Лекции.Орг


Поиск:
ТЕМА 6. Основні етапи роботи з джерелами криміналістично значущої інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів.
Методичні рекомендації: основними етапами роботи з джерелами криміналістично значущої інформації є встановлення осіб — джерел фактичних даних про обставини злочину, отримання від них інформації, експертне чи позаекспертне їх дослідження, а також оцінка у процесі розкриття, розслідування злочинів чи судового розгляду кримінальних справ.

Робота з джерелами криміналістично значущої інформації починається з їх встановлення. Встановити джерело особистісної інформації означає: 1) з'ясувати те, чи має значення для розкриття та розслідування злочину інформація, відома особі; 2) переконатись, що особа здатна адекватно сприймати обставини справи та давати про них достовірні відомості, а також у тому, що фактичні дані, які цікавлять органи дізнання, досудового слідства, прокурора, суддю та відомі цій особі, не є предметом професійної таємниці, що не підлягає розголошенню.

Отримання інформації від осіб можливе шляхом проведення як процесуальних дій що не належать до слідчих, так і непроцесуальних. Найбільш поширеними, ефективними та водночас найменш дослідженими способами отримання інформації від осіб у процесі розкриття та розслідування злочинів є: опитування осіб за їх згодою як оперативно-розшуковий захід відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», відібрання пояснень від осіб, візуальне спостереження, зняття інформації з каналів зв'язку.

Експертне дослідження як етап роботи з джерелами особистісної інформації полягає у призначенні та проведенні окремих видів експертиз з метою аналізу криміналістично значущої інформації та її джерел. До них належать судово-психологічна, судово-психіатрична та комплексна судова психолого-психіатрична експертизи. їх результати відіграють провідну роль у встановленні здатності особи бути джерелом фактичних даних про обставини вчиненого злочину.

Особливості оцінки особистісної інформації та її джерел полягає в аналізі їх законності та допустимості, особистіших характеристиках джерела з урахуванням психічних процесів, що відбуваються у свідомості особи, об'єктивних та суб'єктивних факторів.

В процесі підготовки до практичного заняття студенти повинні визначити основні етапи роботи з джерелами криміналістично значущої інформації, основні аспекти розмежування поняття джерела криміналістично значущої інформації та джерела доказу, встановлення і виявлення носіїв криміналістично

Питання для обговорення:

1.Основні аспекти розмежування поняття джерела криміналістично значущої інформації та джерела доказу.

2.Відібрання пояснень від осіб як спосіб отримання криміналістично значущої інформації.

3.Встановлення і виявлення носіїв криміналістично значущої інформації.

4.Проблемні аспекти оцінки криміналістично значущої інформації, отриманої від осіб у процесі розкриття та розслідування злочинів.

5.Загальна характеристика вербальних способів отримання криміналістично значущої інформації.

 

Ключові слова та терміни:

Джерела інформації, значуща інформація, джерело доказу.

Контрольні питання:

1. Дати визначення поняття джерело криміналістично значущої інформації.

2. Які основні етапи роботи з джерелами криміналістично значущої інформації?

3. Дати аналіз питанню відібрання пояснень від осіб як спосіб отримання криміналістично значущої інформації.

4. Дати аналіз питанню встановлення джерел особистісної інформації.

5. Дати аналіз питанню експертне дослідження як етап роботи з джерелами особистісної інформації.

6. В чому полягає особливість оцінки особистісної інформації та її джерел?

Тематика рефератів:

1. Основні аспекти розмежування поняття джерела криміналістично значущої інформації та джерела доказу.

2. Відібрання пояснень від осіб як спосіб отримання криміналістично значущої інформації.

3. Встановлення і виявлення носіїв криміналістично значущої інформації.

4.Проблемні аспекти оцінки криміналістично значущої інформації, отриманої від осіб у процесі розкриття та розслідування злочинів.

Рекомендована література:

п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 із списку джерел.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-22; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 368 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

847 - | 658 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.