Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

З природознавства для 2 класу
Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
ВСТУП Розділ «Вступ» (4 год) переструктуровано і змінено: Явища природи. Вплив Сонця на сезонні явища в природі. Земля, її форма. Глобус – модель Землі. Обертання Землі навколо осі. Доба. Рух Землі навколо Сонця. Рік. Уявлення про причини зміни пір року на Землі. Гномон. Практична робота.Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних (1-2 рази на місяць) спостережень за висотою Сонця опівдні. Демонстрації: Зміни довжини тіні предметів у залежності від висоти джерела світла. Зміни пір року на Землі за допомогою телурія; моделювання зміни дня і ночі за допомогою глобуса і джерела світла. Дослідницький практикум.Як виникає тінь? Як можна своєю тінню виміряти висоту дерева? на два розділи Вступ (1 год) Явища природи. Вплив Сонця на природу і погоду на Землі (14) Земля і її форма. Глобус – модель Землі. Горизонт. Основні сторони горизонту. Обертання Землі навколо осі. Утворення тіні від непрозорих предметів. Доба. Рух Землі навколо Сонця. Рік. Рух Сонця по небосхилу. Вплив Сонця на сезонні явища в природі. Гномон. Термометр. Вимірювання температури. Вода в природі. Зміни стану води при нагріванні та охолодженні. Випаровування води та перехід водяної пари в рідкий стан. Лід. Дослідження замерзання води, властивості льоду. Різні види опадів. Колообіг води у природі. Утворення хмар. Повітря та його властивості. Вітер як рух повітря. Погода та її складові. Народні прикмети і передбачення погоди. Практичні завдання: Визначення показів термометра за малюнками. Вимірювання температури повітря та води. Вимірювання довжини тіні від гномона. Демонстрації: Зміни довжини тіні предметів у залежності від висоти джерела світла. Навчальні проекти: Які рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду? Які рослини можуть слугувати годинником? Переструктуровано і змінено: має уявлення про явища природи; рухи Землі; про причини зміни пір року на Землі; вплив Сонця на сезонні зміни в природі; наводитьприклади явищ природи, які повторюються; знаєпризначення гномона; тривалість доби, року; вимірюєдовжину тіні гномона; спостерігаєза видимим рухом Сонця на небі. на: має уявлення про природні явища в неживій та живій природі; має уявлення про форму Землі та її добове обертання, рух Землі навколо Сонця, сторони горизонту, колообіг води в природі;   знає тривалість доби і року, призначення гномона, складові погоди, температуру, хмари, види опадів, вітер; розуміє вплив Сонця на сезонні явища в природі, зміни стану води при нагріванні та охолодженні, утворення тіні від непрозорих предметів; уміє користуватися термометром, вимірювати довжину тіні від гномона, спостерігати за видимим рухом Сонця; застосовує у повсякденному житті знання про складові погоди, види опадів, передбачення погоди, полудневу висоту Сонця та її вплив на зміни температури й настання пір року.  
Природа восени Переструктуровано і змінено: Осінь. Осінні місяці. Ознаки живої та неживої природи. Планування спостережень за природою восени. Водойми, їх різноманіття. Водойми свого краю восени. Зміна стану води за нагрівання. Термометр. Випаровування води та конденсація водяної пари. Утворення хмар та випадання дощу. Кругообіг води у природі. Погода та її складові. Спостереження за погодою рідного краю. Народні прикмети передбачення погоди восени. Осінні явища в житті рослин. Однорічні та багаторічні рослини. Розмноження рослин. Поширення плодів і насіння у природі. Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання грибів. Осінні явища в житті тварин. Комахи восени. Птахи восени. Перелітні і осілі птахи. Звірі восени. Підготовка звірів до зими.Взаємозв’язки між неживою природою, рослинами і тваринами восени. Розпізнавання органів трав’янистих рослин. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за муляжами, малюнками, фотографіями. Екскурсія.Спостереження за природою восени. Творче завдання. Складання казки про осінь. Демонстрації. Розширення води під час нагрівання. Модель хмари. Модель кругообігу води. Виявлення води у рослинах та ґрунті. Вимірювання температури води та повітря. Практичні роботи. Визначення показів термометра за малюнками. Вимірювання температури повітря та води. Міні-проект. Будьмо знайомі! (походження назв рослин і тварин). Як готуються до зими бджоли? Дослідницький практикум. Як зберігати в домашніх умовах плоди та насіння? на: Осінь. Осінні місяці. Планування спостережень за неживою і живою природою восени. Осінній календар погоди і природи. Спостереження за погодою. Осінні явища в неживій природі. Осінні явища в житті рослин. Однорічні та багаторічні рослини. Розмноження рослин. Поширення плодів і насіння у природі. Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання грибів. Осінні явища в житті тварин. Комахи восени. Риби восени. Птахи восени: перелітні і осілі. Звірі восени: підготовка до зими.Взаємозв’язки між неживою природою, рослинами і тваринами восени. Праця людей восени. Практичні завдання: Розпізнавання органів трав’янистих рослин. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за малюнками, фотографіями. Екскурсія: Спостереження за природою восени. Навчальний проект: Як готуються до зими тварини? Як готуються до зими рослини? Переструктуровано і змінено: називаєгрупи птахів (за переміщенням відповідно до пір року); наводить приклади перелітних й осілих птахів своєї місцевості; тварин, які змінюють забарвлення хутра; які готують запаси кормів; які готуються до зимової сплячки; однорічних і багаторічних рослин своєї місцевості; називає теплові процеси (нагрівання, випаровування, конденсація); пояснює кругообіг води у природі; розрізняєвиди водойм; називає водойми рідного краю; визначає покази термометра за малюнками; спостерігаєдосліди, що демонструють властивості води; кругообіг води у природі за допомогою діючої моделі; за природою та погодою восени в групі та індивідуально; фіксуєрезультати вимірювання довжини тіні від гномона у таблиці; знаєправила збирання грибів; розпізнає найпоширеніші плоди і насіння рослин своєї місцевості; отруйні й їстівні гриби своєї місцевості; описуєособливості рослин, поведінку тварин своєї місцевості восени; ознаки осені в неживій природі; складові погоди; красу природи восени та позитивні емоції, які вона викликає; пояснює:значення плодів у розповсюдженні насіння в природі; причини відльоту птахів у вирій; перевіряєнародні прикмети передбачення погоди восени; спостерігаєза погодою свого краю восени; вимірює температуру води та повітря; фіксує результати вимірювання температури; знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу восени, бере участь в обговорені здобутої інформації; обговорює в групі власні спостереження за природою; правила поведінки в природі, спрямовані на її збереження; дотримуєтьсяінструкцій і правил техніки безпеки під час екскурсій, спостережень, демонстраційних дослідів, вимірювань; презентуєтворче завдання на: має уявлення про перелітних й осілих птахів своєї місцевості, про підготовку рослин і тварин до зими, розмноження рослин, життя бджіл; знає назви осінніх місяців, однорічних і багаторічних рослин своєї місцевості, правила збирання грибів, причини відльоту перелітних птахів; розуміє причини змін, які відбуваються в природі восени, значення плодів у розповсюдженні насіння в природі, взаємозв’язки між неживою і живою природою восени,; уміє цінувати красу природи восени і працю людей восени, заповнювати сінній календар погоди і природи, розрізняти органи рослин, застосовує знання про отруйні й їстівні гриби своєї місцевості, ознаки осені в неживій і живій природі, осінні спостереження для вивчення природи  
Природа взимку Змінено кількість годин: 8 годин на 10 годин Переструктуровано і змінено: Зима. Ознаки зими в неживій природі. Планування спостережень за природою взимку. Замерзання води. Лід. Дослідження замерзання води, властивості льоду (розширення води за замерзання, плавання льоду у воді). Погода взимку (зміна температури, хмарність, опади). Ожеледиця, заметіль. Народні прикмети про погоду взимку. Рослини взимку. Дерева, кущі, трав’янисті рослини взимку. Тварини взимку. Птахи і звірі взимку. Турбота людей про тварин взимку. Екскурсія.Спостереження за природою взимку. Творче завдання. Складання казки про зиму. Практична робота.Спостереження за формою сніжинок з допомогою лупи. Дослідницький практикум.Чому виникають іній на ґрунті і траві, паморозь на гілках дерев, бурульки на дахах?   на: Зима. Зимові місяці. Ознаки зими в неживій природі. Планування спостережень за природою взимку. Погода взимку (зміна температури, хмарність, опади). Ожеледиця, заметіль. Зимовий календар погоди і природи. Народні прикмети про погоду взимку. Замерзання водойм. Утворення криги та льоду. Рослини взимку. Дерева, кущі, трав’янисті рослини взимку. Тварини взимку. Комахи взимку. Зимуючі й осілі птахи. Звірі взимку. Турбота людей про тварин взимку. Праця людей взимку. Практичні завдання.