Лекции.Орг


Поиск:
Параметри РЕЗ, що розвідуються
ПАРАМЕТРИ     П-14
Довжина хвилі l [м] 1,7
Потужність станції [Вт]
Коефіцієнт підсилення антени по ГП [раз]
Коефіцієнт ослаблення антени по БП [раз]
Коефіцієнт ослаблення антени по фону [раз]
Коефіцієнт ослаблення при роботі на еквівалент m [дБ] -90 -90 -90
Ширина спектру сигналу [Гц]

При розрахунках врахувати, що коефіцієнт незбіжності поляризацій (g) та коефіцієнт, який враховує втрату енергії в АФС розвідприймача (η) дорівнюють 0,5. Прийняти, що ширина лінійної частини розвідприймача дорівнює ширині спектру сигналу РЕЗ .

Рішення:

1. Визначаємо потенційну дальність радіотехнічної розвідки

Дальність радіотехнічної розвідки при проходженні радіохвиль у вільному просторі визначається у відповідності з виразом: де - еквівалентна потужність передавача сигналу (РЕЗ);

еквівалентна чутливість розвідприймача;

- мінімальна чутливість розвідприймача.

Використовуючи вирази, визначимо потенційну дальність радіотехнічної розвідки.

1.1. Потенційна дальність космічної радіотехнічної розвідки:

ПАРАМЕТРИ      
[Вт]
[Вт]
[км] 13 800 42 500 8 900 000
[км] 1 090 1 343 890 000
[км]     89 000
[км]   --- 9,6 (м) 8,9

1.2. Потенційна дальність повітряної радіотехнічної розвідки:

Враховуючи, що вхідні дані розвідувальних приймачів засобів радіотехнічної розвідки як з космосу так і з повітря практично ідентичні (за умовами завдання), за винятком лише коефіцієнтів підсилення антен, то потенційна дальність радіотехнічної розвідки при її веденні з повітря можна виразити як

.

Таким чином, потенційна дальність повітряної розвідки в 2 рази більше потенційної дальності радіотехнічної розвідки, яка ведеться з космосу.

 

1.3. Потенційна дальність наземної радіотехнічної розвідки:

Міркуючи аналогічно п.1.2 потенційна дальність ведення наземної радіотехнічної розвідки визначається як

.

Таким чином, потенційна дальність наземної розвідки в 20 разів більш потенційної дальності радіотехнічної розвідки, яка ведеться з космосу.

Висновок за п.1. Дальність радіотехнічної розвідки при її веденні з космосу та повітря обмежена лише дальністю прямої видимості!!!

 

2. Визначаємо дальність прямої видимості між РЕЗ бригади та засобами радіотехнічної розвідки

Дальність прямої видимості розраховується за допомогою виразу:

,

де h1 – висота над рівням моря антени РЕЗ;

h2 – висота над рівням моря антени засобу розвідки.

Результати розрахунку надані у таблиці.

  Космічна розвідка Повітряна розвідка Наземна розвідка
TR-1 RC-135
h1 [м] - - - -  
h2 [км]         1,3
[км]     582,6   189,7

 

Аналіз результатів наведених у таблиці, а також враховуючи алгоритм розрахунку дальності радіотехнічної розвідки, показує, що дальність наземної радіотехнічної розвідки повинна визначатися з урахуванням дальнього тропосферного розповсюдження (ДТР).

3. Визначаємо дальність наземної радіотехнічної розвідки з урахуванням ДТР

Дальність наземної радіотехнічної розвідки з урахуванням законів розповсюдження радіохвиль може бути визначена як:

В зазначеній задачі розрахунок дальності радіотехнічної розвідки слід проводити у відповідності з третім рівнянням системи.

Результати розрахунку наведено у таблиці.

 

ПАРАМЕТРИ      
Випромінювання РЕЗ по головному пелюстку діаграми спрямованості антени
[Дб]       232,4
[км]      
Випромінювання РЕЗ по боковому пелюстку діаграми спрямованості антени
[Дб]       212,4
[км] 150..170 90..110  
Випромінювання РЕЗ по фоновому випромінюванню
[Дб]       202,4
[км]      
Випромінювання РЕЗ при роботі на еквівалент
[Дб]   _   _   102,4
[км] _ _  

 

Задача №2. Повітряна радіотехнічна розвідка ведеться з літака-розвідника RC-135, який здійснює політ на висоті Н=10 км. Місцезнаходження РЕЗ здійснюється методом багатократного пеленгування.

Оцінити точність визначення місцезнаходження РЕЗ з літака, якщо він розташований в районі, віддаленим від маршруту польоту на параметр D=200 км.

Рішення:

Оцінка точності визначення місцезнаходження РЕЗ при застосуванні метода багатократного пеленгування визначається за допомогою номограм, або аналітичного виразу:

Таким чином, точність визначення місцезнаходження РЕЗ дорівнює 2 км.

Аналізуючи вираз (2.1) видно, що чім менш параметр руху повітряного апарату, тім вище точність визначення місцезнаходження цілі, що випромінює.

Задача №3. Визначити тривалість спостереження за об’єктами, що випромінюють, 31 ртбр при веденні РТР з космосу, повітря, землі та моря.

Рішення:

Тривалість добування розвідувальних даних (спостереження за об’єктом розвідки) визначається часом перебування об’єкта розвідки в зоні розвідки даного ТЗР. Вона визначається наступним чином:

- для наземної (морської) РТР – розвідка ведеться безперервно,

 

- для космічної і повітряної РТР – максимальна тривалість спостереження за об’єктами може бути визначена за формулою:

,

де - дальність радіотехнічної розвідки; Vр- радіальна швидкість переміщення носія ТЗР.

Для ШСЗ “Феррет-Д” Vр=8 км/с, звідси t набл =13,28 хвил., та t набл =14,35 хвил.

Для повітряної розвідки (RC-135, RF-4C) Vр =15км/хв.=900 км/год. Маємо t набл =80 хвил.

 

У випадку, коли засіб розвідки веде розвідку на відстані Р (параметр) від РЕЗ, то в даному випадку тривалість добування розвіданих може бути розрахована за допомогою наступних виразів:

, , .

ВИСНОВКИ з оцінки можливостей радіотехнічної розвідки:

1. Можливості космічних засобів радіотехнічної розвідки дозволяють по електромагнітним випромінюванням визначити енергетичні, просторові, часові і поляризаційні характеристики озброєння і військової техніки в діапазоні 50..40 000 МГц, режими їх роботи, бойові та технічні можливості;

2. Можливості повітряної РТР дозволяють:

виявляти випромінювання РЕЗ при їх роботі на повну потужність головним

пелюстком діаграми спрямованості антени у бік Чорного моря, у бік траси польоту літаків іноземних авіакомпаній;

визначати місцезнаходження РЕЗ, що випромінюють, з точністю 1,5..10 км;

визначати основні характеристики високопотенційних РЛС, що випромінюють.

 

Таким чином, при веденні РТР з космосу, повітря, землі та моря супротивник має можливість визначати ТТХ РЕЗ працюючих в діапазоні 50..40 000 МГц, режими їх роботи, бойові та технічні можливості, місце розташування.

Для зниження можливостей РТР супротивника обов’язково необхідно проводити заходи по ПД ТЗР.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 386 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

612 - | 574 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.