Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Організаційне забезпечення фінансового менеджментуЗагрузка...

Організаційна структура системи управління фінансами підприємств може бути побудована різними способами. Значною мірою суб'єкт фінансового менеджменту і безпосередньо кадровий склад фінансових служб залежать від характеру і специфіки підприємства, обсягів фінансових ресурсів, якими воно володіє.

Фінансова служба не завжди відокремлюється у самостійний підрозділ (наприклад, фінансовий відділ). У таких випадках оперативна фінансова робота, усі види розрахунків, аналіз і фінансовий контроль виконуються бухгалтерією.

Підприємства самостійно вибирають зручну для них форму організації фінансової роботи, виходячи з конкретних умов господарювання, структури управління, наявності територіально відокремлених підрозділів (філій, представництв). Величина підприємства впливає в основному не на кількість функцій, а на ступінь їх складності. Зі збільшенням обсягів підприємства зростає складність управління фінансами, тому кожна функція поділяється на підфункції, що можуть бути розподілені між окремими фахівцями і підрозділами.

Так, у малих і середніх підприємств функції фінансового менеджменту менш складні, ніж у великих, тому їх виконання може поєднуватися з виконанням інших управлінських функцій (наприклад, з управлінням підприємством у цілому, управлінням виробництвом і збутом, веденням бухгалтерського обліку).

Більш складними стають функції з управління фінансами у великих корпораціях. Управління корпорації зазвичай складається з начальників департаментів маркетингу, фінансів і виробництва; вони разом визначають довгострокові цілі розвитку фірми з цих напрямів на 5-10 років. Потім керівники відповідних операційних відділів розробляють нові види продукції, складають плани розширення виробництва, вишукують шляхи зниження постійних та змінних витрат.

На рис.2.1 зображений розподіл функцій фінансового менеджменту у корпорації. Посада віце-президента з фінансів існує тільки у великих компаніях, у середніх - фінансовий менеджер і головний бухгалтер, а в малих - тільки головний бухгалтер.

 


Рис.2.1. Розподіл функцій фінансового менеджменту у корпорації

 

Хоч функції фінансового менеджера і головного бухгалтера у корпорації (див. рис. 2.1) можуть бути розподілені між службами, однак вони дуже тісно взаємозалежні і не можуть виконуватися окремо один від одного. Практика показала ефективність організації управління фінансами, при якій поєднується делегування відповідальності за одержання доходу (прибутку) і досить широких повноважень в управлінні поточною діяльністю з централізацією прийняття фінансових рішень щодо розподілу і використання фінансових результатів.

Прикладом такої організації управління є створення на підприємстві так званих центрів відповідальності. У залежності від того, за які фінансові результати відповідають менеджери центру, розрізняють центри доходів, прибутку, витрат та інвестицій. Ув’язування оплати праці працівників з відповідним запланованим для центру показником (виручка, прибуток, витрати, норма прибутку на інвестиції тощо) підвищують зацікавленість у результатах діяльності і сприяє поліпшенню фінансових результатів підприємства в цілому.

Управління за центрами відповідальності характеризується чітким розподілом функцій між структурними підрозділами підприємства (департаментами, відділами, дільницями тощо), великою самостійністю і відповідальністю співробітників у вирішенні оперативних питань.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 150 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У РАЗІ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ЯК СВІДКІВ
 2. XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
 3. а) система інформаційного забезпечення
 4. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 5. Адміністративна система менеджменту і система якості
 6. Адміністрація як орган адміністративного управління і суб'єкт адміністративного менеджменту
 7. Анестезіологічного забезпечення кесарева розтину
 8. Б) одержання комерційної вигоди і забезпечення домінуючого становища на ринку шляхом обману споживачів
 9. В якій зі шкіл менеджменту були вперше використані прийоми управління міжособистісними відносинами?
 10. Взаємозвязок енергозбереження і енергоменеджменту.
 11. Визначення сутності фінансового менеджменту різними авторами
 12. Вимоги до програмного забезпечення САПР


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.