Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


який елемент характеризуЇ модель корпоративного управл≥нн€ Ђаутсайдер≥вї?
Ќа €ких засадах можуть утворюватис€ обТЇднанн€ п≥дприЇмств за законодавством ”крањни?

Ѕ) добров≥льно.

3. ѕовне товариство Ц це:

¬) товариство, учасники €кого несуть сол≥дарну в≥дпов≥дальн≥сть за зобовТ€занн€ми товариства вс≥м своњм майном.

яке з визначень корпорац≥њ Ї правильним?

¬) догов≥рне об'Їднанн€, створене на основ≥ поЇднанн€ виробничих, наукових ≥ комерц≥йних ≥нтерес≥в п≥дприЇмств, що об'Їдналис€, з делегуванн€м ними окремих повноважень централ≥зованого регулюванн€ д≥€льност≥ кожного з учасник≥в органам управл≥нн€ корпорац≥њ

5. ¬изначте переваги корпорац≥њ:

√) ќбмежена в≥дпов≥дальн≥сть.

6. ¬изначте недол≥ки корпорац≥њ:

√) розб≥жност≥ м≥ж функц≥€ми власност≥ ≥ контролю;

¬) сплачуЇ б≥льш≥ податки на одиницю отриманого прибутку;

7. —пец≥ал≥зац≥€ Ц це:

¬) ¬≥рно а) ≥ б); (насл≥док концентрац≥њ однор≥дного виробництва “ј результат сусп≥льного под≥лу прац≥.)

8. ѕредметна спец≥ал≥зац≥€ Ц це:

Ѕ) створенн€ або вид≥ленн€ окремих галузей п≥дприЇмств, що випускають готову продукц≥ю.

9. ”н≥ф≥кац≥€ Ц це:

√) це приведенн€ р≥зних вид≥в продукц≥њ ≥ засоб≥в њњ виробництва до рац≥онально м≥н≥мальних типорозм≥р≥в ≥ форм.

10.  ооперуванн€ Ц це:

√) виробнич≥ зв'€зки м≥ж п≥дприЇмствами, €к≥ сп≥льно виготовл€ть к≥нцеву продукц≥ю.

11. ƒовгостроков≥ в≥дносини у сфер≥ постачанн€ м≥ж головним п≥дприЇмством, €ке виготовл€Ї значн≥ обс€ги масовоњ продукц≥њ, та багатьма малими п≥дприЇмствами, €к≥ працюють на основ≥ подетальнох чи технолог≥чноњ спец≥ал≥зац≥њ, визначають сутн≥сть:

ј) —убп≥др€ду.

12. ёридичн≥ особи в ”крањн≥ сплачують штрафи за:

ƒ) ¬с≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥ ( за випуск в об≥г та розм≥щенн€ незареЇстрованих ц≥нних папер≥в “ј д≥€льн≥сть на ринку ц≥нних папер≥в без л≥ценз≥њ “ј ненаданн€, несвоЇчасне наданн€ або наданн€ зав≥домо недостов≥рноњ ≥нформац≥њ “ј ухиленн€ в≥д виконанн€ або несвоЇчасне виконанн€ розпор€джень, р≥шень про усуненн€ порушень законодавства щодо ц≥нних папер≥в)

13. ћетою д≥€льност≥ ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку Ї:

а) встановленн€ вимог щодо випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в та њх пох≥дних

б) ≥нформуванн€ про випуск та розм≥щенн€ ц≥нних папер≥в

в) встановленн€ пор€дку реЇстрац≥њ випуску ц≥нних папер≥в

г) вс≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥

14. ”правл≥нн€ державним корпоративним сектором в ”крањн≥ можна под≥лити на:

ј) три блоки

15. ”года про транснац≥ональн≥ корпорац≥њ передбачаЇ певн≥ ≥нструменти взаЇмод≥њ та кооперац≥њ у сфер≥ пр€мих закордонних ≥нвестиц≥й ≥ д≥€льност≥ “Ќ .  ≥льк≥сть вид≥в ≥нструмент≥в нараховуЇ:

Ѕ) три

16. ’олдинг Ц це:

в) компан≥€, що створюЇтьс€ дл€ волод≥нн€ контрольними пакетами акц≥й ≥нших компан≥й з метою контролю та управл≥нн€ њхньою д-тю

17.  онтрольний пакет акц≥й Ц це:

б) к≥льк≥сть акц≥й, €ка даЇ право холдингов≥й компан≥њ зд≥йснювати фактичний контроль за субТЇктом господарюванн€

18. —инергетичний портфель холдингу Ц це:

в) група п≥дприЇмств холдингу, що належать одному власнику й стратег≥чно повТ€зан≥ м≥ж собою

19. ≤нвестиц≥йний холдинг Ц це:

б) холдинг, що керуЇ портфелем ц≥нних папер≥в п≥дприЇмств холдингу, зд≥йснюЇ ≥нвестиц≥йну д-ть, у тому числ≥ продаЇ ≥ купуЇ будь-€к≥ ц≥нн≥ папери

20. який найвищий орган управл≥нн€ холдинговим об`Їднанн€м, що зареЇстроване €к акц≥онерне товариство?

а) загальн≥ збори акц≥онер≥в материнського холдингу

б) функц≥ональн≥ й галузев≥ служби материнського п≥дприЇмства

в) рада директор≥в доч≥рн≥х п≥дприЇмств

21. який тип управл≥нн€ бажано використовувати в обТЇднанн€х п≥дприЇмств?

а) л≥н≥йний

б) функц≥ональний

в) л≥н≥йно-функц≥ональний

г) орган≥зац≥йний

д) л≥н≥йно-штабний

яка головна мета корпоративного управл≥нн€?

а) отриманн€ частини прибутку

який елемент належить до модел≥ корпоративного управл≥нн€ Ђ≥нсайдер≥вї?

г) участь прац≥вник≥в в управл≥нн≥

який елемент характеризуЇ модель корпоративного управл≥нн€ Ђаутсайдер≥вї?

в) сильний захист прав кредитор≥в

25. який механ≥зм не належить до корпоративного управл≥нн€?

а) участь у рад≥ директор≥в

б) банкрутство

в) контроль ринк≥в кап≥тал≥в ≥ зовн≥шн≥й контроль

г) отриманн€ повноважень за дорученн€м в≥д акц≥онер≥в

26. ѕобудова внутр≥шньоњ системи управл≥нн€ регламентуЇтьс€:

а) внутр≥шн≥ми положенн€ми

б) законодавчо обовТ€зковими нормами

в) в≥рна в≥дпов≥дь а) ≥ б)

27. ”часниками економ≥чних в≥дносин Ї:

а) акц≥онери ≥ менеджери

б) менеджери ≥ засновники

в) акц≥онери, менеджери, засновники

28. –егул€тивно база ”крањни м≥стить вимоги щодо створенн€ фонд≥в:

а) статутного й резервного

29. –озробку ≥ реал≥зац≥ю програми розвитку персоналу п≥дприЇмства зд≥йснюють:

а) адм≥н≥страц≥€

б) адм≥н≥страц≥€ ≥ власники

в) профсп≥лков≥ обТЇднанн€

30. ƒл€ регулюванн€ догов≥рних в≥дносин розробл€ютьс€ положенн€:

а) про ознайомленн€ з ≥нформац≥Їю

б) про ц≥нн≥ папери

в) про пор€док укладанн€ ≥ виконанн€ договор≥в

31. ѕоложенн€ Ђѕро участь персоналу в прибуткахї Ї обовТ€зковою складовою частиною:

а) колективного договору

б) не Ї складовою частиною колективного договору

32. –егулюванн€ оплати прац≥ зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з:

а) т≥льки одним положенн€м Ђѕро оплату прац≥ї

б) положенн€м Ђѕро оплату прац≥ї ≥ допом≥жними документами

в) положенн€м Ђѕро винагороду за результати д-т≥ корпорац≥њї

33. ¬нутр≥шн≥ положенн€ обТЇднань п≥дприЇмств розробл€ють:

а) виконавч≥ органи обЇднань п≥дприЇмств

б) консалтингов≥ ф≥рми за замовленн€м

в) в≥рна в≥дпов≥дь а) ≥ б)

34. ѕро прийн€тт€ внутр≥шн≥х положень спов≥щаютьс€:

а) акц≥онери ≥ засновники

б) засновники ≥ персонал п≥дприЇмства

в) акц≥онери, засновники, персонал

35. ” положенн€ Ђпро рух ц≥нних папер≥вї у «ј“ закладаютьс€ норми:

а) акц≥онери не мають права продавати належн≥ њм акц≥њ без згоди загальних збор≥в

