Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


D. ƒр≥бнотрубчастий колод€зь мтк-1; копач шахтних колод€з≥в кшк-40; установка роторного бур≥нн€ Ц урб-3ам
E. –езервуари дл€ води –ƒ¬-50, –ƒ¬-100, –ƒ¬-1000, –ƒ¬-5000; автоцистерни ј¬÷-15, ј¬÷-28, ј¬÷-40, пересувн≥ цистерни, польов≥ водогони

35. Ќазв≥ть табельн≥ засоби накопиченн€ та транспортуванн€ води:

ј. *резервуари дл€ води рдв-50, рдв-100, рдв-1000, рдв-5000; автоцистерни авц-15, авц-28, авц-40, пересувн≥ цистерни, польов≥ водогони

¬. –учна поршнева помпа бкф-4; ручна штангова помпа ршп-25; механ≥зована штангова помпа мшп-40; мотопомпа Ц м-600; електропомпа еп-1

—. “канинно-вуг≥льний ф≥льт𠓬‘-200; в≥йськова ф≥льтрувальна станц≥€ ¬‘—-2,5, ¬‘—-10; модерн≥зована автоф≥льтрувальна станц≥€ ћј‘—-3; польова опр≥снювальна установка ѕќ”-4, опр≥снювальна польова станц≥€ ќѕ—-2

D.  оагул€нт Al2(SO4)3; хлорне вапно; ƒ“—√ , таблетки УпантоцидФ, УаквасептФ; кат≥он≥т-карбоферрогель, ан≥он≥т-сульфовуг≥лл€

E. ƒр≥бнотрубчастий колод€зь ћ“ -1; копач шахтних колод€з≥в  Ў -40; установка роторного бур≥нн€ Ц ”–Ѕ-3јћ

 

36. ”каж≥ть лабораторн≥ засоби медичного контролю за €к≥стю обробки води у польових умовах, €к≥ Ї на оснащенн≥ медичноњ служби в≥йськ та формувань ћ≥н≥стерства надзвичайних ситуац≥й ”крањни:

ј. *все перераховане

¬. Ќаб≥р г≥дрох≥м≥чний нгх дл€ оц≥нки €кост≥ води в ход≥ розв≥дки джерел водопостачанн€

—. Ќаб≥р дл€ контролю за хлоруванн€м ≥ коагул€ц≥Їю води Ќ’ 

D. ѕольовий рентгенометр-рад≥ометр ƒѕ-5ј, ƒѕ-5¬

E. ѕрилад х≥м≥чноњ розв≥дки медико-ветеринарний ѕ’–-ћ¬

 

37. Ќазв≥ть лабораторний комплект, що використовуЇтьс€ дл€ проведенн€ органолептичних та ф≥зико-х≥м≥чних досл≥джень води у польових умовах:

ј. *Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна в≥йськова Ћ√-1

¬. Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ,

—. ћедична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

D. Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

E. –ад≥ометрична лаборатор≥€ в укладках –Ћ”-2

 

38. Ќазв≥ть лабораторний комплект, що використовуЇтьс€ дл€ проведенн€ органолептичних та ф≥зико-х≥м≥чних досл≥джень води у польових умовах:

ј. *Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна основна Ћ√-2

¬. Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ,

—. ћедична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

D. Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

E. –ад≥ометрична лаборатор≥€ в укладках –Ћ”-2

 

39. Ќазв≥ть лабораторний комплект, що використовуЇтьс€ дл€ проведенн€ м≥кроб≥олог≥чних та бактер≥олог≥чних досл≥джень води у польових умовах:

ј. *Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ

¬. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна в≥йськова Ћ√-1

—. ћедична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

D. Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

E. –ад≥ометрична лаборатор≥€ в укладках –Ћ”-2

 

40. Ќазв≥ть лабораторний комплект, що використовуЇтьс€ дл€ визначенн€ на€вност≥ у вод≥ токсичних х≥м≥чних речовин у польових умовах:

ј. *ћедична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

¬. Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ,

—. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна основна Ћ√-2

D. Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

E. –ад≥ометрична лаборатор≥€ в укладках –Ћ”-2

41. Ќазв≥ть лабораторний комплект, що використовуЇтьс€ дл€ проведенн€ токсиколог≥чних досл≥джень води у польових умовах:

ј. *Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

¬. Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ,

—. ћедична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

D. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна в≥йськова Ћ√-1

E. –ад≥ометрична лаборатор≥€ в укладках –Ћ”-2

42. Ќазв≥ть лабораторний комплект, що використовуЇтьс€ дл€ проведенн€ рад≥ометричних досл≥джень води у польових умовах:

ј. *–ад≥ометрична лаборатор≥€ в укладках –Ћ”-2

¬. Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ,

—. ћедична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

D. Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

E. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна основна Ћ√-2

“ема є48. ќснови орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ сан≥тарного нагл€ду за харчуванн€м особового складу формувань на пер≥од надзвичайних ситуац≥й ≥ катастроф та п≥д час в≥йни. —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чне забезпеченн€ експертизи води та продовольства.

