Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕри прийом≥ на роботу неповнол≥тньому запропонували працювати у шк≥дливих умовах, про що зробили в≥дпов≥дний запис у трудов≥й угод≥. ƒайте оц≥нку.
«” " ѕро охорону прац≥" в≥д 21 листопада 2002р. —татт€ 11. Ќе допускаЇтьс€ залученн€ неповнол≥тн≥х до прац≥ на важких роботах ≥ на роботах ≥з шк≥дливими або небезпечними умовами прац≥ —татг€ 5. ”мови трудового договору н е можуть м≥стити положень, що суперечать законам

26. ѕри прийом≥ на роботу ≥нвал≥ду запропонували працювати по 10 годин на добу з в≥дпов≥дною оплатою, про що зробили в≥дпов≥дний запис у трудов≥й угод≥. ƒайте оц≥нку. «” " ѕро охорону прац≥" в≥д 21 листопада 2002р, —татт€ 5. ”мови трудового договору не можуть м≥стити положень, що суперечать законам та ≥ншим нормативно-правовим актам з охорони прац≥. —татт€ 12. «алученн€ ≥нвал≥д≥в до надурочних роб≥т ≥ роб≥т у н≥чний час не допускаЇтьс€. ќск≥льки в ”крањн≥ встановлено 8-го динний робочий день, то робота 10 годин на добу Ї надурочною роботою, тому ≥нвал≥д не може працювати на так≥й робот≥. ќтже, в цьому випадку Ї порушеними права ≥нвал≥да на належн≥ та здоров≥ умови прац≥.

27. –об≥тник, працюючи на робочому м≥сц≥, ви€вив несправн≥сть, що могла привести до його травмуванн€ ≥ залишивши робоче м≥сце п≥шов додому. „ерез дек≥лька дн≥в в≥н написав за€ву про компенсуванн€ йому втраченого через це зароб≥тку. ƒайте оц≥нку його д≥€м зг≥дно «” "ѕро охорону прац≥" «” " ѕро охорону прац≥" в≥д 21 листопада 2002р. —татт€ 6. ѕрац≥вник маЇ право в≥дмовитис€ в≥д дорученоњ роботи, €кщо створилас€ виробнича ситуац≥€, небезпечна дл€ його житт€ чи здоров'€. ¬≥н зобов'€заний негайно пов≥домити про це безпосереднього кер≥вника або роботодавц€. «а пер≥од простою з причин, €к≥ виникли не з вини прац≥вника, за ним збер≥гаЇтьс€ середн≥й зароб≥ток. “аким чином, в ц≥й ситуац≥њ роб≥тник повинен був в першу чергу пов≥домити про несправн≥сть кер≥вника. ќск≥льки в≥н цього не зробив, а просто залишив робоче м≥сце, то в≥дпов≥дно, кер≥вник може належним чином обірунтувавши не компенсувати роб≥тнику прост≥й.

Ќеодноразово звертаючись до роботодавц€ з питань незадов≥льних умов прац≥ роб≥тник не бачачи покращень роз≥рвав трудовий догов≥р за власним бажанн€м ≥ отримав вих≥дну допомогу у розм≥р≥ трьохм≥с€чного зароб≥тку. „и дотримано в даному випадку вимоги чинного законодавства?

«” "ѕро охорону прац≥" в≥д 21.11.2002р —татт€ 6. ѕрац≥вник маЇ право роз≥рвати трудовий догов≥р за власним бажанн€м, €кщо роботодавець не виконуЇ законодавства про охорону прац≥ не додержуЇтьс€ умов колективного договору з цих питань. ” цьому раз≥ прац≥вников≥ виплачуЇтьс€ вих≥дна допомога в розм≥р≥, передбаченому колективним договором, але не менше трим≥с€чного зароб≥тку. ќтже, вс≥ вище зазначен≥ вимоги закону були дотриман≥ в наведен≥й ситуац≥њ. ѕравом≥рними були, д≥њ €к роб≥тника, так ≥ роботодавц€.

ѕрацюючи на п≥дприЇмств≥ роб≥тник в≥дчуваючи проблеми ≥з здоров'€м звернувшись у л≥карню отримав рекомендац≥њ про наданн€ йому легшоњ роботи на 1 р≥к. –оботодавець перев≥в його на в≥дпов≥дну роботу строком на 6 м≥с€ц≥в, в≥дмовившись встановити скорочений робочий день мотивуючи це так, що роб≥тника не буде ким п≥дм≥н€ти, що приведе до значних економ≥чних втрат.