б) акц≥онери мають права продавати належн≥ њм акц≥њ без згоди загальних збор≥в

в) мають право продавати ≥ передавати своњ акц≥њ за погоджен≥стю ≥з загальними зборами

36. ƒо пр€мих заход≥в державного стимулюванн€ ≥нновац≥йних процес≥в належать:

а) л≥берал≥зац≥€ податкового законодавства

б) стимулююча амортизац≥йна пол≥тика

в) контрактне ф≥нансуванн€ ц≥льових ≥нновац≥йних програм

37. ќрган≥зац≥йними формами взаЇмозвТ€зку фундаментальноњ науки з виробництвом Ї:

а) науково-виробниче обТЇднанн€, науково-виробничий комплекс

б) вуз≥всько-промислов≥ досл≥дницьк≥ центри

в) досл≥дн≥ п≥дприЇмства ≥ державн≥ лаборатор≥њ

38. ≤нновац≥йний процес можна тлумачити €к:

а) нагромадженн€ та реал≥зац≥ю нових наукових ≥ техн≥чних знань

б) упровадженн€ нововведень у виробництво

в) прикладн≥ Ќƒ– ≥ фундаментальн≥ теоретичн≥ досл≥дженн€

39. ѕроектуванн€ нового виробу починаЇтьс€ з етапу

а) проведенн€ пошуково-досл≥дних роб≥т

б) складанн€ техн≥чного завданн€

в) упровадженн€ та освоЇнн€ орган≥зац≥йно-техн≥чних нововведень

40. ƒосл≥дно-конструкторськ≥ ≥ проектно-конструкторськ≥ роботи на п≥дприЇмствах виконують:

а) спец≥альн≥ лаборатор≥њ наукових установ

б) в≥дд≥л нормо контролю

в) в≥дд≥л головного технолога

г) конструкторськ≥ бюро

41. ƒоц≥льн≥сть розробки нового виробу обірунтовуЇтьс€:

а) у техн≥чн≥й пропозиц≥њ

б) в еск≥зному проект≥

в) у техн≥чному проект≥

42. ќсновними нееконом≥чними чинниками, що впливають на зд≥йсненн€ ≥нвестиц≥й на м≥жнародному ринку Ї:

а) психолог≥чн≥

б) еколог≥чн≥

в) ≥нформац≥йн≥

г) правов≥

43. ћережа кредитно-ф≥нансових установ складаЇ:

а) ф≥нансово-економ≥чний блок “Ќ 

б) ≥ндустр≥ально-промисловий блок “Ќ 

в) торгово-комерц≥йний блок “Ќ 

44. ƒо основних постулат≥в теор≥њ ћод≥ль€н≥-ћ≥ллера в≥днос€тьс€:

а) ≥снуЇ без ризикова ставка в≥дсотка, за €кою ф≥рми й ≥нвестори можуть позичати й ≥нвестувати кошти

б) в≥дсутн≥ податки

в) варт≥сть ф≥рми визначаЇтьс€ оч≥куваною л≥кв≥дац≥йною варт≥стю њњ актив≥в ≥ величиною ризику

45. ќдним з основних п≥дход≥в, що по€снюЇ нев≥дпов≥дн≥сть теор≥й корпоративних ф≥нанс≥в практиц≥ ф≥нансовоњ д-т≥ “Ќ , Ї:

а) теор≥€ ћод≥ль€н≥-ћ≥ллера

б) теор≥€ асиметричноњ ≥нформац≥њ

в) немаЇ правильноњ в≥дпов≥д≥

46. ќсновними джерелами ≥нвестиц≥њ на п≥дприЇмств≥ Ї:

а) власн≥ кошти ≥ банк≥вськ≥ кредити

б) ем≥с≥€ ц≥нних папер≥в

в) в≥рна в≥дпов≥дь а) ≥ б)

47. ѕромислово-ф≥нансова група Ц це обТЇднанн€, в основ≥ €кого:

а) велик≥ групи ол≥гопол≥ст≥в

б) ≥нвестиц≥йн≥ фонди, банки, торговельн≥ п≥дприЇмства

в) сукупн≥сть юридичних ос≥б, €к≥ обТЇднали своњ активи на основ≥ договору дл€ реал≥зац≥њ виробничоњ, ≥нвестиц≥йноњ, ≥нновац≥йноњ та ≥ншоњ д-т≥

