Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є37. √≥г≥Їн≥чн≥ основи проф≥лактики внутр≥шньол≥карн€них ≥нфекц≥й. √≥г≥Їн≥чн≥ основи сан≥тарно-протиеп≥дем≥чного режиму. —учасн≥ методи дез≥нфекц≥њ.
1. ”каж≥ть г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до бактер≥ального забрудненн€ л≥карн€них палат л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в:

A. *ћ≥кробне число Ц до 3500 в 1 м3

B. ћ≥кробне число Ц до 1000 в 1 м3

C. ћ≥кробне число Ц до 500 в 1 м3

D. ћ≥кробне число Ц до 1500 в 1 м3

E. ћ≥кробне число Ц до 2500 в 1 м3

2. ”каж≥ть г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до бактер≥ального забрудненн€ операц≥йних л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в:

A. *ћ≥кробне число Ц 500Ц1000 в 1 м3

B. ћ≥кробне число Ц 250Ц500 в 1 м3

C. ћ≥кробне число Ц 1000Ц2000 в 1 м3

D. ћ≥кробне число Ц 2000Ц5000 в 1 м3

E. ћ≥кробне число Ц 100Ц500 в 1 м3

3. ”каж≥ть г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до властивостей атмосферного пов≥тр€ л≥карн€них палат л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в:

A. * онцентрац≥€ вуглекислого газу Ц 0,07-0,1%, окиснюван≥сть пов≥тр€ Ц 20-24 мг ќ23, м≥кробне число Ц до 3500 в 1 м3

B.  онцентрац≥€ вуглекислого газу Ц 0,01-0,05%, окиснюван≥сть пов≥тр€ Ц 20Ц24 мг ќ23, м≥кробне число Ц до 1000 в 1 м3

C.  онцентрац≥€ вуглекислого газу Ц 0,05Ц0,07%, окиснюван≥сть пов≥тр€ Ц 15Ц20 мг ќ23, м≥кробне число Ц до 500 в 1 м3

D.  онцентрац≥€ вуглекислого газу Ц 0,1Ц0,2%, окиснюван≥сть пов≥тр€ Ц 24Ц30 мг ќ23, м≥кробне число Ц до 3500 в 1 м3

E.  онцентрац≥€ вуглекислого газу Ц 0,2-0,5%, окиснюван≥сть пов≥тр€ Ц 25-50 мг ќ23, м≥кробне число Ц до 2500 в 1 м3

4. ¬ ≥нфекц≥йному в≥дд≥ленн≥ м≥ськоњ л≥карн≥ плануЇтьс€ проведенн€ бактер≥олог≥чного досл≥дженн€ пов≥тр€. ”каж≥ть €кий прилад ≥з числа нижче наведених маЇ використовуватис€?

A. *јпарат  ротова

B. ≈лектроасп≥ратор

C. √≥грограф

D. јпарат ¬ишневського

E. ЅарометрЦанероњд

5. ¬ ход≥ лабораторного досл≥дженн€ €кост≥ пов≥тр€ного середовища палати дл€ хворих вл≥тку було встановлено, що бактер≥альне обс≥мен≥нн€ складаЇ 3500 кл≥тин/м3, гемол≥тичного стрептококу Ц 25  ”ќ/м3, вм≥ст вуглекислого газу Ц 0,07%. ќц≥н≥ть ступ≥нь чистоти пов≥тр€:

A. *„исте пов≥тр€

B. ƒуже чисте

C. „исте

D. «абруднене

E. ƒуже забруднене

6. ѕ≥д час лабораторного досл≥дженн€ пов≥тр€ л≥карн€ноњ палати знайдено: загальна к≥льк≥сть м≥кроорган≥зм≥в у пов≥тр≥ Ц 2500 на 1 м3, з них 125 Ц гемол≥тичного стрептококу. ”каж≥ть, €к≥ заходи повинн≥ проводитись з метою знезаражуванн€ пов≥тр€ в палат≥:

A. *”льтраф≥олетове опром≥нюванн€ бактерицидними лампами

B. –озпиленн€ 0,5% розчину хлорам≥ну в пов≥тр≥

C. ≈лектроаеро≥он≥зац≥€ пов≥тр€

D. ≤нфрачервоне опром≥нюванн€ пов≥тр€

E.  ондиц≥юванн€

 

7. ƒл€ оц≥нки ефективност≥ санац≥њ операц≥йноњ використали показник Ц коеф≥ц≥Їнт ефективност≥ санац≥њ. ”каж≥ть м≥н≥мальне значенн€ коеф≥ц≥Їнта ефективност≥ санац≥њ, €ке св≥дчить про ефективну санац≥ю пов≥тр€:

