Розділ 2 Державна система стандартизації України
Лекции.Орг

Поиск:


Розділ 2 Державна система стандартизації України
Тема 2.1 Організація робіт по стандартизації в ДССУ

Закон України «Про стандартизацію». Організаційна структура, яка забезпечує проведення робіт по стандартизації. Функції Держспоживстандарту та інших органів в системі стандартизації України. Задачі ДССУ. Основні принципи стандартизації. Об’єкти стандартизації.

 

Методичні вказівки

Почати вивчення цієї теми необхідно з тих статей закону України «Про стандартизацію», які встановлюють організаційну структуру, що забезпечує проведення робіт з стандартизації, її функції. Крім того необхідно вивчити функції Держспоживстандарту (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики) як органа, який здійснює керівництво всіма роботами по стандартизації в країні.

Розглядаючи питання організації служб стандартизації на підприємствах і в організаціях, необхідно ознайомитися з положеннями про служби стандартизації і проаналізувати дотримання цих положень на підприємстві, де працює студент.

Розглядаючи питання про державну (національну) систему стандартизації України слід звернути увагу на етапи становлення і напрямки реформування.

Питання до цієї теми викладені в рекомендованій літературі [6, с.44-54].

 

Питання для самоперевірки:

1 Держспоживстандарту України його структура і функції.

2 Загальна характеристика системи стандартизації України і напрямки її реформування.

 

Тема 2.2 Категорії нормативних документів і види стандартів

Категорії нормативних документів, які використовуються в Україні. Державні стандарти України. Об’єкти державної стандартизації. Обов’язкові та рекомендовані вимоги. Галузеві стандарти, стандарти науково – технічних та інженерних товариств і спілок, технічні вимоги, стандарти підприємств, стисла характеристика та вимоги до них. Відповідальність за розробку та затвердження нормативних документів.

Види стандартів. Призначення основоположних стандартів, стандартів на продукцію та послуги, стандартів на процеси, стандартів на методи контролю(випробовувань, вимірювань, аналізу).

 

Методичні вказівки

При вивченні теми необхідно скористатися ДСТУ 1.0:2003 який визначає категорії нормативних документів і види стандартів, які передбачені національною стандартизацією України, звернути увагу ,як класифікуються нормативні документи в залежності від об’єкта стандартизації, рівня суб’єктів стандартизації і які для них встановлені індекси. Зверніть увагу на введення нової категорії нормативних документів громадських організацій (СТУ), тобто наукових, науково-технічних та інженерних товариств і спілок, які розробляють якщо є потреба поширити результати фундаментального та прикладного дослідження чи практичного досвіду, одержаних в певних галузях чи сферах професійних інтересів.

 

Всі питання до даної теми освітлені в рекомендованій літературі [6, с.57-61].

 

Питання для самоперевірки:

1 Назвіть категорії нормативних документів, поясніть об’єкти їх стандартизації, ким вони розробляються і затверджуються?

2 Назвіть види стандартів, дайте їх коротку характеристику.

 

Тема 2.3 Порядок розробки нормативних документів

Стадії розробки нормативних документів. Стислий зміст робіт по кожній стадії. Порядок розробки державних стандартів, технічних вимог, стандартів підприємства.

Загальні вимоги до будови, викладання та змісту стандартів і технічних вимог.

 

Методичні вказівки

В основу вивчення теми слід положити ДСТУ 1.2:2003; ДСТУ 1.3:2003; ДСТУ 1.5:2003; ДСТУ 1.6:2003. При цьому слід звернути особливу увагу на розгляд основних стадій розробки стандартів на основні роботи і документи, які виконуються на кожній стадії. Розглядаючи питання впровадження стандартів різних категорій, слід чітко визначити основні функції підприємств і організацій при виконанні цієї роботи, згадати заходи, при виконанні яких нормативний документ вважається впровадженим.

Всі питання до даної теми освітлені в рекомендованій літературі [6, с.63-73].

 

Питання для самоперевірки:

1 Назвіть основні стадії розробки стандартів.

2 Розкажіть про порядок затвердження і впровадження нормативних документів.

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.