Спостереження за формою сніжинок з допомогою лупи. Екскурсії. Спостереження за природою взимку. Відвідання будинку природи (відділу природи краєзнавчого музею) Навчальний проект: Пташина їдальня Переструктуровано і змінено: описуєознаки зими в неживій природі; називаєтри стани води; характеризує особливості замерзання води; властивості льоду; знає правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах, санках; розпізнаєхвойні рослини своєї місцевості; зимуючих птахів своєї місцевості; характеризуєстан дерев, кущів, трав’янистих рослин взимку; лід як один із станів води зміну стану води при замерзанні; красу природи взимку та позитивні емоції, знаходитьінформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу взимку, обговорює знайдену інформацію; спостерігає за природою взимку в групі та індивідуально; за формою сніжинок, інею, паморозі, бурульок; з’ясовує умови виникнення інею, паморозі, бурульок; фіксуєрезультати вимірювання довжини тіні від гномона у таблиці; обговорюєв групі результати спостережень за природою взимку; як можна допомогти тваринам; презентуєвиконане творче завдання; перевіряєнародні прикмети про погоду взимку; використовуєпросте лабораторне обладнання (лупу); дотримуєтьсяінструкцій і правил безпеки життєдіяльності під час спостережень, екскурсій; допомагаєтваринам взимку(в групі або самостійно) на: має уявлення про зимові явища в неживій природі, зимове життя рослин і тварин, зимуючих і осілих птахів своєї місцевості; знає назви зимових місяців, рослин і зимуючих та осілих птахів своєї місцевості, ознаки зими в неживій і живій природі; розуміє причини настання зими, замерзання водойм, утворення криги, особливості зимового життя комах, птахів і звірів; уміє характеризувати зимові явища в неживій та живій природі, виявляти турботу про тварин взимку, цінувати красу природи і працю людей взимку, заповнювати зимовий календар погоди і природи; застосовує знання народних прикмет про погоду взимку, підгодовує птахів, знання про природу взимку для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.
Природа навесні Переструктуровано і змінено: Весна та її ознаки. Планування спостережень за природою навесні. Повітря та його властивості. Демонстрації та досліди (повітря існує, займає частину простору, розширюється за нагрівання). Вітер як рух повітря. Погода навесні. Підвищення температури повітря. Відлига. Повінь. Льодохід. Весняні явища в житті рослин. Сокорух, розвитокбруньок, цвітіння. Ранньоквітучі трав’янисті рослини. Весняні роботи людей на городах, полях та садах у рідному краї. Зміни в житті тварин навесні. Поява комах. Повернення перелітних птахів. Влаштування гнізд, насиджування та виведення пташенят. Охорона птахів. Весняні зміни в житті звірів. Розмноження. Піклування про потомство. Екскурсія у весняний ліс (парк). Творче завдання. Складання казки про весну. Практична робота. Виготовлення екологічної листівки “Тиша в лісі”. Міні-проект. Не зривай первоцвітів. Дослідницький практикум. Як орієнтуватися у лісі?   на: Весна та її ознаки. Весняні місяці. Планування спостережень за неживою і живою природою навесні. Погода навесні. Весняний календар погоди і природи. Ознаки весни в неживій природі. Підвищення температури повітря. Відлига. Льодохід. Повінь. Весняні явища в житті рослин. Сокорух, розвитокбруньок, цвітіння. Ранньоквітучі трав’янисті рослини. Праця людей на городах, полях та садах у рідному краї. Зміни в житті тварин навесні. Поява комах. Весняне життя риб. Повернення перелітних птахів. Влаштування гнізд, насиджування та виведення пташенят. Охорона птахів. Весняні зміни в житті звірів. Розмноження. Піклування про потомство. Екскурсія: Спостереження за природою навесні. Навчальні проекти: Первоцвіти – вісники весни. Коли ліс дякує, а коли ображається? Переструктуровано і змінено: розпізнає ранньоквітучі трав’янисті рослини своєї місцевості; характеризуєознаки неживої природи навесні; весняні зміни у житті рослин і тварин; весняні роботи людей на городах, полях та в садах своєї місцевості; характеризуєвластивості повітря; спостерігаєтавиконуєдеякі досліди, що демонструють властивості повітря; спостерігає за природою навесні в групі та індивідуально; за погодою у групах і описує її