Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A. Ўтучний пасивний iмунiтет
B. ѕриродний активний iмунiтет

C. Ўтучний активний iмунiтет

D. ѕриродний пасивний iмунiтет

E. ¬идовий спадковий iмунiтет

 

“ема: Ђ≤мунолог≥чна реактивн≥стьї

ƒвомiс€чна дитина контактувала з хворим на кiр старшим братом. ƒiльничний педiатр стверджуЇ, що не потрiбно робити в такому вiцi щепленн€ проти кору, навiть пiсл€ контакту з хворим. « чим це повТ€зано?

A. Ќа€внiсть материнського iмунiтету

B. ¬исока алергеннiсть вакцини

C. Ќизька ефективнiсть вакцини

D. ƒуже малий вiк дитини

E. ¬исока токсичнiсть вакцини

“ема: Ђ–оль спадковост≥, конституц≥њ та в≥кових зм≥н в патолог≥њї

1. —падковi захворюванн€ можуть бути повТ€занi з порушенн€м структури i кiлькостi хромосом або генiв. яке з перерахованих захворювань вiдноситьс€ до моногенних захворювань?

A. √емофiлi€

B. ÷укровий дiабет

C. —индром Ўерешевського

D. —индром  лайнфельтера

E. ’вороба ƒауна

“ема: Ђјлерг≥€ї

1. „оловiковi дл€ дiагностики туберкульозу був введений туберкулiн. Ќа мiсцi введенн€ виникло почервонiнн€, що на прот€зi двух дiб збiльшилось врозмiрi. який тип алергiчноњ реакцiњ розвинувс€ у людини на туберкулiн?

A.  лiтинно-опосередкований

B. јнафiлактичний

C. Iмуннокомплексний

D. —тимулююча алергiчна реакцi€

E. Ц

 

2. ” дитини пiсл€ вживанн€ полуницi виникли свербл€чi червонi пл€ми по шкiрi (кропивниц€). ƒо €кого типу алергiчних реакцiй за класифiкацiЇю ƒжелла i  умбса вiдноситьс€ ц€ реакцi€?

A. –еагiновий (анафiлактичний)

B. ÷итотоксичний (цитолiз)

C. Iмунокомплексний (реакцiњ феноме-

ну јртюса)

D.  лiтинно-опосередкований

E. —тимулюючий

 

3. „оловiковi дл€ дiагностики туберкульозу був введений туберкулiн. Ќа мiсцi введенн€ виникло почервонiнн€, що прот€гом двох дiб збiльшилось у розмiрi. який тип алергiчноњ реакцiњ розвинувс€ у людини?

A.  лiтинно-опосередкований

B. јнафiлактичний

C. Iмунокомплексний

D. —тимулююча алергiчна реакцi€

E. Ц

 

4. ’ворому проведена трансплантацi€ нирки. „ерез декiлька дiб настало вiдторгненн€ трансплантанта. ƒо €кого типу алергiчних реакцiй вiдноситьс€ це ускладненн€?

A. ”повiльненого типу

B. Ќегайного типу

C. јнафiлаксi€

D. јтопi€

E. Ц

5. „ерез декiлька хвилин пiсл€ повторного введенн€ хворому пенiцилiну у нього зТ€вилис€ €духа, затерплiсть €зика, запамороченн€, гiперемi€, а потiм блiдiсть шкiри. ўо зумовило такий важкий стан хворого?

A. јнафiлактичний шок

B. —ироваткова хвороба

C. √емолiтична анемi€

D. √острий гломерулонефрит

E. Ѕронхiальна астма

6. ” пацiЇнтки щорiчно в перiод цвiтiнн€ трав виникаЇ гостре катаральне запаленн€ конТюнктиви очей та слизовоњ оболонки порожнини носа, що Ї про€вом алергiњ. ƒо €кого типу алергiйних реакцiй можна вiднести цi симптоми?

