Лекции.Орг

Поиск:


Організаційне забезпечення фінансового менеджментуОрганізаційна структура системи управління фінансами підприємств може бути побудована різними способами. Значною мірою суб'єкт фінансового менеджменту і безпосередньо кадровий склад фінансових служб залежать від характеру і специфіки підприємства, обсягів фінансових ресурсів, якими воно володіє.

Фінансова служба не завжди відокремлюється у самостійний підрозділ (наприклад, фінансовий відділ). У таких випадках оперативна фінансова робота, усі види розрахунків, аналіз і фінансовий контроль виконуються бухгалтерією.

Підприємства самостійно вибирають зручну для них форму організації фінансової роботи, виходячи з конкретних умов господарювання, структури управління, наявності територіально відокремлених підрозділів (філій, представництв). Величина підприємства впливає в основному не на кількість функцій, а на ступінь їх складності. Зі збільшенням обсягів підприємства зростає складність управління фінансами, тому кожна функція поділяється на підфункції, що можуть бути розподілені між окремими фахівцями і підрозділами.

Так, у малих і середніх підприємств функції фінансового менеджменту менш складні, ніж у великих, тому їх виконання може поєднуватися з виконанням інших управлінських функцій (наприклад, з управлінням підприємством у цілому, управлінням виробництвом і збутом, веденням бухгалтерського обліку).

Більш складними стають функції з управління фінансами у великих корпораціях. Управління корпорації зазвичай складається з начальників департаментів маркетингу, фінансів і виробництва; вони разом визначають довгострокові цілі розвитку фірми з цих напрямів на 5-10 років. Потім керівники відповідних операційних відділів розробляють нові види продукції, складають плани розширення виробництва, вишукують шляхи зниження постійних та змінних витрат.

На рис.2.1 зображений розподіл функцій фінансового менеджменту у корпорації. Посада віце-президента з фінансів існує тільки у великих компаніях, у середніх - фінансовий менеджер і головний бухгалтер, а в малих - тільки головний бухгалтер.

 


Рис.2.1. Розподіл функцій фінансового менеджменту у корпорації

 

Хоч функції фінансового менеджера і головного бухгалтера у корпорації (див. рис. 2.1) можуть бути розподілені між службами, однак вони дуже тісно взаємозалежні і не можуть виконуватися окремо один від одного. Практика показала ефективність організації управління фінансами, при якій поєднується делегування відповідальності за одержання доходу (прибутку) і досить широких повноважень в управлінні поточною діяльністю з централізацією прийняття фінансових рішень щодо розподілу і використання фінансових результатів.

Прикладом такої організації управління є створення на підприємстві так званих центрів відповідальності. У залежності від того, за які фінансові результати відповідають менеджери центру, розрізняють центри доходів, прибутку, витрат та інвестицій. Ув’язування оплати праці працівників з відповідним запланованим для центру показником (виручка, прибуток, витрати, норма прибутку на інвестиції тощо) підвищують зацікавленість у результатах діяльності і сприяє поліпшенню фінансових результатів підприємства в цілому.

Управління за центрами відповідальності характеризується чітким розподілом функцій між структурними підрозділами підприємства (департаментами, відділами, дільницями тощо), великою самостійністю і відповідальністю співробітників у вирішенні оперативних питань.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.