Лекции.Орг

Поиск:
Осымша 1. Негізгі білім деңгейін бақылау
1. Экологиялық құқықтың негізі:

А) экологиялық құқық

Б) табиғатты объектілер

В) заңды тұлғалар

Г) физикалық тұлғалар

2. Экологиялық құқық пәнін қандай қатынастар реттейді:

А) табиғатты объектілер мен ресурстар арасындағы қатынас

Б) қоғам мен мекеме арасындағы қатынас

В) физикалық және заңды тұлғалар арасындағы қатынас

Г) физикалық тұлғалар арасындағы қатынас

3. Экологиялық құқық пәні қандай қатынастарды реттейді:

А) физикалық және заңды тұлғалардың арасындағы қатыпас

Б) қоғам мен мекеме арасындағы қатынас

В) экологиялық құқықты қорғау және адамның заңды қызығушылығы арасындағы қатынас

4. Экологиялық құқық пәніне қандай қатынастар кіреді:

А) табиғатты объектілер мен ресурстар

Б) табиғатты пайдалану жөніндегі

В) қоршаған ортаны әртүрлі деградация түрлерінен қорғау

Г) экологиялық заңды қорғау, физикалық және заңды тұлғалар арасындағы қатынас

5. Қандай заңдылықпен табиғатты ресурстар реттеледі:

А) табиғатты ресурстар

Б) экономикалық

В) биоэкологиялық

Г) азаматтық

Д)саяси

6. Экологиялық құқықтың қандай принципіне сәйкес қолайсыз жағдайлар туған кезде жүргізіледі:

А) табиғат ресурстарды пайдаланудың ұтымды қамтамасыз етілуі

Б) өмір қорғау мен адам денсаулығы

В) әлеуметтік - экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті

7. Экологиялық қүқықтың кандай принципіне сәйкес шаруашылык кезіндегі адам өмірін қауіпсіздігін қамтамасыз етеді:

А) табиғатты ресурстарды пайдаланудың ұтымды қамтамасыз етуі

Б) өмір мен адам денсаулығын қорғау

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті

8. Қандай принципке сәйкес әр адам қоршаған ортаны сақтауы тиіс:

А) табиғатты ресурстарды пайдаланудың ұтымды қамтамасыз етуі

Б) өмір мен адам денсаулығын қорғау

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті

9. Экологиялық қорғаудың қай принципіне сәйкес адамзат пен қоғамның құрылымының арасындағы механизм жүргізіледі:

А) табиғатты ресурстарды пайдаланудың үтымды қамтамасыз етуі

Б) өмір мен адам денсаулығын қорғау

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті

10. Экологиялық қорғаудың қай принципіне сәйкес экологиялық табиғатты пайдаланады:

А) табиғатты ресурстарды пайдаланудың ұтымды қамтамасыз етуі

Б) өмір мен адам денсаулығын қорғау

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті

11. Экологиялық қорғаудың қай принципіне сәйкес өсімдік пен жануарлар әлеміне зиян тигізбеу үшін алдын ала шаралар жүргізіледі:

А) табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану

Б) адамгершілік

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны корғау - әрқайсысының міндеті

12. Қандай экологиялық құқықтың принципіне сәйкес азаматтарды қоршаған орта жағдайлары мен антропогенді деңгей туралы хабарлайды:

А) табиғат ресурстарын пайдалануын ұтымды қамтамасыз ету

Б) экологиялық тепе - теңдікті сақтау және қорғау

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті

13. Қандай экологиялық құқықтың принципіне сәйкес қандай да бір шаруашылық немесе басқа кәсіпшілік қоршаған ортаға белгілі рұқсат бойынша жүзеге асады:

А) табиғат ресурстарын пайдалануын ұтымды қамтамасыз ету

Б) табиғат қолданылу ақылы түрде жүргізілуде

В) әлеуметтік экономикалық даму үрдісінде қоршаған ортаға түсетін зияндылықты тоқтату

Г) экологиялық құқықтың демократизациясы

Д) қоршаған ортаны қорғау - әрқайсысының міндеті


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 804 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.