A. јнафiлактичний

B. ÷итотоксичний

C. Iмунокомплексний

D.  лiтинно-опосередкований

E.  лiтиннi дисфункцiњ

 

7. ѕiд час дослiдженн€ кровi у групи альпiнiстiв, €кi беруть участь у сходженнi на вершину, було вiдзначено еритроцитоз, збiльшенн€ кiлькостi гемоглобiну. який тип гiпоксiњ призвiв до стимул€цiњ еритропоезу у кiстковому мозку?

A. √iпоксична

B. «мiшана

C. √емiчна

D. ÷иркул€торна

E. “канинна

8. ” пацiЇнтки щорiчно в перiод цвiтiнн€ трав виникаЇ гостре катаральне запаленн€ конТюнктиви очей та слизовоњ оболонки порожнини носа, що Ї про€вом алергiњ. ƒо €кого типу алергiйних реакцiй можна вiднести цi симптоми?

A. јнафiлактичний

B. ÷итотоксичний

C. Iмунокомплексний

D.  лiтинно-опосередкований

E.  лiтиннi дисфункцiњ

9. ѕри алергiчних реакцi€х негайного типу виникаЇ дегранул€цi€ тканинних базофiлiв, €кi видiл€ютьбi ологiчно активнi речовини. ќднiЇю з таких речовин Ї:

A. √iстамiн

B. јцетилхолiн

C. ѕрофiбринолiзин

D. ‘актор ’агемана

E. “ромбоксан

10. ѕiсл€ повторного введенн€ хворому пенiцилiну через декiлька хвилин у нього зТ€вилис€ €духа, затерплiсть €зика, запамороченн€, гiперемi€, а потiм блiдiсть шкiри. ўо зумовило такий важкий стан хворого?

A. јнафiлактичний шок

B. —ироваткова хвороба

C. √емолiтична анемi€

D. √острий гломерулонефрит

E. Ѕронхiальна астма

11. ƒл€ визначенн€ чутливостi до антибiотикiв пацiЇнту внутрiшньошкiрно ввели 0,2 мл розчину пенiцилiну. „ерез 10 хвилин у мiсцi введенн€ зТ€вилис€ гiперемi€ та набр€к. ƒо €кого типу, за класифiкацiЇю  умбса та ƒжелла, вiдноситьс€ ц€ реакцi€?

A. јнафiлактична реакцi€ (феномен ќверi)

B. ÷итотоксична реакцi€

C. –еакцi€ типу феномена јртюса

D. √iперчутливiсть сповiльненого типу

E. “уберкулiнова реакцi€

 

12. ” дитини, що хвора на дифтерiю, через 10 днiв пiсл€ введенн€ антитоксичноњ протидифтерiйноњ сироватки зТ€вилос€ висипанн€ на шкiрi, €ке супроводжувалос€ сильним свербiжем, пiдвищенн€м температури тiла до 380; виник бiль у суглобах. який стан спо- стерiгавс€ у дитини?

A. —ироваткова хвороба

B. јнафiлактична реакцi€

C. јтопi€

D. √iперчутливiсть сповiльненого типу

E.  онтактна алергi€

 

13. ƒл€ визначенн€ чутливостi до антибiотикiв пацiЇнту внутрiшньошкiрно

ввели 0,2 мл розчину пенiцилiну. „ерез 10 хвилин у мiсцi введенн€ зТ€вилис€ гiперемi€ та набр€к. ƒо €кого типу, за класифiкацiЇю  умбсу та ƒжелла, вiдноситьс€ ц€ реакцi€?

A. јнафiлактична реакцi€ (феномен ќверi)

B. ÷итотоксична реакцi€

C. –еакцi€ типу феномена јртюса

D. √iперчутливiсть сповiльненого типу

E. “уберкулiнова реакцi€

 

“ема: Ђћ≥сцев≥ порушенн€ кровооб≥гуї

1. ƒл€ експериментального утворенн€ тромб≥в в судинах поруч з веною бриж≥ жаби кладуть кристалик кухонноњ сол≥. ўо Ї основним механ≥змом, €кий запускаЇ тромбоутворенн€ у данному випадку?

