Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“≈ћј 2. “ехн≥чн≥ засоби збиранн€ та досл≥дженн€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.
—ем≥нарськ≥ та практичн≥ зан€тт€

ƒенна форма навчанн€

«м≥стовний модуль 1. ѕредмет крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ

“≈ћј 1. ѕон€тт€, джерела та структура крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ: “ерм≥н крим≥нал≥стична ≥нформац≥€ в юридичн≥й л≥тератур≥ став використовуватис€ з по€вою наукових праць, автори €ких досл≥джували проблеми боротьби з≥ злочинн≥стю, питанн€ розсл≥дуванн€ злочин≥в, автоматизац≥њ, алгоритм≥зац≥њ ≥ компТютеризац≥њ крим≥нал≥стичноњ д≥€льност≥.

ћ. ¬. —алтевсь≠кий вважаЇ, що крим≥нал≥стична ≥нформац≥€ Ц це Д дан≥ про теоретичн≥ основи виникненн€ сл≥д≥в злочину, практичн≥ методи й засоби використанн€ њх дл€ розкритт€, розсл≥дуванн€ й попередженн€ злочин≥вФ

—воЇ визначенн€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ пропонуЇ також ¬. ≤. √алаган, на його думку крим≥нал≥стична ≥нформац≥€ Ц це будь-€к≥ в≥домост≥, що стосуютьс€ розсл≥дуваноњ под≥њ, одержан≥ процесуальним ≥ непроцесуальним шл€хом у процес≥ розсл≥дуванн€ злочину сл≥дчим або прац≥вником органу д≥знанн€ в≥дпов≥дно до крим≥нал≥стичних рекомендац≥й, ≥ так≥, що можуть бути доказами у справ≥ або спри€ти њх отриманню.

ƒжерелами крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ Ї матер≥альн≥ обТЇкти в широкому њх розум≥нн≥, €к≥ причинно повТ€зан≥ з под≥Їю злочину, оск≥льки останн€ розвиваЇтьс€ в матер≥альному середовищ≥.

¬ процес≥ п≥дготовки теми сл≥д зТ€сувати пон€тт€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ, аспекти крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ, а саме (прагматичний, семантичний, синтаксичний), пон€тт€ та сутн≥сть джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ, проанал≥зувати класиф≥кац≥ю крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ та њњ джерел, орган≥зац≥ю робити з джерелами.

ѕитанн€ дл€ обговоренн€:

1. ѕон€тт€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.

2. ѕон€тт€ джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ, њх класиф≥кац≥€.

3. —утн≥сть джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ ≥ орган≥зац≥€ роботи з ними.

4.  ласиф≥кац≥€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.

 лючов≥ слова та терм≥ни:  рим≥нал≥стична ≥нформац≥€, речов≥ джерела, прагматичний аспект.

 онтрольн≥ питанн€:

1.як≥ вчен≥-крим≥нал≥сти досл≥джували проблеми крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ?

2. ƒайте характеристику аспект≥в крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.

3. ѕон€тт€ та завданн€ ≥нформац≥йно-анал≥тичних центр≥в.

4. « €ких посл≥довних операц≥й складаЇтьс€ робота з крим≥нал≥стичною ≥нформац≥Їю?

5. ¬изначить пон€тт€ особов≥ та речов≥ джерела, та њх в≥дм≥нн≥сть.

6. ƒайте визначенн€ пон€ттю джерело матер≥альних в≥дображень.

7. як≥ основн≥ форми досл≥дженн€ речових джерел ≥нформац≥њ?

8. ¬изнач≥ть класиф≥кац≥ю крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ

“ематика реферат≥в:

1. ѕон€тт€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.

2. ѕон€тт€ джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ, њх класиф≥кац≥€.

3. —утн≥сть джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ ≥ орган≥зац≥€ роботи з ними.

4.  ласиф≥кац≥€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ

–екомендована л≥тература:

п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ≥з списку джерел.

