Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћемлекетт≥к емтихан тесттер≥ 17 страница
A) +∆»A. јлдыңғы қабырға мен қарынша аралық перден≥ң трансмуралды миокард инфаркты, жедел кезең

B) ∆»A. јлғаш дамыған стенокарди€

C) ∆»A.Үдемел≥ стенокарди€ жедел кезең

D) ∆»A. Bазоспастикалық стенокарди€

E) ∆»A. јртқы диафрагмалды аймақтың ≥р≥ ошақты миокард инфаркты, жедел кезең

1215.Ќауқас A, 50 жаста, жұмысында болған стресст≥к жағдайдан кей≥н кенет ауырып қалды. “өс артында қатты қысып ауыру сез≥м≥ пайда болды, ол күн≥ бойы сақталып тұрды.  ешке науқас жедел жәрдем бригадасын шақыртты. Ё √-да V1-V3 т≥ркемелер≥нде патологи€лық Q сермес≥, R сермес≥ жоғалып кеткен, ST сегмент≥ 6 мм жоғары көтер≥лген.Ќауқасқа қандай дәр≥-дәрмек қолданасыз?

A)+ √епарин

B) »зокет

C) ¬икасол

D) ћетопролол

E) ћоносан

1216. Ѕұдан 2 жыл бұрын миокард инфарктымен ауырған 42 жастағы науқаста физикалық күштеме кез≥нде кенет жүрег≥ қағып, тынысы тарылған. Ўақыртуға келген жедел жәрдем дәр≥гер≥ түс≥рген Ё √-да қарынша үст≥л≥к пароксизмалды тахикарди€ т≥ркелд≥. Ұстаманы тоқтату үш≥н көктамырға қандай препарат енг≥зед≥?

A) +¬ерапамил

B) ћекситил

C) ƒибазол

D) Ћидокаин

E) јтропин

1217. енет ес≥нен танып, эпилепси€ түр≥ндег≥ тырыспалар пайда болған 60 жасар науқасқа жедел жәрдем бригадасын шақырған. Қарағанда: науқас ес≥нде, жүрек тұсы ауырсынуына, әлс≥зд≥к пен бас ауруына шағымданады, ер≥кс≥з к≥ш≥ дәрет≥н ж≥бер≥п қойған. јнамнез≥нде: ∆»A. »нфарктан кей≥нг≥ кардиосклероз диагнозы, Ё √-да II дәрежел≥ јV-блокадасы, ћобитц II. Ёлектрокардиостимул€ци€ дайын болғанға дей≥н науқасқа енг≥з≥лед≥

A) +Ѕұлшық етке клофелин

B)  өктамырға верапамил

C)  өктамырға атенолол

D)  өктамырға алупент

E)  өктамырға фуросемид

1218.“ыныс жолдарының өтк≥зг≥шт≥г≥н қалпына келт≥ру мақсатында коникотоми€ жасалынады:

A) +—ақина тәр≥зд≥ және қалқанша тәр≥зд≥ шем≥ршект≥ң т≥ндер≥н көлденең кесу

B) —ақина тәр≥зд≥ шем≥ршект≥ бойымен кесу

C) —ақина тәр≥зд≥ шем≥ршект≥ көлденен кесу

D)  ең≥рдект≥ң 1 және 2 сақиналарын көлденең кесу

E)  ең≥рдект≥ң 1 сақинасымен сақина тәр≥зд≥ шем≥ршект≥ң арасын кесу

1219.∆ас нәрестелерде асқазанды жуу кез≥нде сумен үлану қауп≥ жоғары, сондықтанда асқазанда қалып қойған судың мөлшер≥...... аспау керек.