A. «авихренн€ кровоточу

B. «ростанн€ активност≥ системи згортанн€ кров≥

C. ѕошкодженн€ ендотел≥ю

D. «ниженн€ активност≥ системи проти згортанн€ кров≥

E. —пов≥льненн€ кровоточу

2. ” хворого 54-х рокiв, €кий скаржитьс€ на бiль, блiдiсть та вiдчутт€ похолоданн€ нижнiх кiнцiвок, лiкар дiагностував облiтеруючий ендартерiњт. яке порушенн€ периферичного кровообiгу Ї головною причиною зазначених симптомiв?

A. ќбтурацiйна iшемi€

B. Ќейропаралiтична артерiальна гiперемi€

C. Ќейротонiчна артерiальна гiпере- мi€

D. ¬енозна гiперемi€

E. ¬енозний стаз

3. ” жiнки 25-ти рокiв на 8-му мiс€цi вагiтностi зТ€вилис€ ознаки розширенн€ вен нижнiх кiнцiвок, набр€ки стоп.який вид розладiв периферичного кровообiгу спостерiгаЇтьс€ у вагiтноњ?

A. ¬енозна гiперемi€

B. јртерiальна гiперемi€ нейротонiчного типу

C. јртерiальна гiперемi€ нейропаралiтичного типу

D. Iшемi€

E. ≈мболi€

 

4. ” хворого 40-ка рокiв з iшемiчною хворобою серц€ i захворюванн€м судин (облiтеруючий ендартерiњт) пiд час огл€ду нижнiх кiнцiвок ви€вленi блiдiсть i дистрофiчнi змiни шкiри, зниженн€ мiсцевоњ температури, порушенн€ чутливостi, бiль. яке порушенн€ периферичного кровообiгу маЇ мiсце у хворого?

A. ќбтурацiйна iшемi€

B.  омпресiйна iшемi€

C. јнгiоспастична iшемi€

D. ¬енозна гiперемi€

E. јртерiальна гiперемi€

 

5. ” жiнки 25-ти рокiв на 8-му мiс€цi вагiтностi зТ€вилис€ ознаки розширенн€ вен нижнiх кiнцiвок, набр€ки стоп. який вид розладiв периферичного кровообiгу спостерiгаЇтьс€ у вагiтноњ?

A. ¬енозна гiперемi€

B. јртерiальна гiперемi€ нейротонiчного типу

C. јртерiальна гiперемi€ нейропаралiтичного типу

D. Iшемi€

E. ≈мболi€

6. ” хворого 54-х рокiв, €кий скаржитьс€ на бiль, блiдiсть та вiдчутт€ похолоданн€ нижнiх кiнцiвок, лiкар дiагностував облiтеруючий ендартерiњт. яке порушенн€ периферичного кровообiгу Ї головною причиною зазначених симптомiв?

A. ќбтурацiйна iшемi€

B. Ќейропаралiтична артерiальна гiперемi€

C. Ќейротонiчна артерiальна гiперемi€

D. ¬енозна гiперемi€

E. ¬енозний стаз

7. ’ворому iз закритим переломом плечовоњ кiстки накладена гiпсова повТ€зка. „ерез день зТ€вилис€ припухлiсть, синюшнiсть i похолоданн€ кистi травмованоњ руки. ѕро €кий розлад периферичного кровообiгу свiдчать данi ознаки?

A. ¬енозна гiперемi€

B. јртерiальна гiперемi€

C. “ромбоз

D. ≈мболi€

E. Iшемi€

8. ∆iнка звернулас€ до лiкар€ зi скаргами на бiль у ногах, €кий зТ€вл€Їтьс€ надвечiр, набр€клiсть стоп i гомiлок. ќбТЇктивно: шкiра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. яки тип порушенн€ периферичного кровообiгу маЇ мiсце у даноњ хвороњ?

