Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕоказанн€ та протипоказанн€ та контроль л≥куванн€
ѕротипоказань не ≥снуЇ.

јртрограма Ц це обл≥к суглобового ≥ндексу, к≥лькост≥ запальних суглоб≥в, рухом≥сть ≥ обс€г крупних суглоб≥в.

1. ќц≥нка хворими загальноњ вираженост≥ болю в суглобах в покоњ за 3 Ц бальною системою:

0- б≥ль в≥дсутн≥й, 1 Ц слабо виражений б≥ль, 2- пом≥рний б≥ль, 3 Ц сильний б≥ль.

2. –ахунок болю(–Ѕ) Ц сумарний числовий вираз болю при оц≥нц≥ його хворими за 3 Цбальною системою дл€ 76 суглоб≥в.

3. —углобовий ≥ндекс(—≤) - сумарний числовий вираз болю в ус≥х 76 суглобах, що виникаЇ у в≥дпов≥дь на стандартне натискуванн€(поб≥л≥нн€ фаланги ≤ пальц€ руки досл≥дника) на кожний суглоб у д≥л€нц≥ його суглобовоњ щ≥лини. ” де€ких суглобах важкодоступних дл€ пальпац≥њ, —≤ оц≥нюЇтьс€ за болюч≥стю при пасивних та активних рухах. ќц≥нка проводитьс€ за такою шкалою: 0 Ц в≥дсутн≥сть болю, 1-в≥дчутт€ незначного болю при пальпац≥њ, 2 Ц в≥дчутт€ болю середньоњ ≥нтенсивност≥(хворий морщитьс€), 3- сильний б≥ль, хворий р≥зко морщитьс€ ≥ в≥дмовл€Їтьс€ в≥д досл≥дженн€.

4. ≤ндекс припухлост≥ суглоб≥в(≤ѕ)- сумарний числовий вираз припухлост≥, €кий оц≥нюЇтьс€ в≥зуально в 28 суглобах за такою градац≥Їю: 0- в≥дсутн≥сть припухлост≥,

1 - сумн≥вна чи слабко виражена припухл≥сть, 2- €вна припухл≥сть, 3 Ц сильно виражена припухл≥сть. ќц≥нка ≤ѕ проводитьс€ дл€ л≥ктьових променевозапТ€сткових, пТ€стково Ц фалангових, проксимальних м≥ж фалангових суглоб≥в кистей, кол≥нних ≥ гом≥лкостопних з обох бок≥в. ÷ей ≥ндекс обТЇднуЇ вс≥ припухл≥ суглоби, що може бути зумовлено к≥стковими розростанн€ми, потовщенн€м капсули, ≥нтраартикул€рних тканин, накопиченн€м ексудату, запальними €вищами периартикул€рних тканин тощо.

5. —углобовий рахунок Ц виражаЇтьс€ к≥льк≥стю суглоб≥в з активним запальним процесом, про що св≥дчить почервон≥нн€ шк≥ри над суглобом, локальне п≥двищенн€ температури, його болюч≥сть.

6. “ривал≥сть вран≥шньоњ скутост≥, виражена в годинах чи хвилинах.

7. ќбс€г проксимальних м≥ж фалангових суглоб≥в кистей Ц визначаЇтьс€ спец≥альним вим≥рювальним приладом Ц напрометром на ≤≤ Ц≤V пальц€х ≥ вираховуЇтьс€ сумарно дл€ правоњ та л≥воњ руки.

8. ќбс€г кол≥нних суглоб≥в Ц визначаЇтьс€ сантиметровою стр≥чкою.

9.—ила стискуванн€ кист≥ оц≥нюЇтьс€ за допомогою спец≥ального приладу Ц динамометру. ѕровод€ть по 3 проби, записуЇтьс€ найвищий показник.

10. „ас проходженн€ в≥дстан≥ в 15 м Ц цей тест потр≥бно застосовувати при ураженн≥ суглоб≥в нижн≥х к≥нц≥вок. ’ворому п≥сл€ в≥дпочинку(не менше 30 хв.) пропонуЇтьс€ пройти 15 м по пр€м≥й. ‘≥ксуЇтьс€ час проходженн€ в≥дстан≥.

11. ‘ункц≥ональний ≥ндекс за Ћ≥ Ц визначаЇтьс€ за допомогою опитувальника, що вм≥щуЇ 17 запитань, €к≥ звТ€совують можлив≥сть виконанн€ певних елемент≥в побутових д≥й з урахуванн€м участ≥ р≥зних форм суглоб≥в.

12.  ≥льк≥сть припухлих суглоб≥в.

«апис результат≥в оц≥нки вираженост≥ суглобового синдрому провод€ть за –≥ч≥ та Ћансбур≥. ƒл€ зручност≥ доц≥льно використовувати таблиц≥. ƒл€ визначенн€ показник≥в суглобового синдрому за Ћансбур≥, €к≥ враховують р≥зну частку участ≥ у запальному процес≥ крупних, середн≥х ≥ др≥бних суглоб≥в, використовують коеф≥ц≥Їнти перерахунку.

