Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ положенн€ та собливост≥ правовоњ охорони компТютерних програм.
ƒрогобицький державний педагог≥чний ун≥верситет

≤мен≥ ≤вана ‘ранка

 афедра менеджменту та адм≥н≥струванн€

—амост≥йна робота є4

дл€ навчальних груп Ѕ’-51 та ’Ѕ Ц 52

2013 р.

 

ќхорона авторського права на обТЇкти ≥нтелектуальноњ власност≥ (компТютерн≥ програми) та забезпеченн€ правом≥рност≥ њх використанн€ у д≥€льност≥ бюджетних установ ≥ субТЇкт≥в господарюванн€.

ѕрактичн≥ д≥њ спр€мован≥ на впор€дкуванн€ процесу використанн€ комп'ютерних програм ≥ комп'ютерноњ техн≥ки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами суб'Їктами господарюванн€ ”крањни з метою створенн€ ними системи внутр≥шнього контролю за використанн€м комп'ютерних програм, дотриманн€ вимог законодавства у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥.

 

–екомендац≥њ можуть бути використан≥ дл€ розробки ≥ затвердженн€ кер≥вником субТЇкта господарюванн€ внутр≥шнього документу, обовТ€зкового дл€ виконанн€ прац≥вниками Ц ѕравил використанн€ компТютерних програм (дал≥ - ѕравила).

 

«агальн≥ положенн€ та собливост≥ правовоњ охорони компТютерних програм.

 

1.1. ” цих –екомендац≥€х терм≥ни вживаютьс€ у такому значенн≥:

 

комп'ютерна програма - наб≥р ≥нструкц≥й у вигл€д≥ сл≥в, цифр, код≥в, схем, символ≥в чи у будь-€кому ≥ншому вигл€д≥, виражених у форм≥, придатн≥й дл€ зчитуванн€ комп'ютером, €к≥ привод€ть його у д≥ю дл€ дос€гненн€ певноњ мети або результату (це пон€тт€ охоплюЇ €к операц≥йну систему, так ≥ прикладну програму, виражен≥ у вих≥дному або об'Їктному кодах);

 

компТютерна програма в≥льного користуванн€ (в≥льне (в≥дкрите) програмне забезпеченн€, програмне забезпеченн€ з в≥дкритим кодом) Ц компТютерна програма, €ка розповсюджуЇтьс€ на умовах договору приЇднанн€ (в≥льноњ публ≥чноњ л≥ценз≥њ), що надаЇ особ≥, €ка приЇдналас€ до такого договору, безоплатний дозв≥л на: використанн€ компТютерноњ програми з будь-€кою метою; доступ до вих≥дного коду; будь-€к≥ досл≥дженн€ механ≥зм≥в функц≥онуванн€ програми; використанн€ механ≥зм≥в (принцип≥в) функц≥онуванн€ будь-€ких дов≥льних частин коду програми дл€ створенн€ ≥нших програм та (або) адаптац≥њ до потреб користувача; в≥дтворенн€ компТютерноњ програми ≥ розповсюдженн€ њњ прим≥рник≥в будь-€ким способом та в будь-€к≥й форм≥; внесенн€ зм≥н ≥ в≥льне розповсюдженн€ €к ориг≥нальноњ компТютерноњ програми, так ≥ зм≥неноњ, на тих самих умовах, п≥д €к≥ п≥дпадаЇ ≥ ориг≥нальна компТютерноњ програма, €кщо ≥нше не передбачено л≥ценз≥Їю;

 

контрольна марка - це спец≥альний знак, що даЇ право на розповсюдженн€ прим≥рник≥в комп'ютерних програм, баз даних.  онтрольна марка Ї самоклейним знаком одноразового використанн€, зовн≥шн≥й б≥к €кого маЇ спец≥альний голограф≥чний захист.

