Лекции.Орг


Поиск:
Стаття 2. Належність до громадянства України.
Державний вищий навчальний заклад

“Запорізький національний університет”

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни

Кафедра українознавства

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

„Українська мова за професійним спрямуванням”

 

 

Запоріжжя


I СЕМЕСТР

 

1 Варіант

1. Дайте характеристику національній мові.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся, з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Абзац, абсолютизм, абстрактний, абсурд, авангардний, аварія, автетичний, автократія, агітатор,адаптувати.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Абонент – абонемент, абсолютний – абсолютистський, абсурд – абсурдність, авантюристичний – авантюристський – авантюрний, автобіографія – біографія, адрес – адреса, адресат – адресант, азбука – абетка – алфавіт, акордовий – акордний, активація – активізація.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

2 Варіант

1. Дайте визначення діловій мові як навчальній дисципліні.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Активний, актуальний, акуратний, акцент, аматор, амбіція, аморальний, аналізувати, аналогія, ангажувати.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Активізувати – активувати, акумуляція – кумуляція, акціонерний – акціонерський, аналогічний – аналогійний, анархічний – анархістський, аргументування – аргументація, аркуш – лист, асортимент – сортамент – сортимент, баліста – балістика, банковий – банківський.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

3 Варіант

1. Поясніть функціональні стилі сучасної української літературної мови.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Аномалія, анотація, апатичний, апогей, апофеоза, апробація, арбітр, аргумент, архів, асигнація.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Бенкет – банкет, бережливий – бережний, братів – братній – братерський – братський, будинок – будівля –будова, будівельний – будівний – будівничий, бургомістр – бурмистер, важливий – важний, варіант – варіанта, вдача – удача, кандидат – кандидатура.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

4 Варіант

1. Розкрийте поняття, дайте загальну характеристику, класифікацію діловим паперам.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Асимілювати, асортимент, асоціювати, атестувати, атрибут, афект, багатство,банкрутство, баланс, банальний.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Вертикаль – вертикал, виголошувати – оголошувати, визначальний – визначний, виконавський – виконавчий, винахідливий – винахідницький, винятковий – виключний, висловлювати – вимовляти, вистрелити – вистріляти, витрата –витрати, вичитувати – відчитувати.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

5 Варіант

1. Перерахуйте ознаки офіційно-ділового стилю.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Банкрутство, бар’єр, бачення, безвинний, безвладний, бездіяльний, безладдя, безнадійний, безперечний, безпомилковий.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Відділ – відділення, відмежовувати – розмежовувати, відмінювання – відмінюваність, відносини – стосунки, відпрацювати – відробити, відрізняти – розрізняти, відрікатися – зрікатися, відстоювати – обстоювати, відтинок – відтінок, військовий – воєнний – воїнський.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

6 Варіант

1. Які має ознаки науковий стиль сучасної української літературної мови?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Бесіда, блокнот, бюро, вагомий, валюта, варта, вважати, ввічливий, вдалий, величина.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Вира – віра, влада – власті, вклад – уклад, вникати – уникати, враження – ураження, газ – гас, гарантійний – гарантований, гармонійний – гармонічний, генеральний – генеральський, германці – німці.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

7 Варіант

1. Що спільного та відмінного в офіційно-діловому та науковому стилі?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Вердикт, вето, взаємини, взірець, вивідний, виголошувати, видатний, видозміна, визначати, виключати.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Героїчний – геройський, герц – герць, гігієна – гігієнічність, гірський – гірничий, гнівливий – гнівний, говіркий – говірковий, годівниця – годувальниця, головний – основний, гранат – граната, гривна – гривня.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

8 Варіант

1. Які ознаки має художній стиль сучасної української літературної мови?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Вилучати, винахід, випадок, вираз, висновок, вистежувати, висувати, витяг, вихід, вихований.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Групування – угрупування, гуманний – гуманістичний, давнина – давність, далекоглядний – далекозорий, дворукий – дворучний, девіз –девіза, декваліфікація – дискваліфікація, декоративний – декораційний, депресивний – депресійний, дефективний – дефектний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

