Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ивченн€ ≥ оц≥нка кадр≥в п≥дприЇмства.
 

—трижнем внутр≥шнього середовища п≥дприЇмства Ї людськ≥ ресурси. якщо донедавна конкурентна бороть≠ба п≥дприЇмств була зосереджена у сфер≥ техн≥чного прогресу, удосконаленн€ технолог≥й, орган≥зац≥йних структур, маркетингу, то нин≥ до найважлив≥ших фак≠тор≥в економ≥чного усп≥ху в≥днос€ть ефективне управ≠л≥нн€ людськими ресурсами. ѕередус≥м персонал в≥д≠р≥зн€Ї п≥дприЇмство в≥д його конкурент≥в. јдже усп≥х п≥дприЇмства залежить в≥д того, хто ≥ €к виробл€Ї про≠дукц≥ю, в≥д сформованого у прац≥вник≥в ставленн€ до прац≥, до своЇњ орган≥зац≥њ.

ѕовед≥нка, а отже, усп≥шн≥сть прац≥вник≥в кожноњ орган≥зац≥њ залежить в≥д к≥лькох чинник≥в: ≥ндив≥ду≠альних рис, особливостей орган≥зац≥йного оточенн€ та фактор≥в зовн≥шнього середовища (рис. 1.).

 

 

„асто прац≥вники, волод≥ючи такими рисами, що да≠ють змогу виконувати роботу з високою продуктивн≥стю ≥ результативн≥стю, не Ї активними в орган≥зац≥йному ото≠ченн≥, оск≥льки воно не заохочуЇ ≥н≥ц≥ативу ≥ п≥дприЇмли≠в≥сть. ≤ навпаки, людина ≥з середн≥ми зд≥бност€ми в пев≠ному орган≥зац≥йному оточенн≥ може розвиватис€ ≥ пол≥п≠шувати результати своЇњ д≥€льност≥. ÷е св≥дчить про те, що орган≥зац≥€ впливаЇ на прац≥вник≥в, формуЇ певн≥ нор≠ми повед≥нки, створюЇ ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтири ≥ зумовлюЇ в≥д≠пов≥дне њхнЇ ставленн€ до роботи. Ѕагато в колектив≥ зале≠жить в≥д л≥дера ≥ стилю управл≥нн€. як правило, дл€ лю≠дей нетворчих профес≥й ефективним буде авторитарний стиль кер≥вництва, дл€ людей творчоњ прац≥ Ч демокра≠тичний або нав≥ть л≥беральний.

ѕовед≥нка людини визначаЇтьс€ ≥ њњ матер≥альним становищем. ѕрац≥вник з високим р≥внем доход≥в маЇ змогу саморозвиватис€, п≥двищувати св≥й р≥вень осв≥ти, що пол≥пшуЇ його фахову компетентн≥сть, а отже, зрос≠таЇ його ц≥нн≥сть дл€ орган≥зац≥њ. ¬≥дпов≥дно в≥н почува≠Їтьс€ впевнено ≥ незалежно.

≤стотний вплив на повед≥нку ≥ндив≥да маЇ зовн≥шнЇ середовище. Ќаприклад, за високого р≥вн€ безроб≥тт€ орган≥зац≥йне оточенн€ налаштоване конкурентно сто≠совно окремоњ людини, що змушуЇ њњ працювати ≥нтен≠сивн≥ше. ј повед≥нка людей ≥з нест≥йким психолог≥ч≠ним типом та високими амб≥ц≥€ми за таких умов може бути малокерованою ≥ нав≥ть антагон≥стичною щодо ц≥≠лей орган≥зац≥њ.