 

л≥ценз≥йна комп'ютерна програма - це комп'ютерна програма, €ка вводитьс€ в об≥г, розповсюджуЇтьс€ ≥ використовуЇтьс€ з дотриманн€м вимог чинного законодавства, в обс€гах, формах ≥ способами, пр€мо зазначеними в л≥ценз≥њ;

 

л≥ценз≥йний догов≥р - догов≥р, у €кому одна сторона (л≥ценз≥ар) надаЇ друг≥й сторон≥ (л≥ценз≥ату) дозв≥л на використанн€ комп'ютерноњ програми (л≥ценз≥ю) на умовах, визначених за взаЇмною згодою стор≥н з урахуванн€м вимог чинного законодавства;

л≥ценз≥€ (л≥ценз≥€ на використанн€ об'Їкта права ≥нтелектуальноњ власност≥) - це письмове повноваженн€ на використанн€ комп'ютерноњ програми в певн≥й обмежен≥й сфер≥, надане особою, €ка маЇ виключне право дозвол€ти використанн€ комп'ютерноњ програми. Ћ≥ценз≥€ на використанн€ комп'ютерноњ програми може бути виключною, одиничною, невиключною, а також ≥ншого виду, що не суперечить закону;

л≥ценз≥€ з к≥нцевим користувачем (EULA) - це догов≥р на використанн€ комп'ютерноњ програми, укладений м≥ж особою, €ка маЇ виключне право дозвол€ти використанн€ комп'ютерноњ програми та к≥нцевим користувачем њњ прим≥рника. Ћ≥ценз≥€ з к≥нцевим користувачем може бути укладена €к догов≥р приЇднанн€;

 

нел≥ценз≥йна комп'ютерна програма - це комп'ютерна програма, €ка використовуЇтьс€ у будь-€к≥й форм≥ ≥ будь-€ким способом без в≥дпов≥дного дозволу особи, €к≥й належать майнов≥ права ≥нтелектуальноњ власност≥ на цю програму;

 

прим≥рник комп'ютерноњ програми - це коп≥€ комп'ютерноњ програми, €ка виконана в будь-€к≥й матер≥альн≥й форм≥.

 

1.2.  омп'ютерна програма Ї об'Їктом авторського права й охорон€Їтьс€ €к л≥тературний тв≥р у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства.

« моменту створенн€ комп'ютерноњ програми њњ автору належать майнов≥ та особист≥ немайнов≥ права.

ћайнов≥ права на комп'ютерну програму належать њњ авторов≥, €кщо ≥нше не встановлено договором чи законом.

 

Ѕудь-€ка особа, €ка бажаЇ використовувати комп'ютерну програму, повинна отримати дозв≥л на використанн€ ц≥Їњ програми.

 

1.3. –озпор€джанн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥ може зд≥йснюватись на п≥дстав≥ одного з таких документ≥в:

Ј л≥ценз≥њ на використанн€ об'Їкта права ≥нтелектуальноњ власност≥; л≥ценз≥йного договору;

Ј договору про створенн€ за замовленн€м ≥ використанн€ об'Їкта права ≥нтелектуальноњ власност≥;

Ј договору про переданн€ виключних майнових прав ≥нтелектуальноњ власност≥;

Ј ≥ншого договору щодо розпор€джанн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥.

 

ƒогов≥р щодо розпор€джанн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥ укладаЇтьс€ у письмов≥й форм≥.

 

ѕравочин вважаЇтьс€ таким, що вчинений у письмов≥й форм≥, €кщо його зм≥ст заф≥ксований в одному або к≥лькох документах, у листах, телеграмах, €кими обм≥н€лис€ сторони.

 

ƒогов≥р про передачу прав на використанн€ твор≥в вважаЇтьс€ укладеним, €кщо м≥ж сторонами дос€гнуто згоди щодо вс≥х ≥стотних умов

Ј строку д≥њ договору,

Ј способу використанн€ твору,

Ј територ≥њ, на €ку поширюЇтьс€ передане право,

Ј розм≥ру ≥ пор€дку виплати авторськоњ винагороди,

Ј а також ≥нших умов, щодо €ких за вимогою одн≥Їњ з стор≥н повинна бути надана згода).