 

9 Варіант

1. Які ознаки має публіцистичний стиль сучасної української літературної мови?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Вишуканий, виявляти, відверто, віддаль, відзначати, відкриття, відмежовувати, відносини, відомості, відповідальний.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Динаміка – динамічність, дипломат – дипломник, дискусія – диспут, дійовий – діючий, ділянка – дільниця, довід – доказ, довіряти – доручати, документальний – документований, дослід – досвід, економічний – економний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

10 Варіант

1. Які особливості та використання усного і писемного різновиду української ділової мови?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Віра, вірогідний, вказівка, влада, власник, внесок, вроздріб, вселюдний, враження, встановлювати.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Етика – етикет, житловий – жилий, завдання – задача, запитання – питання, збірка – збірник, звертання – звернення, звичай – звичка, здатний – здібний, злочинний – злочинницький, зрада – зрадництво.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

11 Варіант

1.Які реквізити офіційно-ділового стилю?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Вступ, вульгарний, вчений, ганьба, гарантія, гасло, гідність, головний, грабувати, грандіозний.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Керівництво – керування, каданс – каденція, книжка – книга, книжковий – книжний, колекціонування – колекціонерство, колоніальний – колонізаційний, колонізатор – колоніст, комунікаційний – комунікативний, консервативність –консерватизм, конспірація – конспірування.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

12 Варіант

1. Яка роль мови в соціологізації особистості?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Гроші, ґрунтовний, група, дебати, делікатний, державець, дефект, дефіцит, диктувати, дилема.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Конституційний – конституціональний, кон’юнктура – кон’єктура, корисний – корисливий, корінний – докорінний, кримінальний – карний, кюре – кюрі, лаконізм – лаконічність, латвійці – латиші, лицемірство – лицемірність, ліквідаторський – ліквідаційний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

 

13 Варіант

1. Які існують типи мовної норми?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Добробут, доброчесність, довідка, доводити, догана, догма, договір, дозвіл, доказ, доктрина.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Ліцензія – ліценція, людський –людяний, маневрений – маневровий, мелодійний – мелодичний, метизація – метисація, методика – методологія, мілітаристичний – мілітаристський, міфічний – міфологічний, монополістичний – монополістський, навик – навичка.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

14 Варіант

1. Які існують орфоепічні норми в офіційно-діловому стилі?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Домисел, достаток, доступ, дотація, евакуація, екзамен, експеримент, експерт, емблема, емігрант.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Надземний – наземний, наймит – найманець, найстарший – найстаріший, напам’ять – на пам’ять, наприклад – на приклад, напруження – напруга, напрям – напрямок, народник – народоволець, насилу – на силу, настильний –настільний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

15 Варіант

1. Поясніть стандартизацію та типізацію мови ділових паперів.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Етикет, етноцид, ефект, єдність, жаргон, житель, житло, завдання, завідувати

заклад.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Натуралістичний – натуралістський, націоналістичний – націоналістський, невпізнаний – невпізнанний, недоторканий – недоторканний, неминучий – неминущий, нестриманий – нестримний, оберт – оборот – обіг, обертальний – обертовий, об’єм – обсяг, обкреслювати – окреслювати.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

16 Варіант

1. Розкрийте поняття національної української мови та сучасної української літературної мови.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Заколот, закон, замах, заощаджувати, запорука, запроданець, засідання, засновник, заступник, засуджувати.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Обпиратися – опиратися, обробка – обробіток, обрубаний – обрублений, обшукати – ошукати, одинарний – ординарний, одинокий – поодинокий, одноголосий – одноголосний, одноосібний – одноособовий, окружний – кружний, опозиція – аппозиція.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

