Лекции.Орг


Поиск:
Лабораторне приладдя та прилади
Для виконання даної лабораторної роботи необхідні наступні приладдя і прилади:

 1. Учбові геологічні карти – 4 шт;
 2. Геологічні розрізи свердловин або відслонень;
 3. Стратиграфічна колонка;
 4. Масштабна лінійка;
 5. Транспортир;
 6. Набір кольорових олівців;
 7. Циркуль;
 8. Колекція найбільш характерних зразків порід магматичного, метаморфічного та осадового походження;
 9. Бінокулярна лупа;
 10. Магніт для випробування порід на магнітність;
 11. Радіометр для дослідження порід на радіоактивність;
 12. Листи паперу розміром 210х297 мм.

 

Порядок виконання лабораторної роботи

 

На основі певної частини геологічної карти будується геологічний розріз і стратиграфічні колонки через найбільш детально висвітлені відслонення і розрізи свердловин. В подальшому проводиться співставлення розрізів і встановлюється зміна стратиграфічного розрізу по виділеній площі та зміна фауністичного і літологічного складу гірських порід. На основі проведених досліджень встановлюється відносний вік гірських порід та їх приналежність до певного підрозділу геохронологічної шкали.

 

8 Контроль засвоєного матеріалу

 

1. За допомогою яких методів визначається відносний вік Землі?

2. За допомогою яких методів можна визначити абсолютний вік Землі?

3. Що лежить в основі стратиграфічного методу визначення віку окремих шарів?

4. Що лежить в основі петрографічного методу визначення відносного віку гірських порід?

5. На чому базується палеонтологічний метод визначення відносного віку гірських порід?

6. Що таке керівні викопні форми, за допомогою яких визначається відносний вік гірських порід?

7. За допомогою яких методів визначається абсолютний вік гірських порід?

8. Основні умови необхідності застосування радіоактивних методів для визначення абсолютного віку гірських порід

9. Що покладено в основу визначення абсолютного віку гірських порід свинцево-урано-торієвим методом?

10. Що являє собою геохронологічна шкала?

11. Які Ви знаєте ери в історії розвитку Землі?

12. Яка з ер займала найдовший період в історії розвитку Землі?

13. В якому геологічному періоді ми зараз живемо?

14. Які назви мають підрозділи стратиграфічної шкали?

 

Лабораторна робота № 9

Геологічні карти, розрізи і стратиграфічні колонки та методи їх складання

Мета роботи

 

Вивчення геологічної будови земної кори складає основу пошуків і розвідки корисних копалин. Воно спрямоване на дальше розширення мінерально-сировинних ресурсів, на базі яких розвиваються основні галузі гірничовидобувної промисловості. Це важливе та трудомістке завдання вирішується на всіх стадіях геологорозвідувальних робіт, починаючи від пошуків і закінчуючи повним виробленням родовищ корисних копалин. Основу цих робіт складає геологічна карта, геологічні розрізи та стратиграфічні колонки. Вони являють собою поєднання опису геологічної будови території і графічних матеріалів, які в наглядній формі ілюструють і доповнюють цей опис.

Основна мета даної лабораторної роботи – навчити студентів користуватись геологічними картами, ознайомити їх з основними типами і видами геологічних карт, показати основні прийоми побудови геологічних розрізів і стратиграфічних колонок.

 

Обґрунтування і методика виконання

Лабораторної роботи

Для виконання даної лабораторної роботи рекомендується такий порядок:

2.1. Принципи побудови геологічних карт;

2.2. Масштаби геологічних карт;

2.3. Оформлення та умовні позначення на геологічних картах;

2.4. Вікова і літологічна індексація геологічних карт;

2.5. Зображення на геологічних картах;

2.6. Геологічні розрізи та їх побудова;

2.7. Стратиграфічна колонка і принципи її побудови;

2.8. Визначення віку складок і розривних порушень

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 442 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

661 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.