 

ќсоба може за в≥дплатним або безв≥дплатним договором передати своЇ майнове право ≥нш≥й особ≥.

 

” раз≥ в≥дсутност≥ в л≥ценз≥йному договор≥ умови про територ≥ю, на €ку поширюютьс€ надан≥ права на використанн€ обТЇкта права ≥нтелектуальноњ власност≥, д≥€ л≥ценз≥њ поширюЇтьс€ на територ≥ю ”крањни.

 

” раз≥ в≥дсутност≥ у л≥ценз≥йному договор≥ умови про строк договору в≥н вважаЇтьс€ укладеним на строк, що залишивс€ до спливу строку чинност≥ виключного майнового права на визначений у договор≥ обТЇкт права ≥нтелектуальноњ власност≥, але не б≥льше, н≥ж на пТ€ть рок≥в.

якщо за ш≥сть м≥с€ц≥в до зак≥нченн€ зазначеного пТ€тир≥чного строку жодна ≥з стор≥н не пов≥домить письмово другу сторону про в≥дмову в≥д договору, догов≥р вважаЇтьс€ продовженим на невизначений час.

 

1.4. ¬икористанн€ твору без дозволу автора Ї порушенн€м авторського права. ѕорушенн€ авторського права, у тому числ≥ невизнанн€ цього права чи пос€ганн€ на нього, т€гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з чинним законодавством. Ќезабезпеченн€ дотриманн€ законодавства може бути п≥дставою дл€ прит€гненн€ кер≥вника суб'Їкта господарюванн€ та (або) ≥ншоњ в≥дпов≥дальноњ особи до в≥дпов≥дальност≥.

 

1.5. ѕрац≥вники суб'Їкта господарюванн€ зобов'€зан≥ дотримуватис€ законодавства з питань правовоњ охорони комп'ютерних програм та використовувати комп'ютерн≥ програми в обс€з≥, форм≥, способом, визначеними в л≥ценз≥њ або в л≥ценз≥йному договор≥, або в ≥ншому договор≥ щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥.

 

2. ¬≥дпов≥дальн≥ особи та њх обов'€зки

 

2.1. ¬≥дпов≥дальним за дотриманн€ вимог законодавства п≥д час використанн€ комп'ютерних програм суб'Їктом господарюванн€ Ї його кер≥вник.

 

 ер≥вник суб'Їкта господарюванн€ може призначити уповноважену ним особу (ос≥б), в≥дпов≥дальну за ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ суб'Їкта господарюванн€.

 

 ер≥вник суб'Їкта господарюванн€ або уповноважена ним особа забезпечують дотриманн€ положень цих ѕравил при використанн≥ комп'ютерних програм ≥ комп'ютерноњ техн≥ки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами.

 

” випадках, передбачених пунктом 2.3 ѕравил, прац≥вники субТЇкта господарюванн€ несуть персональну в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ авторських прав на компТютерн≥ програми.

 

2.2.  ер≥вник суб'Їкта господарюванн€ та/або уповноважена ним особа:

 

Ј - визначаЇ потреби в придбанн≥ новоњ комп'ютерноњ техн≥ки ≥ комп'ютерних програм;

Ј - забезпечуЇ веденн€ обл≥ку комп'ютерноњ техн≥ки ≥ комп'ютерних програм, що придбаваютьс€ та використовуютьс€;

Ј - орган≥зовуЇ роботу ≥з створенн€ арх≥в≥в прим≥рник≥в комп'ютерних програм ≥ збереженн€ супров≥дноњ документац≥њ до них, зокрема л≥ценз≥њ або л≥ценз≥йного договору, або ≥ншого договору щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥ на ц≥ комп'ютерн≥ програми;

Ј - забезпечуЇ проведенн€ ≥нвентаризац≥њ комп'ютерних програм, що використовуютьс€ суб'Їктом господарюванн€;

Ј - контролюЇ встановленн€ комп'ютерних програм та њх використанн€ користувачами комп'ютерноњ техн≥ки, перев≥р€Ї на€вн≥сть л≥ценз≥њ або л≥ценз≥йного договору, або ≥ншого договору щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥ на ц≥ комп'ютерн≥ програми;