«” "ѕро охорону прац≥" в≥д 21.11.2002р. —тат≥ € 6. ѕрац≥вника, €кий за станом здоров'€ в≥дпов≥дно до медичного висновку потребуЇ наданн€ легшоњ роботи, робото давець повинен перевести за згодою прац≥вника на таку роботу на терм≥н, зазначений у медичному висновку, ≥ у раз≥ потреби встановити скорочений робочий ден ь та орган≥зувати проведенн€ навчанн€ прац≥вника з набутт€ ≥ншоњ профес≥њ в≥дпов≥дно до законодавства. “ому, роботодавець своњми д≥€ми порушив законодавство про охорону прац≥, а також порушив права прац≥вника на належн≥ умови прац≥.

–оботодавець, в≥дпрацювавши довгий час роб≥тником ≥ знаючи важк≥ умови прац≥, вир≥шив встановити своњм роб≥тникам не передбачен≥ законодавством додатков≥ п≥льги за працю у важких умовах за що був оштрафований податковою дм≥н≥страц≥Їю. ƒайте оц≥нку зг≥дно «акону "ѕро охорону прац≥".«” "ѕро охорону прац≥" в≥д 21.11.2002р. ѕрот€гом д≥њ укладеного з прац≥вником трудового договору роботодавець повинен, не п≥зн≥ш €к за 2 м≥с€ц≥, письмово ≥нформувати прац≥вника про зм≥ни виробничих умов та розм≥р≥в п≥льг ≥ компенсац≥й, та внести зм≥ни до кол. ƒог.

” зв'€зку з в≥дсутн≥стю в даному населеному пункт≥ в продаж≥ спецод€гу роботодавець запропонував закупити роо≥тникам його в ≥нших м≥стах, пооб≥ц€вши повернути затрачен≥ кошти. ѕроте в≥дмовивс€ в≥д поверненн€ кошт≥в мотивуючи тим, шо спецод€г дорогий. ƒайте оц≥нку цим д≥€м.

«акон ”крањни "ѕро охорону прац≥" в≥д 21.11.2002 —татт€ 6. –оботодавець зобов'€заний забезпечити за св≥й рахунок придбанн€, комплектуванн€, видачу та утриманн€ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту в≥дпов≥дно до нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥ та колективного договору. ” раз≥ передчасного зношенн€ цих засоб≥в не з вини прац≥вника роботодавець зобов'€заний зам≥нити њх за св≥й рахунок. ” раз≥ придбанн€ прац≥вником спецод€гу, за своњ кошти роботодавець зобов'€заний компенсувати вс≥ витрати на умовах, передбачених колективним договором.

32. Ќа п≥дприЇмств≥, де працюЇ 48 чол. —творено службу охорони прац≥ в≥дпов≥дно до типового положенн€, зароб≥тну плату встановили на р≥вн≥ директора. ¬иписаний ними припис скасував головний ≥нженер п≥дприЇмства. ƒайте оц≥нку дан≥й ситуац≥њ. —татт€ 15. Ќа п≥дприЇмств≥ з к≥льк≥стю працюючих менше 50 ос≥б функц≥њ служби охорони прац≥ можуть виконувати в пор€дку сум≥сництва особи, €к≥ мають в≥дпов≥дну п≥дготовку. —лужба охорони прац≥ п≥дпор€дковуЇтьс€ безпосередньо роботодавцю. зароб≥тна плата прац≥вник≥в служби охорони прац≥ на такому п≥дприЇмств≥ не може бути прир≥вн€на до зароб≥тноњ плати директора, оск≥льки вони працюють у ц≥й служб≥ за сум≥сництвом. ѕо-друге, њхн≥й припис може скасувати лише роботодавець, оск≥льки ц€ служба п≥дпор€дкована безпосередньо йому, головний ≥нженер таких повноважень не маЇ.

33.  ом≥с≥€ з питань охорони прац≥ п≥дприЇмства п≥дготувала проект наказу про зв≥льненн€ зм≥нного майстра з роботи з вимогою зв≥льнити його прот€гом тижн€ за значн≥ порушенн€ правил “Ѕ. ƒайте оц≥нку. «” ѕро охорону прац≥ в≥д 21.11.2002р. —татт€ 16. –≥шенн€ ком≥с≥њ мають рекомендац≥йний характер. “ому, такий наказ не матиме ≥мперативноњ о характеру ≥ може бути застосован≥ ≥ й лише €к рекомендац≥€ роботодавцю вдан≥й ситуац≥њ.