A. ¬енозна гiперемi€

B. јртерiальна гiперемi€

C. Iшемi€

D. —таз

E. “ромбоз

9. ” хворого 40-ка рокiв з iшемiчною хворобою серц€ i захворюванн€м судин (облiтеруючий ендартерiњт) пiд час огл€ду нижнiх кiнцiвок ви€вленi блiдiсть i дистрофiчнi змiни шкiри, зниженн€ мiсцевоњ температури, порушенн€ чутливостi, бiль. яке порушенн€ периферичного кровообiгу маЇ мiсце у хворого?

A. ќбтурацiйна iшемi€

B.  омпресiйна iшемi€

C. јнгiоспастична iшемi€

D. ¬енозна гiперемi€

E. јртерiальна гiперемi€

10. ѕацiЇнт 54-х рокiв пiсл€ значного психоемоцiйного напруженн€ раптово вiдчув сильний бiль за грудниною з iррадiацiЇю в лiву руку, лiвий бiк шињ, страх смертi, вiн вкривс€ холодним потом. ѕрийом нiтроглiцерину вгамував бiль. Ќазвiть розлад мiсцевого кровообiгу в серцi, €кий найбiльш вiрогiдно розвинувс€ в даному випадку:

A. Iшемi€

B. “ромбоз

C. ≈мболi€

D. јртерiальна гiперемi€

E. ¬енозна гiперемi€

11. ” дитини внаслiдок попаданн€ гар€чоњ води на руку виник опiк. Ўкiра на мiсцi опiку €скраво-червона. яке порушенн€ мiсцевого кровообiгу виникло на мiсцi опiку?

A. јртерiальна гiперемi€

B. ¬енозна гiперемi€

C. —таз

D. “ромбоз

E. ≈мболi€

12. ” хворого 40 рокiв на iшемiчну хворобу серц€ та захворюванн€ судин нiг (облiтеруючий ендартерiњт), пiд час огл€ду нижнiх кiнцiвок ви€влено блiдiсть та дистрофiчнi змiни шкiри, пониженн€ мiсцевоњ температури, порушенн€ чутливостi, бiль. яке порушенн€ периферичного кровообiгу маЇ мiсце у хворого?

A. ќбтурацiйна iшемi€

B.  омпресiйна iшемi€

C. јнгiоспастична iшемi€

D. ¬енозна гiперемi€

E. јртерiальна гiперемi€

13. ” хворого похилого вiку перелом правоњ стегновоњ кiстки. ѕiд час транспортуванн€ стан хворого погiршивс€, рiзко знизивс€ кровТ€ний тиск, виникли ознаки емболiњ легеневоњ артерiњ. ¬иберiть найбiльшв iрогiдну причину данного ускладненн€:

A. ∆ирова емболi€

B. “канинна емболi€

C. “ромбоемболi€

D. √азова емболi€

E. ѕовiтр€на емболi€

“ема: Ђ«јѕјЋ≈ЌЌяї

1. ѕершими лейкоцитами, що зТ€вл€ютьс€ у вогнищ≥ запаленн€,Ї:

A. ћоноцити

B. ≈оз≥ноф≥ли

C. Ћ≥мфоцити

D. Ќейтроф≥ли

E. Ѕазоф≥ли

 

2. ’ворому з артритом л≥кар призначив парацетамол Ц ≥нг≥б≥тор циклооксигенази. ”творенн€ €ких б≥олог≥чно активних сполук гальмуЇтьс€ цим препаратом?