A)+ 100-150мл-ден

B) 50-200мл-ден

C) 400-500мл-ден

D) 150-200мл-ден

E) 200-300мл-ден

1220.Қарыншалық фибрилл€ци€ның нег≥зг≥ ем≥

A) +Ёлектрл≥к дефибрилл€ци€

B) Ћидокаинд≥ көктамырлық еңг≥зу

C)  алий хлорид≥, кальций хлорид≥, атропинд≥ көктамырға еңг≥зу

D) ∆үрект≥ң жабық массажы

E) јмиодаронды көк тамырға еңг≥зу

1221.“ер≥ астылық эмфизема деген≥м≥з:

A) +“ер≥ астылық май қабатына ауаның жиналуы

B) јуаның плевра қуысына ену≥, кер≥ шықпауы

C) јуаның плевра қуысына ену≥ және кер≥ шығуы

D) Ѕуындарда ауаның жиналуы

E) ≤ш қуысына ауаның жиналуы

1222.јшық пневмоторакс деген≥м≥з

A) +ѕлевра қуысының сыртқы ортамен қатынасының болуы

B) јуа плевра қуысына енед≥, кер≥ шықпайды, ауа көлем≥ ұлға€ды

C) “ер≥ астылық май қабатына ауаның жиналуы

D) Ѕуындарда ауаның жиналуы

E) ≤ш қуысына ауаның жиналуы

1223. лапанды пневмоторакс деген≥м≥з

A) +јуа плевра қуысына енед≥, кер≥ шықпайды,ауа көлем≥ ұлға€ды

B) ѕлевра қуысының сыртқы ортамен қатынасының болуы

C) “ер≥ астылық май қабатына ауаның жиналуы

D) Ѕуындарда ауаның жиналуы

E) ≤ш қуысына ауаның жиналуы

1224.Өкпеден қан кетуд≥ң клиникалық белг≥лер≥

A) +Ұйымаған ақшыл көп≥рш≥кт≥ қан

B) Қақырықта қара түст≥ қан және тамақ қалдықтарының болуы

C) Ұйыған қара түст≥ қанның кету≥

D) Қоңыр түст≥ тұтқыр қақырық

E) Қан аралас құсық

1225.Қан қақыру белг≥с≥ тән емес ауруды ата:

A) +—тенокарди€

B) 12 ел≥ ≥шект≥ң ойық жарасы

C) Өкпе артери€сының тромбоэмболи€сы

D) √удпасчер синдромы

E) Өкпе туберкулез≥

1226.Қан тоқтатқыш байлам (жгут) орналастыру ұзақтығы:

A) +2 сағат жазда және 1 сағат қыста

B) 1 сағат жазда және 2 сағат қыста

C) 2 сағат жазда және қыста

D) 1,5 жазда және 0,5 сағат қыста

E) барлық мезг≥лде 30 мин. көп емес

1227.“ес≥лген асқазан жарасына тән сипмтомдарды ата:

A)+ Қанжар суққандай ауырсыну, дөнгелек тәр≥зд≥ ≥ш, қан құсу

B) Қанжар сұққандай ауырсыну, тақтай тәр≥зд≥ ≥ш, бауыр тұйықтығының жоғалуы

C) ƒөңгелек тәр≥зд≥ ≥ш, қан құсу, метеоризм

D) Қанжар сұққандай ауырсыну, метеоризм, бауыр тұйықтығының жоғалуы

E) ƒөңгелек тәр≥зд≥ ≥ш, бауыр тұйықтығының жоғалуы

1228.јнафилактикалық шокқа т≥н клиникалық көр≥н≥с:

A)+ јҚҚ кенеттен төмендеу≥, ж≥пше тәр≥зд≥ пульс, мұздай терд≥ң басуы

B) Әлс≥зд≥к, бас айналу, брадикарди€, геморраги€лық бөртпе

C) “ер≥ жамылғысының бозғылтатуы, јҚҚ калыпты, геморраги€лық бөртпе

D) ѕолиури€, јҚҚ төмендеу≥

E) ≤ш қуысының кебу≥, ≥шт≥ң қатуы

1229.”ксус ер≥т≥нд≥с≥мен уланғанда көрсет≥лет≥н жедел көмек тәрт≥б≥н көрсет:

A) +Ќаркотикалық анальгетик енг≥зу, асқазанды зонд арқылы сумен жуу, натрий гидрокорбонат енг≥зу

B) Құсуды шақыру, наркотикалық анальгетик енг≥зу, асқазанды сода ер≥т≥нд≥с≥мен зонд арқылы жуу

