Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озвТ€ж≥ть правов≥ ситуац≥њ. 1. јдвокат ћихайлов на п≥дстав≥ ордеру адвокатського обЇднанн€ брав участь у справ≥ за позовом ќвд≥Їнко (≥нтереси €кого в≥н захищав) до Ћарго про под≥л
1. јдвокат ћихайлов на п≥дстав≥ ордеру адвокатського обЇднанн€ брав участь у справ≥ за позовом ќвд≥Їнко (≥нтереси €кого в≥н захищав) до Ћарго про под≥л будинковолод≥нн€ €ке було сп≥льною власн≥стю стор≥н. ѕ≥д час розгл€ду справи у судовому зас≥данн≥ позивач був в≥дсутн≥й. јдвокат в≥дмовивс€ в≥д частини позову про под≥л надв≥рних буд≥вель, а в≥дносно под≥лу будинку уклав з в≥дпов≥дачкою в≥д ≥мен≥ позивача мирову угоду.

„и вправ≥ суд прийн€ти часткову в≥дмову в≥д позову ≥ чи чинна буде затверджена судом мирова угода?

 

2. “ќ¬Уƒн≥прометизФ предТ€вив позов до —тонка про ст€гненн€ з нього 9000 грн. матер≥альноњ шкоди. як представник “ќ¬ до судового зас≥данн€ прибув директор цього заводу ќрловський, €кий предТ€вив дов≥рен≥сть на веденн€ справи, п≥дписану його заступником. як представник в≥дпов≥дача в справ≥ брав участь уповноважений профсп≥лки ¬ан≥в пор€д з в≥дпов≥дачем —тарко. ¬ судовому зас≥данн≥ директор “ќ¬ ќрловський за€вив клопотанн€ про недопущенн€ до участ≥ у справ≥ гр. ¬ан≥ва, оск≥льки в≥н не Ї членом колег≥њ адвокат≥в. ј в≥дпов≥дач —тонко за€вив клопотанн€ про недопущенн€ до участ≥ у справ≥ ќрловського, оск≥льки дов≥рен≥сть видана його заступником, а не вищесто€щою орган≥зац≥Їю.

„и Ї п≥дставними за€влен≥ клопотанн€? ¬ир≥ш≥ть справу.

 

3. Ќеповнол≥тн€ –ибова предТ€вила позов до колишнього чолов≥ка –ибова про ст€гненн€ ал≥мент≥в на дитину. —уд зупинив провадженн€ у справ≥, визнавши необх≥дним прит€гнути до участ≥ у справ≥ п≥клувальника –ибовоњ.

„и законн≥ д≥њ суду? як≥ мали бути д≥њ суду, €кби –ибова не знаходилас€ у шлюб≥ з в≥дпов≥дачем?

4. Ћевченко “.ѕ. предТ€вила позов до Ќ≥колаЇва ј.ј. про усуненн€ перешкод у користуванн≥ будинком, зазначивши, що за р≥шенн€м суду, €ке набрало законноњ сили, вона маЇ право власност≥ на 1/2 частку будинку, але в≥дпов≥дач чинить њй перешкоди в користуванн≥ ним. ” судовому зас≥данн≥ Ћевченко “.ѕ. за€вила, що веденн€ справи доручаЇ с≥мнадц€тир≥чному сину, по€снивши, що в≥н займаЇтьс€ п≥дприЇмницькою д≥€льн≥стю. ” пор€дку, встановленому законом, в≥н зареЇстрований €к п≥дприЇмець ≥ на п≥дстав≥ цього набув повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ та може представл€ти њњ ≥нтереси в суд≥.

—уд в≥дмовив у задоволенн≥ за€вленого позивачем клопотанн€, мотивуючи це тим, що син Ћевченко “.ѕ. Ї неповнол≥тн≥м, тому не може бути представником у суд≥, незважаючи на те, що в≥н набув у встановленому законом пор€дку повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥; кр≥м того, на п≥дтвердженн€ повноважень представника маЇ бути надана до суду нотар≥ально посв≥дчена дов≥рен≥сть. —уд також зазначив, що наданн€ представников≥ повноважень за усною за€вою п≥д час судового зас≥данн€ законом не передбачено, а документом, що посв≥дчуЇ повноваженн€ представника в суд≥, Ї т≥льки нотар≥ально посв≥дчена дов≥рен≥сть на веденн€ справи.

ƒайте правову оц≥нку д≥€м суду. ’то може бути представником у цив≥льному судочинств≥? ’то не може бути представником у цив≥льному судочинств≥? ¬изначте вид представництва, пор€док вступу представника у процес та пор€док посв≥дченн€ його повноважень.

5. ƒорошенко ћ.“. звернулас€ до суду з позовом до –≥вл≥на —. . в ≥нтересах своњх д≥тей про визнанн€ нед≥йсними запов≥ту, св≥доцтва про право на спадкуванн€ 1/4 частини будинку та про визнанн€ права власност≥ на цю частину будинку за њњ сином та донькою. ¬ обірунтуванн€ позовних вимог ƒорошенко ћ.“. посилалас€ на те, що батьком њњ д≥тей запов≥т було складено на користь сторонньоњ особи, у стан≥, коли в≥н не розум≥в значенн€ своњх д≥й. ¬она також по€снила, що њњ повнол≥тн≥ д≥ти, в ≥нтересах €ких за€влено позов, Ї ≥нвал≥дами дитинства ≥ тому не можуть захистити своњ права самост≥йно. —уд прийн€в позовну за€ву, в≥дкрив провадженн€ у справ≥ та допустив ƒорошенко ћ.“. до участ≥ у справ≥ €к законного представника њњ д≥тей.

ƒайте правову оц≥нку д≥€м суду. ¬изначте вид представництва в даному випадку та дайте його правову характеристику. ѕрава та ≥нтереси €ких ос≥б захищають у суд≥ законн≥ представники? ’то може бути законним представником у суд≥? ¬изначте обс€г повноважень законного представника в цив≥льному судочинств≥.

 

6. ѕредставник в≥дпов≥дача за дов≥рен≥стю  лименко у суд≥ визнав повн≥стю позовн≥ вимоги Ўевченка до ященка про визнанн€ договору куп≥вл≥-продажу нед≥йсним, зважаючи на що суд ухвалив р≥шенн€ про задоволенн€ позову.

ященко звернувс€ запел€ц≥йною скаргою до суду, в €к≥й просив р≥шенн€ суду скасувати, оск≥льки його представник  лименко, не погодивши з ним, визнав повн≥стю позов, чого ященко н≥коли б не зробив. —уд апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ залишив скаргу без задоволенн€, зазначивши, що ященко в≥дпов≥дальний за виб≥р особи представника. ќкр≥м того, у дов≥реност≥, €кою ященко уповноважував  лименка представл€ти його ≥нтереси в суд≥, не було обмежень, що стосуЇтьс€ неможливост≥ визнавати позов.

„и правильно вчинив суд? „и може представнки за дов≥рен≥стю визнавати позов?

 

–екомендована л≥тература.

‘орма контролю поточноњ усп≥шност≥: перев≥рка домашнього завданн€ (срсд)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 457 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1313 - | 1328 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.