A. …одтирон≥ни

B.  атехолам≥ни

C. ѕристагландини

D. ≤нтерферони

E. ÷иток≥ни

 

3. ” хворого 55-ти рок≥в на 4-й день л≥куванн€ ≥ндометацином виникла шлункова кровотеча внасл≥док утворенн€ виразки слизовоњ оболонки шлунка. ”льцерогенна д≥€ препарату повТ€зана ≥з зменшенн€м активност≥ такого ферменту:

A. “ромбоксансинтетаза

B. ÷иклооксигеназа-1 (÷ќ√-1)

C. Ћ≥пооксигеназа (Ћќ√)

D. ѕростацикл≥нсинтетаза

E. ÷иклооксигеназа -2(÷ќ√-2)

 

4. ” хворого з високою температурою т≥ла, вираженими бол€ми у горл≥ п≥д час ковтанн€, д≥агностовано анг≥на. як≥ з вказаних симптом≥в в≥днос€тьс€ до м≥сцевих ознак гострого запаленн€?

A. “ах≥кард≥€

B. Ћейкоцитоз

C. Ћихоманка

D. ѕочервон≥нн€

E. ѕ≥двищенн€ Ўќ™

 

5. « плевральноњпорожнини хворого отримано ексудат наступного складу: б≥лок Ц 34 г/л, кл≥тини 3600 в мкл, переважають нейтроф≥ли, рЌ- 6,8. який вид ексудату у хворого?

A. √емораг≥чний

B. —ерозний

C. ‘≥бринозний

D. √н≥йний

E. «м≥шаний

 

6. ” хворого 46-ти рокiв на 2-гу добу пiсл€ гострого запаленн€ колiнного суглоба було вiдзначено збiльшенн€ суглоба у розмiрах, набр€клiсть шкiри. Ќа €кiй стадiњ розвитку запаленн€ спостерiгаютьс€ данi ознаки?

A. ≈ксудацi€

B. јльтерацi€

C. ѕролiферацi€

D. –егенерацi€

E. —клероз

 

7. √люкокортикоњди мають протизапальну активнiсть. ÷е повТ€зано зi збiльшенн€м за њх участю синтезу специфiчних бiлкiв, €кi пригнiчують активнiсть фосфолiпази ј2. яка сполука вивiльн€Їтьс€ в результатi дiњ цiЇњ фосфолiпази та Ї попередником протизапальних речовин?

ј. јрахiдонова кислота

B. ƒiацилглiцерол

C. ‘осфоiнозитол

D. ‘осфатидна кислота

E. ‘осфохолiн

 

8. ” хворого 55-рокiв на 4-й день лiкуванн€ iндометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизовоњ оболонки шлунка. ”льцерогенна дi€ препарату повТ€зана iз зменшенн€м активностi такого ферменту:

A. ÷иклооксигеназа-1 (÷ќ√-1)

B. ÷иклооксигеназа-2 (÷ќ√-2)

C. Ћiпооксигеназа (Ћќ√)

D. “ромбоксансинтетаза

E. ѕростациклiнсинтетаза

 

9. ƒо лiкар€ звернувс€ хворий, €кий кiлька днiв тому поранив кисть лiвоњ руки. —каржитьс€ на бiль у дiл€нцi ушкодженн€, обмеженн€ рухiв пальц€ми. ѕри огл€дi встановлено, що кисть збiльшена в обТЇмi, гiперемована, температура шкiри пiдвищена. ѕро €кий типовий патологiчний процес свiдчать данi ознаки?

A. «апаленн€

B. ѕухлина

C. ≈мболi€

D. “ромбоз

E. Ћiмфостаз

10. ќбмiн арахiдоновоњ кислоти супроводжуЇтьс€ утворенн€м бiологiчно активних сполук. ¬кажiть сполуки, що утворюютьс€ за участю лiпооксигеназного шл€ху:

A. ЋейкотрiЇни

B.  iнiни

C.  атехоламiни

D.∆овчнi кислоти

E. —тероњди

11. ” хворого з гострою пневмонiЇю маЇ мiсце набр€к i ущiльненн€ легеневоњ тканини. якi клiтини першими iнфiльтрують зону запаленн€ i забезпечують ефективний захист вiд бактерiальноњ iнфекцiњ?