C) јсқазанды сумен жуу, жүрек гликозид≥ң енг≥зу

D) Құсуды шақыру, жүрек гликозид≥н және натрий гидрокарбонатын енг≥зу

E) јсқазанды зондпен жуу, жүрек гликозид≥н және натрий гидрокарбонатын енг≥зу

1230.ƒен≥ сау адамда қан айналымы мен тыныс алуының толық тоқтағаннан кей≥нг≥ т≥р≥лту үш≥н қажет уақыты

A) +3-5 минут

B) 10 минут

C) 5-7 минут

D) 10-15 минут

E) 15-20 минут

1231.√ипогликеми€лық комадан шығарудың нақты әд≥с≥

A) +40 % глюкоза көк тамырға ағыммен еңг≥зу

B) 40 % глюкоза көк тамырға тамшылап еңг≥зу

C) 5 % глюкозаны тамшылап еңг≥зу

D) »нсулин 6-8 ≈ƒ, 40 % глюкоза көк тамырға еңг≥зу

E) 5 % глюкозаны көк тамырға ағыммен еңг≥зу

1232. етодиабетт≥к комадағы науқастың ауызынан шығатын и≥с

A) +јцетон

B) ћиндаль

C) јммиак

D) Ў≥р≥ген жұмыртқа

E) ѕ≥с≥п кеткен қауын

1233.√ипергликеми€лық комада байқалады:

A) + уссмауль тынысы

B) „ейн-—токстынысы

C) ¬езикул€рлы тыныс

D) јпноэ тынысы

E) Ѕиотта тынысы

1234.Ќауқас опиаттармен улану кез≥нде тыныс тежелгенде ең ти≥мд≥ шара

A) +Ѕемегрид енг≥зу

B) Өкпен≥ң адекватты вентилл€ци€сын қамтамасыз ету

C) јсқазан жуу

D) Ћазикс енг≥зу

E) Өттег≥мен ингал€ци€ жасау

1235.Ѕотулизмн≥ң клиникасына тән синдромдар:

A) +ќфтальмоплеги€лық және бульбарлы

B) ћезенхималды қабыну

C) ѕаралитикалық

D) Ѕронхообструктивт≥

E) јспирационды-обтурационды

1236.јуыз қуысының шырышты қабатындағы қызылша ауруына тән белг≥лер:

A)+ ‘илатов- оплик дақтары

B) ѕленкалы жабынды

C)  өп≥рш≥кт≥ бөртпелер

D) Ёкзантема

E) ≤р≥нд≥ жабынды

1237.“ризм деген≥м≥з:

A) +Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң кернеу≥нен ауызды аша алмау

B) ∆оғарғы қабақтың салбырауы

C) ∆ара манындағы бұлшық еттерд≥ң кернеу≥

D) Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң кернеу≥нен ауызды жаба алма

E) Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң тонусының босансуы

1238.—≥респе кез≥ндег≥ опистотонустың сипаттамасы:

A) +Ќауқас табаны және шүйдес≥мен төсекке т≥реп денес≥н≥ң арка тәр≥зд≥ и≥лу≥

B) Ѕет әлпет≥ - маска тәр≥зд≥

C) Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң құрысуы

D) ∆ара манындағы бұлшық еттерд≥ң кернеу≥

E) Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң тонусының босансуы және атони€сы

1239.“асымалдау кез≥нде босанатын әйелд≥ң толғағы басталса, жедел жәрдем дәр≥гер≥н≥ң әрекет≥:

A) +јвтомашинаны тоқтатып тууды қабылдау

B) Ѕосанатын әйелд≥ жақын перзентханаға жетк≥зу

C) јуырсынуды басатын дәр≥лерд≥ енг≥зу

D) ∆атырдың жиырылу қаб≥лет≥н тежейт≥н препараттарды енг≥зу

E) ∆атырдың жиырылу қаб≥лет≥н күшейтет≥н препараттарды енг≥зу

1240.“ахи-брадикарди€ фонында қысқа уақытта ес≥нен таңу,тыныстың, қан тамыр соғысының жоғалуы, қан қысымының төмендеу≥, тер≥н≥ң бозаруы, құрысулар, ер≥кс≥з зәрд≥ң бөл≥ну≥ және жалпы жағдайының өз бет≥нше қайта қалпына келу≥мен жүрет≥н жағдай:

A) +ћорганьи-Ёдамс-—токс синдромы

B) Қарыншалардың дефибрилл€ци€сы

C) √ипергликеми€лық жағдай

D) Ёпилептикалық статус

E) ќртостатикалық коллапс

1241.Өрш≥мел≥ тұрақсыз стенокарди€сымен ауыратын науқастарда байқалады:

A) +Ўамалы күшт≥ң әсер≥нен дамитын ұстама, оның ұзаруы, нитроглицерин әсер≥н≥ң төмендеу≥

B) Өте күшт≥ физикалық күшт≥ң әсер≥нен дамитын ұстама

C) —тенокарди€ ұстамасының жи≥л≥г≥н≥ң азайуы

D) —тенокарди€ ұстамасының ұзақтығының төмендеу≥

E) Қан қысымының кенеттен құрт жоғарлауы

1242.“ыныс алғанда прекардиалды аймақта ауырсыну сез≥м≥н≥ң күшею≥, ұзаруы, инспираторлы ент≥гу, жүрек тондарының тұйықталуы, тахикарди€, мойын веналарының ≥с≥ну≥, сегмент≥н≥ң барлық т≥ркемелерде жоғарлауымен көр≥нет≥н клиникалық жағдай:

A) +ѕерикардит

B) Ёндокардит

C) ћиокардит

D) јйналмалы миокард инфарктысы

E) Өкпе артери€сының тромбоэмболи€сы

1243. ардиогенд≥ шоктың ем≥нде қолдануға болмайтын препарат:

A) +Ќитроглицерин

B) ƒофамин

C) ƒобутрекс

D) ѕреднизолон

E) ѕолиглюкин

1244.Ќауқас 50 жастағы ер адам кенеттен физикалық күшт≥ң әсер≥не кеуде клеткасының сол жақ аймағындағы ауырсыну сез≥м≥не шағымданып, жедел жәрдем бригадасын шақырған. Қарағанда: сол қолының қимылы кез≥нде және терең дам алғанда ауырсыну сез≥м≥ күшейед≥. Өкпе аускультаци€сында сол жағында тынысы әлс≥реген, перкусси€да тимпанит Ѕолжама диагноз:

A) +—понтанды пневмоторакс

B) ∆»A. —тенокарди€

C) ќстеохондроз

D) Қабырға аралық невралги€

E) Ёкссудативт≥ плеврит

1245.Қабырға аралық невралги€ға байланысты кеуде тұсындағы ауырсыну сез≥м≥н басуға қолданады:

A) +Ќовокаинды блокада

B) ∆үрек гликозидтер≥

C) јнтибиотиктер

D) јнтикоагул€нттар

E) —пазмолитиктер

1246.Ёлектрожарақат салдарынан қысқа уақытқа ес≥нен таңған зардап шегуш≥ге жедел жәрдем дәр≥гер≥ барғанда: жағдайы қаңағаттанарлық, ес≥ анық, шағым айтпайды, јҚҚ-120/75 мм.с.б.б, тамыр соғысы 80 рет минутына. ƒәр≥герд≥ң тактикасы:

A) +∆ұмыс орнына ж≥беру

B) «ардап шегуш≥н≥ бақылау

C) 3-4 күнге жұмыстан босату

D) —едативт≥ препараттарды тағайындау

E) —тационарға тасымалдау

1247.Ќауқас сол жақ қабырға тұсына қатты соққы алған. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарағанда: тер≥с≥ бозарған, тахикарди€ және гипотони€ анықталады, перкуторлы қарабауры ұлғайған, пальпаци€да ≥ш≥н≥ң сол жақ аумағы ауырсынады, ≥ш пердес≥н≥ң т≥т≥ркену симптомы тер≥с. Ќауқаста болуы мүмк≥н:

A) +Қарабауырдың капсуласының жыртылуы

B) ≤ш қуысы қабырғасының жаншылуы (ушиб)

C)  өлдеңен тоқ ≥шект≥ң жыртылуы

D) Ѕауырдың жаншылуы

E) —ол бүйрект≥ң жаншылуы

1248.“ұзды суға батқанда қан анализ≥ндег≥ өзгер≥стер:

A) +√иповолеми€

B) √иперволеми€

C) √ипонатреми€

D) Ёритроциттерд≥ң гемолиз≥

E) √иперкалиеми€

1249.“ұзды суға шынайы батқанда дамиды:

A) +Өкпе капилл€рларынан қанның сұйық бөл≥г≥ альвеолаға өт≥п, көп≥рш≥кт≥ң түз≥лу≥

B) ∆үрект≥ң рефлекторлы тоқтауы

C) –ефлекторлы ларингоспазм

D) √иперволеми€ және гемолиз

E) Қарыншалардың фибрилл€ци€сы

1250.Ёлектр тогымен зақымданғанда терминальды жағдай дамуының б≥рден-б≥р себеб≥:

A) +Қарыншалар фибрилл€ци€сы

B) јсистоли€

C) Ёлектромеханикалық диссоциаци€

D) ћорганьи-јдамс-—токс синдромы

E) ∆үрекшелерд≥ң жыбыры

1251.јра шаққанда өлiмн≥ң жи≥ себебi:

A) +јнафилактикалық шок

B) √ипоксеми€лық кома

C) јртериальды гипертензи€

D)  винке iсiгi

E) ”ртикарлы iсiк

1252.јнафилактикалық шоктың ем≥нде жедел түрде қолданылатын препарат:

A) +јдреналин

B) Ёуфиллин

C) ѕреднизолон

D) ћезатон

E) ƒимедрол

1253. альций антагонистер≥ қайсы аурудың ем≥нде тандамалы препарат:

A) +ѕринцметалл стенокарди€сы

B) ћиокард инфарктысы

C)  ернеу стенокарди€сы ‘  ≤

D)  ернеу стенокарди€сы ‘  ≤≤

E) ћиокард ишеми€сының ауырсынусыз түр≥

1254.јналық без≥н≥ң апоплекси€сы деген≥м≥з:

A) +јналық безд≥ң жарылуы

B) јналық безд≥ң иннерваци€сының зақымдалуы

C) јналық безд≥ң қабынуы

D) јналық безд≥ң қан айналымының бұзылуы

E) јналық безд≥ң жарақаты

1255.∆атыр түт≥г≥ жарылғанда қан жиналады:

A) +ƒуглас кең≥ст≥г≥нде

B) Қынапта

C) Қынаптың алдынғы күмбез≥нде

D) ∆атыр-қуық кең≥ст≥г≥нде

E) ≤ш қуысында

1256.ƒен≥ сау адамда қан айналымы мен тыныс алуының толық тоқтағаннан кей≥нг≥ т≥р≥лту үш≥н қажет уақыты

A) +3-5 минут

B) 10 минут

C) 5-7 минут

D) 10-15 минут

E) 15-20 минут

1257.√ипогликеми€лық комадан шығарудың нақты әд≥с≥

A) +40 % глюкоза көк тамырға ағыммен еңг≥зу

B) 40 % глюкоза көк тамырға тамшылап еңг≥зу

C) 5 % глюкозаны тамшылап еңг≥зу

D) »нсулин 6-8 ≈ƒ, 40 % глюкоза көк тамырға еңг≥зу

E) 5 % глюкозаны көк тамырға ағыммен еңг≥зу

1258. етодиабетт≥к комадағы науқастың ауызынан шығатын и≥с

A) +јцетон

B) ћиндаль

C) јммиак

D) Ў≥р≥ген жұмыртқа

E) ѕ≥с≥п кеткен қауын

1259.√ипергликеми€лық комада байқалады:

A) + уссмауль тынысы

B) „ейн-—токстынысы

C) ¬езикул€рлы тыныс

D) јпноэ тынысы

E) Ѕиотта тынысы

1260.Ќауқас опиаттармен улану кез≥нде тыныс тежелгенде ең ти≥мд≥ шара

A) +Ѕемегрид енг≥зу

B) Өкпен≥ң адекватты вентилл€ци€сын қамтамасыз ету

C) јсқазан жуу

D) Ћазикс енг≥зу

E) Өттег≥мен ингал€ци€ жасау

1261.Ѕотулизмн≥ң клиникасына тән синдромдар:

A) +ќфтальмоплеги€лық және бульбарлы

B) ћезенхималды қабыну

C) ѕаралитикалық

D) Ѕронхообструктивт≥

E) јспирационды-обтурационды

1262.јуыз қуысының шырышты қабатындағы қызылша ауруына тән белг≥лер:

A)+ ‘илатов- оплик дақтары

B) ѕленкалы жабынды

C)  өп≥рш≥кт≥ бөртпелер

D) Ёкзантема

E) ≤р≥нд≥ жабынды

1263.“ризм деген≥м≥з:

A) +Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң кернеу≥нен ауызды аша алмау

B) ∆оғарғы қабақтың салбырауы

C) ∆ара манындағы бұлшық еттерд≥ң кернеу≥

D) Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң кернеу≥нен ауызды жаба алма

E) Ўайнау бұлшық еттер≥н≥ң тонусының босансуы

1264. јуруханаға дей≥нг≥ сатыда гипертони€лық кризд≥ емдеуде төменде көрсет≥лген препараттардың қайсысы таңдаулы болып табылады?

A)+ “≥л астына нифедипин

B) Ќатрий нитропруссид≥ к/т

C) Ћабетолол к/т

D) јтенололды ≥шу

E) Ќитроглицерин к/т

1265. 35 жастағы науқас қатты бас ауруы, бас айналу, жүрек айнуына шағымданған. Ќауқас өз≥н қо€рға жер таппай, сабырсызданған. “уыстары жедел жәрдем бригадасын шақырған. Қарағанда: пульс≥ 98 соққы, јҚҚ 190/120 мм.с.б.б. Ѕас ауруы тыныштандарғыш препараттарды қабылдағаннан соң басылды. Өз≥н сау санайды. ∆едел жәрдем бригадасының дәр≥гер≥ пациентке қандай шара қолдануы ти≥с?

A) + Үйде көмек көрсетед≥

B) —тационарға шұғыл жатқызу керек

C)  үнд≥зг≥ стационарға шұғыл жатқызу керек

D) Үйге учаск≥л≥к шақыру керек

E) ”часк≥л≥к дәр≥герд≥ң қабылдауына ж≥беру керек

1266. 54 жастағы науқаста јҚҚ-220/120 мм.с.б.б. дей≥н жоғарылап, б≥рден бас ауырып, жүрег≥ сұғып, ауырсынған. √ипертони€лық аурумен ауырғанына 8 жыл болған. Ѕұрын мұндай јҚҚ көтер≥лу≥ болмаған, эналаприлд≥ 5мг мөлшер≥нде тәул≥г≥не 2 рет қабылдаған. јҚҚ қандай деңгейге дей≥н түс≥ру керек?

A) +25%-ке

B) 10%-қа

C) 180/110 мм.с.б.б. дей≥н

D) 140/90 мм.с.б.б. дей≥н

E) ќптималды деңгейге дей≥н

1267. 62 жастағы науқаста јҚҚ 220/100 мм.с.б.б. көтер≥л≥п, қатты бас ауырып, ент≥гу, тұншығу, тыныстың тарылуы дамыған. Ўақыртуға келген жедел жәрдем дәр≥гер≥ өкпес≥нде әлс≥реген везикул€рлы тыныс, ек≥ өкпен≥ң төменг≥ бөл≥мдер≥нде ұсақ көп≥рш≥кт≥ ылғалды сырылдар ест≥ген. ∆үрек тондары тұйықталған, ритм≥ дұрыс, ∆—∆ минутына 100 рет. јртериалды қысымды белсенд≥ түс≥ру қажет пе?