 

1. ”каж≥ть засоби контролю повноц≥нност≥ харчуванн€ та проведенн€ медичноњ експертизи продовольства у польових умовах:

ј. *“абельн≥ лабораторн≥ засоби медичноњ та х≥м≥чноњ служби

¬. Ќ√’, –Ћ”-2

—. “¬‘-200, ЋЅ,Ћ¬

D. ћј‘—-3, “¬‘-200,

≈. –ƒ¬-5000, –Ћ”-2

 

2. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *ƒозиметричн≥ прилади ƒѕ-5ј, ƒѕ-5¬

¬. ѕсихрометри јвгуста ≥ јсмана та г≥грометр

—. јпарат  ротова та поглинач ѕетр≥

D. Ѕ≥одозиметр √орбачева та п≥ранометр ян≥шевського

≈. Ўумом≥р ≥нспекторський Ў”ћ-1-ћ, јнал≥затор спектру шуму ≥ в≥брац≥њ (¬Ў¬-0,03)

 

3. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *ѕрилад х≥м≥чноњ розв≥дки медико-ветеринарний ѕ’–-ћ¬

¬. –ентгенометр переносний, м≥крорентгенометр переносний

—. ≤ндив≥дуальний дозиметр конденсаторний, ≥ндив≥дуальний дозиметр термолюм≥н≥сцентний

D. ”н≥версальний газоанал≥затор ”√-2

≈. ƒинамометр становий, динамометр ручний

4. ”каж≥ть засоби, що в≥днос€тьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна в≥йськова Ћ√-1, медична польова х≥м≥чна лаборатор≥€ ћѕ’Ћ-54

¬. ѕилом≥р ¬ ѕ-1, м≥крорентгенометр переносний

—. √енератор надвисоких частот Ћ”„-3, вим≥рювач ц≥льност≥ потоку енерг≥њ Ќ¬„-пол€ ѕќ-1 УћедикФ

D. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна стац≥онарна, медична стац≥онарна х≥м≥чна лаборатор≥€

≈. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна фотодозиметрична, медична токсиколог≥чна лаборатор≥€

 

5. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ

¬. Ћаборатор≥€ м≥кроб≥олог≥чна Ћћ

—. Ћаборатор≥€ ≥ндив≥дуальноњ дозиметр≥њ Ћ≤ƒ

D. Ћаборатор≥€ надвисоких частот ЋЌ„

≈. Ћаборатор≥€ функц≥ональних досл≥джень Ћ‘ƒ

 

6. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна основна Ћ√-2

¬. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна допом≥жна Ћ√-2д

—. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна пром≥жна Ћ√-2п

D. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна стац≥онарна Ћ√-2

≈. Ћаборатор≥€ г≥г≥Їн≥чна польова Ћ√-2п

7. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ бактер≥олог≥чна ЋЅ

¬. Ћаборатор≥€ сан≥тарно-техн≥чна Ћ—“

—. Ћаборатор≥€ протозойна Ћѕ

D. Ћаборатор≥€ ентомолог≥чна Ћ≈

≈. Ћаборатор≥€ гельм≥нтолог≥чна Ћ√

 

8. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ в≥русолог≥чна Ћ¬

¬. Ћаборатор≥€ сан≥тарно-техн≥чна Ћ—“

—. Ћаборатор≥€ протозойна Ћѕ

D. Ћаборатор≥€ ентомолог≥чна Ћ≈

≈. Ћаборатор≥€ гельм≥нтолог≥чна Ћ√

 

9. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ токсиколог≥чна Ћ“

¬. Ћаборатор≥€ сан≥тарно-техн≥чна Ћ—“

—. Ћаборатор≥€ сан≥тарно-технолог≥чна Ћ—“

D. Ћаборатор≥€ сан≥тарно-х≥м≥чна Ћ—’

≈. Ћаборатор≥€ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чна Ћ—≈

 

10. ”каж≥ть зас≥б, що в≥дноситьс€ до табельних лабораторних засоб≥в медичноњ та х≥м≥чноњ служби в≥йськ:

ј. *Ћаборатор≥€ рад≥ометрична в укладках –Ћ”-2

¬. Ћаборатор≥€ рад≥отехн≥чна в укладках –Ћ”-2

—. Ћаборатор≥€ рад≥озахисна в укладках –Ћ”-2

D. Ћаборатор≥€ рад≥отоксиколог≥чна в укладках –Ћ”-2

≈. Ћаборатор≥€ рад≥отехнолог≥чна в укладках –Ћ”-2

11. ”каж≥ть основн≥ особливост≥, що характеризують табельн≥ лабораторн≥ комплекти ≥ прилади дл€ польових умов:

ј. *¬се перераховане

¬.  омплекти, розрахован≥ на експресн≥ методи досл≥дженн€ з використанн€м стандартизованих реактив≥в, ≥ндикатор≥в та еталон≥в

—.  омплекти ≥ прилади, ун≥ф≥кован≥ дл€ вс≥х род≥в в≥йськ, служб, формувань цив≥льноњ оборони;

D.  омплекти ≥ прилади малогабаритн≥

≈.  омплекти ≥ прилади малогабаритн≥ ст≥йк≥ до транспортних навантажень (струс≥в).

