Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
Гостинність — одне з головних та фундаментальних понять людської цивілізації. Людині завжди було непросто виживати на планеті. Для того, щоб жити повноцінним життям, кожний з нас час від часу залишає місце свого постійного перебування. Якщо час відсутності розтягується на дні, тижні, місяці, кожний з нас потребує підтримки і допомоги незнайомих людей. І так само, ми надаємо підтримку і допомогу тим, хто приїжджає до нас в гості.

Гостинність у сфері сільського зеленого туризму — це все те, що створює у гостя уявлення про Вашу гостинну садибу як про одне з кращих у світі місць для відпочинку.

Необхідно завжди пам'ятати про те, що Ваша садиба надає по­слуги, які дуже схожі з тими, які пропонують клієнтам конкурен­ти: готелі, туристичні комплекси тощо.

Що є головною Вашою перевагою над конкурентами? Люди, які надають гостям гостинність, а не наймані працівники, які надають сервіс клієнту.

Коли надаєте сервіс клієнту, то даєте йому лише те, що він вимагає і про що просить. Коли ж Ви надаєте гостю гостинність, то запитуєте його про те, що можете для нього зробити, і робите це.

Важливо пам'ятати, що гість — це найважливіша постать у Ва­шому бізнесі. Постійно дотримуйтеся у своїй роботі викладених нижче тез і успіх завжди буде на Вашій стороні.

Гість не залежить від Вас, але Ви залежите від нього.

Гість — не перешкода Вашій роботі, а головний її зміст і мета.

Ви не робите милість, обслуговуючи його, а Гість робить Вам послугу, коли надає можливість обслужити його.

Гість — не сторонній, він — справжня частина Вашого підприє­мства.

Гість — це не той, з ким сперечаються, і чий рівень інтелекту вимірюють. Ще не було такої людини, яка б виграла суперечку з гостем або клієнтом.

Гість — це той, хто висловлює Вам свої побажання.

Ваше завдання — виконати ці побажання з користю для нього і для Вас!

Вищою метою Вашої ділової активності у сфері гостинності і запорукою Вашого успіху є, насамперед, задоволення потреб гос­тей, і тільки потім — збільшення власних доходів.

 

 

Використана література

1. Биржаков М. Б. Введение в туризм. — М.: С.-Петербург, 1999.

2. Борисова Ю,Н. и др. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания (с англ.). — М., 1997;

3. Гаранин Н. И. и др. Информационные технологии в туризме. — М., 1996.

4. Герасименко В. Г. Основы туристской деятельности. — М.: Нолидж, 1996.

5. Горішевський П. А., Красій Р. П. Організація роботи туристичної фірми: туроператорська та турагентська діяльність: Посібник. Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. - 392 с.

6. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. — М: Нолидж, 1996.

7. Зорин И. В., Квартальное В. А. Толковый словарь туристских терминов. — М.: Афины, 1994.

8. Квартальное В. А., Федорченко В. К. Туризм социальной истории и современности. — К., 1989;

9. Сенин В. С. Введение в туризм. — М., 1993.

10. Сарпунова В. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг. — М., 1997.

11. Пузакова Е. П., Честикова В. А. Международный туристский бизнес. - М, 1996.

12. Чеботарь Ю. М. Туристский бизнес. — М., 1997.

13. Чудновский А. Д. Гостиничный и туристский бизнес. — М,: Экмос, 1998.

14. Правила проведення обов'язкової сертифікації туристичних, готельних послуг в Україні. — Довідник. — Львів, 1997.

15. Інструкція про умови та правила провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму, та контроль, за їх дотриманням. — К.: Держкомтуризм України, 1999.

16. Програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 1996—2000 роки. — К.: Держкомтуризм України, 1997,

17. Федорченко В. К. Мініч І. М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. — К.: Дніпро, 2000. — 160 с.

18. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В. К. Федорченка, Л. Г. Лук'янова, Т. Т. Дорошенко, І. М. Мініч. — К.: Вища шк., 2001. - 237 с., іл.

19. Підприємництво у сфері туризму та довкілля. Посібник для досягнення успіху.

20. Журнали: «Туризм сільський зелений», 1996—2003 рр.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.