Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є42. ћетодика рад≥ац≥йного контролю при робот≥ з джерелами ≥он≥зуючих випром≥нювань.
1. ”каж≥ть основну мету рад≥ац≥йноњ г≥г≥Їни:

A. *–ад≥ац≥йна г≥г≥Їна Ц це галузь г≥г≥Їн≥чноњ науки ≥ сан≥тарноњ практики,метою €коњ Ї забезпеченн€ безпеки дл€ працюючих з джерелами ≥он≥зуючоњ рад≥ац≥њ та населенн€ загалом

B. –ад≥ац≥йна г≥г≥Їна Ц це галузь г≥г≥Їн≥чноњ науки ≥ сан≥тарноњ практики,метою €коњ Ї забезпеченн€ безпеки дл€ населенн€, що мешкаЇ в рег≥онах, де розташован≥ атомн≥ електростанц≥њ

C. –ад≥ац≥йна г≥г≥Їна Ц це галузь г≥г≥Їн≥чноњ науки ≥ сан≥тарноњ практики,метою €коњ Ї забезпеченн€ безпеки дл€ працюючих з джерелами ≥он≥зуючоњ рад≥ац≥њ у виробничих умовах

D. –ад≥ац≥йна г≥г≥Їна Ц це галузь медичноњ науки ≥ практики, метою €коњ Ї розробленн€ метод≥в та засоб≥в ефективного проведенн€ променевоњ терап≥њ

E. –ад≥ац≥йна г≥г≥Їна Ц це галузь медичноњ науки та сан≥тарноњ практики,метою €коњ Ї розробленн€ стандарт≥в та кл≥н≥чних настанов взаЇмод≥њ з ≥он≥зуючим випром≥нюванн€м

 

2. Ќазв≥ть джерела природноњ рад≥ац≥њ:

A. *¬нутр≥шнЇ та зовн≥шнЇ опром≥ненн€ «емл≥

B. –ад≥ац≥йне поле «емл≥

C. ћагн≥тн≥ бур≥ та магн≥тне поле «емл≥

D. ÷иклони та антициклони

E. —он€чний в≥тер та рад≥оактивн≥ опади

 

3. Ќазв≥ть джерела штучноњ рад≥ац≥њ:

A. *ƒжерела рад≥ац≥њ, що використовуютьс€ у науц≥, техн≥ц≥ ≥ медицин≥, атомна енергетика та рад≥оактивн≥ опади

B. —он€чний в≥тер та рад≥оактивн≥ опади.

C.  осм≥чне випром≥нюванн€, €ке дос€гаЇ поверхн≥ «емл≥ та рад≥оактивн≥ опади

D. ћагн≥тн≥ бур≥ та магн≥тне поле «емл≥

E. Ћазерне випром≥нюванн€, що використовуютьс€ у науц≥, техн≥ц≥ ≥ медицин≥, атомна енергетика та рад≥оактивн≥ опади

 

4. Ќазв≥ть компоненти природного рад≥ац≥йного фону:

A. * осм≥чне випром≥нюванн€ та природн≥ рад≥онукл≥ди земного та косм≥чного походженн€

B. ѕриродна рад≥оактивн≥сть пов≥тр€ опром≥ненн€ косм≥чними промен€ми при польотах на надзвукових реактивних л≥таках

C.  осм≥чне випром≥нюванн€ з корисних копалин, що п≥дн€т≥ на поверхню «емл≥

D. ќпром≥ненн€ п≥д час проходженн€ рентген-д≥агностичних процедур

E. ќпром≥ненн€ п≥д час проњзду в метропол≥тен≥ та в ход≥ виконанн€ п≥дземних роб≥т у шахтах

 

5. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Урад≥оактивн≥стьФ:

A. *—понтанне перетворенн€ €дер атом≥в х≥м≥чних елемент≥в з≥ зм≥ною њх х≥м≥чноњ природи або енергетичного стану €дра, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми

B. ѕеретворенн€ €дер атом≥в х≥м≥чних елемент≥в з≥ зм≥ною њх х≥м≥чноњ природи або енергетичного стану €дра, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми внасл≥док впливу певного зовн≥шнього чинника

C. ѕеретворенн€ €дер атом≥в х≥м≥чних елемент≥в з≥ зм≥ною њх х≥м≥чноњ природи або енергетичного стану €дра, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми внасл≥док впливу певного внутр≥шнього чинника