—умарний ≥ндекс Ћекена (≥ндекс т€жкост≥ дл€ коксартрозу)

1.Ѕ≥ль чи дискомфорт: Ѕ≥ль вноч≥: - немаЇ; - т≥льки при рухах та певних положенн€х; - нав≥ть без рух≥в; –анкова скут≥сть чи б≥ль п≥сл€ вставанн€ з л≥жка: - немаЇ чи менше 1 хв; - менше 15 хв; - 15 хв. ≥ б≥льше. «б≥льшенн€ вираженост≥ болю п≥сл€ сто€нн€ на ногах упродовж 30 хв: - немаЇ; - Ї; Ѕ≥ль при ходьб≥: - не виникаЇ; - виникаЇ т≥льки п≥сл€ проходженн€ певноњ дистанц≥њ; - виникаЇ з самого початку ≥ пот≥м лише посилюЇтьс€. Ѕ≥ль виникаЇ в положенн≥ сид€чи впродовж 2 год не встаючи            
2.ћаксимальна дистанц≥€ при ходьб≥ без болю: -немаЇ обмежень; - б≥льше 1 км, але Ї утрудненн€; - близько 1 км; -- 500-900м; - 300-500м; - менше 100 м - 100-300м; - з одн≥Їю палицею чи милицею; - з двома палиц€ми чи милиц€ми.   +1 +2
3. ‘ункц≥ональна активн≥сть: „и можете ви, нахилившись вниз, од€гнути шкарпетки? „и можете ви п≥дн€ти предмет з п≥длоги? „и можете ви п≥дн€тис€ на один прог≥н по сх≥дц€х? „и можете ви с≥сти в машину? 0-2 0-2 0-2 0-2

 

—умарний ≥ндекс Ћекена (≥ндекс т€жкост≥ дл€ гонартрозу)

1.Ѕ≥ль чи дискомфорт: Ѕ≥ль вноч≥: - немаЇ; - т≥льки при рухах та певних положенн€х; - нав≥ть без рух≥в; –анкова скут≥сть чи б≥ль п≥сл€ вставанн€ з л≥жка: - немаЇ чи менше 1 хв; - менше 15 хв; - 15 хв. ≥ б≥льше. «б≥льшенн€ вираженост≥ болю п≥сл€ сто€нн€ на ногах упродовж 30 хв: - немаЇ; - Ї; Ѕ≥ль при ходьб≥: - не виникаЇ; - виникаЇ т≥льки п≥сл€ проходженн€ певноњ дистанц≥њ; - виникаЇ з самого початку ≥ пот≥м лише посилюЇтьс€. Ѕ≥ль чи дискомфорт при вставанн≥ без допомоги рук з положенн€ сид€чи: - немаЇ; - Ї;          
2.ћаксимальна дистанц≥€ при ходьб≥ без болю: -немаЇ обмежень; - б≥льше 1 км, але Ї утрудненн€; - близько 1 км; -- 500-900м; - 300-500м; - 100-300м; - менше 100 м; - з одн≥Їю палицею чи милицею; - з двома палиц€ми чи милиц€ми.   +1 +2
3. ‘ункц≥ональна активн≥сть: „и можете ви пройти вгору один прог≥н по сх≥дц€х? „и можете ви пройти вниз один прог≥н по сх≥дц€х? „и можете ¬и прибрати нижню полицю шафи, сто€чи на кол≥нах? „и можете ви йти по нер≥вн≥й дороз≥? „и виникаЇ у вас штрикаючий б≥ль чи раптове в≥дчутт€ втрати опори в уражен≥й к≥нц≥вц≥: 0-2 0-2 0-2 0-2
- ≥нод≥; - часто.  

√радац≥€ в≥дпов≥дей: в≥льно Ц 0, з певним утрудненн€м Ц 1, неможливо Ц 2.

“€жк≥сть остеоартроз: легкий Ц в≥д 1 до 4, пом≥рний Ц в≥д 5 до 7, важкий - в≥д 8 до 10, дуже важкий Ц в≥д 11 до 12, вкрай важкий Ц б≥льше 12.

≤ндекс WOMAC(Western Ontario and McMaster University) -анкета дл€ самост≥йноњ оц≥нки пац≥Їнтом ступен€ вираженост≥ болю(в спокоњ та при ходьб≥ Ц 5 питань), скутост≥(тривал≥сть та виражен≥сть Ц 2 питанн€), функц≥ональноњ недостатност≥ в повс€кденн≥й д≥€льност≥ (17 питань).

ќц≥нка проводитьс€ за ¬јЎ в м≥л≥метрах. ÷€ шкала маЇ вигл€д л≥н≥йки з розм≥ткою в≥д 0 до 100 мм, де 0 означаЇ в≥дсутн≥сть болю(скутост≥ чи утруднень), а 100 це максимальний б≥ль(скут≥сть чи утрудненн€).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 808 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

695 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.