Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ан€тт€ та екскурс≥њ п≥д час практики
 

ѕ≥д час проходженн€ практики рекомендуЇтьс€ проводити з≥ студентами-практикантами сем≥нари, консультац≥њ €к методичним, так ≥ безпосередн≥м кер≥вниками практик. “ематика њх маЇ бути р≥зноман≥тною, в≥дпов≥дати зм≥сту програм. ѕропонуЇтьс€ також вивченн€ чинних наказ≥в та ≥нструкц≥й ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни. ћожна вид≥лити один день на 2 тиж дл€ консультац≥й у коледж≥. “ематика сем≥нар≥в та конференц≥й складаЇтьс€ за навчальним закладом ≥ндив≥дуально, а час проведенн€ визначаЇтьс€ граф≥ком (вказуЇтьс€ день та час њх проведенн€).

–екомендуЇтьс€ також проведенн€ екскурс≥й у д≥агностичн≥ центри, спец≥ал≥зован≥ в≥дд≥ленн€ (час екскурс≥њ вказуЇтьс€ в граф≥ках практики).

 ≥льк≥сть годин на зан€тт€ та екскурс≥њ не повинна перевищувати 6 год на тиждень.

Ќавчальн≥ пос≥бники

 

ѕ≥д час проходженн€ практики студенти повинн≥ вивчити вс≥ ≥нструктивн≥ листи, чинн≥ накази ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни та м≥сцевих орган≥в охорони здоровТ€, ознайомитис€ з пер≥одичними виданн€ми газет, журнал≥в з медицини, ≥ншою л≥тературою, €ку можна знайти за м≥сцем проходженн€ практики.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

¾ виконанн€ програми практики;

¾ вивченн€ функц≥ональних обовТ€зк≥в, €к≥ закр≥плен≥ за студентами на њхн≥х робочих м≥сц€х;

¾ опрацюванн€ ≥нструкц≥й з техн≥ки безпеки;

¾ вивченн€ зразк≥в заповненн€ медичноњ документац≥њ (≥стор≥€ хвороби, листки призначенн€, температурн≥ листки тощо);

¾ веденн€ щоденник≥в зг≥дно з вимогами;

¾ виконанн€ вс≥х обовТ€зк≥в студента п≥д час практики.

‘орми ≥ методи контролю

”провадженн€ п≥д час практики ч≥ткоњ системи поточного та п≥дсумкового контролю виконанн€ програми практики.

ћетодичний та безпосередн≥ кер≥вники повинн≥ стежити за дисципл≥ною практикант≥в, виконанн€м граф≥ка проходженн€ практики, щоденно зд≥йснювати контроль за веденн€м щоденник≥в (њх зм≥стом, €к≥стю оформленн€, в≥дпов≥дн≥стю програм≥).

¬имоги до зв≥ту

«в≥тним документом Ї щоденник практики, €кий м≥стить текстовий ≥ цифровий зв≥ти про виконанн€ програми практики.

ѕ≥дсумуванн€ практики

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну практики студенти зв≥тують про виконанн€ практики та ≥ндив≥дуального завданн€ ≥ складають диференц≥йований зал≥к за програмою практики в≥дпов≥дно до чинного наказу ћќ« ”крањни 07.12.2005 р. є 690 Уѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю та проведенн€ практики студент≥в медичних та фармацевтичних вищих навчальних заклад≥в ≤ЧII р≥вн≥в акредитац≥њФ.


¬»–ќЅЌ»„ј ѕ–ј “» ј

ƒогл€д за хворими та медична ман≥пул€ц≥йна техн≥ка

–озпод≥л часу на практиц≥

є з/п ¬≥дд≥ленн€ ƒн≥ √одини
”сього –обота у в≥дд≥ленн≥ —амост≥йна робота
  ѕриймальне в≥дд≥ленн€        
  ÷ентральне стерил≥зац≥йне в≥дд≥ленн€        
  ¬≥дд≥ленн€ стац≥онару        
  ”сього        

ѕриймальне в≥дд≥ленн€ л≥карн≥ (1 день)

” приймальному в≥дд≥ленн≥ студенти знайомл€тьс€ з режимом роботи в≥дд≥ленн€, правилами реЇстрац≥њ пац≥Їнт≥в, заповненн€м медичноњ документац≥њ; беруть участь у загальному огл€д≥, проведенн≥ антропометр≥њ та сан≥тарного обробленн€ пац≥Їнт≥в (у тому числ≥ з педикульозом), виконанн≥ ман≥пул€ц≥й, транспортуванн≥ пац≥Їнт≥в у в≥дд≥ленн€, приготуванн≥ дез≥нфекц≥йних розчин≥в.

—туденти повинн≥ знати:

¾ сан≥тарно-протиеп≥дем≥чний режим приймального в≥дд≥ленн€;

¾ посадов≥ обовТ€зки фельдшера, накази та ≥нструкц≥њ, €к≥ регламентують роботу приймального в≥дд≥ленн€;

¾ правила прийому ≥ сан≥тарноњ обробки пац≥Їнта;

¾ приготуванн€ та застосуванн€ сучасних дез≥нфекц≥йних засоб≥в, правила збер≥ганн€ та техн≥ку безпеки п≥д час роботи з ними.

 

—туденти повинн≥ ум≥ти:

¾ проводити сан≥тарну обробку пац≥Їнта

¾ проводити антропометр≥ю;

¾ виконувати ман≥пул€ц≥њ;

¾ транспортувати пац≥Їнт≥в;

¾ готувати дез≥нф≥куюч≥ розчини.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 432 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

719 - | 582 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.