Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до написанн€ роботи
«аплатинський ¬. ћ., Ўматова ќ.ќ.

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ƒќ ¬» ќЌјЌЌя

–ќ«–ј’”Ќ ќ¬ќ-√–ј‘≤„Ќќѓ –ќЅќ“» «  ”–—”

 

УЅ≈«ѕ≈ ј ∆»““™ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤Ф

 

 ињв 2014


ЅЅ  65.9(2)248

 

”ƒ  658.382

—хвалено науково-методичною –адою Ќац≥онального ун≥верситету ф≥зичного вихованн€

≥ спорту ”крањни

(протокол є в≥д 2014 р.)

–озгл€нуто ≥ схвалено на зас≥данн≥ кафедри јнатом≥њ, ф≥з≥олог≥њ та спортивноњ медицини

(протокол є в≥д.2014 р.)

–ецензенти:.

«аплатинський ¬. ћ., Ўматова ќ.ќ. ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи з курсу ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї дл€ студент≥в вс≥х спец≥альностей денноњ та заочноњ форм навчанн€. Ц  .:, ¬идавництво, 2014. Ц 36 с.

 

 

ћетодичн≥ вказ≥вки призначен≥ дл€ допомоги студентам п≥д час самост≥йного опрацюванн€ курсу "Ѕезпека життЇд≥€льност≥" ≥ виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи.

¬иданн€ призначено дл€ студент≥в денноњ, заочноњ та дистанц≥йноњ форм навчанн€, викладач≥в.

ЅЅ  65.9(2)248

 

ISBN   ©«аплатинський ¬. ћ., Ўматова ќ.ќ., 2014 © ", 2014

 

 


«м≥ст

¬ступ.................................................................................... 4

1. «агальн≥ методичн≥ рекомендац≥њ............................... 5

1.1. ћетодика опрацюванн€ навчального матер≥алу....... 5

1.2. «агальн≥ рекомендац≥њ до виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи........................................................................... 5

1.3. ¬имоги до написанн€ роботи...................................... 6

1.5. ќц≥нка роботи............................................................... 7

2. ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи........................................................ 8

2.1. Ѕазов≥ теми курсу дл€ виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи........................................................................................ 8

2.2. “еоретичн≥ засади визначенн€ та прогнозуванн€ ризику 10

2.3. ѕриклад виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи. 17

2.4. «авданн€ дл€ виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи 24

—писок рекомендованоњ л≥тератури............................... 33

 

 


¬—“”ѕ

ћетодичн≥ рекомендац≥њ призначен≥ дл€ допомоги студентам п≥д час самост≥йного виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи з курсу "Ѕезпека життЇд≥€льност≥".

ѕроцес навчанн€, п≥д час вивченн€ ц≥Їњ дисципл≥ни, передбачаЇ опануванн€ комплексу знань ≥ вм≥нь необх≥дних дл€ повс€кденного житт€ та профес≥йноњ д≥€льност≥, зор≥Їнтований на розвиток творчоњ особистост≥ студента Ч майбутнього фах≥вц€ нового покол≥нн€.

 урс "Ѕезпека життЇд≥€льност≥" маЇ св≥тогл€дно-профес≥йний характер. ћетою курсу Ї теоретична та практична п≥дготовка майбутн≥х фах≥вц≥в по опануванню вм≥нь створювати безпечн≥ умови д≥€льност≥ ≥ житт€ у виробнич≥й ≥ в невиробнич≥й сферах, ос€гненн€ принцип≥в гармон≥йного розвитку особистост≥ ≥ сталого розвитку сусп≥льства.

ќпрацюванн€ навчального матер≥алу рекомендуЇтьс€ зд≥йснювати за допомогою традиц≥йних та нов≥тн≥х ≥нформац≥йних ≥ телекомун≥кац≥йних технолог≥й, що Ї вимогою сучасного техн≥чного розвитку цив≥л≥зац≥њ ≥ зор≥Їнтовано на формуванн€ ≥нтелектуального потенц≥алу ”крањни та розвиток духовноњ культури особистост≥.

¬ методичних вказ≥вках в≥дображен≥ тенденц≥њ реформуванн€, що в≥дбуваютьс€ в осв≥тн≥й систем≥ ”крањни, а саме:

Ч самост≥йна творча робота студента, €ка передбачаЇ:

² глибоке засвоЇнн€ навчального матер≥алу шл€хом опрацюванн€ рекомендованоњ л≥тератури;

² самост≥йне складанн€ тест≥в, написанн€ статей, реферат≥в тощо;

² активну участь у студентських конференц≥€х;

Ч стимулюванн€ використанн€ телекомун≥кац≥йних засоб≥в (компТютерних програм, мереж≥ Internet тощо) при опрацюванн≥ навчального матер≥алу;

Ч стимулюванн€ волод≥нн€м культурою мови, лог≥чним мисленн€м, вм≥нн€м формулювати висновки;

Ч формуванн€ широкого св≥тогл€ду, позитивних моральних засад.


1. «ј√јЋ№Ќ≤ ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

 

1.1. ћетодика опрацюванн€ навчального матер≥алу

Ќалежне оволод≥нн€ навчальним матер≥алом з курсу безпеки життЇд≥€льност≥ потребуЇ опрацюванн€ €к основноњ так ≥ додатковоњ л≥тератури, пер≥одичноњ преси.

