Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


яким повинен бути конспект уроку
(методичн≥ рекомендац≥њ)

ѕочаток конспекту оформл€Їтьс€ за загальною схемою. —початку зазначаютьс€:

тема, мета зан€тт€, його тип, методи ≥ прийоми проведенн€, засоби наочност≥ й техн≥чн≥ засоби навчанн€, використана в процес≥ п≥дготовки до зан€тт€ л≥тература.

ƒидактична мета визначаЇтьс€, виход€чи з≥ зм≥сту матер≥алу програми, вона вказуЇ на результат, €кий передбачаЇтьс€ дос€гнути.

ƒоц≥льно вид≥лити навчальн≥ завданн€, €к≥ визначають формуванн€ ум≥нь ≥ навичок: виконувати конкретну операц≥ю, д≥ю; в≥др≥зн€ти правильнее виконанн€ д≥њ, €кою необх≥дно оволод≥ти, в≥д неправильного; визначати, по€снювати, обірунтовувати характерн≥ ознаки, принципи правильного виконанн€ д≥њ.

” конспект≥ сл≥д вказати розвивальну та виховну функц≥њ навчанн€:

Х €кими лог≥чними операц≥€ми та прийомами розумовоњ д≥€льност≥ оволод≥ють учн≥;

Х €к≥ почутт€ пробуджуютьс€ у процес≥ навчанн€ (подиву, зац≥кавленост≥, усп≥ху, гордост≥, сп≥впричетност≥, в≥дпов≥дальност≥ та ≥н.);

Х €к≥ ц≥нност≥ дл€ себе в≥дкривають, усв≥домлюють учн≥;

Х €к≥ ум≥нн€ соц≥альноњ повед≥нки формуютьс€ на зан€тт≥.

” конспект≥ ор≥Їнтовно вид≥л€ють так≥ головн≥ етапи навчального зан€тт€:

Х актуал≥зац≥€ опорних знань ≥ чуттЇвого досв≥ду школ€р≥в; 3

Х розкритт€ значущост≥ теми та мотивац≥€ п≥знавальноњ д≥€льност≥ учн≥в;

Х формуванн€ системи знань, ум≥нь, навичок учн≥в;

Х закр≥пленн€, застосуванн€ знань, ум≥нь, навичок у р≥зно- ман≥тних ситуац≥€х;

Х домашнЇ завданн€ на наступний урок чи ≥нше зан€тт€;

Х п≥дведенн€ п≥дсумк≥в обговоренн€ дос€гнутих результат≥в, вражень, думок.

 

ѕосл≥довн≥сть етап≥в зан€тт€ може бути р≥зною (залежно в≥д його типу).

ћолод≥ вчител≥ у конспект≥ зазначають:

Х способи, прийоми актуал≥зац≥њ опорних знань (основних пон€ть, визначень, висновк≥в, формул, €к≥ учн≥ засвоњли ран≥ше ≥ застосовують у практичн≥й д≥€льност≥), необх≥дних дл€ сприйманн€ учн€ми нового зм≥сту;

Х способи актуал≥зац≥њ позапрограмних знань школ€р≥в (знань, набутих з р≥зних джерел ≥нформац≥њ, що стали частиною життЇвого досв≥ду); налагодженн€ звТ€зку з пройденим матер≥алом; поглибленн€ пон€ть, засвоЇних на минулому зан€тт≥; форми регулюванн€ роботи класу, отриманн€

зворотного звТ€зку (питанн€, коротк≥ самост≥йн≥ пов≥домленн€ учн≥в (бажано вказати пр≥звища учн≥в, €к≥ будуть залучен≥ до р≥зних вид≥в роботи), ≥ндив≥дуальн≥ завданн€, практичн≥ та лабораторн≥ роботи, демонстрац≥€ досл≥д≥в д≥ючих моделей).

Ќа етап≥ мотивац≥њ п≥знавальноњ д≥€льност≥ школ€р≥в сл≥д визначити способи постановки мети, розкритт€ особист≥сноњ значущост≥ теми дл€ учн≥в, пробудженн€ у них ≥нтересу до певного зм≥сту, роботи на зан€тт≥, створенн€ емоц≥йного настрою класу, тобто зд≥йсненн€ психолог≥чноњ п≥дготовки школ€р≥в до сприйманн€ нового матер≥алу. « ц≥Їю метою, залежно в≥д р≥вн€ готовност≥ класу, зм≥сту теми, можна використати незвичайний, нав≥ть парадоксальний матер≥ал, проблемну ситуац≥ю, аналог≥ю, неспод≥ване пор≥вн€нн€, ≥люстрац≥њ, наочн≥ пос≥бники, техн≥чн≥ засоби. ћожна стисло описати бес≥ду, д≥алог чи дискус≥ю, в процес≥ €ких учн≥ висловлюють м≥ркуванн€ щодо теми, оч≥куванн€, у€вленн€.