D. √альм≥вне рентген≥вське випром≥нюванн€, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми

E. ѕрискорене рентген≥вське випром≥нюванн€, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми

 

6. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Урад≥онукл≥диФ:

A. *–ад≥оактивн≥ атоми з певним масовим числом ≥ зар€дом (атомним номером)

B. –ад≥оактивн≥ атоми з одинаковим зар€дом (атомним номером) ≥ р≥зними масовими числами, тобто з одинаковою к≥льк≥стю протон≥в та р≥зною к≥льк≥стю нейтрон≥в у €др≥

C. –ад≥оактивн≥ атоми без певного масового числа ≥ зар€ду (атомного номеру)

D. √альм≥вне рентген≥вське випром≥нюванн€, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми

E. Ќерад≥оактивн≥ атоми з певним масовим числом ≥ зар€дом (атомним номером)

 

7. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Урад≥оактивн≥ ≥зотопиФ:

A. *–ад≥оактивн≥ атоми з одинаковим зар€дом (атомним номером) ≥ р≥зними масовими числами, тобто з одинаковою к≥льк≥стю протон≥в та р≥зною к≥льк≥стю нейтрон≥в у €др≥

B. –ад≥оактивн≥ атоми з певним масовим числом ≥ зар€дом (атомним номером)

C. –ад≥оактивн≥ атоми без певного масового числа ≥ зар€ду (атомного номеру)

D. √альм≥вне рентген≥вське випром≥нюванн€, €ке супроводжуЇтьс€ €дерними випром≥нюванн€ми

E. Ќерад≥оактивн≥ атоми з певним масовим числом ≥ зар€дом (атомним номером)

 

8. ”каж≥ть найб≥льш характерн≥ особливост≥ рад≥о≥зотоп≥в:

A. *ќднакова к≥льк≥сть протон≥в та електрон≥в, але р≥зна к≥льк≥сть нейтрон≥в

B. –≥зна к≥льк≥сть протон≥в, електрон≥в та нейтрон≥в

C. ќднакова к≥льк≥сть протон≥в, електрон≥в та нейтрон≥в

D. ќднакова к≥льк≥сть нейтрон≥в, але р≥зна к≥льк≥сть протон≥в

E. ќднакова к≥льк≥сть протон≥в, але р≥зна к≥льк≥сть електрон≥в

9. ”каж≥ть види €дерних перетворень:

A. *¬се перераховане

B. a-розпад

C. b-електронний розпад

D. b-позитронний розпад

E. ≈лектронний- -захват

 

10. α-випром≥нюванн€ Ц це:

A. *ядра гел≥ю

B. ѕот≥к електрон≥в

C. ѕот≥к позитрон≥в

D. Ќезар€джен≥ частинки Ц фотони

E. ѕот≥к електрон≥в ≥ позитрон≥в

11. β-випром≥нюванн€ Ц це:

A. *ѕот≥к електрон≥в

B. ядра гел≥ю

C. ѕот≥к позитрон≥в

D. Ќезар€джен≥ частинки Ц фотони

E. ѕот≥к електрон≥в ≥ позитрон≥в

12. γ-випром≥нюванн€ Ц це:

A. *Ќезар€джен≥ частинки Ц фотони

B. Ўвидк≥ електрони

C. ѕот≥к нейтрон≥в

D. ѕот≥к позитрон≥в

E. ѕот≥к електрон≥в ≥ позитрон≥в

 

 

13. Ќазв≥ть основн≥ фактори, що впливають на рад≥очутлив≥сть орган≥в ≥ тканин:

A. *¬м≥ст води у тканинах, швидк≥сть пластичних процес≥в, видова рад≥очутлив≥сть, в≥ково-статев≥ особливост≥

B. ¬м≥ст б≥лк≥в у тканинах, видова рад≥очутлив≥сть, в≥ково-статев≥ особливост≥, маса т≥ла

C. ¬м≥ст води у тканинах, вм≥ст б≥лк≥в у тканинах, швидк≥сть пластичних процес≥в, в≥ково-статев≥ особливост≥

D. ¬м≥ст води у тканинах, швидк≥сть пластичних процес≥в, видова рад≥очутлив≥сть, особливост≥ харчуванн€

E. ¬м≥ст жир≥в у тканинах, вм≥ст вуглевод≥в у тканинах, швидк≥сть пластичних процес≥в, забезпечен≥сть орган≥зму в≥там≥нами та м≥кроелементами, в≥ково-статев≥ особливост≥

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 509 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1367 - | 1206 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.