БАӨЖ тапсырмаларын орындау кестесі
Лекции.Орг

Поиск:


БАӨЖ тапсырмаларын орындау кестесі
Апта Тақырып атауы Тапсырма Әдебиет (№) Әдістемелік нұсқаулар Тексерілу формасы Тапсырылатын уақыты Бағалау, балл
Модуль 1. Тақырып 2. СТЖ Крамер әдісімен шешу. Гаусс әдісі. Матрицалар және оларға қолданылатын амалдар. · СТЖ Крамер әдісімен шешу. · СТЖ Гаусс әдісімен шешу. · Матрицаны транспонирлеу. · Матрицаның рангісін есептеу. · Кері матрицаны табу. · СТЖ матрицалық әдіспен шешу. [10],[12],[15], [18],[28],[29],[30][31] Практикалық сабақта шығарылған есептерге қарап орындаңыз. Жазбаша 2 апта
Модуль 1. Тақырып 3. Векторлық есептеулер. А, В, С, А нүктелерінің координаталары берілген: · векторларын жүйесінде жазып олардың модульдерін есептеңіз. · АВСD төртбұрышы параллелепипедінің табаны болатындай Д нүкте-сінің координатасын табыңыз. · cos ; табыңыз. · Векторларды базисқа тексеріңіз. · Параллелограмның ауданың және паралле-лепипедтің көлемін есептеңіз. [10],[12],[15], [18],[28],[29],[30][31] Практикалық сабақта шығарылған есептерге қарап орындаңыз жазбаша 3 апта
Модуль 1. Тақырып 4. Векторлар. Бақылау жұмысы № 1. 1. Векторларға амалдар қолдану. 2. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтін-ділерін табу. [10],[12],[15], [18],[28],[29],[30][31] Дәріс және практика сабақтарында өткен материалдарды қайталаңыз Жазбаша 4 апта
Модуль 1. Тақырып 5. Аналитикалық геометрия. · АВ кесіндісінің орта-сының координата-ларын табыңыз. · Үшбұрыштың ауданын табыңыз. · Түзулер арасындағы бұрышты табыңыз. · Екі нүкте арқылы өте-тін түзудің теңдеуін жазыңыз. · Екі тузудің қиылсу нуктесін табыңыз. · Кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрышты табыңыз. · Үш нүкте арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін жазыңыз. · Түзу мен жазықтық-тың қиылысу нүктесін табыңыз. [10],[12],[15], [18],[28],[29],[30][31] Мектептің геометрия курсын қайталаңыз жазбаша 5 апта
Модуль 1. Тақырып 6. Екінші ретті қисықтар мен беттер. Реферат жазу. [10],[12],[15], [18],[28],[29],[30][31] Тақырыпты терең зерттей отырып көлемі 10 беттен кем емес реферат жазыңыз Жазбаша, яғни рефератты қорғау. 6 апта
Модуль 2. Тақырып 1. Функцияның шегі. Функцияның шегін есептеңіз. №1-20. [1],[7],[9],[10],[16],[22],[23],[34],[36],[38] Практикалық сабақ-та шығарылған есептерге және дә-ріс материалдарына қарап орындаңыз Жазбаша 7 апта
Модуль 3. Тақырып 1. Функцияның туындысы. Функцияның туындысын есептеңіз. №1-25. [1],[7],[9],[10], [16],[22],[23], [34],[36],[38] Туындылар кестесін жаттаңыз Жазбаша 9 апта
Модуль 3. Тақырып 2. Функцияны зерттеу. Функцияны зерттеп графигін тұрғызыңыз. [1],[7],[9],[10], [16],[22],[23],[34][36],[38] Тақырып бойынша әдебиетті зерттеңіз Жазбаша 10 апта
Модуль 3. Тақырып 3. Қисықтың қисықтығы. Конспект жазу. [1],[7],[9],[10], [16],[22],[23], [34],[36],[38] Тақырыпты терең зерттей отырып көлемі 10 беттен кем емес реферат жазыңыз Жазбаша 11 апта
Модуль 3. Тақырып 4. Анықталмаған интеграл. Интегралдау әдістерін қолдана отырып, №1-20 интегралдарды есептеңіз [1],[7],[9],[10], [16],[22],[23], [34],[36],[38] Интегралдар кестесін жаттаңыз, мектептегі тригонометрия курсын қайталаңыз жазбаша 12 апта
Модуль 3. Тақырып 5. Анықталмаған интеграл. №21-40 күрделі интегралдарды есептеңіз. [1],[7],[9],[10], [16],[22],[23], [34],[36],[38] Дәріс және практика сабақтарында өткен материалдарды қайталаңыз жазбаша 13 апта
Модуль 3. Тақырып 6. Анықталған интеграл. · Жазық фигураның ауданын есептеу. · Доғаның ұзындығын табу. · Дененің көлемін есептеу. · Инерция моментін табу. [1],[7],[9],[10], [16],[22],[23], [34],[36],[38] Интегралдау әдістерін қолдана білу. жазбаша 14 апта

Дата добавления: 2016-11-20; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.