ залежить перш за все: в≥д р≥вн€ доходу у розпор€дженн≥.

ƒж. ћ.  ейнс зазначав, що: ур€д повинен використовувати державн≥ закупки ≥ податки, щоб спри€ти

зниженню безроб≥тт€.

ƒо оборотного кап≥талу можна в≥днести: правильн≥ в≥дпов≥д≥ б, в

ƒо основного кап≥талу можна в≥днести: обладнанн€ та устаткуванн€

ƒом≥нуванн€ кейнс≥анськнх погл€д≥в у економ≥чн≥й теор≥њ в пер≥од з 1938 по 60-т≥ роки пов'€зано з

тим, що: вс≥ попередн≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

≈коном≥ка Ї ефективною, €кшо в н≥й дос€гнут≥: ≥ повна зайн€т≥сть ≥ повне використанн€ виробничих

ресурс≥в.

≈коном≥чна модель не Ї: ≥деальним типом економ≥ки чи пол≥тики.

≈коном≥чний прибуток: визначаЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж доходом ≥ альтернативними витратами.

≈кстенсивне економ≥чне зростанн€ передбачаЇ: залученн€ додаткових ресурс≥в

≈фект зам≥ни - те р≥ст попиту на товар, викликаний: в≥дносним зниженн€м ц≥н на товар-субститут.

≈фект мультипл≥катора: зображуЇ, €к зм≥на витрат може призвести до значно б≥льшоњ зм≥ни р≥вн€ ¬¬ѕ.

«

«акон ќукена встановлюЇ к≥льк≥сний зв'€зок м≥ж: р≥внем фактичного безроб≥тт€ га недоотриманн€м

¬Ќѕ,

«акон попиту пол€гаЇ у тому, що: коли ц≥ни товару зменшуютьс€, обс€г запланованих покупок

зростаЇ.

«акон пропозиц≥њ по€снюють такими причинами д≥Їю закону зростаючих граничних витрат ≥ стимулюючою функц≥Їю ринковоњ ц≥ни.

«акон пропозиц≥њ, €кщо ц≥ни зростають, а ≥нш≥ умови незм≥нн≥, про€вл€Їтьс€: в зростанн≥ обс€гу пропозиц≥њ;

«г≥дно закону спадноњ граничноњ корисност≥ загальна корисн≥сть зростаЇ, коли гранична

корисн≥сть: зменшуЇтьс€;

«г≥дно теор≥њ економ≥ки пропозиц≥њ, пол≥тика бюджетноњ експанс≥њ передбачаЇ: значне зниженн€

податк≥в,

«емл€, прац€: кап≥тал - базова класиф≥кац≥€ фактор≥в виробництва. ўо можна в≥днести до земл≥?

вс≥ вищеназван≥ ресурси.

«м≥на в ц≥н≥ ресурса викличе нову р≥вновагу: на р≥зних ринках товар≥в ≥ ресурс≥в, не обов'€зково

пов'€заних з виробництвом ≥ споживанн€м даного ресурсу.

«м≥на споживацьких доход≥в викликаЇ: зрушенн€ кривоњ попиту

«м≥ни €кого фактору не призвод€ть до зм≥ни попиту: ц≥на товару

«ростанн€ експорту крањни за ≥нших незм≥нних умов: правильн≥ т≥льки в≥дпов≥д≥ 2) ≥ 3)

«ростанн€ сукупних витрат не призведе до ≥нфл€ц≥њ, €кщо: фактичний обс€г ¬Ќѕ менший в≥д потенц≥йного;

«ростанн€ сукупних витрат призведе до ≥нфл€ц≥њ, €кщо: економ≥ка функц≥онуЇ в умовах повноњ зайн€тост≥.

«ростанн€ ц≥н на матер≥али, необх≥дн≥ дл€ виробництва товару, призведе до: зсуву кривоњ пропозиц≥њ вгору ≥ л≥воруч

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 567 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1642 - | 1566 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.