Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 алькул€ц≥йн≥ статт≥ витрат
                        ѕрибуток  ошторисна варт≥сть
є з/п Ќƒƒ – (код) ¬итрати на оплату прац≥ ¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ заходи ћатер≥али ѕаливо та енерг≥€ дл€ науково-виробничих ц≥лей ¬итрати на службов≥ в≥др€дженн€ —пец устаткуванн€ дл€ наукових (експериментальних роб≥т) ¬итрати на роботи, €к≥ виконують сторонн≥ п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ ≤нш≥ витрати Ќакладн≥ витрати ”сього витрат
  ”сього                        

 

 ер≥вник орган≥зац≥њ

 ер≥вник планово-виробничого в≥дд≥лу

√оловний бухгалтер ћ.ѕ.

_____________________________________

*ѕлануЇтьс€ дл€ Ќƒƒ –, що провод€тьс€ за рахунок госпрозрахункових кошт≥в.

 

ќбл≥к фактичних витрат ведетьс€ за кожною Ќƒƒ – окремо. Ќа документах первинного обл≥ку обовТ€зково зазначаЇтьс€ код (шифр) Ќƒƒ –, за допомогою €кого ведетьс€ обл≥к витрат у межах статей калькул€ц≥њ.  арта обл≥ку фактичних витрат на проведенн€ Ќƒƒ – наведено в табл. 5.10.


“аблиц€ 5.10

 ј–“ ј ќЅЋ≤ ”

фактичних витрат на проведенн€ Ќƒƒ – [89]

_________________________

(назва, код)

за ___________________________

(м≥с€ць, квартал, р≥к)

(заповнюЇтьс€ за зростаючим п≥дсумком)

 

(млн грн)

 алькул€ц≥йн≥ статт≥ витрат

                      ѕрибуток  ошторисна варт≥сть
є п/п ѕер≥од (м≥с€ць, квартал, р≥к) ¬итрати на оплату прац≥ ¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ заходи ћатер≥али ѕаливо та енерг≥€ дл€ науково-виробничих ц≥лей ¬итрати на службов≥ в≥др€дженн€ —пец устаткуванн€ дл€ наукових (експериментальних роб≥т) ¬итрати на роботи, €к≥ виконують сторонн≥ п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ Ќакладн≥ витрати ”сього витрат
   ошторисна варт≥сть (план)                      
  ‘актична варт≥сть за м≥с€ц€ми:                      
  с≥чень                      
  лютий                      
  березень                      
  –азом за I квартал**                      
  –азом за II квартал                      
  –азом за I п≥вр≥чч€                      
  –азом за III квартал                      
  –азом за IV квартал                      
  ”сього за р≥к                      

 

 ер≥вник орган≥зац≥њ

√оловний бухгалтер ћ.ѕ.

 ер≥вник Ќƒƒ –

________________________

* «аповнюЇтьс€ за виконаними Ќƒƒ –, що провод€тьс€ за рахунок госпрозрахункових кошт≥в, або њх етапами.

** Ќеобх≥дно зазначити вс≥ м≥с€ц≥ терм≥ну проведенн€ Ќƒƒ –.

 

—об≥варт≥сть Ќƒƒ – м≥стить витрати, повТ€зан≥ з њх виконанн€м головною орган≥зац≥Їю, а також витрати на виконанн€ роб≥т сторонн≥ми п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥€ми [89].

ƒо витрат, що включаютьс€ у соб≥варт≥сть Ќƒƒ –, належать [89]:

- витрати на теоретичн≥ (пошуков≥) досл≥дженн€, розробленн€ “ѕ, виконанн€ розрахункових роб≥т, моделюванн€ процес≥в;

- витрати, повТ€зан≥ з добором та вивченн€м науково-техн≥чноњ л≥тератури, ≥нформац≥йних матер≥ал≥в в≥тчизн€них ≥ заруб≥жних видань, проведенн€м досл≥джень на патентну чистоту, складанн€м анал≥тичних огл€д≥в з досл≥джуваних проблем, вибором напр€му досл≥джень, складанн€м методики виконанн€ роб≥т, розробленн€м техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€, “« ≥ плановоњ документац≥њ;

- витрати на проектуванн€, розробленн€ робочоњ документац≥њ та виготовленн€ досл≥дних зразк≥в або макет≥в, засоб≥в дл€ њх випробуванн€, монтаж та налагодженн€, а також роботи, повТ€зан≥ з п≥дготовкою експерименту;

- витрати на досл≥дн≥ роботи ≥ випробуванн€, узагальненн€ ≥ анал≥з результат≥в досл≥джень ≥ розроблень пропозиц≥й про впровадженн€ у виробництво результат≥в виконаноњ роботи або обірунтуванн€ доц≥льност≥ чи недоц≥льност≥ подальшого проведенн€ роб≥т;

- витрати на винах≥дництво ≥ рац≥онал≥зац≥ю;

- витрати на розробленн€ досл≥дно-технолог≥чного регламенту, досл≥дно-промислового регламенту, положень технолог≥њ сер≥йного виробництва створених зразк≥в вироб≥в, на зд≥йсненн€ авторського нагл€ду;

- витрати на передачу п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥€м своњх науково-техн≥чних дос€гнень ≥ наданн€ допомоги щодо впровадженн€ та використанн€ ними передового досв≥ду.

 


Ћ≈ ÷≤я 6. –ќ«–ќЅЋ≈ЌЌя “ј —“¬ќ–≈ЌЌя ≤ЌЌќ¬ј÷≤…Ќќ√ќ ѕ–ќƒ” “”

«м≥ст зан€тт€

1. ѕродуктова ≥нновац≥€, новий продукт, продуктова пол≥тика. “иповий процес розробленн€ та створенн€ нового продукту та його модиф≥кац≥њ.

2. ѕроцеси п≥дготовки виробництва нових продукт≥в на п≥дприЇмств≥. ћетоди переходу на випуск нових продукт≥в.

3. —об≥варт≥сть нового продукту на ранн≥х стад≥€х розробленн€ та освоЇнн€.

4. ќц≥нюванн€ р≥чного економ≥чного ефекту п≥д час виробництва та експлуатац≥њ нових продукт≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 398 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1381 - | 1331 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.