Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндив≥дуальний п≥дх≥д €к основа особист≥сно зор≥Їнтованого навчанн€
≤ндив≥дуальний п≥дх≥д - основа реал≥зац≥њ особист≥сно зор≥Їнтованого навчанн€. ћетоди ≥ндив≥дуал≥зованого навчанн€ спри€ють упровадженню принцип≥в толерантност≥ та р≥вноваги в навчальному середовищ≥, а також п≥двищенню ефективност≥ навчанн€. –еагуючи на широкий спектр можливостей, стил≥в навчанн€, потреб та ≥ндив≥дуальних особливостей учн≥в, педагог демонструЇ, що прийн€тт€ розб≥жностей Ї важливою соц≥альною ц≥нн≥стю. ” рамках цього процесу викладач формуЇ навички, необх≥дн≥ дл€ реал≥зац≥њ цих ц≥лей на практиц≥. ѕротилежний п≥дх≥д, €кий передбачаЇ, що вс≥ д≥ти однаково реагують на певний метод навчанн€, спри€Ї конформ≥зму, але часто ви€вл€Їтьс€ менш ефективним при навчанн≥. ѕри ≥ндив≥дуал≥зованому п≥дход≥ акцентуЇтьс€ увага на участ≥ самих д≥тей у процес≥ навчанн€ та на дос€гненн≥ впевненост≥, що навчанн€ д≥йсно в≥дбулось.

≤ндив≥дуал≥зоване навчанн€ створюЇ б≥льш р≥вном≥рний баланс м≥ж потребами особистост≥ та групи, забезпечуючи повноту та реальн≥ шл€хи впровадженн€ демократичних ц≥нностей (€к дл€ учн≥в, так ≥ дл€ педагог≥в). ÷е допомагаЇ учн€м розвивати св≥й потенц≥ал, оск≥льки вони можуть ставити соб≥ ц≥л≥ та дос€гати њх у процес≥ навчанн€. ”важно спостер≥гаючи за учн€ми та ви€вл€ючи њх ≥нтереси та сильн≥ сторони, педагог допомагаЇ учн€м вир≥шувати њхн≥ проблеми такими шл€хами, €к≥ б в≥дпов≥дали њхньому стилю навчанн€. „им сприймати учн€ €к Ђчистий аркуш паперуї, €кий педагог ЂзаповнюЇї ≥нформац≥Їю, ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до навчанн€ дозвол€Ї розгл€дати учн≥в та педагога €к партнер≥в, €к≥ разом закладають основи знань ≥ цим самим забезпечують можлив≥сть з боку педагога допомогти учн€м повн≥стю реал≥зувати њх потенц≥ал, €кий Ї р≥зним у кожного учн€.

≤ндив≥дуал≥зоване навчанн€ також допомагаЇ поЇднати учн€ та навчальну програму. ѕерш за все це допомагаЇ педагогу визначити, що потр≥бно викладати. ÷е п≥дтверджуЇ висновок, що ≥дењ ≥ теми навчальноњ програми повинн≥ визначатись з врахуванн€м €к ≥нтерес≥в ≥ потреб учн≥в, так ≥ вимог навчальноњ програми.

ўо таке ≥ндив≥дуал≥зоване навчанн€?

 • ≤ндив≥дуал≥зоване навчанн€ повинно зд≥йснюватись одночасно на к≥лькох р≥вн€х. ” самому широкому значенн≥ ≥ндив≥дуал≥зац≥€ може стосуватись ц≥лого класу, оск≥льки кожний клас Ї ун≥кальним м≥кро-сусп≥льством ≥з власними ≥нтересам, уподобанн€ми, нормами повед≥нки тощо.
 • ≤ндив≥дуал≥зоване навчанн€ може стосуватись окремих груп - груп учн≥в - представник≥в певних нац≥ональних меншин, учн≥в з особливими осв≥тн≥ми потребами, обдарованих учн≥в тощо.
 • Ќарешт≥, ≥ндив≥дуал≥зоване навчанн€ необх≥дне окремим учн€м. ќсобливо це стосуЇтьс€ тих, €к≥ знаход€тьс€ вище або нижче встановлених норм: обдарован≥ д≥ти та д≥ти з особливими осв≥тн≥ми потребами. јле нав≥ть Ђзвичайн≥ї учн≥ волод≥ють ≥ндив≥дуальними особливост€ми, €к≥ педагогу треба спочатку ви€вити, а пот≥м в≥дпов≥дно в≥дреагувати на них, щоб забезпечити оптим≥зац≥ю процесу навчанн€ та розвитку. “ак≥ ≥ндив≥дуальн≥ властивост≥ включають: с≥мейну культуру, в≥к/р≥вень розвитку, стать, стиль навчанн€, потреби/сильн≥ сторони (можливост≥), темперамент, ≥нтереси та самосприйн€тт€.