17 Варіант

1. Як використовуються синоніми та пароніми у діловому мовленні?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Затримувати, захист, захід, збитки, збори, звати, звільняти, звістка, зв’язок, здобуток.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Опортуністичний – опортуністський, оснащення – оснащеність, оснований – заснований, особа – особистість, особистий – особовий, оцінювати – розцінювати, паливо – пальне, палітурка – політура, пам’ятливий – пам’ятний, пам’ятник – пам’ятка.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

18 Варіант

1. Як використовуються неологізми та абревіатури в офіційно-діловому стилі?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Злочинство, зміст, знаменитий, знижка, зона, ідеальний, ідентифікація, ідентичний, ідеологія, іммігрант.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Парламентар – парламентер, педантичний – педантський, пенсіонер – пансіонер, первинний – первісний, перевірка – повірка, передчасний – завчасний, перенасичення – перенасиченість, периферійний – периферичний, писемність – письменність, письмовий – писемний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

19 Варіант

1. Подайте правила оформлення бібліографії.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Імпозантний, ініціатива, інкримінувати, інформатор, інцидент, касація, кваліфікація, коаліція, компроміс, комівояжер.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Півтора – півтори, підслідний – підслідчий, підозріливий - підозрілий, підрізання – підріз, підрядник – підрядчик, підтверджувати – підтвердження, плагіат – плагіатор, планувати – планерувати, подвижник – сподвижник, позичати – запозичати.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

20 Варіант

1. Які існують функції мови у суспільстві?

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Компроміс, конвенція, конденсувати, конкуренція, контакт, конференція, конфіденційний, конфірмація, конфіскація, конфлікт.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Познайомитися – ознайомитися, показний – показовий, показник – покажчик, половинний – половинчастий, поруч – поряд,свідоцтво – свідчення, посібник – пособник, посол – посланник, поступальний – поступливий, почин - починання.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

21 Варіант

1. Назвіть основні ознаки термінів та професіоналізмів.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Кореляція, корпорація, кредитовий, кримінальний, критика,культура, кур’єр, курс, ландшафт, ліцензія.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Практик – практикант, привласнювати – присвоювати, примірник – екземпляр, прихильник – прибічник, проблема – проблематика, продуктовий – продуктивний, прозовий – прозаїчний, професійний – професіональний, прощений – прощений, психічний – психологічний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

22 Варіант

1. Прослідкуйте історію становлення та розвитку термінології з обраного фаху.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Лозунг, ментальність, міграція, нагода, наголошувати, наказ, налагоджувати, нарада,наснага, нащадок.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Публіцистичний – публіцистський, раптово – раптом, раціоналістичний – раціональний, реалістичний – реальний, ревізійний – ревізький, регістр – реєстр, регресант – регресат, редакторський – редакційний, резервація – резерват, рекламувати – рекламація.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

23 Варіант

1. Висвітліть проблеми термінотворення. Дайте загальну лінгвістичну характеристику термінологічній системі обраного фаху.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Недійсний, недолік, нелегальний, неминучий, неоціненний, неприпустимий, номенклатура, норма, нота, нотатка.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Рекомендований – рекомендаційний, реставраторський – реставраційний, рефлективний – рефлекторний, реформаторський – реформатський, рідкий – рідкісний, робітник – працівник, робітничий – робочий, розвіданий – розвідувальний, роздратування – роздратованість, роз’єднання – роз’єднаність.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

24 Варіант

1. Покажіть складні випадки терміновживання. Нормативне й ненормативне терміновживання.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Нюанс, об’єднання, об’єкт, об’єм, об’єктивний, обирати, обіцяти, облік, обмежений,обопільний.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Рухомий – рухливий, рятівник – рятувальник, самолюбство – себелюбство, санаторний – санаторський, сепаратний – сепаратистський, сигналізувати – сигналити, символічний – символістичний, синоніміка – синонімія, систематичний – систематизований, смертельний – смертний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

25 Варіант

1. Подайте використання іншомовних слів в сучасній галузевій термінології.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Оборона, захист, обряд,обслуга, обставина, обурення,огляд, оголошення, одержувати, окремий.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Софізм – суфізм, спадковість – спадщина, спекулятивний – спекулянтський, споживний – споживчий, спостережливий – спостережний, статика – статичність, стилістичний – стильовий, стінний – стіновий, стримувати – утримувати, структура – структурність.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

26 Варіант

1. Як Ви розумієте поняття «чистота мовлення?”