A. Ќейтрофiли

B. ћоноцити

C. “ромбоцити

D. ≈озинофiли

E. Ѕазофiли

12. Ќестероњднi протизапальнi засоби використовують у медичнiй практицi дл€ лiкуванн€ ревматоњдного артриту, остеоартрозу, запальних захворювань сполучноњ тканини. јктивнiсть €кого ферменту гальмують цi препарати?

A. ÷иклооксигеназа

B. √ексокiназа

C. —укцинатдегiдрогеназа

D. јмiнотрансфераза

E.  сантиноксидаза

13. ѕротизапальна дi€ р€ду препаратiв зумовлена гальмуванн€м вивiльненн€ арахiдоновоњ кислоти. ÷€ кислота Ї попередником:

A. ѕростагландинiв

B. —ечовоњ кислоти

C. —ечовини

D. √ему

E. ’олестерину

14. ѕершими лейкоцитами, що зТ€вл€ютьс€ у вогнищi запаленн€, Ї:

A. Ќейтрофiли

B. ћоноцити

C. ≈озинофiли

D. Ћiмфоцити

E. Ѕазофiли

15. ” хворого на плеврит пiд час плевральноњ пункцiњ отримано прозору рiдину без запаху. який тип ексудату отримано пiд час пункцiњ?

A. —ерозний

B. √еморагiчний

C. √нiйний

D. ‘iбринозний

E. √нилiсний

16. ” дитини в дiл€нцi опiку спостерiгаЇтьс€ гiперемi€ шкiри, невеличкi пухирцi, заповненi прозорою рiдиною. якого характеру рiдина в пухирц€х?

A. —ерозний ексудат

B. √еморагiчний ексудат

C. √нiйний ексудат

D. “ранссудат

E. √нилiсний ексудат

17. √ормони бiлково-пептидноњ природи здiйснюють свiй вплив на регул€цiю бiохiмiчних процесiв, активуючи аденiлатциклазу. яка сполука утворюЇтьс€ в результатi дiњ цього ферменту?

A. цјћ‘

B. ц√ћ‘

C. ц÷ћ‘

D. ц“ћ‘

E. ц”ћ‘

18. јцетилсалiцилову кислоту використовують пiд час лiкуванн€ ревматизму. Ќа €кий процес впливаЇ ацетилсалiцилова кислота?

A. —интез простагландинiв

B. –озпад глюкози

C. —интез глiкогену

D. —интез амiнокислот

E. –озпад жирiв

19. ” хворого 72 рокiв з дiагнозом "перитонiт"пiд час лапаротомiњ (розтину) черевноњ порожнини отримана рiдина мутно-жовтого кольору iз зеленуватим вiдтiнком, неприЇмного запаху; вмiст бiлку - 0,39 г/л, в осадi значна кiлькiсть дегенеративних форм нейтрофiлiв, гнiйнi тiльц€. ¬изначте характер рiдини, €ка отримана пiд час пункцiњ:

A. √нильний ексудат

B. √нiйний ексудат

C. √еморагiчний ексудат

D. —ерозний ексудат

E. “ранссудат

20. ƒл€ розсмоктуванн€ рубцiв пiсл€ опiкiв та операцiй, а також гематом, в клiнiцi використовуЇтьс€ препарат лiдаза. ўо розщеплюЇ даний фермент?

A. √iалуронова кислота

B. √епарин

C. ’ондроњтин-4-сульфат

D.  ератансульфат

E. ƒерматансульфат

“ема: Ђ√ар€чкаї

1. ” хворого тривало тримаЇтьс€ температура, причому рiзниц€ мiж ранковою i вечiрньою температурою не перевищуЇ 1oC. ƒо €кого типу температурних кривих вiдноситьс€ лихоманка у даного хворого?

A. ѕостiйна

B. ѕослаблююча

C. √ектична

D. —потворена

E. ѕеремiжна

 

2. ѕозитивний результат при лiкуваннi сифiлiсу даЇ пiротерапi€. « €ким впливом лихоманки на органiзм це повТ€зано?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 672 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1369 - | 1246 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.081 с.