Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–акқа күмәнданғанда дәр≥герд≥ң тактикасы қандай?
#1

! У≤с≥к ауруларыныңФ б≥р≥нш≥л≥к алдын-алу шараларына сәйкес келет≥н дұрыс анықтаманы таңдаңыз:

*≥с≥к алды аурулары бар науқастарды анықтау және емдеу

*қатерл≥ ≥с≥ктерд≥ ерте анықтау

*.тұрғындар арасында салауатты өм≥р салты туралы сан-ағарту жұмыстарын жүрг≥зу

+ *.канцерогендерд≥ң әсер≥н анықтау және жою

*.≥с≥к ауруларын уақтылы, кешенд≥ емдеу

#2

! У≤с≥к ауруларыныңФ ек≥нш≥л≥к алдын-алу шараларына сәйкес келет≥н дұрыс анықтаманы таңдаңыз:

+ * ≥с≥к алды аурулары бар науқастарды анықтау және емдеу

* қатерл≥ ≥с≥ктерд≥ ерте анықтау

*. тұрғындар арасында салауатты өм≥р салты туралы сан-ағарту жұмыстарын жүрг≥зу

*. канцерогендерд≥ң әсер≥н анықтау және жою

*. ≥с≥к ауруларын уақтылы, кешенд≥ емдеу

#3

≤с≥к ауруларының б≥р≥нш≥л≥к алдын-алу шараларымен к≥мдер айналысады?

* онколог-дәр≥герлер≥

* жалпы емдеу мекемелер≥н≥ң дәр≥герлер≥

* микробиологтар

+ *санэпидстанци€ дәр≥герлер≥

* ғылыми-зерттеу институттарының қызметкерлер≥

#4

≤с≥к ауруларының ек≥нш≥л≥к алдын-алу шараларымен к≥мдер айналысады?

*онколог-дәр≥герлер≥

+ * жалпы емдеу мекемелер≥н≥ң дәр≥герлер≥

*микробиологтар

*санэпидстанци€ дәр≥герлер≥

* ғылыми-зерттеу институттарының қызметкерлер≥

#5

! ≤с≥к ауруларын анықтаудың ең ти≥мд≥ жолын таңдаңыз:

*профилактикалық қарау

* өзд≥г≥нен дәр≥герлерге кел≥п қаралуы

* кездейсоқ анықтау

* скайнскопи€

+ * скрининг-әд≥с≥

#6

!≤с≥к ауруларын анықтаудың ең ти≥мс≥з жолын таңдаңыз:

* профилактикалық қарау

+ * өзд≥г≥нен дәр≥герлерге кел≥п қаралуы

* кездейсоқ анықтау

* скайнскопи€

*скрининг-әд≥с≥

#7

≤с≥к ауруларын алғашқы рет анықтаған кезде дәр≥гер қандай құжат толтыруы керек?

* үлг≥ є 27-2-”

*үлг≥ є 30-6”

* үлг≥ є 27-1-”

+ * үлг≥ є 90”

* үлг≥ є 6

#8

ƒәр≥гер алғашқы рет анықталған Ферте даму сатысындағы ракУ диагнозымен науқасты ауруханадан шығарғанда қандай құжаттарды толтыруы керек?

+ * үлг≥ є 27-1-”

* үлг≥ є 30-6”

* үлг≥ є 27-2-”

* үлг≥ є 25-”

* үлг≥ є 29-”

#9

ƒәр≥гер алғашқы рет анықталған ФIV даму сатысындағы ракУ диагнозымен науқасты ауруханадан шығарғанда қандай құжаттарды толтыруы керек?

* үлг≥ є 27-1-у

+ * үлг≥ є 27-2-у

* үлг≥ є 29-”

* үлг≥ є 30-у

* үлг≥ є 25-у

#10

≤с≥к ауруларын клиникалық топтары бойынша ж≥ктеу не үш≥н қажет?

* дәр≥герд≥ң жалпы кәс≥би дайындығын жоғарылату үш≥н

+ * ≥с≥к ауруы бар науқастарды бақылау және емдеу тактикаларын жасау үш≥н

* ≥с≥к ауруы бар науқастардың құжатын дұрыс толтыру үш≥н

* реабилитаци€ әд≥с≥н дұрыс таңдау үш≥н

* диагностика әд≥с≥н таңдау үш≥н

#11

! Ѕ≥р≥нш≥ УјФ клиникалық тобына жататын науқастар:

* арнайы емд≥ қажет етет≥н алғашқы рет анықталған ≥с≥к ауруы бар науқастар

* арнайы ≥с≥кке қарсы ем алған және ремисси€ жағдайындағы Ђуақытша сауыққанї ≥с≥к ауруы бар науқастар

* ≥с≥к алды ауруы бар науқастар

+ * ракқа күмәнд≥ науқастар

* симптоматикалық емд≥ қажет етет≥н науқастар

#12

! Ѕ≥р≥нш≥ УЅФ клиникалық тобына жататын науқастар:

* арнайы емд≥ қажет етет≥н алғашқы рет анықталған ≥с≥к ауруы бар науқастар

* арнайы ≥с≥кке қарсы ем алған және ремисси€ жағдайындағы Ђуақытша сауыққанї ≥с≥к ауруы бар науқастар

+ * ≥с≥к алды ауруы бар науқастар

* ракқа күмәнд≥ науқастар

* симптоматикалық емд≥ қажет етет≥н науқастар

#13

! ≈к≥нш≥ клиникалық топқа жататын науқастар:

+ * арнайы емд≥ қажет етет≥н алғашқы рет анықталған ≥с≥к ауруы бар науқастар

* арнайы ≥с≥кке қарсы ем алған және ремисси€ жағдайындағы Ђуақытша сауыққанї ≥с≥к ауруы бар науқастар

* ≥с≥к алды ауруы бар науқастар

* ракқа күмәнд≥ науқастар

* симптоматикалық емд≥ қажет етет≥н науқастар

#14

! Үш≥нш≥ клиникалық топқа жататын науқастар:

* арнайы емд≥ қажет етет≥н алғашқы рет анықталған ≥с≥к ауруы бар науқастар

+ * арнайы ≥с≥кке қарсы ем алған және ремисси€ жағдайындағы Ђуақытша сауыққанї ≥с≥к

ауруы бар науқастар

* ≥с≥к алды ауруы бар науқастар

* ракқа күмәнд≥ науқастар

* симптоматикалық емд≥ қажет етет≥н науқастар

#15

! “өрт≥нш≥ клиникалық топқа жататын науқастар:

* арнайы емд≥ қажет етет≥н алғашқы рет анықталған ≥с≥к ауруы бар науқастар

* арнайы ≥с≥кке қарсы ем алған және ремисси€ жағдайындағы Ђуақытша сауыққанї ≥с≥к ауруы бар науқастар

* ≥с≥к алды ауруы бар науқастар

* ракқа күмәнд≥ науқастар

+ * симптоматикалық емд≥ қажет етет≥н науқастар

#16

–акқа күмәнданғанда дәр≥герд≥ң тактикасы қандай?

* б≥р жылдың ≥ш≥нде тексеру

* б≥р айдың ≥ш≥нде тексеру

* б≥рден онкологи€лық мекемеге ж≥беру

* б≥р айдың ≥ш≥нде тексер≥п, содан соң онкологи€лық мекемеге ж≥беру

+ * 10 күнн≥ң ≥ш≥нде тексер≥п, содан соң онкологи€лық мекемеге ж≥беру

#17

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 688 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

717 - | 580 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.