стан, фіксує результати; фіксуєрезультати вимірювання довжини тіні від гномона у таблиці; пояснюєпричину виникнення вітру; причину прильоту птахів; зв’язки у живій та неживій природі навесні; описуєкрасу природи навесні та позитивні емоції, які вона викликає; прагнеоцінювати власний вклад у збереження природи; перевіряєпрогнозування погоди за народними прикметами; шукаєінформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу навесні, бере участь в обговорені здобутої інформації; обговорюєв групі результати спостережень за природою навесні; заходи щодо охорони тварин; первоцвітів; презентуєвиконане творче завдання на: має уявлення про весняні явища в неживій природі, льодохід, весняну повінь, весняне життя рослин, сокорух у дерев, зміни у поведінці тварин;   знає назви весняних місяців, ознаки весни в неживій та живій природі, причини настання весняних явищ у житті комах, риб, птахів і звірів; розуміє значеннявесняних робіт на городах, полях та садах у рідному краї, необхідність охорони ранньоквітучих рослин, піклування птахів і звірів про своє потомство; уміє характеризувати весняні явища в неживій та живій природі, розпізнавати ранньоквітучі трав’янисті рослини та перелітних птахів своєї місцевості, цінувати красу природи і працю людей навесні, заповнювати весняний календар погоди і природи; застосовує народні прикмети для прогнозування погоди, знання про способи охорони рослин і тварин навесні, на практиці застосовує знання, отримані під час самостійного виконання навчальних проектів
Природа влітку Переструктуровано і змінено: Літо та його ознаки. Планування спостережень за природою влітку. Жива природа влітку. Рослини лісу. Лікарські рослини лісів. Тварини лісу. Охорона лісу. Правила поведінки у лісі влітку. Рослини і тварини луків. Життя прісних водойм влітку. Діяльність людини в природі. Збереження природи. Червона книга України. Червонокнижні рослини свого краю. Узагальнення систематичних спостережень за Сонцем. Екскурсія у будинок природи (відділ природи краєзнавчого музею). Творче завдання.Складання казки про літо. Міні-проекти. Квіти в моєму житті. Книга скарг природи. Лісова аптека. Дослідницький практикум.Сонячний годинник. на: Літо та його ознаки. Літні місяці. Планування спостережень за природою влітку. Нежива природа і погода. Жива природа влітку. Рослини влітку. Їстівні та отруйні лісові ягоди. Лікарські рослини. Рослини луків та водойм. Тварини влітку. Лісові тварини. Тварини луків та водойм. Життя прісних водойм влітку. Збереження природи. Червона книга України. Рослини з Червоної книги України. Тварини з Червоної книги України. Узагальнення систематичних спостережень за Сонцем. Сонячний годинник. Екскурсія: Спостереження за природою влітку. Навчальні проекти: Книга скарг природи. Лісова аптека. Переструктуровано і змінено: наводитьприклади лісових ягід; лікарських рослин; тварин лісу; рослин і тварин прибережної зони і водойм;рослин і тварин луків; пояснюєзв’язки у живій природі на прикладі луки (лісу, водойми); описуєкрасу природи навесні та позитивні емоції, які вона викликає; обговорюєв групі необхідність і заходи щодо збереження природи; прагнеоцінювати власний вклад у збереження природи; шукаєінформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях ) про природу влітку, бере участь в обговорені здобутої інформації; розумієпринцип дії сонячного годинника; значення квітів у житті людини; презентуєвиконане творче завдання; перевіряєнародні прикмети про живу і неживу природу влітку; дотримуєтьсяправил поведінки біля водойм, у лісі на: має уявлення про літні явища в неживій природі, особливості життя рослин і тварин влітку, сонячний годинник; знає назви літніх місяців та їх ознаки, рослин лісів, луків та водойм, їстівних та отруйних лісових ягід, найпоширеніших лікарських рослин, тварин лісів, луків та водойм, рослин і тварин із Червоної книги України та рослин – символів України; розуміє вплив Сонця на зміни в неживій і живій природі, які відбуваються впродовж року; уміє узагальнювати знання, отримані під час систематичних спостережень за полудневим положенням Сонця та явищами неживої й живої природи застосовує знання та практичні навички способів збереження природи та поведінки серед природи, інформацію, отриману в процесі виконання навчальних проектів.

Зміни,


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2546 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.