Ј - з метою запоб≥ганн€ неправом≥рному використанню комп'ютерних програм проводить легал≥зац≥ю комп'ютерних програм, тобто забезпечуЇ приведенн€ використанн€ на€вних комп'ютерних програм у в≥дпов≥дн≥сть до вимог законодавства про авторське право шл€хом зам≥ни нел≥ценз≥йних прим≥рник≥в комп'ютерних програм на л≥ценз≥йн≥;

Ј - орган≥зовуЇ проведенн€ планових та позапланових перев≥рок правом≥рност≥ використанн€ комп'ютерних програм;

Ј - орган≥зовуЇ проведенн€ ≥нструктажу, навчанн€ сп≥вроб≥тник≥в суб'Їкта господарюванн€ правилам роботи з комп'ютерною техн≥кою ≥ комп'ютерними програмами та дотриманн€ авторських прав на комп'ютерн≥ програми.

 

2.3. ƒл€ забезпеченн€ персональноњ в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в суб'Їкта господарюванн€ за правом≥рне використанн€ компТютерних програм провод€тьс€ наступн≥ заходи:

 

- закр≥пленн€ за кожним прац≥вником робочого компТютера;

- попередженн€ прац≥вника п≥д розпис про персональну в≥дпов≥дальн≥сть за самов≥льне встановленн€ нел≥ценз≥йних компТютерних програм.

 

3. ѕридбанн€ та п≥дтвердженн€ правом≥ронст≥ використанн€ комп'ютерних програм ≥ комп'ютерноњ техн≥ки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами

 

 

3.1. ѕри закуп≥вл≥ комп'ютерних програм чи њх отриманн≥ на безоплатн≥й основ≥ суб'Їкти господарюванн€ мають:

 

- набувати виключно л≥ценз≥йн≥ прим≥рники комп'ютерних програм або прим≥рники комп'ютерних програм в≥льного користуванн€, €к≥ мають бути забезпечен≥ документац≥Їю, що п≥дтверджуЇ правом≥рн≥сть њх використанн€ зг≥дно з л≥ценз≥Їю або л≥ценз≥йним договором, або ≥ншим договором щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥ чи належн≥сть до комп'ютерних програм в≥льного використанн€ (в≥льна публ≥чна л≥ценз≥€);

- отримувати в≥д постачальника документальне п≥дтвердженн€ правом≥рност≥ використанн€ комп'ютерних програм, зокрема л≥ценз≥ю або л≥ценз≥йний догов≥р, або ≥нший догов≥р щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥ чи належност≥ до комп'ютерних програм в≥льного використанн€ (в≥льна публ≥чна л≥ценз≥€). ѕрим≥рники л≥ценз≥йних комп'ютерних програм, що реал≥зуютьс€ на дисках дл€ лазерних систем зчитуванн€ (CD-дисках), мають бути маркован≥ контрольними марками зг≥дно з вимогами «акону ”крањни Уѕро розповсюдженн€ прим≥рник≥в ауд≥ов≥зуальних твор≥в, фонограм, в≥деограм, комп'ютерних програм, баз данихФ.

 

Ћ≥ценз≥€ з к≥нцевим користувачем (EULA) та в≥льна публ≥чна л≥ценз≥€ можуть укладатис€ €к догов≥р приЇднанн€.

 

”мови приЇднанн€ до в≥льноњ л≥ценз≥њ визначаютьс€ у в≥дпов≥дн≥й л≥ценз≥њ.

 

“екст л≥ценз≥њ може бути викладений мовою ориг≥налу або у вигл€д≥, локал≥зованому постачальником, €кщо така можлив≥сть передбачаЇтьс€ л≥ценз≥Їю.