34. ѕрац≥вник проходив черговий медогл€д чотири дн≥. «а два дн≥ йому поставлено прогул, зв≥льнено з роботи та не виплачено середнього зароб≥тку. ƒайте оц≥нку. «акон ”крањни ѕро охорону прац≥ в≥д 21.11.2002р. —татт€ 17. –оботодавець зобов'€заний за своњ кошти забезпечити ф≥нансуванн€ та орган≥зувати проведенн€ попереднього (п≥д час прийн€тт€ на роботу) ≥ пер≥одичних (прот€гом трудовоњ д≥€льност≥) медичних огл€д≥в прац≥вник≥в. «а час проходженн€ медичного огл€ду за прац≥вниками збер≥гаютьс€ м≥сце роботи (посада) ≥ середн≥й зароб≥ток. “ому, д≥њ кер≥вник≥в Ї незаконними,

ќтримавши травму на виробництв≥ роб≥тник отримав в≥дмову в≥д роботодавц€ у складанн€ акта по форм≥ Ќ-1. ѕри зверненн≥ до посадовоњ особи органу державного нагл€ду за охороною прац≥ отримав теж негативну в≥дпов≥дь. ’то може допомогти травмованому?

ѕостанова  ћ” в≥д 25 серпн€ 2004 р. "ƒе€к≥ питанн€ розсл≥дуванн€ та веденн€ обл≥ку нещасних випадк≥в, профес≥йний захворювань ≥ авар≥й на виробництв≥" п.38. ѕосадова особа органу ƒержнагл€дохоронирац≥ маЇ правоу раз≥ в≥дмови роботодавц€ скласти або затвердити акт форми Ќ-1 видавати обов'€зков≥ дл€ виконанн€ роботодавцем

п.39. –оботодавець зобов'€заний у п'€тиденний строк п≥сл€ одержанн€ припису за формою Ќ-9 видати наказ про виконанн€ запропонованих у припис≥ заход≥в, а також прит€гнути до в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в, €к≥ допустили порушенн€ законодавства про охорону прац≥. ѕро виконанн€ цих заход≥в роботодавець пов≥домл€Ї письмово орган ƒержнагл€дохоронпрац≥, посадова особа €кого видала припис, в установлений ним строк.

36.ѕредставник держнагл€дохоронпр в≥дв≥давши п≥дприЇмство в н≥чний час пред'€вив на наступний день претенз≥њ роботодавцю на, що в≥н в≥дмовивс€ реагувати. ƒайте оц≥нку. «” ѕро охорону прац≥ в≥д 21.11.2002р. про перев≥рку предст попередити за 10 дн≥в. ¬ н≥чний час може бути перев≥рка, кер. зм≥ни буде за головного.

Ќа п≥дприЇмств≥, де в≥дсутн€ профсп≥лка грубо порушувались правила охорони прац≥. Ќа сус≥дньому проф≥ч≥≥л≥л: ефективно вир≥шувала це питании. Ѕачачи це роб≥тники звернулис€ до сус≥д≥в з проханн€м провести перев≥рку та заппросити на зас≥данн€ њх кер≥вника. ƒайте оц≥нку. ўоб ¬и њм порадили?

«акон ”крањни ѕро охорону прац≥ в≥д 21.11.2002р. —татт€ 41. п.4 ” раз≥ в≥дсутност≥ профес≥йноњ сп≥лки на п≥дприЇмств≥ громадський контроль за додержанн€м законодавства про охорону прац≥ зд≥йснюЇ уповноважена найманими прац≥вниками особа. —татт€ 42. п. 1 ”повноважен≥ найманими прац≥вниками особи з питань охорони прац≥ мають право безперешкодно перев≥р€ти на п≥дприЇмствах виконанн€ вимог щодо охорони прац≥ ≥ вносити обов'€зков≥ дл€ розгл€ду роботодавцем пропозиц≥њ про усуненн€ ви€влених порушень нормативно-правових акт≥в з безпеки ≥ г≥г≥Їни прац≥. ќск≥льки зазначен≥ в ситуац≥њ особи Ї уповноваженими трудовим колективм. то так≥ д≥њ прац≥вник≥в Ї правом≥рними в≥дпов≥дно до законодавства.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 315 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

543 - | 463 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.