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Органічний, ордер, оригінал, орієнтація, ортодоксальний, освідомлять, освіта, осередок, основний, особистий.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Ступінь – степінь, суб’єктивізм – суб’єктивність, суб’єктивний – суб’єктний, сусідній – сусідський, таємний – таємничий, тактичний – тактовний, талант – талан, телефонізувати – телефонувати, тема – тематика, телефонізувати – телефонувати.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

27 Варіант

1. Перерахуйте джерела фразеологізмів та особливості їх використання у діловому мовленні.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Особливий, остаточний, осуд, ототожнювати, оточення, офіційний, ощаджувати, пауперизм, парадокс, паралельний.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Тетанічний – титанічний, тонізувати – тонувати, тоталітарний – тотарний, трагічність – трагізм, трансформаційний – трансформаторний, трасант – трасат, туристичний – туристський, увага – уважність, укладати – вкладати, україніка – україністика.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

28 Варіант

1. Розкрийте питання ”Українська мова в сучасному законодавстві”.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Паспорт, педант, пеня, період, періодично, перманентний, персонал, перспектива, підбір, підлеглий

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Уповноваження – повноваження, управа – вправа, уява – уявлення, факт – фактор, фанатизм – фанатичність, фантастика – фантастичність, фатальний – фаталістичний, федеративний – федеральний, формалізм – формалістика, формалістичний – формальний.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

29 Варіант

1. Поясніть стилістичну диференціацію української лексики.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Підробка, підрозділ, підсумок, підтверджувати, підтримувати, пізнання, плата,

платня, повідомлення, повнолітній.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Характерний – характерний, хроніст – хронікер, цегельний – цегляний, церемонний – церемоніальний, цілісний – цільний, частота – частотність, чисельний – численний, читач – читець, ширина – широта, шкідливий – шкодливий.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

30 Варіант

1. Назвіть етапи формування ділової документації Гетьманщини.

2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

§ Дайте визначення цього документа.

§ Назвіть реквізити автобіографії.

3. Використовуючи власні назви, напишіть складну заяву на ім’я ректора університету, у якому навчаєтеся,з проханням перевести Вас на заочну (денну) форму навчання.

4. Напишіть резюме, метою якого є працевлаштування за фахом.

5. До поданих слів доберіть синоніми.

Позиція, покоління, правничий, престиж, пріоритет, проміжок, тривалий, угрупування, фірма, фонд.

6. За ”Словником сучасної української мови” в 11-и томах поясніть значення паралельних форм слів ділового мовлення.

Посланник – посланець, рухливий – рухомий, смаковий – смачний, спадок – спадкування, стильовий – стилізований, тестовий – текстуальний, шкірний –шкіряний, шляхетний – шляхетський, шовіністичний – шовіністський, ящик –скринька – шухляда.

7. Подайте 10 слів іншомовного походження за обраним фахом і доберіть до них українські відповідники.

8. Доберіть по 10 прикладів типових мовних зворотів, що вживаються в документах, щодо особового складу,запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

9. Перекладіть 20 самостійно підібраних російських словосполучень українською мовою.

10. Підберіть російський текст (на 100 слів) зі свого фаху і перекладіть українською мовою (подайте обидва варіанти тексту).

 

 


II СЕМЕСТР

 

Варіант 1

1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. На­ведіть приклади літературних норм.

 

2. До якого стилю належить поданий нижче тест? Чому?