ѕ≥сл€ п≥дготовчого етапу в конспект≥ описують зм≥ст активного навчанн€ шл€хом взаЇмод≥њ вчител€ та учн≥в:

Х вид≥л€ють лог≥чно повТ€зан≥ етапи орган≥зац≥њ сп≥льноњ навчально п≥знавальноњ д≥€льност≥ вчител€ та учн≥в;

Х зазначають нов≥ факти, положенн€, ум≥нн€ та навички, €кими повинн≥ оволод≥ти школ€р≥; описують характер орган≥зац≥њ д≥€льност≥ учн≥в, способи сп≥впрац≥ учител€ та школ€р≥в, застосуванн€ метод≥в ≥ прийом≥в, що забезпечують продуктивне оволод≥нн€ матер≥алом певним контингентом учн≥в, форми њхньоњ навчальноњ д≥€льност≥ й м≥жособист≥сноњ взаЇмод≥њ;

Х формулюють р≥зн≥ типи питань, способи стимулюванн€ классу до розвТ€занн€ р≥зних тип≥в завдань;

Х накреслюють способи перев≥рки р≥вн€ розум≥нн€, осмисленн€ учн€ми знань, волод≥нн€ ум≥нн€ми й навичками, оц≥нюванн€ дос€гнутих результат≥в;

Х зазначають пр≥звища учн≥в, €к≥ будуть залучен≥ до конкретного виду роботи ≥з врахуванн€м њхн≥х ≥ндив≥дуальних особливостей. 5

«авершальний етап уроку передбачаЇ в≥дпрацюванн€; вдосконаленн€; застосуванн€ знань, ум≥нь ≥ навичок учн≥в, оц≥ненн€ р≥вн€ њх сформованост≥.

 

” конспект≥ також зазначають форми (колективн≥, групов≥, ≥ндив≥дуальн≥) ≥ способи застосуванн€ знань у стандартних ≥ зм≥нених умовах (мозкова атака, д≥алог, дискус≥њ, виконанн€ р≥зноман≥тних завдань, вправ, лабораторних, практичних роб≥т); способи мотивац≥њ д≥€льност≥ школ€р≥в, орган≥зац≥њ зворотного звТ€зку на певному етап≥.

” процес≥ плануванн€ уроку залежно в≥д мети взаЇмод≥њ вчител€ та учн≥в на певному етап≥ зан€тт€ вид≥л€ють також способи, прийоми реал≥зац≥њ виховних можливостей навчанн€ (зм≥ст активних метод≥в навчанн€, форми орган≥зац≥њ навчальноњ д≥€льност≥, взаЇмин учител€ ≥ учн≥в та ≥нших стимул≥в).

ƒоц≥льно в конспект≥ п≥сл€ кожного етапу зан€тт€ передбачити висновок, забезпечити њх взаЇмозвТ€зок.

«авершаЇтьс€ п≥дготовка до навчального зан€тт€ визначенн€м домашнього завданн€ на наступний раз.

” конспект≥ вказуЇтьс€ тема вивченн€, п≥дручник, де вона висв≥тлюЇтьс€ (автор, назва, р≥к виданн€, назва розд≥лу, номери параграф≥в, стор≥нки), диференц≥йован≥ (усн≥, письмов≥, теоретичн≥, практичн≥) завданн€. ” план≥ сл≥д зазначити обс€г домашнього завданн€, час його виконанн€ учнем.

Ќаприк≥нц≥ навчального зан€тт€ доц≥льно п≥двести загальний п≥дсумок, зазначити способи залученн€ учн≥в до пов≥домленн€ власних вражень, м≥ркувань щодо зан€тт€.

¬имоги до поурочних план≥в

* „≥тко визначен≥ тема, мета.

* ѕоурочний план Ц лог≥чна схема побудови уроку (не обовТ€зково план уроку писати €к конспект викладанн€ нового матер≥алу).

* ѕлан повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, спр€мован≥ на дос€гненн€ мети.

* „≥тко вказати форми ≥ методи ≥ндив≥дуальноњ роботи з сильними ≥ невстигаючими учн€ми.

* ќсобливу увагу при плануванн≥ треба прид≥л€ти самост≥йн≥й робот≥ учн≥в на уроц≥, самост≥йному пошуку знань (наше завданн€ не наповнювати учн≥в знанн€ми, а викликати ≥нтерес до знань, навчити здобувати ц≥ знанн€, творчо мислити).

* ѕовинн≥ бути сформульован≥ питанн€, €к≥ пропонуютьс€ учн€м на р≥зних етапах роботи на уроц≥.

* ѕоурочн≥ плани повинн≥ передбачати вс≥ елементи структури обраного типу уроку (урок засвоЇнн€ нових знань; урок формувань ум≥нь та навичок; урок засвоЇнн€ ум≥нь та навичок; урок узагальненн€ ≥ систематизац≥њ знань; урок перев≥рки знань, навичок ≥ ум≥нь; комб≥нований урок).

* ѕоурочн≥ плани повинн≥ бути охайно оформлен≥.

«ошити сл≥д обовТ€зково п≥дписувати (предмет, клас, учитель). Ѕажано, щоб були пол€, а п≥сл€ поурочного плану Ц в≥льне м≥сце, де можна робити прим≥тки, зауваженн€ по ходу уроку.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 307 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2142 - | 1873 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.