 

►ѕ≥дтвердженн€м правом≥рност≥ використанн€ л≥ценз≥йноњ компТютерноњ програми на умовах л≥ценз≥њ з к≥нцевим користувачем може бути факт приЇднанн€ до нењ шл€хом вчиненн€ певних д≥й (зокрема встановленн€ компТютерноњ програми шл€хом запису в памТ€ть компТютера), а також на€вн≥сть електронного прим≥рника л≥ценз≥њ, €ка подаЇтьс€ у вигл€д≥, що надаЇ можлив≥сть користувачев≥ ознайомивс€ з текстом л≥ценз≥њ перед встановленн€м компТютерноњ програми.

 

►ѕ≥дтвердженн€м правом≥рност≥ використанн€ компТютерноњ програми в≥льного користуванн€ Ї факт приЇднанн€ до нењ шл€хом вчиненн€ певних д≥й (зокрема в≥дтворенн€, в тому числ≥ запис у памТ€ть компТютера, модиф≥кац≥€, розповсюдженн€ компТютерноњ програми), а також на€вн≥сть електронного прим≥рника л≥ценз≥њ, €ка подаЇтьс€ у вигл€д≥, що надаЇ можлив≥сть користувачев≥ ознайомивс€ з текстом л≥ценз≥њ перед встановленн€м компТютерноњ програми.

 

►Ѕудь-€кий постачальник компТютерних програм в≥льного користуванн€, маЇ право отримувати плату за продаж користувачев≥ прим≥рник≥в компТютерних програм в≥льного користуванн€, а також наданн€ супутн≥х послуг: встановленн€, локал≥зац≥€, техн≥чна п≥дтримка тощо, €кщо це передбачено умовами в≥льноњ публ≥чноњ л≥ценз≥њ.

 

ƒокументи щодо оплати прим≥рника компТютерноњ програми, а також наданн€ послуг щодо встановленн€ та п≥дтримки компТютерноњ програми в≥льного користуванн€, можуть використовуватис€ при виникненн≥ спор≥в щодо €кост≥ матер≥ального нос≥€, на €кому записаний прим≥рник в≥дпов≥дноњ компТютерноњ програми та €кост≥ зазначених послуг.

 

► ѕравом≥рним використанн€м компТютерноњ програми в≥льного користуванн€ вважаЇтьс€ також отриманн€ користувачем за угодою з постачальником послуги ≥з завантаженн€ прим≥рника такоњ компТютерноњ програми з компТютерноњ мереж≥ (зокрема, мереж≥ ≤нтернет) та встановленн€ на компТютер замовника.

 

3.2. ” раз≥ придбанн€ комп'ютерноњ техн≥ки з попередньо встановленими на жорстк≥ диски комп'ютерними програмами суб'Їкти господарюванн€ зобов'€зан≥ дотримуватись вимог щодо правом≥рного використанн€ комп'ютерних програм, зазначених у пункт≥ 3.1 ѕравил.

 

4. ќбл≥к комп'ютерних програм

 

4.1. ƒл€ зд≥йсненн€ контролю за на€вн≥стю, збереженн€м та об≥гом комп'ютерних програм на кожен комп'ютер суб'Їкта господарюванн€ в тижневий строк п≥сл€ введенн€ його в експлуатац≥ю оформлюЇтьс€ картка обл≥ку комп'ютерноњ техн≥ки ≥з зазначенн€м установлених комп'ютерних програм, €ка збер≥гаЇтьс€ прот€гом усього строку експлуатац≥њ комп'ютера.

 

 артка обл≥ку ведетьс€ в електронн≥й та/або паперов≥й формах ≥ повинна м≥стити так≥ в≥домост≥:

 

- - ≥нформац≥ю про користувача(≥в), за €ким(и) закр≥плено комп'ютерну техн≥ку;

- - техн≥чн≥ параметри комп'ютерноњ техн≥ки, що експлуатуЇтьс€;

- - назву, вид, верс≥ю кожноњ встановленоњ програми, дату њњ придбанн€ та встановленн€, найменуванн€ виробника чи розповсюджувача прим≥рник≥в ц≥Їњ програми, рекв≥зити л≥ценз≥њ або л≥ценз≥йного договору, або ≥ншого договору щодо розпор€дженн€ майновими правами ≥нтелектуальноњ власност≥.

