Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь
Тотже седа́лен:

В рождестве́ Твое́м зача́тие безсе́менное,/ во успе́нии Твое́м ме́ртвость нетле́нная,/ чу́до в чудеси́ сугу́бо стече́ся, Богоро́дице:/ ка́ко бо Неискусому́жная Младопита́тельница чиста́ су́щи?/ Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мироуха́ющи?/ Те́мже со А́нгелом вопие́м Ти:// ра́дуйся, Благода́тная.

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.


Велича́ние Успе́ния:

Духовенство: Велича́ем Тя,/ пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ и всесла́вное сла́вим// Успе́ние Твое́.

Хор: Велича́ем Тя,/ пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ и всесла́вное сла́вим// успе́ние Твое́.

 

Псало́м избра́нный:

Хор: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́./ По́йте же и́мени Его́./ Воскли́кните пред Царе́м Го́сподем./ Испове́дайтеся Ему́, хвали́те И́мя Его́./ Во гра́де Го́спода сил, во гра́де Бо́га на́шего./ Бысть в ми́ре ме́сто Его́, и жили́ще Его́ в Сио́не./ Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий./ Бог основа́ и в век./ Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний./ Святы́ня и великоле́пие во святи́ле Его́./ Воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й./ Ча́шу спасе́ния прииму́, и И́мя Госпо́дне призову́./ В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю./ Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й Твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя./ Госпо́дь пра́веден, ссече́ вы́и гре́шников./ Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́./ До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.// Помяну́ И́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Велича́ем Тя,/ пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ и всесла́вное сла́вим// Успе́ние Твое́.

 

Духовенство: Велича́ем Тя,/ пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ и всесла́вное сла́вим// успе́ние Твое́.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Седа́лен пра́здника, глас 4, подо́бен: «Удиви́ся Ио́сиф»:

Возопи́й, Дави́де, что сей пра́здник,/ его́же воспе́л еси́ дре́вле в кни́зе псало́мстей?/ Я́ко Дщерь, Богоотрокови́цу и Де́ву, преложи́ Ю́ на о́ны оби́тели Христо́с,/ И́же из Нея́ без се́мене ро́ждся./ И сего́ ра́ди ра́дуются ма́тери, и дще́ри, и неве́сты Христо́вы, вопию́ще:// ра́дуйся, преста́вившаяся к Вы́шнему Ца́рствию.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 326 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.