г) промислов≥ п≥дприЇмства та банки

48. ”часниками промислово-ф≥нансовоњ групи можуть бути:

а) господарськ≥ товариства (в≥дкрит≥ ≥ закрит≥ ј“, товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю)

б) громадськ≥ ≥ рел≥г≥йн≥ орган≥зац≥њ

в) доч≥рн≥ п≥дприЇмства

г) п≥дприЇмство, €ке вже входить до складу одн≥Їњ або б≥льше промислово-ф≥нансових груп

49.  онгломератний тип промислово ф≥нансовоњ групи характеризуЇтьс€:

а) високим р≥внем виробничого кооперуванн€

б) п≥дпор€дкуванн€м банк≥в головному п≥дприЇмству

в) в≥дсутн≥стю системи кооперуванн€ виробництва м≥ж п≥дприЇмствами обТЇднанн€

50. ƒ≥€льн≥сть промислово-ф≥нансових груп не повТ€зана з:

а) обТЇднанн€м ≥нвестиц≥йних ресурс≥в

б) кооперуванн€м у постачально-збутов≥й д-т≥

в) ≥нтеграц≥Їю без жорстокоњ централ≥зац≥њ контролю над ресурсами

г) придбанн€м банками акц≥й промислових п≥дприЇмств

51. ”крањнська промислово-ф≥нансова група Ђ“итанї - це:

а) обТЇднанн€ технолог≥чно повТ€заних м≥ж собою п≥дприЇмств

б) обТЇднанн€ диверсиф≥кованих виробництв

в) ≥нтегрована корпоративна структура, €ка включаЇ виробничий та ф≥нансово-≥нвестиц≥йний компоненти

52. “ранснац≥ональною Ї корпорац≥€, €ка маЇ своњ господарськ≥ п≥дрозд≥ли:

а) лише на р≥зних континентах

б) достатньо у двох крањнах

в) лише в крањнах Ђ¬еликоњ с≥мкиї

53. “ранснац≥ональна корпорац≥€ €к форма п≥дприЇмництва Ц це:

а) одноос≥бне волод≥нн€

б) товариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю

в) товариство з необмеженою в≥дпов≥дальн≥стю

54. ѕричиною виникненн€ “Ќ  Ї:

а) ≥снуванн€ обмежень на шл€ху розвитку м≥жнародноњ торг≥вл≥

б) в≥дм≥нност≥ в податковому законодавств≥

в) в≥рно а) ≥ б)

55. ѕереваги “Ќ  перед ≥ншими формами орган≥зац≥њ м≥жнародного б≥знесу пол€гають у:

а) можливост≥ п≥двищенн€ ефективност≥ та конкурентоспроможност≥ через доступ до ресурс≥в ≥ноземних держав

б) можлив≥сть використанн€ у власних ≥нтересах особливостей державноњ, зокрема податковоњ пол≥тики, у р≥зних крањнах, в≥дм≥нностей у курсах валют

в) в≥рно а) ≥ б)

56. ўо стосуЇтьс€ трансфертних ц≥н “Ќ , то:

а) ринкова ц≥на, €ка встановлюЇтьс€ за законами попиту й пропозиц≥њ

б) вони регулюютьс€ антимонопольним ком≥тетом одн≥Їњ з держав

в) вони Ї внутр≥шн≥ми регульованими ц≥нами “Ќ 

57. Ќову редакц≥ю кодексу тнк крањн член≥в ќ≈—– прийн€то:

¬) 2000 року

58. ”крањна маЇ двосторонн≥ державн≥ угоди щодо захисту ≥нвестиц≥й з:

ј) —Ўј; Ѕ) Ќ≥меччиною; ¬) ‘ранц≥Їю; √) √рец≥Їю; ƒ) ≤тал≥Їю. Ц вс≥ в≥рн≥

59. ћ≥жнародний суд, що розгл€даЇ спори м≥ж крањнами, €к≥ укладали двосторонн≥ ≥нвестиц≥йн≥ угоди, складаЇтьс€ з:

а) двох член≥в

б) трьох член≥в

в) чотирьох член≥в

60. —трахуванн€ ≥нвестиц≥й у ¬елик≥й Ѕритан≥њ зд≥йснюЇ:

а) корпорац≥€ з гарант≥й закордонних ≥нвестиц≥й

 


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 932 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

665 - | 717 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.041 с.