Лекции.Орг


Поиск:
Перелік робіт і відповідальності та посадових осіб в регламентній системі управління інноваційним процесом
Код робіт Зміст етапів і робіт Виконавці Термін вико навик робіт Контроль та координація Форми виконання та завершення робіт
           
Етап 1. Виявлення та вибір інновацій
1-2 Аналіз ходу та результатів впровадження інновацій на підприємстві та його підрозділах Координаційна група з інноваційного процесу (КП), ПЕВ. ВІ   Головний економіст Звіт
2-3 Аналіз системи заохочення персоналу за впровадження інновацій ВПЗ, економісти підрозділів, КГІ   Головний економіст Звіт
3-4 Виявлення цілей узагальнення та розповсюдження інновацій КГІ, ПЕВ, ВПЗ, головний економіст   Виробничий директор Перелік цілей, завдань
4-5 Визначення об’єктів інновацій КГІ, ПЕВ, ВІ, ВПЗ   Виробничий директор Об’єкт інновацій
5-6 Узагальнення та аналіз інформації щодо інновацій. Комплексне вивчення інновацій КГІ, ПЕВ, ВІ   Головний економіст Зведений звіт
6-7 Визначення інновацій, які підглядають впровадженню та їх оцінка КГІ, ПЕВ, менеджер підрозділів, ВІ   Головний економіст Перелік інновацій
7-8 Відбір та систематизація інновацій КГІ, ПЕВ, ВІ   Головний економіст Звіт
Етап 2. Вивчення та узагальнення відібраних інновацій
8-9 Детальне вивчення відбірних інновацій КГІ, ПЕВ,ВІ   Головний економіст Звіт
9-10 Узагальнення інновацій КГІ, ПЕВ, ВІ   Головний економіст Звіт
10-11 Визначення сфери застосування інновацій КГІ, менеджери підрозділів, ПЕВ   Виробничий директор Перелік обєктів
11-12 Відбір та систематизація інновацій КГІ, ВІ   Керівник підприємства ПЕВ Інформація

 


Продовження табл.4.8

           
Етап 3. Розповсюдження інновацій
12-13 Інформація трудових колективів КГІ, менеджери підрозділів   Головний економіст Інформація
13-14 Вивчення організаційно-технічних умов впровадження інновацій КГІ, ПЕВ, ВІ, менеджери підрозділів   Головний економіст Інформація
14-15 Організація вивчення інновацій ВТН, менеджери підрозділів, ВІ, КГІ, ВУП   Головний економіст Навчання
15-16 Розрахунок очікуваного економічного ефекту від впровадження інновацій та визначення його стартової ціни ПЕВ, фінансовий відділ, економісти підрозділів   Головний економіст Очікуваний ефект, стартова ціна
Етап 4. Впровадження інновацій
16-17 Визначення об’єктів інновацій КГІ, менеджери підрозділів, ПЕВ   Головний економіст Перелік об’єктів
17-18 Розроблення плану впровадження інновацій на підприємстві ПЕВ, менеджери підрозділів, ВІ   Виробничий директор План впровадження інновацій
18-19 Розроблення організаційно-технічних заходів впровадження інновацій КГІ, ВГТ, ВГЕ, ВГМ, менеджери підрозділів   Виробничий директор План заходів
19-20 Визначення відповідальності підрозділів та осіб по кожному пункту впровадження інновацій Технічний директор, ВІ   Генеральний директор Перелік підрозділів та осіб
20-21 Оперативне управління впровадженням інновацій КГІ, менеджери підрозділів   Виробничий директор Звіт
21-22 Організація методичної допомоги щодо впровадження інновацій КГІ, ПЕВ, ВІ   Головний економіст Консультації
22-23 Створення системи стимулювання працівників за впровадження інновацій ВПЗ   Головний економіст Система стимулювання

Продовження табл. 4.8

           
Етап 5. Забезпечення ефективного та надійного функціонування впровадження інновацій
23-24 Збір інформації про хід та результати впровадження інновацій. Ведення обліку та звітності КГІ, ПЕВ, ВІ   Головний економіст Інформація, звіт
24-25 Прийняття заходів по усуненню відхилень від плану впровадження інновацій Менеджери підрозділів, головний економіст   Виробничий директор Заходи
25-26 Визначення фактичного економічного ефекту від впровадження інновацій ПЕВ, економісти підрозділів, фінансовий відділ, ВУП   Головний економіст Фактичний економічний ефект
26-27 Визначення розмірів та матеріального заохочення за впровадження інновацій ВПЗ, економісти підрозділів, ВУП   Головний економіст Система стимулювання
27-28 Аналіз результатів впровадження інновацій КГІ, ПЕВ, менеджери підрозділів   Головний економіст Звіт
28-29 Розробка та впровадження заходів по забезпеченню ефективного та надійного функціонування інновацій КГІ, ПЕВ, менеджери підрозділів   Виробничий директор Заходи
29-30 Тиражування та розповсюдження матеріалів щодо інновацій КГІ, ВІ   Головний економіст Звіт
30-31 Підведення підсумків щодо впровадження інновацій ПЕВ, КГІ   Головний економіст Підсумковий звіт

Умовні позначення: І – інновація; КГІ – координаційна група з інноваційного процесу; ПЕВ – планово-економічний відділ; ВІ – відділ інформації; ВГК – відділ головного конструктора; ВПЗ – відділ праці та заробітної плати; ВТН- відділ технічного нормування; ВГЕ – відділ головного енергетика; ВГМ – відділ головного механіка; ВГТ – відділ головного технолога; ВУП – відділ управління персоналом; ФВ – фінансовий відділ.

Джерело: [88, с. 84]

Інноваційний процес (рис. 4.9) може здійснюватись залежно від його варіантів – послідовного чи паралельного [115]:

- за паралельного – продуктові та технологічні інновації впроваджуються паралельно.

_____________________________________________________________________________

− за послідовного –

____________________________________________

 

Рис. 4.9. Послідовний та паралельний варіанти організації інноваційних процесів на підприємстві

Джерело: [115]

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 393 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

1155 - | 1132 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.