Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ер≥ рагының қандай гистологи€лық түр≥ қолайлы болып табылады?
* аденокарцинома

* ұсақ жасушалы рак

+* базальды жасушалы рак

* солидт≥ рак

* жалпақ жасушалы рак

#61

“ер≥ рагының қай морфологи€лық түр≥ жи≥ метастаз беред≥?

* аденокарцинома

* ұсақ жасушалы рак

* солидт≥ -шырышты рак

* базальды жасушалы рак

+* төмен дифференцаци€ланған жалпақ жасушалы рак

# 62

ћетастаз бермейт≥н жерг≥л≥кт≥ жерд≥ деструкци€лаушы тер≥ рагының түр≥н көрсет≥ң≥з

* јденокарцинома

* ∆алпақ жасушалы мүй≥зденет≥н рак

* ∆алпақ жасушалы мүй≥зденбейт≥н рак

+* Ѕазальд≥ жасушалы рак

* п≥с≥п жет≥лмеген рак

#63

!Ѕетте орналасқан ауру сез≥м≥нс≥з, тығыз консистенци€лы сарғыш немесе солғын-ақшыл түст≥ тер≥ бет≥нен шығып тұратын ≥с≥к - тер≥ рагының қандай гистологи€лық түр≥не тән:

* ұсақ жасушалы рак

* альвеол€рлы рак

* ≥р≥ жасушалы рак

+* базальды жасушалы рак

* эпидермоидты рак

#64

Ѕер≥лген сипаттама тер≥ рагының қандай түрлер≥не тән: жиектер≥ валик тәр≥здес, түб≥ тег≥с емес, кед≥р-бұдыр қабыршықпен жабылған терең жара?

* калезды түр≥

* папил€рлы түр≥

* скирр

+* инфильтративт≥

* жаралы

#65

Ѕер≥лген сипаттама тер≥ рагының қандай түрлер≥не тән: түр≥ түрл≥-түст≥ орамжапыраққа (капустаға) ұқсайтын кед≥р-бұдыр, қабыршықпен қапталған түй≥н?

* беткей түр≥

* скирр

+* папил€рлы түр≥

* саңырауқұлақ тәр≥зд≥ түр≥

* солитарлы, жекелеген түр≥

# 66

“ер≥ рагын анықтаудың информативт≥ әд≥стер≥?

* ≥с≥кт≥к антигенд≥ анықтау үш≥н имунногистохими€лық анализ жасау

+ * Ѕиопси€ жасау

* онкомаркерлерд≥ анықтау үш≥н қанды тексеру

* Өкпеде метастаздың бар-жоғын б≥лу үш≥н рентгенмен тексеру

*  омпьютерна€ томографи€

#67

∆асар науқасқа УIј- даму сатысындағы мұрын қырының базальды жасушалы рагы, рактың беткей түр≥Ф деген диагноз қойылды. Қандай ем жүрг≥зу керек?

* науқасқа дистанционды гамма терапи€ жүрг≥з≥п, соңынан полихимиотерапи€ курсын жасау

* жерг≥л≥кт≥ анестези€ арқылы ≥с≥кт≥ кеңейт≥п кес≥п алу және аймақтық лимфоаденэктоми€ жасап, соңынан полихимиотерапи€ курсын жүрг≥зу

+* жақын фокусты рентген сәулес≥мен сәулеленд≥ру

* кешенд≥ ем: операци€ алдында гамма терапи€ жасап, жалпы жансыздандыру арқылы ≥с≥кт≥ң нег≥зг≥ ошағын кеңейт≥п кес≥п алу соңынан полихимиотерапи€ курсын жүрг≥зу

* иммундық терапи€

#68

“ер≥н≥ң қандай аурулары меланоманың облигатты түр≥не жатады?

* тер≥ ≥ш≥л≥к невус

* Ѕоуэн ауруы

+* ƒюбрейль меланозы

* пигментт≥ ксеродерма

* ѕеджет ауруы

#69

јндай факторлар невустың меланомаға малигнизаци€лануына ықпал етед≥?

* темек≥ шегу

+* жарақаттар

* ≥ш≥мд≥кке салыну

√. јдам папиломасының вирусы

ƒ. Ёпштейн-Ѕарр вирусы

#70

“ер≥н≥ң меланомаға тән өзгер≥стер≥?

*ортасы ойықталған сары түстес тығыз консистенци€лы төмпеш≥кт≥ң пайда болуы

* шекарасы айқын емес тығыз консистенци€лы қызарудың пайда болуы

* алаң белг≥с≥н≥ң оң болуы

+* невус түс≥н≥ң өзгеру≥

*  енинг симптомының оң болуы

#71

“ер≥ меланомасының қандай белг≥лер≥ ≥с≥кт≥ң жан-жағына қарай таралғандығын көрсетед≥?

* невустың тез өсу≥

* тер≥н≥ң қышуы

* қызарған бөл≥кт≥ң болуы

* пигментаци€ның өзгеру≥

+ * якша сынамасының оң болуы

#72

јндай жағдайларда меланомаға әйнект≥ тиг≥з≥п жағынды алып, цитологи€лық зерттеу жүрг≥зуге рұқсат ет≥лед≥?

* сателлиттер болғанда

+* бет≥ эрози€ланғанда

* меланома тез өскенде

* тер≥н≥ң қышуы пайда болғанда

* Қабынған жағдайларда

#73

ћеланомаї диагнозын гистологи€лық дәлелдеу үш≥н не ≥стеу керек?

* жерг≥л≥кт≥ анестези€ жасап, эксцизи€лы биопси€ (≥с≥кт≥ң жиег≥н резекци€лау) алу

+ * жалпы анестези€ жасап, ашық биопси€ (≥с≥кке кеңейт≥лген резекци€ жасау) алу

* жалпы анестези€ жасап, эксцизи€лы биопси€ (≥с≥кт≥ң жиег≥н резекци€лау) алу

* жерг≥л≥кт≥ анестези€ жасап, ашық биопси€ алу

* нег≥зг≥ ошақтан алынған қанға иммуногистохими€лық анализ жасау

#74

“ер≥ меланомасында қандай морфологи€лық ж≥ктелулерд≥ қолданады?

* —авицкий бойынша

*  раевский бойынша

+*  ларк бойынша

* ƒисанелизде бойынша

* ƒюке бойынша

#75

ћеланома кез≥нде метастазды анықтау үш≥н шекаралы болып табылатын тер≥ қабатын көрсет≥ң≥з

*эпидермист≥ң жылтыр қабаты

* дерманың торлы қабаты

* эпидермист≥ң базалд≥ қабаты

+* дерманың ем≥з≥кт≥ қабаты

* √иподерма

#76

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 687 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

538 - | 465 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.