Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Теми практичних занять. 7. Самостійна робота Тема № Зміст К-сть годин 1. Поняття про дидактику як науку 1.Зв'язок дидактики з іншими науками
Тема № Назва теми К-сть годин  
1. Законодавчі документи про освіту.      
2. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти. Аналіз навчальних планів, програм сучасної початкової школи.  
РАЗОМ:  

7. Самостійна робота

Тема № Зміст К-сть годин  
1. Поняття про дидактику як науку 1.Зв'язок дидактики з іншими науками. 2.Структура дидактичної теорії. 3. Становлення дидактики як науки. 4. Характеристика методів дидактичного дослідження.  
2. Суть процесу навчання. 1.Оптимізація процесу навчання, суть та шляхи її здійснення. 2. Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб його оптимізації. 3.Особистісно-орієнтована модель навчання у початковій школі. 4.Вимоги та рекомендації до навчального процесу в початковій школі. 5. Сучасні концепції навчання у початковій школі. 6.Розвивальне навчання: характеристика та особливості організації. 7. Мотиви учіння молодших школярів. 8. Учіння як діяльність учня: поняття, діяльнісний підхід, рівні засвоєння знань. Викладання як діяльність учителя: види, функції, керівна роль.  
3. Закономірності та принципи навчання. 1. Проблема дидактичних правил у працях класиків педагогки. 2.Правила легкості навчання і учіння Я.А. Коменського. 3.Шляхи реалізації принципів навчання в умовах сучасної школи. 4. Нетрадиційні принципи навчання. 5. Принципи розвивального навчання Л.Занкова.  
4. Поняття змісту освіти і навчання. 1. Реформування змісту початкової освіти.  
5. Нормативні документи змісту освіти. 1. .Роль підручника у навчально-виховному процесі. 2. Методика роботи з підручниками у 1-4 класах початкової школи.    
6. Загальна характеристика методів, прийомів, засобів навчання. 1. Класики педагогіки про методи навчання. 2.Дидактична гра як метод навчання. 3. Засоби навчання.  
7. Характеристика основних груп методів навчання. 1. Нетрадиційні методи навчання (проблемно-розвивального, модульного навчання). 2. Особливості відбору методів навчання та їх поєднання.  
8. Форми організації навчання. 1.Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках та оптимальне їх поєднання. 2.Дидактичні особливості інтегрованих уроків у початковій школі. 3.Добір змісту і методичного забезпечення уроку. 4.Диференціація домашніх навчальних завдань. 5.Дидактичні особливості уроків для учнів шестирічного віку. 6. Основні технології навчання. 7. Особливості уроків у малокомплектній школі та занять у різновіковій групі.  
9. Поняття контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів. 1.Класики педагогіки про вимоги до контролю. 2. Програмоване навчання і тестова перевірка знань. 3. Методики перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок, розроблені Ш. О. Амонашвілі, В. Ф. Шаталовим. 4.Історія бальної системи оцінювання. 5.Індивідуальний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів. 6.Особливості оцінювання учнів шестирічного віку. 7. Державна підсумкова атестація учнів. 8.Психологія оцінювання знань учнів (за О. Савченко).  
РАЗОМ:  


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 354 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.