Особа — це людина, з одного боку, як істота біологічна, як індивід з його природними благами (життя, фізичне і психічне здоров'я, воля, честь та гідність), а з другого — як найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відносинах з державою.

Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які за­кріплені в Конституції України (економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні та особисті), а також ті, які передбачені в інших законах України (право на приватну власність та її недотороканність, на підприємницьку діяльність, на страйки, на екологічно безпечне для життя і здоров'я, навколишнє середовище, на свободу думки, свободу переконання, свободу совісті, свободу листування і вибір місця проживання) (Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України).

 

3. Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити автобіографії.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Ембарго, акциз, валюта, кон’юктура, маркетинг.

 

5. Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

депозитная процентная ставка, аккредитив с платежом в рассрочку, акт об уступке.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Проректорові з навчальної роботи університету студента II курсу факультету «Комп'ютерні науки» Перекотиполе Ан. Мик. заява.

Прошу дозволу на дострокове складання екзаменаційної сесії тому, що маю потребу в лікуванні після опереції. Додаток: медична довідка, направлення на лікування.

Термін лікування 1,5-2 місяць.

2.3.2008. підпис Ан. Мик. Перекотиполе

Варіант 2

1. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки.

 

2. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Поліщук Павло Опанасович отримав у магазині «Канцтовари» приладдя на суму 150 гривень 18 квітня 1997 р. Назвіть реквізити цього документа.

 

3. Прочитайте вислови і пригадайте ситуацію, коли ви вчинили не­справедливо у ставленні до своїх знайомих, родичів.

Напишіть текст вибачення.

Вибачте мені. Даруйте, що я завдав Вам стільки клопоту. За­будьте про ту подію. Я повинен просити вибачення. Перепрошую. Мені дуже шкода, що я засмутив Вас. Пробач, я був несправедливий до тебе. Я розумію, що помилився. Прошу пробачення.

 

4. Розкрийте значення поданих слів.

Девальвація, депозит, акціонер, баланс, консенсус.

 

5. Офіційне повідомлення в усній або писемній формі, в якому викладається певне прохання, називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

безвозвратная ссуда, безвозмездное пользование, приходная ведомость.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Проректорові університету

студента ФЕМ-11 групи, факультету «Комп'ютерні науки»

Перекотиполе Ан. Мик.

Заява.

Прошу дозволу на термінове складання екзаменаційної сесії тому, що маю необхідність в лікуванні після опереції.

Додаток: медична довідка, направлення на лікування. Термін лікування 1,5-2 місяць.

2.3.2008. підпис Ан. Мик. Перекотиполе

 

 

Варіант З

1.Дайте визначення документа. Які основні види документів виді­ляються: а) за найменуванням; б) за походженням; в) за місцем виникнення; г) за призначенням; ґ) за напрямком; д) за формою; є) за строками виконання; є) за ступенем гласності; ж) за стадіями створення; з) за складністю; и) за строками зберігання; і) за техні­кою відтворення.

 

2. Напишіть характеристику на студента-практиканта. Назвіть реквізити характеристики та їх розміщення.

 

3. Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, що найчасті­ше вживаються в діловодстві.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Складан, банко, дилер, інсайдер, матрикул.

 

5. Документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей праців­ника за підписами представників адміністрації, називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

держатель акций, предельный размер дефицита, торгово-закупочная деятельность.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Проректорові

студента академічної групи, факультету «Комп'ютерні науки»

Перекотиполе Ан.

Заява.

Дозвольте термінове складання екзаменаційної сесії тому, що маю необхідність в лікуванні після опереції.

Додаток: медична довідка, направлення на лікування.

2.2.2008. підпис Перекотиполе Ан. Мик.

 

 

Варіант 4

1. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.

 

2. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів.

 

3. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по призванию; по моим сведениям; работать по схеме; речь по вопросу; по возможности; добрый по природе; по истечении времени; по причине.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Сальдо, метрика, нетто, регламент, пай.