A) +»ә, бер≥лген жағдай өм≥р үш≥н қау≥пт≥

B) ∆оқ, пациент кәр≥ жаста болғандықтан

C) ∆оқ, науқас жағдайы өм≥р≥не қау≥п төнд≥ред≥

D) ∆оқ, өкпе патологи€сының белг≥лер≥ болғандықтан

E) »ә, кәр≥ адамдарға јҚҚ тез түс≥ру қажет

1268. Қандай жағдайда јҚҚ-ды м≥ндетт≥ түрде қалыптастыру немесе т≥пт≥ оны көтере алғанға дей≥нг≥ деңгейге төмендету көрсет≥лген:

A) +јортаның ажырайтын аневризмасында

B) √ипертони€лық энцефалопати€да

C) ћи қан айналым ының бұзылысында

D) Үдемел≥ бүйрек шамасыздығында

E) —тенокарди€

1269. √ипертони€лық кризд≥ң асқынуына аталғандардың қайсысы жатпайды

A)+ Өкпеден қан кету

B) ∆едел сол қарыншалық шамасыздығы

C) √еморраги€лық инсульт

D) ∆едел коронарлық шамасыздығы

E) “орлы қабатқа қан құйылу

1270. ‘еохромоцитомасы бар науқастың AҚҚ төмендету үш≥н лайықты препаратты ата:

A)+ ‘ентоламин

B) Ќитропруссид

C) »ндерал

D) ѕентамин

E) Ќитроглицерин

1271. Ќауқаста симпатоадреналд≥ криз. јуруханаға дей≥нг≥ этапта таңдамалы ем қандай:

A) +—импатолитиктер

B) ’олинолитиктер

C)  ардиотониктер

D) ƒегидратаци€лаушылар

E) “ырысуға қарсы дәр≥лер.

1272. √ипертони€лық кризд≥ емдегенде қандай препарат ауыз арқылы қабылдауға ыңғайлы:

A)+  оринфар

B) јдельфан

C) јнаприлин

D) ƒопегит

E) »зобарин

1273. “өмендег≥лерд≥ң қайсысы гипертони€лық криз ем≥нде қолданылады:

A) +Ќатрий нитропруссид≥

B) ƒибозол

C) ѕлатифиллин

D) ѕапаверин

E) Ќошпа

1274. јйқын гипертони€лық энцефалит белг≥лер≥ бар гипертони€лық кризд≥ емдеуде таңдамалы әд≥ст≥ ата:

A) +Ћазикс және эуфиллин енг≥зу

B) ћагний сульфатын енг≥зу

C)  лофелин енг≥зу

D) ѕентамин енг≥зу

E) Ќитроглицирин

1275. √ипертони€лық кризд≥ емдеу кез≥нде артери€лық қысымның төмендеу темп≥не әсеретпейт≥н факторды ата:

A)+ Ќауқастың жынысы

B) ∆үрек-қантамыр жүйес≥н≥ң жағдайы

C) Ќауқастың жасы

D) √ипертензи€ның ұзақтығы және ауырлық дәрежес≥

E) јнам≥нез≥нде ми қан айналымының жедел бұзылыстарының эпизодтарың болуы.

1276. ‘еохромоцитомасы бар науқасқа кризд≥ басуға қай препаратты салады.

A) +јльфа адреноблокаторлар

B) Ѕетта адреноблокадорлар

C) √идрокортизон

D) «әр айдаушы

E) √англиоблокаторлар

1277. Ќауқаста симпатоадреналд≥ криз. јуруханаға дей≥нг≥ этапта таңдамалы ем қандай:

A) +—импатолитиктер

B) ’олинолитиктер

C)  ардиотониктер

D) ƒегидратаци€лаушылар

E) “ырысуға қарсы дәр≥лер.