—еред метод≥в ≥ способ≥в ≥ндив≥дуал≥зованого навчанн€ вид≥л€ють:

 • ѕопереднЇ плануванн€. ’оча ≥ндив≥дуал≥зац≥€ часто в≥дбуваЇтьс€ спонтанно, дл€ забезпеченн€ ефективноњ ≥ндив≥дуал≥зац≥њ необх≥дне ретельне плануванн€. ќдним ≥з метод≥в плануванн€ ≥ндив≥дуал≥зац≥њ навчанн€ Ї цикл навчанн€ за принципом реагуванн€. ÷ей процес включаЇ в себе спостереженн€ за учн€ми, анал≥з результат≥в цих спостережень, постановку навчальних ц≥лей, упровадженн€ навчальних завдань, €к≥ допомагають дос€гти навчальних ц≥лей, а також спостереженн€ за впливом цих навчальних завдань при дос€гненн≥ поставлених ц≥лей. якщо ц≥л≥ були дос€гнут≥, ставл€тьс€ нов≥. якщо ц≥л≥ не були дос€гнут≥, тод≥ навчальн≥ завданн€ перегл€даютьс€.
 • –обота в малих групах Ї ще одним методом плануванн€ ≥ндив≥дуал≥зованого навчанн€. Ѕудь-€ка орган≥зована або нап≥ворган≥зована д≥€льн≥сть може виконуватись у малих групах. √рупи ≥з 5-ти ос≥б Ї найб≥льш ефективними дл€ зан€ть.
 • «абезпеченн€ гнучкост≥ п≥д час зан€ть.
 • –етельний п≥дб≥р матер≥ал≥в.
 • —понтанна ≥ндив≥дуал≥зац≥€.

 ооперативне навчанн€

 ооперативне навчанн€ стало попул€рним завд€ки багатьом причинам: воно допомагаЇ вчител€м працювати у клас≥ з великою к≥льк≥стю учн≥в, удосконалюЇ академ≥чн≥ дос€гненн€ та соц≥альний розвиток.

¬ажлив≥сть кооперативного навчанн€ обумовлена к≥лькома аспектами:

 • можлив≥сть установленн€ р≥вноправних партнерських стосунк≥в м≥ж учителем та учнем;
 • орган≥зац≥€ у процес≥ навчанн€ продуктивноњ сп≥впрац≥ тих, хто навчаЇтьс€;
 • можлив≥сть практичноњ реал≥зац≥њ суб'Їкт-суб'Їктного й особист≥сного зор≥Їнтованого п≥дход≥в до орган≥зац≥њ педагог≥чного процесу.

ќсновними елементами кооперативного навчанн€ Ї (зг≥дно з ƒ. ƒжонсоном):

 • ѕозитивна взаЇмозалежн≥сть. ѕозитивна взаЇмозалежн≥сть - компонент такоњ ситуац≥њ, коли усп≥х кожного члена групи залежить в≥д ≥ншого учасника ц≥Їњ групи. ” позитивно взаЇмозалежних групах кожний учень маЇ два обов'€зки: в≥н повинен знати обс€г навчального матер≥алу ≥, кр≥м того, повинен забезпечити вивченн€ цього матер≥алу кожним ≥ншим членом групи. Ѕ≥льше того, члени групи мають усв≥домлювати значенн€ ц≥Їњ позитивноњ взаЇмозалежност≥ й координувати своњ зусилл€ з товаришами по навчальн≥й груп≥.
 • ќсобиста в≥дпов≥дальн≥сть. ¬и€вл€Їтьс€ шл€хом оц≥нюванн€ кожного ≥ншими членами групи. ÷е пересл≥дуЇ дв≥ ц≥л≥. ѕо-перше, €кщо члени групи повинн≥ допомагати один одному, то њм сл≥д знати, хто потребуЇ допомоги та €коњ. ѕо-друге, кожний повинен знати, що група кооперативного навчанн€ не Ї м≥сцем, де ≥нш≥ виконують усю роботу, де можна Ђсховатисьї.
 • ќсобист≥сна взаЇмод≥€ (обличч€м до обличч€). „лени групи перебувають у т≥сн≥й близькост≥ один до одного, д≥алог зд≥йснюЇтьс€ так, що спри€Ї усп≥ху. ѕри цьому учн≥ по€снюють, сперечаютьс€, сп≥впрацюють ≥ пов'€зують матер≥ал, вивчений сьогодн≥, з тим, €кий вони засвоњли ран≥ше.
 • —оц≥альн≥ навички. ”чн≥в треба вчити л≥дерству, сп≥лкуванню, формувати в них дов≥ру до ближнього, прищеплювати навички вир≥шенн€ конфл≥кт≥в. ≤ншими словами, €кщо в учн≥в немаЇ соц≥альних навичок, кооперативне навчанн€ багато в чому втрачаЇ свою ц≥нн≥сть. ”м≥нн€ сп≥льно працювати в малих групах Ї передумовою ефективноњ д≥€льност≥ груп кооперативного навчанн€. ƒо вм≥нь та €костей, потр≥бних дл€ усп≥шноњ роботи в малих групах, належать знайомство њх одним з одним, формуванн€ дов≥рливих стосунк≥в, правильне сп≥лкуванн€, сприйн€тт€ й п≥дтримка кожного, конструктивне розв'€занн€ конфл≥кт≥в.
 • √рупова обробка результат≥в. ќбговоренн€ членами кооперативних груп питанн€ функц≥онуванн€ групи - наск≥льки ефективно вона працювала дл€ розв'€занн€ навчальних завдань. ÷€ форма д≥€льност≥, уважають учн≥, повинна використовуватись кожного разу, коли робота виконуЇтьс€ у сп≥впрац≥, оск≥льки вона Ї вагомим чинником пол≥пшенн€ функц≥ональност≥.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 428 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

526 - | 478 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.