 

5. Розпорядчий документ, що видається керівником установи й регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

долговой документ, платёжные документи, учётная единица.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Автобіографія.

Я, Вербищенко Анатолій Вікторович, народився у 1972 році, з 1980 по 1991 навчався у Калинівській середній школі, яку закінчив з відзнакою у атестаті. Після школи рік навчався в училищі, а потім два роки перебував у армії. Тепер працюю продавцем у ПП «Анталія». Мої батьки: Віктор Іванович та Дарія Богданівна усе життя пропрацювали на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію і відпочивають. Я не заміжній.

Анатоль.

2013 року числа 25 місяця маю.

Варіант 5

1. Назвіть правила, яких треба дотримуватися при складанні документа.

2. Напишіть наказ про надання відпустки. Назвіть реквізити цього наказу.

 

3. Утворіть словосполучення, додавши необхідні за змістом слова. З кількома з них складіть речення.

Скористатися, сподіватися, стосуватися, характеристика, ха­рактерний, тенденція, тотожний.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Реклама, кворум, імміграція, дебітор, кодекс.

 

5. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

еженедельный отчёт, расходная ведомость, безграничные возможности.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Автобіографія

Я, Вербищенко Анатолій Вікторович, народився 22 червня 1972 р. З 1980 по 1991 навчався у Калинівській ЗОПІ, яку закінчив з атестатом. Після школи рік навчався в училищі, а потім два роки перебував у армії.

Тепер працюю продавцем у ПП «Анталія». Мої батьки: Віктор Іванович та Дарія Богданівна з дитинства працюють на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію і відпочивають. Я не заміжній.

Вербищенко Анатоль.

2008 р. 25 мая.

 

Варіант 6

1. Назвіть основні правила оформлення документів.

 

2. Напишіть заяву на ім'я ректора нашого навчального закладу. Як розташовуються реквізити заяви?

 

3. До поданих дієслів доберіть відповідні слова й запишіть їх у формі словосполучень. Із кількома із них складіть речення.

Затвердити, підписати, надавати, запобігти, забезпечити, ви­конати, внести, підкреслити, зазначити, підтримати, наголосити, внести.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Афіша, емісія, контракт, копія, кур'єр.

 

5. Вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викликаний необхідністю негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

беспошлинный, ссудная ведомость, векселедатель.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Автобіографія

Я, Вербищенко Анатолій Вікторович, народився 22 червня 1972 р. в с. Озерце, Тлумацького р-ну.

З 1980 по 1991 навчався у Калинівській ЗОШ, яку закінчив. Після школи рік навчався в училищі.

Тепер працюю продавцем у «Анталії».

Моя фамілія: Віктор Іванович та Дарія Богданівна з дитинства працюють на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію.

Я без сім'ї.

(підпис) А. Вербищенко

2013 рік, 25 травня.

 

Варіант 7

1. Синтаксичні структури у діловому мовленні.

 

2. Які документи належать до документації щодо особового складу? Напишіть наказ про переведення на іншу роботу.

 

3. Поясніть відмінності у значенні слів, поданих парами.

Мотив — мотивація, криз — криза, корисливий — корисний, місто — місце, особистий — особовий.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Сертифікат, менеджер, ломбард, ліцензія, куртьє.

 

5. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

ошибочная версия — помилкова версія, единые требования - однакові вимоги, ежегодный отчет — щорічний звіт.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Міністерство освіти і науки

Львівська ЗОШ І-Ш ступеня № 4

22 вересня 2012 р. № 55

м. Львів

Довідка.

Коваленку Юрію Леонтієвичу в тому, що він працює вчите­лем фізкультури. Його посадковий оклад 140 грн. (сто сорок) на місяць.

Видано для подання за місцем вимоги.

 

Директор

Львівська ЗОШ І-ІІІ

ступеня № 4 (підпис) Ініціали, Прізвище

 

Секретар (підпис) Ініціали, Прізвище

Варіант 8

1. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові?