1278. √ипертони€лық кризд≥ емдегенде қандай препарат ауыз арқылы қабылдауға ыңғайлы:

A)+  оринфар

B) јдельфан

C) јнаприлин

D) ƒопегит

E) »зобарин

1279. “өмендег≥лерд≥ң қайсысы гипертони€лық криз ем≥нде қолданылады:

A) +Ќатрий нитропруссид≥

B) ƒибозол

C) ѕлатифиллин

D) ѕапаверин

E) Ќошпа

1280. јйқын гипертони€лық энцефалит белг≥лер≥ бар гипертони€лық кризд≥ емдеуде таңдамалы әд≥ст≥ ата:

A) +Ћазикс және эуфиллин енг≥зу

B) ћагний сульфатын енг≥зу

C)  лофелин енг≥зу

D) ѕентамин енг≥зу

E) Ќитроглицирин

1281. √ипертони€лық кризд≥ емдеу кез≥нде артери€лық қысымның төмендеу темп≥не әсеретпейт≥н факторды ата:

A)+ Ќауқастың жынысы

B) ∆үрек-қантамыр жүйес≥н≥ң жағдайы

C) Ќауқастың жасы

D) √ипертензи€ның ұзақтығы және ауырлық дәрежес≥

E) јнам≥нез≥нде ми қан айналымының жедел бұзылыстарының эпизодтарың болуы.

1282. ‘еохромоцитомасы бар науқасқа кризд≥ басуға қай препаратты салады.

A) +јльфа адреноблокаторлар

B) Ѕетта адреноблокадорлар

C) √идрокортизон

D) «әр айдаушы

E) √англиоблокаторлар

1283. ‘еохромоцитома кез≥нде гипертони€лық кризд≥ жоюда таңдамалы препарат болып табылады:

A)+ ‘ентоламин

B)  лофирин

C) ѕентамин

D) ќбзидан

E) –ауседил

1284. ‘еохромоцитомаға күд≥к тудырған науқаста диагнозды анықтау үш≥н қолданылады:

A)+ Ѕарлығы дұрыс

B) √ипертони€лық криз фонында қан плазмасындағы катехоламиндерд≥ң деңгей≥н анықтау.

C) √ипертони€лық криз фонында қандағы лейкоцит және қант деңгей≥н анықтау.

D) Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң эхографи€сы

E) “әул≥кт≥к мониторинг

1285. √ипертони€лық криз сатысында қай тұжырымдама дұрыс емес:

A) + линикалық көр≥н≥с≥нен тыс јҚҚ-220/130 мм.с.б.б.-нан артуы гипертони€лық кризд≥ң дамуын дәлелдейд≥

B) √ипертони€лық кризд≥ң клиникалық белг≥лер≥ жоғары гипертензи€ фонында бас миының ≥с≥ну≥н≥ң дамуына нег≥зделген

C) √ипертони€лық кризд≥ң әртүрл≥ варианттары јҚ-ның жоғарлауының әртүрл≥ патогенетикалық механизмдер≥не нег≥зделген

D) √ипертони€лық кризд≥ емдеуде препараттарды вена ≥ш≥не енг≥зу ти≥мд≥ болып табылады.

E) √ипертони€лық криз≥ бар егде науқаста басқармалы гипотони€ өтк≥зу кез≥нде артери€лық қысымның төмендеу темп≥ ба€у болу керек

1286. “өменде көрсет≥лген антигипертензипт≥ заттардың қайсысы вена ≥ш≥не енг≥зген кезде артери€лық қысымның күрт төмендеу≥ мүмк≥н:

A)+  лофелин

B) ѕентамин

C) ¬ерапамил

D) ‘уросемид

E) Ёуфиллин

1287. “иреотоксикалық криз дамуына әкелу≥ мүмк≥н:

A) +ƒиффузды токсикалық жемсауда ауратын науқаста жерг≥л≥кт≥ түрде операци€ға дайындамай струмэктоми€ жасағанда

B) ƒиффузды токсикалық жемсауда меркозолил дозасын арттыру

C) ќрганикалық емес иод тағайындау

D) “иреоидит дамуы

E) ∆емсауды палпаци€лау

1288. “өменде көрсет≥лген симптомдардың қайсысы тиреотоксикалық кризге тән болып табылады:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 422 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1355 - | 1238 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.193 с.