Ќавчанн€ з безпеки життЇд≥€льност≥ у вищих учбових закладах направлене, перш за все, на формуванн€ у майбутнього фах≥вц€ культури щодо його безпеки, в≥дпов≥дних моральних ц≥нностей, погл€д≥в, повед≥нки тощо. јкценти перенос€тьс€ з питань ви€вленн€ тих чи ≥нших негативних €вищ чи вплив≥в середовища, на забезпеченн€ комплексноњ безпеки людини на основ≥ системного п≥дходу, що включаЇ еколог≥чн≥, техн≥чн≥, соц≥альн≥, психолог≥чн≥ та духовн≥ засади. ÷е забезпечуЇ, не т≥льки адекватну реакц≥ю на негативн≥ фактори, але й дозвол€Ї майбутн≥м фах≥вц€м ефективно розробл€ти методи усуненн€ негативних фактор≥в, запоб≥ганн€ небезпек, та зменшенн€ насл≥дк≥в њх про€ву.

—пециф≥кою безпеки життЇд≥€льност≥, €к науки, Ї використанн€ метод≥в ≥ дос€гнень фундаментальних та прикладних наук, зокрема: ф≥лософ≥њ, б≥олог≥њ, ф≥зики, х≥м≥њ, психолог≥њ, соц≥олог≥њ, еколог≥њ тощо; т≥сно повТ€зана з практичною д≥€льн≥стю людини. “ому при вивченн≥ тем курсу необх≥дно обовТ€зково користуватис€ не т≥льки п≥дручниками з безпеки життЇд≥€льност≥ та додатковою л≥тературою, але й п≥дручниками ≥ дов≥дниками з б≥олог≥њ, ф≥зики, х≥м≥њ, психолог≥њ, соц≥олог≥њ, права, тощо.

 

1.2. «агальн≥ рекомендац≥њ до виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи

—амост≥йне опрацюванн€ курсу передбачаЇ складанн€ конспекту за розд≥лами та темами, що опрацьовувалис€, вир≥шенн€ типових задач, написанн€ реферату, виконанн€ розрахунково-граф≥чноњ роботи, написанн€ анал≥тичноњ роботи тощо.

ѕисьмова розрахунково-граф≥чна робота дозвол€Ї глибше опанувати питанн€ прогнозуванн€ небезпек та ризику у будь €кому вид≥ д≥€льност≥, передус≥м у ф≥зичн≥й культур≥ та спорт≥.

–озрахунково-граф≥чна робота виконуЇтьс€ на основ≥ статистичних даних, €к≥ подан≥ у Ђметодичних рекомендац≥€хї, або на фактичних даних запозичених з науковоњ л≥тератури чи оф≥ц≥йноњ статистичноњ ≥нформац≥њ, що ≥ Ї основою дл€ виконанн€ вс≥Їњ роботи. —татистичний матер≥ал у форм≥ таблиц≥ повинен бути розм≥щений у основн≥ частин≥ роботи (в текст≥).

ѕосиланн€ на джерела ≥нформац≥њ Ї обовТ€зковим ≥ оформл€Їтьс€ €к звичайна (внизу стор≥нки) або к≥нцева зноска.

ѕри використанн≥ спец≥альних терм≥н≥в та скорочень рекомендуЇтьс€ скласти короткий словник основних терм≥н≥в та визначень, що зустр≥чаютьс€ в робот≥ ≥ Ї ключовими дл€ њњ розум≥нн€. —ловник терм≥н≥в приводитьс€ на початку або в к≥нц≥ роботи.

 

¬имоги до написанн€ роботи

‘орма виконанн€: робота може виконуватис€ у писаному чи друкованому вигл€д≥ п≥дготовленому з використанн€м програм Word або ≥ншого текстового редактора, а також програми Excel. ѕрезентац≥ю роботи можна виконати у програм≥ PowerPoint або html - формат≥.

ќформленн€: «верху посередин≥ вказуЇтьс€ Ќазва навчального закладу, факультет, кафедра. Ќижче посередин≥ стор≥нки Ч назва роботи ѕ–ќѕ»—Ќ»ћ» л≥терами. Ќижче справа вказуЇтьс€ пр≥звище та ≥н≥ц≥али, нижче факультет, курс, група.

“екст: шрифт Times New Roman, розм≥р 14, ≥нтервал - одинарний

ѕол€: верхнЇ та нижнЇ - 2 см, л≥ве - 3 см, праве - 1,5 см.

Ћ≥тературн≥ джерела подаютьс€ €к зноски внизу стор≥нки або в к≥нц≥ роботи у пор€дку њх використанн€ чи алфав≥тному пор€дку, при цьому вказуЇтьс€: видавництво, р≥к виданн€, загальний обс€г стор≥нок чи ≥нтервал використаних стор≥нок. ѕ≥сл€ цитати чи посиланн€ на джерело ≥нформац≥њ в текст≥ ставитьс€ номер джерела в квадратних дужках [ ]. ѕосиланн€ на сайти в Internet подаютьс€ у такому ж пор€дку.

ќр≥Їнтовний план роботи:

¬ступ Ч розкриваЇтьс€ питанн€ важливост≥ прогнозуванн€ ризик≥в дл€ певноњ сфери д≥€льност≥, наводитьс€ доступна статистична ≥нформац≥€..

ќсновна частина Ч виконуютьс€ розрахунки та будуютьс€ граф≥ки динам≥ки зм≥ни р≥вн€ ризику та зд≥йснюЇтьс€ прогнозуванн€ за допомогою екстрапол€ц≥њ (тренду).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 818 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2199 - | 2060 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.