“≈ћј 2. “ехн≥чн≥ засоби збиранн€ та досл≥дженн€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ: крим≥нал≥стична техн≥ка використовуЇтьс€ при проведенн≥ сл≥дчих д≥й дл€ вивченн€ та ф≥ксац≥њ матер≥альноњ обстановки злочину, ви€вленн€, ф≥ксац≥њ, вилученн€ ≥ збереженн€ доказ≥в, њх попереднього досл≥дженн€, а також при п≥дготовц≥ обТЇкт≥в дл€ експертизи.

ƒо техн≥чних засоб≥в збиранн€ та досл≥дженн€ крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ в≥днос€тьс€: техн≥чн≥ засоби сл≥дчого, техн≥чн≥ засоби сп≥вроб≥тник≥в орган≥в д≥знанн€ (оперативна техн≥ка), техн≥чн≥ засоби експертного досл≥дженн€ матер≥альних джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ (експертна техн≥ка), техн≥чн≥ засоби суду.

—туденти повинн≥ проанал≥зувати, що в≥дноситьс€ до техн≥чних засоб≥в сл≥дчого, а саме, що в≥дноситьс€ до пошукового, вим≥рювального приладд€, до засоб≥в ви€вленн€ невидимих ≥ слабовидимих сл≥д≥в, засоб≥в ф≥ксац≥њ та вилученн€ сл≥д≥в, засоби дл€ дактилоскоп≥юванн€ труп≥в ≥ живих ос≥б, завданн€ пересувноњ крим≥нал≥стичноњ лаборатор≥њ. ѕроанал≥зувати €к≥ техн≥чн≥ засоби використовуютьс€ сп≥вроб≥тниками орган≥в д≥знанн€, пон€тт€ експертноњ техн≥ки, техн≥чн≥ засоби суду та крим≥нал≥стичну проф≥лактику злочин≥в.

ѕитанн€ дл€ обговоренн€:

1. “ехн≥чн≥ засоби сл≥дчого.

2. “ехн≥чн≥ засоби сп≥вроб≥тник≥в орган≥в д≥знанн€.

3.  омплекти крим≥нал≥стичноњ та оперативноњ техн≥ки.

4. “ехн≥чн≥ засоби експертного досл≥дженн€ матер≥альних джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ (експертна техн≥ка).

5. “ехн≥чн≥ засоби суду та крим≥нал≥стичноњ проф≥лактики злочин≥в.

 лючов≥ слова та терм≥ни:

сл≥дча вал≥за, оперативна техн≥ка, експертна техн≥ка.

 

 онтрольн≥ питанн€:

1. «авданн€ крим≥нал≥стичноњ техн≥ки?

2. ƒати визначенн€ пон€ттю ун≥версальний наб≥р та його призначенн€.

3. ƒати визначенн€ спец≥ал≥зований наб≥р та його призначенн€.

4. ¬изначити пон€тт€ оперативна техн≥ка та техн≥чн≥ засоби, €к≥ до нењ вход€ть.

5. ќсновне призначенн€ портативного набору Ућолекула У?

6. «авданн€ пересувноњ крим≥нал≥стичноњ лаборатор≥њ(ѕ Ћ)?

7. як≥ техн≥чн≥ засоби експертного досл≥дженн€?

8. як≥ техн≥чн≥ засоби суду?

9. ƒати характеристику крим≥нал≥стичноњ проф≥лактики злочин≥в.

“ематика реферат≥в:

1. “ехн≥чн≥ засоби сп≥вроб≥тник≥в орган≥в д≥знанн€.

2.  омплекти крим≥нал≥стичноњ та оперативноњ техн≥ки.

3. “ехн≥чн≥ засоби експертного досл≥дженн€ матер≥альних джерел крим≥нал≥стичноњ ≥нформац≥њ (експертна техн≥ка).

–екомендована л≥тература:

п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 ≥з списку джерел.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-22; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 331 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

519 - | 495 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.