 

2. Напишіть звіт про виконану роботу під час практики. Які основні реквізити звіту?

 

3. Поясніть відмінності у значенні слів, поданих парами. Введіть їх у речення.

Виборний — виборчий, виключно — винятково, покажчик — показник, монополістичний — монопольний.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Особистий, номінал, паритет, рапорт, ремітент.

5. Письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

за образец взять, версия состоит (в чем), весомо.

 

7. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Міністерство освіти і науки

Львівська ЗОШ І-Ш ступеня № 4

22 вересня 2008 р. № 55

м. Львів

Довідка про місце праці та її оплату

Коваленку Ю. Л. в тому, що він працює вчителем фіз-ри. Його посадковий оклад 140 грн. (сто сорок) за місяць серпень. Видано для поширення за місцем вимоги.

Директор

Львівської школи

І-ІІІ ступеня № 4 (підпис) Ініціали, Прізвище

Секретар (підпис) Ініціали, Прізвище

 

Варіант 9

1. До якого стилю належить поданий нижче текст? Обгрунтуйте.

 

УКРІНБАНК

продовжує передплату акцій другого випуску.

ГАРАНТУЮТЬСЯ

девіденти в розмірі не менше 25% річних; стабільне зростання курсової вартості акції; пільги при кредитуванні та обслуговуванні.

Номінальна вартість акцій 500 гривень. Акції реалізуються за ринковим курсом.

Акції Укрінбанку — надійний прибуток та захист від інфляції.

 

Поспішайте!

Курс акцій невпинно зростає.

Наша адреса: 252001 МСП, Київ, вул. Інститутська, 12-а.

Тел. 291-54-78, 291-65-72.

 

2. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділу з таким порядком денним:

1. Про успішність та трудову дисципліну.

2. Про рекомендацію студентів для поїздки до США на стажу­вання.

 

3. Поясніть відмінності у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у ре­чення.

Дипломат — дипломант — дипломник, додержувати — додер­жуватися, згодний — згоден — згідний.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Договір, ремітент, статут, рекомендація, субсидія.

 

5. Письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше порушення дисципліни, невиконання ро­боти) на вимогу керівника називається...

 

6. Перекладіть слова чи словосполучення:

вести переписку, четкое взаимодействие, долевой взнос.

 

7. Запишіть групу слів, проставляючи наголос.

1. Беремо, бовтати, черствіти, щипці, решето, обруч, ненави­діти.

2. Босий, гостей, ненавидіти, кишка, новий, предмет, до того.

3. Валовий, бовтати, ідемо, порядковий, терези, черствіти, приятель.

 

Варіант 10

1. Із поданого тексту випишіть орфографічні, пунктуаційні та синтак­сичні норми.

Стаття 2. Належність до громадянства України.

Громадянами України є:

1) особи, які на момент набрання чинності цим Законом про­живали в Україні, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, які не є громадянами інших держав і які не заперечують проти набуття громадянства України;

2) особи, які працюють за державним направленням, прохо­дять військову службу, навчаються за межами України або виїхали на законних підставах на постійне проживання до іншої країни за умов, якщо вони народилися чи довели, що с постійно проживали в Україні до моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через п'ять років після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати громадянами України (Закон України про громадянство).

 

2. Напишіть довідку про те, що ви навчаєтеся на ІІ-му курсі... відділу... університету й працюєте на 0,25 ставки лаборантом у комп'ютерному класі...

 

3. Запишіть подані прізвища українською мовою.

Винницкий, Евсеенко, Житецкий, Йовенко, Крушельницкий, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Пидьяркив, Петрышин, Недилько, Басалаєв, Арефьєв, Воробьев, Горячев, Елкин, Крученых, Леонтьев.

 

4. Поясніть значення поданих слів.

Громадський, супермаркет, табель, тариф, акт.

 

5. Один з найпоширеніших документів колегіальних органів, у

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 614 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

616 - | 562 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.