 

12. ”каж≥ть, в чому пол€гають методи сан≥тарного обстеженн€ умов загот≥вл≥, транспортуванн€, збер≥ганн€, кул≥нарноњ обробки ≥ реал≥зац≥њ харчових продукт≥в ≥ страв п≥д час зд≥йсненн€ медичного контролю за повноц≥нн≥стю харчуванн€:

ј. *√≥г≥Їн≥чна оц≥нка сан≥тарного обстеженн€ умов загот≥вл≥, транспортуванн€, збер≥ганн€, кул≥нарноњ обробки ≥ реал≥зац≥њ харчових продукт≥в ≥ страв

¬. ќц≥нка повноц≥нност≥ харчуванн€ за меню-розкладкою з використанн€м норм харчуванн€ пайк≥в в≥йськових ≥ цив≥льних формувань та таблиць х≥м≥чного складу харчових продукт≥в

—.  онтрольн≥ зважуванн€ продукт≥в при видач≥ з≥ складу на харчоблок, при закладц≥ в казан, наприклад, польовоњ кухн≥, контрольн≥ зважуванн€ готових порц≥й, страв

D. √≥г≥Їн≥чна оц≥нка енергетичноњ ц≥нност≥, вм≥сту б≥лк≥в, жир≥в, в≥там≥н≥в тощо

≈. ѕроведенн€ антропометричних, ф≥з≥ометричних, соматоскоп≥чних, б≥ох≥м≥чних та кл≥н≥чних досл≥джень

13. Ќавед≥ть основн≥ характеристики рац≥ону виживанн€у, що використовуЇтьс€ дл€ орган≥зац≥њ ≥ндив≥дуального харчуванн€ особового складу формувань в умовах катастроф та ≥нших надзвичайних ситуац≥й:

ј. *явл€ють собою пайки у форм≥ брикет≥в або великих таблеток, мають низьку калор≥йн≥сть, м≥н≥мально необх≥дн≥ к≥лькост≥ б≥лк≥в, жир≥в та ≥нших нутр≥Їнт≥в та розрахован≥ на нетривале споживанн€ (2-3 дн≥) у найб≥льш складних умовах катастроф та бойових д≥й

¬. ¬м≥щують знижену к≥льк≥сть вуглевод≥в, жир≥в, але достатню к≥льк≥сть б≥лк≥в, в≥там≥н≥в, м≥неральних речовин, м≥кроелемент≥в

—. ¬ипускаютьс€ в упаковках, розрахованих на добове харчуванн€ одн≥Їњ особи ≥ включають: сухар≥ або хрустк≥ хл≥бц≥, р≥зноман≥тн≥ консерви (три 200-грамових банки), цукор Ц 45 г, чай Ц 1 г, концентрати суп≥в, каш, €к≥ не потребують тривалоњ кул≥нарноњ обробки

D. ¬ключають у свою структуру харчов≥ концентрати, €к≥ не потребують тривалоњ кул≥нарноњ обробки

≈. ¬ключають у свою структуру консервован≥ продукти, €к≥ не потребують тривалоњ кул≥нарноњ обробки

14. ”каж≥ть енергетичну ц≥нн≥сть сухого пайку:

ј. *3200-3500 ккал

¬. 1100-1500 ккал

—. 800-1000 ккал

D. 3500-5000 ккал

≈. 500-800 ккал

15. ”каж≥ть енергетичну ц≥нн≥сть субкалор≥йного пайку (рац≥ону):

ј. *800-1000 ккал

¬. 3200-3500 ккал

—. 1100-1500 ккал

D. 3500-5000 ккал

≈. 500-800 ккал

16. ”каж≥ть, €ким шл€хом зд≥йснюЇтьс€ проф≥лактика —-в≥там≥нноњ недостатност≥ харчового рац≥ону особового складу в≥йськ:

ј. *ƒотриманн€ правил збер≥ганн€ овоч≥в ≥ фрукт≥в та додаткова в≥там≥н≥зац≥€ њж≥

¬.  онтроль за ваговим виходом готових блюд та сан≥тарним станом посуду

—. –озробка заход≥в щодо покращанн€ харчуванн€ особового складу в≥йськ

D.  онтроль за ступенем €кост≥ харчових продукт≥в

≈. як≥сний п≥дб≥р продукт≥в дл€ готуванн€ њж≥ та забезпеченн€ х≥м≥чного щад≥нн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 572 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1426 - | 1273 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.