 

 

4.2. «акр≥пленн€ комп'ютерноњ техн≥ки суб'Їкта господарюванн€ за користувачем повинно бути документально оформлене. ” раз≥ зм≥ни користувача, за €ким закр≥плена комп'ютерна техн≥ка, до картки обл≥ку вноситьс€ в≥дпов≥дний запис.

 

4.3. ”становленн€ комп'ютерних програм, њх переустановленн€ чи видаленн€ зд≥йснюЇтьс€ лише за погодженн€м з кер≥вником суб'Їкта господарюванн€ або особою, €ка в≥дпов≥даЇ за ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ суб'Їкта господарюванн€.

 

4.4. Ѕухгалтерський обл≥к нематер≥альних актив≥в, у тому числ≥ компТютерних програм, зд≥йснюЇтьс€ на п≥дприЇмствах та орган≥зац≥€х ус≥х форм власност≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥Ф, Дѕоложенн€ (стандарту) бухгалтерського обл≥ку 8 ДЌематер≥альн≥ активиФ, затвердженого наказом ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 18.10.1999 є 242 та ≥нших нормативно-правових акт≥в ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни, €к≥ регулюють питанн€ зарахуванн€ на бухгалтерський обл≥к нематер≥альних актив≥в, зокрема, об'Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥. ƒл€ бюджетних установ бухгалтерський обл≥к зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з ≤нструкц≥Їю з обл≥ку необоротних актив≥в бюджетних установ, затвердженою наказом ƒержавного казначейства ”крањни в≥д 17.07.2000 є 64.

 

5. ѕроведенн€ ≥нвентаризац≥њ комп'ютерних програм

 

5.1. —уб'Їкти господарюванн€ щор≥чно провод€ть планову ≥нвентаризац≥ю комп'ютерних програм, що використовуютьс€, визначають вимоги до комп'ютерних програм, €к≥ мають застосовуватись дл€ задоволенн€ потреб цих субТЇкт≥в, та визначають необх≥дну к≥льк≥сть комп'ютерних програм дл€ задоволенн€ таких потреб. ѕри цьому комп'ютерн≥ програми, €к≥ не п≥дл€гають легал≥зац≥њ через моральну застар≥л≥сть, нев≥дпов≥дн≥сть стандартам, тощо, вивод€тьс€ з експлуатац≥њ.

 

5.2. ” процес≥ ≥нвентаризац≥њ перев≥р€ютьс€: на€вн≥ комп'ютерн≥ програми; документац≥€, що п≥дтверджуЇ правом≥рн≥сть використанн€ комп'ютерних програм, та ≥нш≥ питанн€, €к≥ можуть бути включен≥ до програми ≥нвентаризац≥њ.

 

5.3. –езультати ≥нвентаризац≥њ оформлюютьс€ актами ≥нвентаризац≥њ комп'ютерних програм ≥ збер≥гаютьс€ суб'Їктом господарюванн€ прот€гом 3 рок≥в.

 

6.  онтроль за використанн€м комп'ютерних програм

 

6.1.  ер≥вник суб'Їкта господарюванн€ та/або уповноважена ним особа орган≥зовуЇ проведенн€ планових ≥ позапланових перев≥рок використанн€ комп'ютерних програм з метою ви€вленн€ випадк≥в нев≥дпов≥дност≥ њх використанн€ положенн€м чинного законодавства ≥ цих ѕравил та ви€вленн€ факт≥в неправом≥рного використанн€ комп'ютерних програм.

ѕри ви€вленн≥ факт≥в неправом≥рного використанн€ комп'ютерних програм з'€совуютьс€ причини й умови, €к≥ привели до встановленн€ цих програм, та вживаютьс€ заходи щодо припиненн€ неправом≥рного використанн€ комп'ютерних програм.

 

 

ƒов≥дкова ≥нформац≥€ ј.

 јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј

¬≥д 10 вересн€ 2003 р. N 1433

 ињв

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 412 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

575 - | 517 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.04 с.