A. *Ќе менше 5

B. 25

C. 10

D. 15

E. 20

8. ¬м≥ст м≥кроорган≥зм≥в у пов≥тр≥ операц≥йноњ п≥сл€ операц≥њ склав 2500  ”ќ/м3. ѕроведена санац≥€ пов≥тр€ з використанн€м бактерицидних ламп та розраховано ступ≥нь ефективност≥ санац≥њ. ”каж≥ть його величину, що св≥дчить про ефективн≥сть санац≥њ:

A. *Ќа 80%

B. Ќа 60%

C. Ќа 40%

D. Ќа 20%

E. Ќа 99%

 

9. ƒо числа сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних заход≥в, що спр€мован≥ на джерела ≥нфекц≥њ сл≥д в≥днести:

A. *—воЇчасне ви€вленн€, ≥зол€ц≥€ та адекватн≥сть л≥куванн€ хворих, а також ви€вленн€ ≥ санац≥ю бацилонос≥њв

B. —ан≥тарно-просв≥тню роботу та контроль €кост≥ пастеризац≥њ њж≥

C. јтестац≥ю робочих м≥сць техн≥чного персоналу пол≥кл≥н≥ки

D. ƒез≥нфекц≥ю прим≥щень та предмет≥в догл€ду за хворими

E. ѕроведенн€ специф≥чноњ та неспециф≥чноњ проф≥лактики

10. ƒо числа окремих сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних заход≥в, що спр€мован≥ на шл€хи передач≥ ≥нфекц≥й сл≥д в≥днести:

A. *ƒез≥нфекц≥ю прим≥щень та предмет≥в догл€ду за хворими

B. —ан≥тарно-просв≥тню роботу та контроль €кост≥ пастеризац≥њ њж≥

C. јтестац≥ю робочих м≥сць техн≥чного персоналу пол≥кл≥н≥ки

D. —воЇчасне ви€вленн€, ≥зол€ц≥€ та адекватн≥сть л≥куванн€ в≥дв≥дувач≥в а також ви€вленн€ ≥ санац≥ю бацилонос≥њв

E. ѕроведенн€ специф≥чноњ та неспециф≥чноњ проф≥лактики

11. ƒо числа пров≥дних сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних заход≥в, що спр€мован≥ на проф≥лактику ≥нфекц≥йних хвороб сл≥д в≥днести:

A. *ѕроведенн€ специф≥чноњ та неспециф≥чноњ проф≥лактики

B. —ан≥тарно-просв≥тню роботу та контроль €кост≥ пастеризац≥њ њж≥

C. јтестац≥ю робочих м≥сць техн≥чного персоналу пол≥кл≥н≥ки

D. ƒез≥нфекц≥ю прим≥щень та предмет≥в догл€ду за хворими

E. —воЇчасне ви€вленн€, ≥зол€ц≥€ та адекватн≥сть л≥куванн€ хворих, а також ви€вленн€ ≥ санац≥ю бацилонос≥њв

12. ƒл€ проф≥лактики виникненн€ внутр≥шньол≥карн€них ≥нфекц≥й використовуютьс€ арх≥тектурно-планувальн≥ заходи, що передбачають:

A. *«онуванн€ територ≥њ, ≥зол€ц≥€ палатних секц≥й, рац≥ональне взаЇморозташуванн€ окремих п≥дрозд≥л≥в л≥карн≥

B. –ац≥ональне розм≥щенн€ в≥дд≥лень по поверхам

C. «бер≥ганн€ поточност≥ хворих та роботи медичного персоналу

D. «онуванн€ територ≥њ земельноњ д≥л€нки та окремих л≥карн€них в≥дд≥лень

E. ≤зол€ц≥€ секц≥й, палат, операц≥йних блок≥в

 

13. ”каж≥ть ск≥льки раз≥в на день необх≥дно проводити наскр≥зне пров≥трюванн€ л≥карн€них палат ≥з застосуванн€м дезинф≥куючих засоб≥в дл€ забезпеченн€ оптимального сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного режиму:

A. *4

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

14. ”каж≥ть ск≥льки раз≥в на день необх≥дно проводити вологе прибиранн€ л≥карн€них палат ≥з застосуванн€м дезинф≥куючих засоб≥в дл€ забезпеченн€ оптимального сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного режиму:

A. *2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

15. « метою проф≥лактики внутр≥шньол≥карн€ноњ ≥нфекц≥њ в≥дходи шк≥рно-венеролог≥чних, х≥рург≥чних та туберкульозних в≥дд≥лень та л≥карень необх≥дно:

A. *—палювати в спец≥альних см≥ттЇспалювальних печах на в≥докремлен≥й д≥л€нц≥ л≥карн≥

B. ¬ивозити за межи м≥сц€ звалища

C. ¬ивозити на спец≥ально вид≥лен≥ м≥сц€

D. «акопувати на д≥л€нц≥ л≥карн≥

E. «аборонити до вивозу.

16. ¬нутр≥шньол≥карн€н≥ ≥нфекц≥њ це:

A. *≤нфекц≥йний стан €кого д≥став хворий у л≥кувальн≥й установ≥

B. ќбовТ€зковий стан п≥сл€ реан≥мац≥њ хворого

C. ≤нфекц≥њ в≥д переохолодженн€

D. ’вороби дискомфортного м≥крокл≥мату

E. “аких ≥нфекц≥й не буваЇ

 

17. «а €ких умов ризик внутр≥шньол≥карн€них ≥нфекц≥й зростаЇ:

A. *якщо госп≥тал≥зований не проходив пол≥кл≥н≥чне обстеженн€

B. якщо палата однол≥жкова

C. якщо хворий перебуваЇ у палат≥ бокс

D. якщо у багатол≥жков≥й палат≥ на одного хворого припадаЇ 12 м2 площ≥

E. “ак≥ умови не в≥дом≥

 

18. «а €ких умов ризик внутр≥шньол≥карн€них ≥нфекц≥й м≥н≥мал≥зуЇтьс€:

A. *якщо м≥н≥мал≥зуЇтьс€ терм≥н оперативних втручань

B. якщо хворий займаЇтьс€ самол≥куванн€м

C. якщо хворий вживаЇ алкогольн≥ напоњ

D. якщо хворий палить

E. “ак≥ ризики не ≥снують

 

19. ¬нутр≥шньол≥карн€н≥ ≥нфекц≥≥ зумовлюють:

A. *«ростанн€ тривалост≥ госп≥тал≥зац≥њ хворих та ускладнюють про€в основного д≥агнозу

B. —при€ють економ≥њњ енергонос≥њв та бюджету

C. —короченн€ терм≥н≥в госп≥тал≥зац≥њ та одужанн€

D. ≈коном≥ю л≥к≥в та вироб≥в медичного призначенн€

E. Ѕагато позитивних емоц≥й

 

20. ƒезобробка, €к складова комплексу заход≥в з проф≥лактикою внутр≥шньо л≥карн€них ≥нфекц≥й, маЇ так≥ види:

A. *ƒератизац≥€, дез≥нсекц≥€ та дез≥нфекц≥€

B. —анац≥€, знезараженн€ та стерил≥зац≥€.

C. —терил≥зац≥€, дезактивац≥€ та знешкодженн€

D. ≤нгал€ц≥€, барб≥турац≥€ та вентил€ц≥€

E. ƒез≥нсекц≥€, дезактивац≥€ та денатурац≥€

 

21. ƒератизац≥€:

A. *÷е комплекс заход≥в що спр€мован≥ на знищенн€ гризун≥в (мишей нащадк≥в)

B. ÷е комплекс знезараженн€ спр€мований на знищенн€ комах (комар≥в, таракан≥в)

C. ÷е комплекс заход≥в що спр€мован≥ на знищенн€ бактер≥й та в≥рус≥в

D. ÷е р≥зновид стерил≥зац≥њ та санац≥њ

E. ÷е р≥зновид пастеризац≥њ та ≥мун≥зац≥њ

 

ƒез≥нфекц≥€

A. *÷е комплекс заход≥в що спр€мован≥ на знищенн€ збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб

B. ÷е комплекс заход≥в що спр€мован≥ на знищенн€ гризун≥в

C. ÷е комплекс заход≥в що спр€мован≥ на знищенн€ гельм≥нт≥в

D. ÷е синон≥м дератизац≥њ

E. ÷е синон≥м ≥мун≥зац≥њ

 

ƒез≥нсекц≥€

A. *÷е комплекс знезараженн€ спр€мований на знищенн€ комах (мух,комар≥в, таракан≥в)

B. ÷е комплекс заход≥в що спр€мован≥ на знищенн€ гризун≥в

C. ÷е комплекс знезараженн€ спр€мований на знищенн€ в≥рус≥в

D. ÷е синон≥м дез≥нфекц≥њ

E. ÷е синон≥м санац≥њ

24. ќсновними джерелами внутр≥шньо л≥карн€них ≥нфекц≥й Ї:

A. *’вор≥, медичний персонал, в≥дв≥дувач≥

B. Ќеадекватне харчуванн€ та тютюнопал≥нн€

C. Ќерац≥ональне та незбалансоване харчуванн€

D. ƒискомфортний м≥крокл≥мат

E. Ќадлишкова маса т≥ла, або кахекс≥€ пац≥Їнт≥в

 

25. Ќос≥€ми (бацилонос≥€ми) бувають особи:

A. *” €ких ≥нфекц≥йний процес переб≥гаЇ без кл≥н≥чних про€в≥в

B. ѕохилого в≥ку та д≥ти

C. ўо не пройшли акл≥матизац≥ю

D. ўо не дотримуютьс€ режиму прац≥ та в≥дпочинку

E. ўо зловживають алкогольними напо€ми та пал€ть

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 602 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1638 - | 1598 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.