Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ест 4 курсЂ∆алпы медицинаї факультет≥не арналған 4 страница
1. јнамнез жинау

2. —ыртқы акушерлiк тексеру

3. јйнамен қарау

4. Қынаптық зерттеу

5. +”ƒ«

214. Қалыпты орналасқан плацентаның мерзiмiнен бұрын сылынуының негiзгi

диагностикалық белгiсi:

1. Қан кету

2. ћетеоризм, диаре€

3. +јуру сез≥м≥,жатыр гипертонусы

4. ћакросоми€

5. √ипотони€

215. Қалыпты орналасқан плацентаның мерзiмiнен бұрын сылынуында кесар тi

лiгi жасалынады:

1. +Ќәресте жағдайына байланысты емес

2. “ек тiрi нәрестеде

3. Ќәрестен≥ң жедел гипокси€сында

4. јнеми€да

5. ћерзiмi жеткен жүктiлiкте

216. —озылмалы артериалды гипертензи€сы бар босанушыда босанудың 1-кезеңiнде

жүргiзедi:

1. —пазмолитиктердi пайдалануды шектеу

2. +Ѕосануды максималды ауырсыздандыру, ганглиоблокаторларды қолдану

3. јмниотоми€, босануды қоздыру,босануды стимулдеу

4. 25% магний сульфаты ер≥тiндiсiн енгiзу

5. јдреномиметиктердi, адреноблокаторларды қабылдау

217.  риздiң болуымен сипатталатын созылмалы артериалды гипертензи€сы бар босанушы әйелге босанудың II кезеңiнде жасалынады:

1. ѕеринеотоми€

2. Ёпидуральды анастези€

3. ћагний сульфатын енгiзу

4.  есар тiлiгi

5. +јкушерлiк қысқыш салу

218. ѕреэклампси€да артериалды қан қысымын тұрақтандыру мақсатында босанудың II кезеңiнде қолданылады:

1. ћагний сульфаты

2. Ѕета-адреномиметиктер

3. +√англиоблокаторлар

4. √люкоза-новокаин қоспасы

5. Ёуфиллин

219. —озылмалы артериалды гипертензи€ның жүктiлiк кезiндегi жиi асқынуы:

1. Ќәрестеде туа пайда болған даму ақаулары

2. Ќәрестеде жүре пайда болған даму ақаулары

3. ∆үктiлiкт≥ң ерте токсикоздарының дамуы

4. +ѕреэклампси€

5. јнеми€

220. —озылмалы артериалды гипертензи€ның жүктiлiк кезiндегi асқынудың б≥р≥:

1. “уа пайда болған гипертони€лық аурудың дамуы

2. Ѕiрiншiлiк плаценталық жетiспеушiлiктiң дамуы

3. ≈кiншiлiк плаценталық жетiспеушiлiктiң дамуы

4. +∆үктiлiктi көтереалмаушылық

5. “уа пайда болған даму ақаулары

221. Қай жүрек ақауында жүкт≥л≥кт≥ жалғастыруға болады:

1. +ћитралдық қақпақшасының жетк≥л≥кс≥зд≥г≥,гемодинамикалық бұзылыстардың болмауы

2. ћитралдық қақпақшасының стенозы қан айналым бұзылысымен

3. Қолқа қақпақшасының жетк≥л≥кс≥зд≥г≥, гемодинамикалық бұзылыстардың болмауы

4. ∆үре пайда болған жүрек ақауында

5. ∆үректiң декомпенсирленген ақауында

222. ∆үрек ақауымен "ƒ" есепте тiркеуде тұрғанда ең алдымен жүрг≥з≥лед≥:

1.  ардиальды терапи€ және диуретиктердi тағайындау

2. “өсектiк режим,тұзды қабылдауды шектеу

3. Қабынуға қарсы терапи€ны тағайындау

4. јнтигистаминдi және гипотензивтiк препараттарды тағайындау

5. + “ексеру үшiн кардиологи€лық стационарға жолдау

223. ∆үрек ақауы бар жүктi әйелдерд≥ қайта госпитализаци€лау жүргiзiледi:

1. 16-18 аптада

2. 20-24 аптада

3. + 26-32 аптада

4. 28-34 аптада

5. 30-35 аптада

224. ∆үрек ақауы бар жүкт≥ әйелдерде жүкт≥л≥кт≥ң II триместр≥нде жүрг≥з≥лед≥:

1. ƒинамикалық бақылауды жалғастыру

2. +јсқынулардың алдын алу

3. ∆үктiлiктi ары қарай жалғастыруға қарсы көрсеткiштердi анықтау

4. ∆үктiлiктi үзу

5. Ѕосануды жүргiзу әдiсiн шешу

225. ∆үрек ақауы бар жүкт≥ әйелдерде жүкт≥л≥кт≥ң III триместр≥нде жүрг≥з≥лед≥:

1. ƒинамикалық бақылауды жалғастыру

2. јсқынулардың алдын алу

3. ∆үктiлiктi ары қарай жалғастыруға қарсы көрсеткiштердi анықтау

4. ∆үктiлiктi үзу

5. +Ѕосануды жүргiзу әдiсiн шешу

226. ∆үрек ақауы бар жүктi әйелдерд≥ үш≥нш≥ рет госпитализаци€лау жүргiзiледi:

1. 32 аптада

2. 34 аптада

3. 36аптада

4. +38 аптада

5. 40 аптада

227. –евматикалық үрд≥ст≥ң белсенд≥л≥г≥ анықталады:

1. Ћейкоцитоз, лимфоцитоз, Ё“∆ жоғарылауы

2. Ќейтрофилдердiң әсерiнен лейкоцитоз, —-реактивтi белокқа терiс реакци€

3. Ћейкоцитоз, лимфопени€, резко выраженный нейтрофилез

4. +Ќейтрофилдердiң әсерiнен лейкоцитоз,—-реактивтi белокқа оң реакци€

5. Ќейтрофилдердiң әсерiнен лейкоцитоз,—-реактивтi белокқа күмәндi реакци€

228. ∆үктiлiк кезiнде ағзаның оттегiмен қамтамасыз етiлуi қалай өзгередi:

1. +∆оғарылайды және босану алдында 15-30% қосылады

2. ∆оғарылайды және босану алдында 20-30% қосылады

3. ∆оғарылайды және босану алдында 30-40% қосылады

4. ∆оғарылайды және босану алдында 40-50% қосылады

5. ∆оғарылайды және босану алдында 50-60% қосылады

229. ∆үктiлiк және босану кезiнде жүрек жетiспеушiлiгi байқалады:

1. ∆үктiлiктiң бiрiншi айында

2. 2- триместрдiң басында

3. +2- триместрдiң соңында

4. 3-триместрдiң басында

5. 3-триместрдiң соңында

230. ∆үктiлерде жиi қан айналымның жетiспеушiлiгi жүрек аурумен бiрге мына

мерзiмде туындайды:

1. 8-12 аптада

2. 13-18 апта

3. 19-24 апта

4. +24-32 апта

5. 32-36 апта

231. ∆иi кездесетiн жүректiң ревматикалық ақауы:

1. ≈кi жармалы қақапқшаның жетiспеушiлiгi

2. +ћитральды стеноз

3. јорта қуысының стеноз

4. јортальды қақпақшаның жетiспеушiлiгi

5. Үшжармалы қақпақшаның ақауы

232. ћитралдық қақпақшаның жетiспеушiлiгiнде жүктiлiк ағымы:

1. +∆үрек ауруының ағымы белсенiп, асқындырмайды

2. 25% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

3. 45% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

4. 65% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

5. 85% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

233. ћитральды стенозда жүктiлiк ағымы қалай жүредi:

1. ∆үрек ауруының ағымын бiлiнiп асқындырмайды

2. 25% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

3. 45% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

4. 65% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

5. +85% жүктiлерде жүрек жетiспеушiлiгiнiң белгiлерi бiлiнедi

234. јортальды стенозда жүктiлiк және босану мына жағдайда мүмкiн:

1. 1 сатыдағы қанайналым жетiспеушiлiгi

2. 2 сатыдағы қанайналым жетiспеушiлiгi

3. +—ол қарыншаның гипертрофи€сының белгiлерiнiң болмауында

4. ∆үректiк симптомдардың жетiспеушiлiгiнiң болмауында

5. Ѕелсендi түрде мүмкiн емес

235. ∆үктiлерде компенсирленген жүрек ақауында босандырудың негiзгi әдiстерi мына жолмен өтедi:

1. +“абиғи босану жолдары

2. ѕеринеотоми€мен табиғи босандыру жолдары

3. јкушерлiк қысқыш салу арқылы табиғи босандыру жолдары

4. ¬акуум-экстрактор салу арқылы табиғи босандыру жолдары

5. ∆оспарлы түрде кесар тiлiгiн жасау

236. ∆үрек ақауы бар жүкт≥ әйелдерде жоспарлы түрде кесар т≥л≥г≥не көрсетк≥штер:

1. ≈к≥жармалы қақпақшаның жет≥спеуш≥л≥г≥

2. ∆үрекшелер арасында қалқашаның кем≥ст≥г≥

3. Қарыншалар арасындағы қалқашаның кем≥ст≥г≥

4. јорталды қақпақшаның жет≥спеуш≥л≥г≥

5. +Қан айналым бұзылысымен болатын кез- келген жүрек ақауы

237. ∆үкт≥л≥кт≥ көтеруге қарсы көрсетк≥штер:

1. ћитралды қақпақшаның жет≥спеуш≥л≥г≥

2. ∆үрекшеаралықлер арасындағы қақпақшаның кем≥ст≥г≥

3. ∆үрект≥ң ревматикалық ақауы

4. ћиокардиодистрофи€

5. +У өк Фтипт≥ ақау

238. ∆үкт≥ әйелдерде пиолонефритт≥ң дамуына және асқынуына әсер етет≥н нег≥зг≥ фактор:

1. +јна организм≥н≥ң инфицирлену≥

2. √ормоналды баланстың өзгер≥с≥

3. јнеми€ның болуы

4. ∆үкт≥лерде гипертензи€ның дамуы

5. «әр шығару өзег≥н≥ң қысылуы

239. ∆үкт≥л≥к кез≥нде пиелонефрит ағымының ерекшел≥г≥:

1. +1 триместрде бел аймағында ауру сез≥м≥ болуы, 2 және 3 триместрде шағымының аз болуы

2. 1 триместрде бел аймағында ауру синдромының болмауы, 2 және 3 триместрде шағымы аздап болады

3. 1 триместрде пиури€ болады, 2 және 3 триместрде аздап болады

4. 1 триместрде макротематури€ болуымен, 2 және 3 триместрде аздап болады

5. 1 триместрде микротематури€ болуымен, 2 және 3 триместрде аздап болады

240. ∆үкт≥ әйелдерде пиелонефрит жүкт≥л≥кт≥ң қай мерз≥м≥нде жи≥ асқынады:

1. 5-6 апта

2. 12-16 апта

3. 15-18 апта

4. +21-30 апта

5. 32-36 апта

241. ѕиелонефритт≥ емдеуд≥ң нег≥зг≥ қағидалары:

1. +«әрд≥ң шығуын жақсарту, микробты шығару, зәр шығару жолдарын өңдеу

2. «әр келу≥н≥ң төмендету, микробты шығару, зәр шығару жолдарын өңдеу

3. «әр келу≥н белсенденд≥ру,микробты шығару, зәр шығару жолдарын өңдеу

4. Қанның реологи€лық құрамын жақсарту, тромбоциттерд≥ң дезагрегаци€сы

5. ∆атыр- плацентарлы қан жүйес≥н≥ң жақсарту

242. ѕиелонефритте қолайлы босандыру әд≥стер≥:

1. ∆оспарлы түрде кесар т≥л≥г≥н жасау

2. ∆едел түрде кесар т≥л≥г≥н жасау

3. +“абиғи босану жолдары арқылы

4. ¬акуум- экстрактор салу арқылы табиғи босандыру жолдармен

5. јкушерл≥к қысқыш салу арқылы табиғи босандыру жолдармен

243. ѕиелонефритте жүкт≥л≥кт≥ үзуд≥ң нег≥зг≥ көрсетк≥штер≥:

1. +Ѕ≥р бүйрек пиелонефрит≥

2. ѕиелонефритт≥ң жи≥ асқынуы

3. јнеми€ қосылуымен

4. √ипертензи€ дамуымен

5. Қуық- несепағар рефлюкс≥

244. ∆үкт≥лерде созылмалы гломерулонефритт≥ң қандай формасы жи≥ кездесед≥:

1. +Ћатентт≥

2. √ипертензионд≥

3. Ќефротикалық

4. јралас

5. √ипрекалиеми€лық

245. ∆үкт≥л≥к кез≥нде гломерулонефритт≥ң жи≥ асқынуы:

1. +∆үкт≥лерде гипертензи€ның дамуы

2. ∆едел бүйрек жет≥спеуш≥л≥г≥

3. ѕлацентаның жатуы

4. ћерз≥м≥нен бұрын босану

5. ћерз≥м≥нен кеш босану

246. √ломерулонефритт≥ң қай түр≥ жүкт≥л≥кт≥ жалғастыруға қарсы көрсетк≥ш болып табылады:

1. +∆едел

2. —озылмалы

3. Ћатенттi

4. јралас

5. √ипертензионды

247. √ломерулонефритте жүктiлiктiң ерте кезеңiнде акушерл≥к тактика қандай:

1. +“ексеру және жүктiлiктi қалай сақтау керек сұрағын шешу

2. јнтибактериальдық терапи€ жүргiзу

3. «әрдiң келуiн жақсарту

4. ћикробты интенсивтi шығару

5. «әр шығару жолдарын өндеу

248. √ломерулонефритте мезгiлiнен бұрын босандыруға көрсеткiштер:

1. +—озылмалы гломерулонефриттiң асқынуы

2. √ломерулонефриттiң латенттiк формасы

3. √ломерулонефриттiң аралас форма

4. ѕиелонефриттiң асқынуы

5. —озылмалы гломерулонефрит

249. √ломерулонефритте босандыруға қолайлы әдiс:

1. ∆оспарлы түрде кесар тiлiгi

2. ∆едел түрде кесар тiлiгi

3. +“абиғи босану жолдары арқылы

4. ¬акуум-экстрактор арқылы табиғи босану жолдары арқылы

5. “абиғи босану жолдары арқылы акушерлiк қысқыш салу

250. Ќесеп -тас ауруында жедел босандыруға көрсеткiш:

1. Ѕүйрек ұстамасының шаншуын жою

2. +Ұзаққа созылған бүйрек ұстамасын жою

3. —озылмалы несеп- тас ауруы

4. —озылмалы пиелонефрит және несеп-тас ауруы

5. —озылмалы гломерулонефрит және несеп- тас ауруы

251. ∆үктi әйелдерде анеми€ның қай түр≥ жи≥ кездесед≥:

1. ћегалобластикалық гиперхромдық анеми€

2. ћетаболикалық гипохромды анеми€

3. +“емiржет≥спеуш≥л≥кт≥ гипохромды анеми€

4. √ипопластикалық анеми€

5. √емолитикалық анеми€

252. ∆үктi әйелдерде анеми€ның дамуына әсер ететiн негiзгi фактор:

1.  әсiптiк зи€ндылықтар

2. Ѕауыр аурулары

3. Қалқанша безiнiң аурулары

4. √ипотони€

5. +»нтергенетикалық интервалдың қысқа болуы

253. ∆үктiлердегi анеми€ның дамуының негiзгi патогенетикалық механизмi:

1. “емiр сiңуiнiң бұзылысы

2. ƒұрыс тамақтанбау

3. +∆үктiлiк кезiнде темiрдiң шығуының жоғарлауы

4. ∆үктiлiк кезiнде тiндiк алмасудың жоғарлауы

5. ∆үктiлiк кезiнде тiндiк алмасудың төмендеуi

254. Ќәрестеде темiржетiспеушiлiк анеми€ның ауыр түрi мынаған алып келедi:

1. √еморраги€;

2. +∆атыр-плацентарлық қанайналымның бұзылысы

3. ћакросоми€;

4. ∆үрек қантамыр жүйесiнiµ ақаулары

5. «әр шығару жүйесiнiң аномали€лары

 

255. јнеми€ның асқынуында бiрiншi орында тұрады

1. ∆үктiлiктi үзудiң қаупi

2. ≈рте токсикоздар

3. +∆үктiлiкпен байланысты гипертензи€

4.  өпсулық

5.  өп нәрестелiк

256. ∆үктiлер анеми€сы кезiнде босанудың асқынуы:

1. + Ѕосану әлсiздiг≥

2. Ѕосанудың қалыпты өту≥

3. ƒискоординаци€ланған босануды жүргiзуде

4. ∆атырдың жыртылуы

5. ∆атыр мойнының жыртылуы

257. јнеми€ кезiнде босанудан кейiнгi кезең≥нiң негiзгi асқынуы:

1. +≤рiңдi -септикалық аурулар

2. √ипертензи€

3. √ипотензи€

4. ќлигоури€

5. јнури€

258. Қант диабетi-бұл:

1. »нсулиннiң абсолюттi жетiспеушiлiгi

2. »нсулиннiң салыстырмалы жетiспеушiлiгi бұзылуы

3. +јбсолюттiк және салыстырмалы инсулиннiң жетiспеушiлiгi,зат алмасудың бұзылуы

4. »нсулинiң жеткiлiксiз бөлiнуi, зат алмасудың жоғарлауы

5. Ѕiрреттiк глюкозури€, зат алмасудың төмендеуi

259. Қант диабетiнiң негiзгi симптомдары:

1. Ўөлдеу,ауыздың құрғауы, терiнiң қышуы, булеми€

2. + Ўөлдеу,ауыздың құрғауы, терiнiң қышуы, полиури€

3. Ўөлдеу,ауыздың құрғауы, дене салмағының жоғарлауы

4. Ўөлдеу,ауыздың құрғауы, дене салмағының төмендеуi,олигоури€

5. Ўөлдеу,ауыздың құрғауы, терiнiң қышуы, жас ағу

260. Қант диабетiнiң диагнозын толықтыру үшiн анықтау керек:

1. Қандағы және зәрдегi глюкозаны

2. «әрдегi кетон денелерiн

3. Қандағы ацетонды

4. +√люкозаға толеранттылық тестi

5. «әрдегi белокты

261. ∆үктiлiк кезiнде қант диабетiнiң негiзгi асқынуларына жатады:

1. √ипотони€

2. јнеми€

3. +∆үктiлер гипертензи€сының ауыр формасы

4. Ќәрестен≥ң құрсақ≥ш≥л≥к дамуының к≥д≥ру≥

5. јзсулық

262. ∆үкт≥лiктiң бiрiншi аптасында қант диабетi ағымының ерекшелiгi:

1. + өмiрсуларға толеранттылықтың жақсаруы

2.  өмiрсуларға толеранттылықтың төмендеуi

3. Өзгерiссiз

4.  өмiрсуларға толеранттылықтың жоғарлауы

5.  өмiрсуларға толеранттылықтың бiрден төмендеуi

263. ∆үктiлiктiң 2 триместрiнде қант диабет≥ ағымының ерекшелiгi:

1. + өмiрсуларға толеранттылықтың нашарлауы

2.  өмiрсуларға толеранттылықтың төмендеуi

3. Өзгерiссiз

4.  өмiрсуларға толеранттылықтың жоғарлауы

5.  өмiрсуларға толеранттылықтың бiрден төмендеуi

264. ∆үктiлiктiң 3 триместрiнде қант диабет≥ ағымының ерекшелiгi:

1. +√ликеми€ деңгейiнiң төмендеуi

2.  өмiрсуларға толеранттылықтың төмендеуi

3. Өзгерiссiз

4.  өмiрсуларға толеранттылықтың жоғарлауы

5.  өмiрсуларға толеранттылықтың бiрден төмендеуi

265. Ѕосану кезiнде қант диабет ағымының ерекшелiгi:

1. √ликеми€ деңгейiнiң төмендеуi

2.  өмiрсуларға толеранттылықтың төмендеуi

3. +√ипергликеми€ және гипогликеми€

4.  өмiрсуларға толеранттылықтыµ жоғарлауы

5.  өмiрсуларға толеранттылықтың бiрден төмендеуi

266. Ѕосанғаннан кейiнгi кезеңде қант диабет ағымының ерекшелiгi:

1. √ликеми€ деңгейiнiң төмендеуi

2.  өмiрсуларға толеранттылықтың төмендеуi

3. +√ликеми€ деңгейiнiң түсуi, 4,5 күндерi өседi

4.  өмiрсуларға толеранттылықтың жоғарлауы

5.  өмiрсуларға толеранттылықтың бiрден төмендеуi

267. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ бiрiншi рет госпитализаци€лау жүргiзiледi:

1. +∆үктiлiктiң ерте мерзiмiнде

2. 21-25аптада

3. 30-32 аптада

4. 36аптада

5. 38 апта

268. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ екiншi рет госпитализаци€лау жүргiзiледi:

1. ∆үктiлiктiң ерте мерзiмiнде

2. +21-25аптада

3. 30-32 аптада

4. 36аптада

5. 38 апта

269. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ үшiншi рет госпитализаци€лау жүргiзiледi:

1. ∆үктiлiктiң ерте мерзiмiнде

2. 21-25аптада

3. +30-32 аптада

4. 36аптада

5. 38 апта

270. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ төрт≥нш≥ рет госпитализаци€лау жүргiзiледi:

1. ∆үктiлiктiң ерте мерзiмiнде

2. 21-25аптада

3. 30-32 аптада

4. +36аптада

5. 38 апта

271. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ б≥р≥нш≥ рет госпитализаци€лаудың мақсаты:

1. +∆үктiлiктi жалғастыруды шешу

2. ѕлацента жетiспеуш≥лiг≥н алдын алу

3. »нсулин мөлшерiн нақты анықтау

4. јкушерлiк және диабеттiк асқынуларды емдеу

5. Ѕосанудың мерзiмiн және әдiсiн таңдау

272. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ ек≥нш≥ рет госпитализаци€лаудың мақсаты:

1. ∆үктiлiктi жалғастыруды шешу

2. ѕлацента жетiспеуш≥лiг≥н алдын алу

3. +»нсулин мөлшерiн нақты анықтау

4. јкушерлiк және диабеттiк асқынуларды емдеу

5. Ѕосанудың мерзiмiн және әдiсiн таңдау

273. Қант диабетi бар жүктi әйелдерд≥ үш≥нш≥ рет госпитализаци€лаудың мақсаты:

1. ∆үктiлiктi жалғастыруды шешу

2. ѕлацента жетiспеуш≥лiг≥н алдын алу

3. »нсулин мөлшерiн нақты анықтау

4. +јкушерлiк және диабеттiк асқынуларды емдеу

5. Ѕосанудың мерзiмiн және әдiсiн таңдау

274. Қант диабетiнде жиi фетопати€ның гипертрофи€лық формасының белгiсi:

1. +ћакросоми€

2. ∆атыр түтiгiнiң дамуының кешiгуi

3. Ќәрестен≥ң құрсақ≥ш≥л≥к к≥д≥ру≥

4. ’-хромосомада “рисоми€

5. ∆едел гипокси€

275. Қант диабетiнде жиi фетопати€ның гипотрофи€лық формасындағы белгiсi:

1. ћакросоми€мен

2. +∆атыр түтiгiнiң дамуының кешiгуi

3. Қарынiшiлiк қан құйылумен

4. “рисоми€ ’-хромосомада

5. ∆едел гипокси€мен

276. Қант диабетiнде босану мерзiмi тағайындалады:

1. 35-36апта

2. 36-37 апта

3. +37-38 апта

4. 39-Є 40 апта

5. 40-41 апта

277. ∆үкт≥л≥к кез≥нде гипергликеми€ның коррекци€сы жүргiз≥лед≥:

1. + Қысқа әсер ететiн инсулинмен

2. Ұзақ әсер ететiн инсулинмен

3. ћанинилмен 3,5мг

4. ћанинилмен 5,5мг.

5. ƒиабетке қарсы сульфаниламидпен

278. Қант диабетiнде босану кезiнде мынаны тағайындайды:

1. +5% глюкоза ерiтiндiсi, қысқа әсерлi инсулин

2. 10% глюкоза ерiтiндiсi, қысқа әсерлi инсулинмен

3. 20% глюкоза ерiтiндiсi, ұзақ әсерлi инсулинмен

4. 40% глюкоза ерiтiндiсi, ұзақ әсерлi инсулин

5. ћаниниланың 5,5мг

279. Қант диабетi бар босанушыда босанудың 2-кезеңiнде жиi кездесетiн асқыну:

1. Ѕастың шалқаюы

2. ∆едел гипокси€

3. +»ық дистоци€сы

4. ∆атырдың жыртылуы

5.  iндiктiң түсуi

280. Қант диабетiнде босанудан кейiнгi кезеңнiң жиi асқынуы:

1. ѕлаценталық тiннiң қалдығы

2. ∆атырдың гипотони€сы

3. ∆атырдың айналуы

4. +≤рiңдi-септикалық асқынуы

5. јнури€

281. √ипогликеми€лық және диабеттiк команың дифференциальды диагностикасын

тағайындауды жүргiзу:

1. 5%-20 мл глюкоза ерiтiндiсi

2. 5%-40 мл глюкоза ерiтiндiсi

3. 20%-20 мл глюкоза ерiтiндiсi

4. 20%-40 мл глюкоза ерiтiндiсi

5. +40%-40 мл глюкоза ерiтiндiсi

282. Ёкстрагенитальды аурулардың қандай түр≥нде преэклампси€ жи≥ дамиды:

1. +јртериальды гипертензи€

2. —ем≥ру

3. ћиопи€ның жоғары дәрежес≥

4. ∆үрект≥ң туа пайда болған ақаулары

5. ¬арикозды аурулар

283. Қант диабетi кезiндегi жүктiлiктi үзудiң негiзгi көрсеткiшi:

1. Қант диабетi 1 түрi

2. Қант диабетi 2 түрi

3. +јта-анасының екеуiнде де қант диабетiн≥ң болуы

4. √люкозаға толеранттылықтың бұзылуы

5. —емiздiктiң 2 сатысы

284. ∆үктi әйелдерде гипогликеми€лық команың болу себептер≥:

1. +“ерлегiштiк,тынышсыздық,ашыққан сезiм,қозғалмалы қозғыштық

2. “ерлегiштiк, ұйқышылдық,шөлдеу, гиподинами€

3. “ерлегiштiк,тынышсыздық,тәбеттiң болмауы, гиподинами€

4. “ерлегiштiк, апати€, ашыққан сезiм, адинами€

5. “ерлегiштiк,тежелгiштiк,шөлдеу,гиподинами€

285. ∆үктiлер гипотиреозының клиникалық белгiлерi:

1. —алмақтың төмендеуi,қозғыш,терлегiштiк, экзофтальм

2. +—алмақтың жоғарлауы, ұйқышылдық,тежелгiш, терiнiң құрғау

3. —алмақтың төмендеуi,уайымшылдық,терлегiш,энофтальм

4. —лмақтың жоғарлауы,қозғалмалы активтiлiк,терлегiш,тiндердiң гидрофильдiгi

5. —алмақтың жоғарлауы, қозғыш,тiндердiң гидрофильдiгi

286. √ипертиреоздың клиникалық белгiлерi:

1. +—алмақтың төмендеуi,қозғыш,терлегiштiк, экзофтальм

2. —алмақтың жорғарлауы, ұйқышылдық,тежелгiш, терiнiң құрғауы

3. —алмақтың төмендеуi, уайымшылдық,терлегiш,энофтальм

4. —алмақтың жоғарлауы,қозғалмалы активтiлiк,терлегiш,тiндердiң гидрофильдiгi

5. —алмақтың жоғарлауы,тежелгiш,тiндердiң гидрофильдiгi

287. √ипертиреозда жүктiлiкке қарсы көрсеткiш:

1. ƒиффузды зобтың 1 сатысы

2. Ёндеми€лық зобтың 2 сатысы

3. +ƒиффузды токсикалық зобтың 3 сатысы

4. Ѕасқа экстрагенитальды аурулармен б≥рге жүру≥

5. “уыстарында эндеми€лық зобтың болуы

288. “иреотоксикоздың негiзгi асқынуы:

1. ∆үктiлер гипертензи€сы

2. ∆атыр гипотони€сы

3. ∆үктiлер анеми€сы

4. +∆үктiлiктi көтереалмаушылық

5.  өп сулық, аз сулық

289. Қалқанша безi ауруларының босану кезiндег≥ негiзгi асқынулары:

1. +Ѕосану әрекет≥н≥ң ауытқуы

2. Қағанақ суының мерзiмiнен бұрын кетуi

3. Ќәрестен≥ң ұсақ бөлiктердiң түсуi

4. ∆атырдың жарылуы

5. Ќәресте гипокси€сы

290. Ѕосанудан кейiнгi кезеңде қалқанша безiнiң ауруларының негiзгi асқынуы:

1. Ѕездiң кемiстiгi

2. +Қан кету

3. ∆атырдың айналуы

4. ≤рiңдi-септикалық асқыну

5. јртериальды гипертензи€

291. √ипертиреозда босануды мына кездi жүргiзедi:

1. +Ёутиреозда

2. “иреотоксикалық криз

3. “иреостатиктердi қабылдауды

4. “иреотоксикозда

5. ќрынбасушы гормонотерапи€да

292. ∆үктi әйелдерде қалқанша безiнiң аурулары кезiнде болатын қауiпт≥ асқыну:

1. +Ќәрестен≥ң өлi туылу

2. ≈рте неонатальды өлiм

3.  еш неонатальды өлiм

4. »нтранатальды өлiм

5.  өп нәрестелi

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Ќарушение авторских прав


Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

528 - | 427 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.225 с.