Ќа повед≥нц≥ людей позначаютьс€ ≥ звичањ, традиц≥њ, устален≥ практики виконанн€ роботи, пануюча ≥деоло≠г≥€ та ментальн≥ модел≥ д≥йсност≥, в тому числ≥ у€вленн€ про типову повед≥нку, €ка гарантуЇ усп≥х у д≥€льност≥. ¬они можуть стосуватис€ безпосереднього оточенн€ прац≥вника в орган≥зац≥њ ≥ мати опосередковану д≥ю, ви≠€вл€ючись через ментальн≥сть людини, що належить до певноњ нац≥њ, народу. Ќаприклад, американц€м прита≠манне прагненн€ до матер≥ального усп≥ху, р≥шуч≥сть, схильн≥сть до ризику, ≥ндив≥дуал≥зм; €понц≥ характери≠зуютьс€ Ђтрудогол≥змомї та груповою активн≥стю; зах≥дноЇвропейц≥ нац≥лен≥ на ≥ндив≥дуал≥зм у певних структурних межах, в €ких працюЇ команда, очолювана л≥дером (при цьому так≥ меж≥ Ч стандарти, правила Ч засвоюютьс€ прац≥вниками на р≥вн≥ ментальност≥ ≥ реа≠л≥зуютьс€ €к обов'€зкова запорука усп≥ху). ќтже, м≥ж повед≥нкою окремоњ людини та ментал≥тетом народу ≥с≠нуЇ глибокий сутн≥сний взаЇмозв'€зок.

« огл€ду на це менеджери повинн≥ прид≥л€ти значну увагу ≥ндив≥дуальним рисам прац≥вник≥в, €к≥ визначають особливост≥ њх ментал≥тету ≥ ви€вл€ютьс€ у стосунках, ставленн≥ до роботи, дотриманн≥ загальноприйн€тих мо≠ральних норм, визнанн≥ сусп≥льних ц≥нностей тощо. ÷е уз≠годжуЇтьс€ з тенденц≥€ми розвитку менеджменту в б≥к л≥≠берал≥зац≥њ та демократизац≥њ, €к≥ нин≥ мають м≥сце ≥ обу≠мовлен≥ необх≥дн≥стю переходу до пост≥ндустр≥ального сусп≥льства. ÷≥ тенденц≥њ пол€гають у тому, що:

- у масштабах одн≥Їњ ф≥рми ≥ усього сусп≥льства ме≠неджмент обов'€зково враховуЇ соц≥ально-культурн≥ передумови та нац≥ональн≥ особливост≥;

- сучасний менеджмент набуваЇ гуман≥тарного зм≥с≠ту, переход€чи в≥д стад≥њ технократизму (з основною ви≠могою Ч к≥льк≥сть, масов≥сть) до соц≥ально-культурних новац≥й, що забезпечуютьс€ персонал-ор≥Їнтованими тех≠нолог≥€ми, врахуванн€м ≥нтерес≥в окремих ≥ндив≥д≥в та сусп≥льства загалом, зм≥щенн€м акцент≥в з≥ спонуканн€ на взаЇморозум≥нн€, з≥ стимулюванн€ Ч на мотивац≥ю;

- п≥двищуютьс€ вимоги до управл≥нськоњ компе≠тентност≥ прац≥вника, його профес≥онал≥зму, здатност≥ залучати технолог≥чн≥ та ≥нформац≥йн≥ новац≥њ тощо;

- сучасний менеджмент постаЇ €к своЇр≥дна куль≠тура з≥ своњми ц≥нност€ми ≥ традиц≥€ми. ÷≥л≥ ф≥рми на≠бувають вторинност≥ у ц≥й систем≥ ц≥нностей, за шка≠лою €ких ≥ визначаютьс€ конкретн≥ ц≥л≥.

ќтже, на сучасному етап≥ зросла роль людського фактора в д≥€льност≥ орган≥зац≥й, що зумовлюЇ необх≥д≠н≥сть формуванн€ в кожн≥й ≥з них певноњ орган≥зац≥йноњ культури, €ка б поЇднувала ≥нтереси њњ прац≥вник≥в ≥ ба≠жаний тип виробничих в≥дносин.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

546 - | 472 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.