Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕравове становище сел€нського (фермерського) господарства
—ел€нське (фермерське) господарство сл≥д розгл€дати €к орган≥зац≥йно-правову форму веденн€ с≥льськогосподарського виробництва громад€нами, суб'Їктами аграрних правов≥дносин.

—ел€нське (фермерське) господарство з прийн€тт€м 22 червн€ 1993 року «акону ”крањни Ђѕро сел€нське (фермерське) господарствої в нов≥й редакц≥њ (з подальшими зм≥нами та доповненн€ми) стало визначатись €к форма п≥дприЇмництва громад€н ”крањни, €к≥ ви€вили бажанн€ виробл€ти товарну с≥льськогосподарську продукц≥ю, займатись њњ переробкою та реал≥зац≥Їю (ст. 2).

—ел€нське (фермерське) господарство маЇ так≥ ознаки:

Ј це форма аграрного п≥дприЇмництва, €ка зд≥йснюЇтьс€ за самост≥йною ≥н≥ц≥ативою, на власний ризик ≥ систематично;

Ј ц€ форма веденн€ с≥льськогосподарського виробництва виникаЇ виключно на добров≥льних засадах, за суб'Їктивним особистим волеви€вленн€м громад€н;

Ј ц€ д≥€льн≥сть зд≥йснюЇтьс€ т≥льки громад€нами ”крањни;

Ј це, в основному, с≥мейно-трудове об'Їднанн€, до складу €кого вход€ть подружж€, батьки, д≥ти, що дос€гли 16-р≥чного в≥ку, пов'€зане з особистою працею, внасл≥док €коњ виробл€Їтьс€ певна товарна маса продукт≥в харчуванн€, сировини дл€ промисловост≥, що даЇ можлив≥сть одержувати доходи;

Ј трудов≥ в≥дносини в сел€нських (фермерських) господарствах виникають на основ≥ членства в них, а також на засадах трудового ƒоговору (контракту);

Ј дл€ член≥в сел€нського (фермерського) господарства њх ≥ндив≥дуальна прац€ повинна бути головною дл€ них сусп≥льно корисною формою прац≥;

Ј д≥€льн≥сть член≥в цих господарств за своњм головним зм≥стом Ї процесом використанн€ земель €к основного засобу виробництва;

Ј майно сел€нського (фермерського) господарства належить його членам за правом сп≥льноњ сум≥сноњ власност≥, €кщо ≥нше не передбачено угодою м≥ж членами господарства;

Ј сел€нське (фермерське) господарство маЇ статус юридичноњ особи.

¬се це дозвол€Ї сел€нське (фермерське) господарство розгл€дати €к добров≥льно створений, самост≥йний суб'Їкт господарюванн€ з правами юридичноњ особи, представлений окремим громад€нином, с≥м'Їю або групою ос≥б, €к≥ використовують земл≥ с≥льськогосподарського призначенн€ на приватн≥й основ≥ дл€ вирощуванн€, переробки й реал≥зац≥њ аграрноњ продукц≥њ, що Ї сп≥льною сум≥сною власн≥стю ос≥б, €к≥ ведуть це господарство.

ѕри створенн≥ сел€нського (фермерського) господарства його члени мають на мет≥ брати активну участь у формуванн≥ продовольчого фонду держави шл€хом реал≥зац≥њ продукц≥њ споживачам, забезпеченн€ добробуту с≥м'њ фермера на основ≥ њх трудовоњ участ≥ у виробнич≥й ≥ п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥. Ѕудучи економ≥чно самост≥йним, сел€нське (фермерське) господарство визначаЇ напр€мки своЇњ д≥€льност≥, спец≥ал≥зац≥ю, обс€г виробництва, орган≥зовуЇ виробництво с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та њњ реал≥зац≥ю.

ƒо основних завдань сел€нського (фермерського) господарства треба в≥днести:

Ј забезпеченн€ б≥льш повноњ зайн€тост≥ с≥льського населенн€ сусп≥льно необх≥дною д≥€льн≥стю, використанн€ трудових ресурс≥в;

Ј виробництво, переробку ≥ збут с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ;

Ј участь у розвитку ≥нфраструктури м≥сцевост≥, де розташоване фермерське господарство;

Ј рац≥ональне використанн€ переданоњ йому земельноњ д≥л€нки у власн≥сть або наданоњ в користуванн€.

ќск≥льки сел€нське (фермерське) господарство в систем≥ народногосподарського комплексу Ї р≥вноправною формою веденн€ господарства пор€д з державними, кооперативними, орендними та ≥ншими п≥дприЇмствами ≥ орган≥зац≥€ми, господарськими товариствами, то виробничо-економ≥чн≥ в≥дносини цього господарства з зазначеними орган≥зац≥€ми, окремими громад€нами будуютьс€ на основ≥ договор≥в.

ƒержава гарантуЇ дотриманн€ ≥ захист майнових та ≥нших прав ≥ законних ≥нтерес≥в сел€нського (фермерського) господарства, створюЇ п≥льгов≥ умови дл€ кредитуванн€, оподаткуванн€, страхуванн€, матер≥ально-техн≥чного постачанн€ на пер≥од його трир≥чного становленн€.

¬тручанн€ в господарську або ≥ншу д≥€льн≥сть фермерського господарства з боку державних, ≥нших орган≥в, посадових ос≥б не допускаЇтьс€. «битки, запод≥€н≥ такому господарству неправом≥рним втручанн€м у його д≥€льн≥сть, п≥дл€гають в≥дшкодуванню за рахунок винних. —пори про в≥дшкодуванн€ збитк≥в вир≥шуютьс€ судом, господарським судом, третейським судом, а в де€ких випадках судом загальноњ юрисдикц≥њ. јле це не виключаЇ права державних орган≥в щодо зд≥йсненн€ контролю за д≥€льн≥стю сел€нських (фермерських) господарств.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

530 - | 480 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.